bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 05

  1. Szëntül énekëlték ëgy halotténëkben: Hagyd el bűneidët, térj jámbor életben! Márta és Magdolna példa lëgyën ebben, Kiről most éneklëk e rövid énëkben. 2. Rész szërint szóllok én most a Szëntírásból, Rész szërint pediglen mëditációkból. Magdolnának az ő nagy bűnös voltáról, És Krisztussal való találkozásáról. `Istensegíts` (Bukovina) -- `Nagyvejke` (Tolna) Gáspár Simon Antal (60) Domokos P. P. 1955. AP 6946/h. 17. századi históriás ének részlete.

  1. El kell menni, ha \jesik is,

  1. El kell menni, ha \jesik is,
  Bár ha nehezen esik is.
  Nehezen esik a járás,
  Töled, babám, a megválás.
  
  2. Mikor a hajamat nyírják,
  Babám kötojébe hányják.
  Nincsen annyi hajam-szála,
  Ahány konnyem csordult rája.
  
  3. Ónos ablak, rézkarika,
  Kedves babám, nézz ki rajta!
  Nézz utánam keservesen,
  Vagy látsz többé, vagy sohasem.
  
  `Nagyecsed` (Szatmár)
  Murguly Lajos (81)
  Dancs, Sztanó 1963.
  AP 6728/e.
  

  Bura termett nekem a nyirvaji határ.

  Bura termett nekem a nyirvaji határ.
  Soha ne szálljon rá szépen szólló madár!
  Szépen szólló madár mindig azt danolja:
  A szegén magyarnak de nehéz a sora!
  
  `Vaja` (Szabolcs)
  Magyar György (64)
  Vargyas 1968.
  AP 7327/e.
  

  1. Lehullott a Jézus vére

  1. Lehullott a Jézus vére
  A szënt kërëszfa tövire
  Drágalátos szënt testiből,
  Öt mélségës sebe\jiből.
  
  2 De \ja földön nem maradott,
  Mint piros rózsa, kinyílott.
  A szënt angyalok fëlszëdték,
  Alázatosan tisztëlték.
  
  3. Mondá Jézus az angyalnak
  Vidd fël mënnybe szënt atyámnak!
  Mondd mëg, kërësztfámról küdtem,
  Fogadja kedvesën töllem!
  
  `Lészped` (Moldva)
  asszonyok
  Kallós 1965.
  AP 7188/b
  

  Nem vagyok én senkinek sem adóssa, adóssa,

  Nem vagyok én senkinek sem adóssa, adóssa,
  Él még az én feleségem édesanyja, édesapja, meg annak az apóssa, anyóssa.
  Eb fél, / Éjfél [!] kutya fél, míg az ipam, napam él,
  Eb fél, kutya fél, míg az ipam, napam él.
  
  `Nagykálló` (Szabolcs)
  Vas János (73)
  Alföldy Boruss 1975.
  AP 9772/c.
  

  `Az előző dallam zenekarral`

  `Az előző dallam zenekarral`
  
  `Bogyiszló` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Orsós János (45) és zenekara
  Martin, Pesovár F. 1968.
  AP 6640/n.
  

  Mëghót, mëghót a cigányok vajdája, vajdája,

  Mëghót, mëghót a cigányok vajdája, vajdája,
  Felesége sátorfáját számlálja, számlálja.
  Édës uram, bárcsak addig élsz vala, élsz vala,
  Míg nekëm ëgy fejér lovat lopsz vala, lopsz vala!
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Varsád` (Tolna)
  György Piuszné Szabó Mária (72)
  Domokos P. P. 1961.
  AP 4469/d.
  

  Régën volt, soká lësz,

  Régën volt, soká lësz,
  Még olyan rúzsám lësz,
  Kinek fëjvánkusa
  Fehér szallagú lësz.
  
  `Tardoskedd` (Nyitra)
  Balla Istvánné Birkus Apollónia (60)
  Manga 1939.
  Gr 57/Ba.
  

  1. Bánom, hogy megházasodtam,

  1. Bánom, hogy megházasodtam,
  A fejemre nagy bajt hoztam.
  Elhagyott a feleségem,
  Árván maradt húsz gyermekem.
  
  2. Kettőt a karomra fogtam,
  Hármat a bőcsőbe nyomtam.
  Hat a földön citerázik,
  Hej, kilenc a sutba kártyázik.
  
  `Gömörhosszúszó` (Gömör és Kis-Hont)
  Bartók Béláné Nahalka Julianna (64)
  Vargyas 1963.
  AP 5147/g.
  

  `,,Ugrós'' zenekarral`

  `,,Ugrós'' zenekarral`
  
  `Bogyiszló` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Orsós János (45) és zenekara
  Martin, Pesovár F. 1968.
  AP 6640/m.
  

  @

  @
  Jaj, lelkëm, jó társom, nëgyvennégybe elesëtt, mëgëtte az az átkozott háború!
  Jaj, me tizënöt éve, hogy árvo vagyok! Nincsen nekëm sënkim, csak az út fël ës,
  le ës. Jaj, jere haza, lelkëm, hogy panaszkodjam mëg neked. Mondjam el, hogy
  anny' üdőtől mi panaszom vóna, lelkëm, jó kicsi társom! Jere haza, s a
  gyermëkeidët gyűtsd ëssze, me ugy el vannak szóródva: Jaj, ëgy hónapba ëccër ha
  találkoznak, máskor ëgy hónapba se ëccër se! Jaj, András, András, hol van a te
  sírod? Jaj, hol van a te gyászos sirod? Sose tudom még a kërësztfádot se
  fëlkeresni. Jaj, idegënbe ëtt mëg a fekete főd! Jaj, idegënbe zárt el ez a
  fekete föd! Jaj, mit gondoltam rëád azután, s mit vártalak, még a mái napig ës
  várlak, de sehonnat sem jössz haza. Lelkëm, jó kicsi társam, lelkëm, jó kicsi
  társam, akit sohase tudok elfelejteni! S hogy búsúlnak a gyermëkeid, gyere
  haza bár ëccër! Vigyázkodjál mëg a kicsi szëgén hajlékodba, hogy mi lëtt még
  azután ës belőle! Lelkëm, jó kicsi angyalkám, aki még az aluvásomot ës
  mëgh\=agatta, s aki még a szuszogásomot ës mëgh\=agatta! Jaj, András, András,
  jaj, szomoru András, be szomorán mëntél vissza, mikor hazajöttél szabadságra,
  me te tudtad, sohasë jössz többet haza. Hogy búcsúzódtál a gyermëkeidtő, s
  ingëmët ës vittél magadval ëgy darabig, s ott letëttél, me má tovább nem
  mëhettem veled. Jaj, András, András, szomoru András! Jaj, jere haza, s
  vigasztald mëg a szüvemët, met olyan bánat ért esmég! Met a kicsi fiamnak ës
  eltörött a karja, de má minnyá három hete, s nem tudok odamenni, met a
  nyomorúság nem ëngedi, drága kicsi jó társam! Jaj, András, András, jaj, mennyit
  gondolok rëád, s mennyit látlak álmomba, s be boldog vótam. Rëggel, mikor
  fëlébredtem, csak a szivem el vót fogyva, me nem vótá mellettem. Jaj, átkozott
  háború s átkozott ágyugolyó, aki ëgy pillanat alatt elvette az életëdët, drága
  jó, szomoru kicsi társam! Jaj, hova mënjek, hol kapjalak mëg, met mennyit
  kerestelek tizënöt esztendőtől, de sehol mëg nem találtalak. Mennyit mëntem
  mindënfelé, de sehol se vótál!
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Póra Andrásné Tankó Berta (52). Urát siratta.
  Sárosi 1958.
  AP 3523/a.
  

  @

  @
  Jaj, édës ëgy jó uram, drága \jëgy jó párom, hogy tudtál itt hagyni \jéngömet
  evel a két árvával? Ó, drága jó uram, ó, felejthetetlen jó párom! De sokat
  mëgkönnyeztelek, de sokat mëgsirattalak, de nëm tudtam veled mëgosztani \ja
  sorsomat! Drága \jëgy jó párom, kedves ëgy jó férjem, csak még ëccër
  szólhatnál hozzám, csak még ëccër vigasztalhatnál mëg! Akármëre fordulok,
  akármëre gondolok, sëhun sincs pártfogóm, sëhun sincs gondvisselőm, aki \jéngöm
  mëgvigaszt\=ajon, aki \jéngöm mëgvigaszt\=ajon! Jaj, Istenëm, Istenëm, jaj,
  édës jó Istenëm! Ha még ëccër mëgvigasztalhatnál éngöm, drága \jëgy jó párom.
  felejthetetlen jó uram, csak még ëccër vigasztalhatnál mëg!
  
  `Nyírábrány` (Szabolcs)
  Kocsel Jánosné Molnár Erzsébet (60). Urát siratta.
  Kiss L. 1958.
  AP 1955/a.
  

  Kedves édösanyám, k\=e \jes mëgbocsásson,

  Kedves édösanyám, k\=e \jes mëgbocsásson,
  Valamit vétöttem, rosszat cseleködtem!
  De \jén azt gondolom, nëm sokat vétöttem.
  Köszönöm én k\=ennek a k\=e sok szép szavát,
  A k\=e sok szép szavát, jóra tanítását.
  Jóra tanított k\=e, rosszról elintött k\=e.
  Szent János áldását hagyom én má k\=erre.
  Énvelem is járjon, k\=eddel is maradjon!
  
  Kedves jó testvéröm, të is mëgbocsássál,
  Valamit vétöttem, rosszat cseleködtem,
  De \jén azt gondolom, nem sokat vétöttem.
  Tërád hagyom én már sórómat, kapámat,
  Sórómat, kapámat, mindön lánságomat.
  Szent János áldását hagyom én már tërád.
  Énvelem is járjon, veled is maradjon!
  
  `Püspökszenterzsébet` (Baranya)
  Cyenis Istvánné Kovács Erzsébet (68)
  Kiss L. 1954.
  AP 1041/a.
  ,,Menyasszonybúcsúzó''
  

  Búval terítötték az én asztalomat,

  Búval terítötték az én asztalomat,
  Bánattal töltötték az én poharamat.
  Nëm hittem, örömöm hogy búra forduljon,
  Fényessen kelt napom homályba boruljon.
  Mert ha napkelettől napnyugatig mënjek,
  Mégsë találom föl szabad életömet,
  Szabad életömet, lányi örömömet.
  
  Eddig lë\jány voltam, szabad madár voltam,
  Ágról-ágra nyíló rózsabimbó voltam.
  De most elhërvadok, mint a fa levele,
  Mikor mëgjön az ősz, lehullik a földre.
  Kedves édösanyám, édös szülődajkám,
  Fölnevelt kë engöm, nem tudja k\=e, mire?
  Jóra-ë vagy rosszra, vagy örökös búra,
  Vagy örökös búra, bánatos napokra.
  
  `Szebény` (Baranya)
  Tóth Jánosné Kovács Anna (61)
  Várnai 1985.
  Hangfelvétel a gyűjtő tulajdonában.
  ,,Menyasszonybúcsúzó''
  

  1. Mónár Anna szép mënyecske,

  1. Mónár Anna szép mënyecske,
  Mónár Anna szép mënyecske,
  Odamëne Sajgó Márton,
  Odamëne Sajgó Márton.
  
  2. Jere velem, Mónár Anna!
  Jere velem, Mónár Anna!
  Nem mënyëk én, Sajgó Márton!
  Nem mënyëk én, Sajgó Márton.
  
  3. Me' nekëm kicsikém vagyon,
  Me' nekëm kicsikém vagyon.
  S a kicsikém bé bőcsűbe,
  Jámbor uram az erdőre.
  
  4. Sem nem ëszik, sem nem iszik,
  Sem ëgy csöppöt nem aluszik,
  Sem nem ëszik, sem nem iszik,
  Sem ëgy csöppöt nem aluszik.
  
  5. Jere velem, Mónár Anna!
  Jere velem, Mónár Anna!
  Vagyon nekëm hat kőváram,
  Hetedikët nekëd adom.
  
  6. Addig csalá, csalogatá,
  Ameddig útnak inditá,
  Addig csalá, csalogatá,
  Ameddig útnak inditá.
  
  7. Mënnek, mënnek, s mëddigélnek,
  Mënnek, mënnek, s mëddigélnek,
  Csak elérnek ëgy burkosfát,
  Csak elérnek ëgy burkosfát.
  
  8. Ülj le ide, Mónár Anna,
  Nëjz ëgy kicsit a fejembe!
  Ülj le ide, Mónár Anna,
  Nëjz ëgy kicsit a fejembe!
  
  9. Csak leüle Mónár Anna,
  Nëzni foga a fejibe.
  Nëzi, nëzi, nëzëgéli,
  Nëzi, nëzi, nëzëgéli.
  
  10. Odamëne hat madarka,
  Odamëne hat madarka,
  Sírnak, sírnak, csirikolnak,
  Sírnak, sírnak, csirikolnak.
  
  11. Ëgy csëpp könnyű lecsëppene,
  Egy csëpp könnyű lecsëppene,
  A' se csëppene a fődre,
  A' se csëppene a fődre,
  
  12. Sajgó Márton orcájára,
  Sajgó Márton orcájára.
  Sajgó Márton fëlëbrede,
  Sajgó Márton fëlëbrede.
  
  13. Sírtál, ugyë, Mónár Anna?
  Sírtál, ugyë, Mónár Anna?
  Én nem sírtam, Sajgó Márton!
  Én nem sírtam, Sajgó Márton!
  
  14. Hág' fël ide, Mónár Anna!
  Hág' fël ide, Mónár Anna!
  Én nem hágok, Sajgó Márton,
  Én nem hágok, Sajgó Márton,
  
  15. Me' nem szoktam fára hágni,
  Me' nem szoktam fára hágni.
  Hág' fël magad, mutagazs mëg,
  Hág' fël magad, mutagazs mëg!
  
  16. Kibongolá gombos mejjit,
  Fődbe \jüté fényës kardját,
  Kibongolá gombos mejjit,
  Csak elindóla fëlhágni.
  
  17. Mónár Anna kapá az kardot,
  S lecsapá az gyënge nyakát,
  Mónár Anna kapá az kardját,
  Lecsapá az gyënge nyakát.
  
  18. Bébongolá gongos mejjit,
  S elindula visszafelé,
  Bébongolá gombos mejjit,
  S elindula visszafelé.
  
  19. Mënën, mënën visszafelé,
  Mënën, mënën visszafelé.
  Csak eszibe juta kicsi fi\ja,
  Eszibe juta kicsi fi\ja.
  
  20. Kicsi fi\ja bé bőcsűbe,
  S jámbor ura az erdőre.
  Sem nem ëszik, sem nem iszik,
  Sem ëgy csëppët nem aluszik.
  
  21. Mënën, mënën eléfelé,
  Mënën, mënën eléfelé.
  Hazaére a kapuba,
  Hazaére a kapuba.
  
  22. Jó estét, házigazda!
  Adjon Isten, jó katona!
  Jó estét, házigazda!
  Adjon Isten, jó katona!
  
  23. Béfogad-ë az éccokára?
  Béfogad-ë az éccokára?
  Jaj bé lehet, jó katona,
  Jaj bé lehet, jó katona.
  
  24. Me' nekëm kicsikém vagyon.
  Szokott vagyok kicsikékvel.
  Me' nekëm kicsikém vagyon.
  Szokott vagyok kicsikékvel.
  
  25. Van-e jó bor a faluba?
  Vagyon bizon, jó katona.
  Van-e jó bor a faluba?
  Vagyon bizon, jó katona.
  
  26. Mënjën, kicsit hojzon nekëm,
  Mënjën, kicsit hojzon nekëm!
  Kibongolá gongos mejjit,
  Kibongolá gongos mejjit.
  
  27. Mëgszoptatá kicsi fiját,
  Mëgszoptatá kicsi fiját.
  Ugy elaludt, s úgy elnyugudt,
  Ugy elaludt, s úgy elnyugudt.
  
  28. Mi dolog lëhet ennek a kicsikének,
  Úgy elaludt s úgy elnyugudt?
  Vót-ë kënnek felesége?
  Vót-ë kënnek felesége?
  
  29. Vót nekëm bizon, jó katona!
  Vót nekëm bizon, jó katona!
  Úgy elmënt s úgy elbojgott,
  Soha vissza nem kerűlt.
  
  30. Hazajőne, mëgverné-\jë?
  Mëgverné-\jë, mëgszidná-\jë?
  Vaj éltyibe fëlvetné-\jë?
  Vaj éltyibe fëlvetné-\jë?
  
  31. Mëg sem verném, mëg sem szidnám,
  Sem éltyibe fël nem vetném,
  Mëg sem verném, mëg sem szidnám,
  Sem éltyibe fël nem vetném.
  
  32. Kibongolá gongos mejjit:
  Në, \jén vagyok felesége!
  Kibongolá gongos mejjit:
  Në, \jen vagyok felesége!
  
  `Gajcsána` (Moldva) -- `Ráckozár` [Egyházaskozár]
  Bandi Györgyné Gyurka Mária (40)
  Domokos P. P. 1950.
  Gr 145/AB.
  

  1. Szë hol én elmënëk,

  1. Szë hol én elmënëk,
  Még ë fák ësz szírnak,
  Gënge \jágaikról
  Levelek lehullnak.
  
  2. Hulljatok, levelek,
  Takarjatok ingëm!
  Met ëz én édëszëm
  Szírva keresz ingëm.
  
  3. Szirassz, rózsám, szirassz,
  Ëmíg előtted látsz!
  Met jó Iszten tudja,
  Hol lëszën hëlálom!
  
  4. Erdőkbe, mezőkbe,
  Tëngër közepibe,
  Tëngër közepibe
  Ëz én vetëtt ágyam.
  
  5. Tëngër közepibe
  Ëz én vetëtt ágyam,
  Tëngërnek ë habja
  Ëz én takaródzóm.
  
  6. Tëngërnek ë habja
  Ëz én takaródzóm,
  Ëz apró halëcskák
  Ëz én mëgëve\jim.
  
  `Klézse` (Moldva)
  Hodorog Erzsébet (48)
  Kallós 1965.
  AP 7178/f.
  

  1. Hajnal hasad, csillag ragyog,

  1. Hajnal hasad, csillag ragyog,
  Mégis a lyányoknál vagyok.
  Jaj, Istënëm, de szégyëllëm,
  Hogy a hajnal itt írt ëngëm!
  
  2. Őszi harmat, hidëg ësső,
  Ősszel írik mëg a szőllő.
  Ha mëgírik, borrá szürik,
  Potus Annit fírhëz kírik.
  
  3. Ëz a legíny mëgkírëttë,
  Kostyál János nëm ëngëdtë,
  A foglalót is rátëttë,
  Mégis magá\jénak tëttë. `Íjju!`
  
  4. Tudtál, rózsám, csalogatnyi,
  Dë nëm tudtál szoknyát vënnyi.
  Ëggyët vëttél, azt is bánod,
  Holtig a szëmëmrë hányod.
  
  5. Potus Anni kík mëntélyë,
  Kostyál János hosszú szűrë,
  Maj ëljön a sëtít ëstë,
  Maj bëtakarkónak vélë. `Íjju!`
  
  6. Potus Anni pogácsája
  Végiggürőt az utcába.
  Hová, hová, jó pogácsa?
  Kostyál János szűrujjába. `Íjju!`
  
  7. Potus Anni szűrszoknyája
  Bëakadt a kapufába.
  Nëm a kapufa fogta mëg,
  Kostyál János ragadta mëg.
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 37/Ab.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Szomorúfűzfának

  1. Szomorúfűzfának
  Hajlik a virága.
  Fáj a szivem érted,
  Falu szép lë\jánya.
  
  2. Fáj a szivem érted,
  De te azt nem bánod.
  Van néked nálamnál
  Gyönyörűbb virágod.
  
  3. Ezért a kislányért
  Mit nem cselekëdném!
  Tëngërből a vizet
  Kanállal kimerném!
  
  4. Még annál is többet,
  Mëgtoldanám sokkal:
  Ezër öleléssel,
  S ezërannyi csókkal.
  
  `Józseffalva` (Bukovina) -- `Hercegszabar` (Baranya)
  Péter Ambrusné Mezei Terézia (60)
  Kiss L. 1960.
  AP 3116/e.
  

  @

  @
  Jaj, jaj, jaj, Pannikám, aranyos kis Pannikám! Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj,
  jaj, jaj, de hamar elszátá, kedves kis Pannikám! Jaj, de hamar itt hattál,
  aranyos Pannikám! Jaj, kis madaram, kis aranyosom, de hamar itt hattál, drága
  kis Pannikám! Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! Jaj,
  jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! Jaj, hogy felellyelek
  el, aranyos Pannikám? Jaj, de nëm tudlak elfeledni, drága kis fiacskám! Jaj,
  jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! Jaj, Pannikám, Pannikám,
  drága kis Pannikám, jaj, jaj, jaj, jaj, nëm tudlak elfelejtënyi soha már!
  
  `Nagybátony` (Heves)
  Sulyok Kopár Lászlóné Komár Erzsébet (55). Lányát siratta.
  Szabóné, Vikár L. 1955.
  AP 1395/h.
  

  1. Ki mëgy emitt, ki mëgy amott,

  1. Ki mëgy emitt, ki mëgy amott,
  Ki babája ragyog amott?
  Enyim-ë \jaz vagy a másé,
  Vagy a kedves pajtásomé?
  Së nem enyim, së nem másé,
  Së nem az én pajtásomé.
  
  2. Kikirícsës rózsás pallag.
  A szeretőm hazaballag.
  Ballagj, ballagj, majd elérlek,
  Ha \jelérlek, átölellek.
  
  3. Erre gyere, në mënj arra!
  Jobb út van erre, mind arra.
  Erre gyere, amőre \jén!
  Majd mëgtudod, hol lakok én.
  Vadvirágos rózsa mellett,
  Gyere, babám, átölellek!
  
  `Nagybátony` (Heves)
  Sulyok Kopár Lászlóné Komár Erzsébet (68)
  Borsai 1969.
  AP 6711/h.
  

  1. Szëgén legén vótam,

  1. Szëgén legén vótam,
  Gazdag lëánt kértem.
  Örökké azt hánta,
  Az övéből éltem.
  
  2. Nem anyámtól lëttem,
  Rózsafán termëttem.
  Piros pünkösd napján
  Hajnalba születtem.
  
  `Gyimesbükk` (Csík)
  Hanklis Ilona (89)
  Kallós, Andrásfalvy 1963.
  AP 5251/j.
  

  1. De szeretnék az egen csillag lenni,

  1. De szeretnék az egen csillag lenni,
  Minden éjjel az ég alján ragyogni!
  Ejféltájba megkerülném az eget,
  Onnat nézném, hogy a babám kit szeret.
  
  2. El kell menni katonának messzire.
  Itt kell hagyni a babámat, nincs kire.
  Re\jád bizom, jó barátom, virágom,
  Éljed vele világodat, nem bánom.
  
  3. Besorozott a német katonának.
  Lovat adott, hogy én gyalog ne járjak.
  Lovat adott, kesely lábú paripát,
  Avval menek, kisangyalom, tehozzád.
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Kallós 1963.
  AP 6225/b.
  

  1. Arra kéröm én a jó Istenëmet,

  1. Arra kéröm én a jó Istenëmet,
  Gyógyítsa mëg az én árva szivemet.
  Gyógyítsa mëg az én árva szivemet!
  Gyönge szivem nëmsokára mëgreped.
  
  2. Fáj a szivem, kimondani nëm lehet,
  S akiért fáj, gyógyitani sëm lehet.
  Majd mëggyógyít a koporsóm dëckája,
  Mikor a föld suhogva \jomlik rája.
  
  3. De szeretnék az égën csillag lënni,
  S az ég alján homályosan ragyogni!
  Éfél körül kerülgetném az eget,
  Ha mëgtudnám, hogy a babám kit szeret.
  
  `Körösfő` (Kolozs)
  Ambrus Sándorné Márton Kata (41)
  Bartók 1938.
  Gr 35/Ba.
  

  `,,Erdélyes lassú'' zenekarral`

  `,,Erdélyes lassú'' zenekarral`
  
  `Kőrispatak` (Udvarhely)
  Kristóf Vencel (59) és zenekara
  Lajtha 1944.
  Gr 123/Ba.
  

  @

  @
  Jaj, kedves igen-igen jó társam, mire hagytál itt éngem a hat gyermekemmel?
  Jaj, jaj, jaj, jaj, hová tegyem magam, hova legyek? A sok árvát látom
  mindenfelől. Jaj, kedves igen jó társam! Kedves, igen gondos, igen hűséges
  ídesapám! Jaj, Istenem, minek vetted el közülünk? Jaj, jaj, jaj, mit fogok
  csinálni? Kire bizakodjak, mikor az árvát még az ág is húzza! Jaj, kedves jó hű
  társam, kedves igaz, igazi jó társam, jaj, csak egy nap gondozhattalak vóna,
  könnyebben esne a szivemnek! Jaj, de elragadott az a kegyetlen halál! Jaj, az
  én árvá\jim, az én árvá\jim hol húzik meg magokot? Jaj, kedves társam,
  visszatekinthetel-e \ja menyországból a te árvá\jidra? Jaj, jaj, jaj, hova
  tegyem magamot? Jaj, ki legyen az, aki éngem meg tudna vigasztalni? Jaj, jaj,
  jaj, kedves igaz jó társam! Amére csak széjjelnízek, mindenütt csak a te
  hejjedet üresen találom. Jaj, mit tegyek? Istenem, Istenem, ad\j nekem
  győzedelmet ennek a nagy keserűségnek az elhordozására!
  
  `Nagydobrony` (Bereg)
  Nagy Józsefné Molnár Mária (58). Férjét siratta.
  Dincsér 1940.
  Gr 71/B.
  

  Templomot is építettem túróbúhuhuhu, túróbu',

  Templomot is építettem túróbúhuhuhu, túróbu',
  Kívül-belől kimeszeltem téjfelbühühühü, téjfelbü'.
  A tilinkós, bünkős-bunkós kángyóre, hahaha, kángyóre,
  A rossz üszkös, bünkős-bunkós kángyóre, hahaha, kángyóre.
  
  `Tunyog` (Szatmár)
  Baracsi Menyhértné Kiss Julianna (40)
  Lajtha 1937.
  Gr 19/Ab.
  

  1. Fi\jam, fi\jam, Bálint vitéz,

  1. Fi\jam, fi\jam, Bálint vitéz,
  Fejed-ë fáj vagy szíved fáj?
  Sëm fejem fáj, sëm szívem fáj:
  Mëghalok szép Iloná\jér,
  Ilonának szépségé\jér,
  Sárga, bodor gyöngy hajá\jér.
  
  2. Fi\jam, fi\jam, Bálint vitéz,
  Në halj mëg szép Iloné\jér,
  Ilonának szépségé\jér,
  Sárga, bodor gyöngy hajá\jér.
  
  3. Csináltassál hírës malmot,
  Őröltessél hírës gyöngyöt!
  Mind eljönnek a szép lányok,
  Szép lëányok, szép legényëk,
  És köztök lësz szép Ilona.
  
  4. Csináltatott hírës malmot,
  Őröltetëtt hírës gyöngyöt.
  Mind eljöttek a szép lányok,
  Szép legényëk, szép lëányok,
  Nëm volt köztök szép Ilona.
  
  5-6. = 1-2. vsz.
  
  7. Csináltassál gyöngypatakot,
  Ültess oda virágokat!
  És mind eljönnek a lányok,
  Szép legényëk, szép lëányok,
  És köztök lësz szép Ilona.
  
  8. Csináltatott gyöngypatakot,
  Ültetëtt is virágokat.
  Mind eljöttek a szép lányok,
  Szép legényëk, szép lëányok,
  Nëm volt köztök szép Ilona.
  
  9-10. = 1-2. vsz.
  
  11. Csináltassál hírharangot,
  Húzasd mëg a halálodra!
  Mind eljönnek a szép lányok,
  Szép legényëk, szép lëányok,
  És köztök lësz szép Ilona.
  
  12. Csináltatott hírharangot,
  Mëghúzta a halálára.
  Mind eljöttek a szép lányok,
  Szép legényëk, szép lëányok,
  És köztök volt szép Ilona!
  
  13. Ki látott ilyen halottat,
  Mint Bálint vitéz halottat!
  Szép Ilonát átkarolta,
  Csókot csókokkal halmozta,
  Többé el sëm bocsátotta.
  
  `Zsére` (Nyitra)
  Földesi Ferencné Elgyütt Ilona (62)
  Kiss L. 1969.
  AP 7979/b.
  

  @

  @
  Jaj, jaj, kincsëm, lelkëm, párom! Jaj, de messzire \jementé mëgh\=ani! Még a
  sírodhó së mëhetëk, jaj, de itt hattá engëm! Még a betegágyadhó së el nem
  mëhettem, jaj de \járván itt hattá engëm ebbe \jaz idegënbe! Jaj, tudod jó'
  hogy nincs itt sënkim, tudod jó', hogy én csak itt ëgyedűl ëgymagam vagyok!
  Jaj, de nem gondótá arra, hogy én milyen elhagyatott vagyok!
  
  `Bátmonostor` (Bács-Bodrog)
  Horváth Józsefné Esztergomi Teréz (68). Elesett urát siratta.
  Kiss L. 1961.
  AP 3994/e.
  

  1. Szomorufűzfának harmmchárom ága,

  1. Szomorufűzfának harmmchárom ága,
  Arra rë\jaszállott harminchárom páva.
  Ki fődig fejérbe s ki fődig ződbe van,
  Csak az én rózsám van tiszta feketében.
  
  2. Sirass, anyám, sirass, mig előtted járok!
  Azután ne sirass, ha tőlled mëgválok!
  Mëgsiratnak ingëm az erdei vadok,
  Az erdei vadok, az égi madarok.
  
  3. Jobb lëtt vóna, anyám, ne születëtt vóna,
  Erre nagy bánatra fël se növelt vóna!
  Mikor éngëm szült vót, mért nem szült ëgy követ!
  Vette vóna belé Tisza közepibe,
  Tisza közepibe, s tëngër fenekibe!
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Hidas` (Baranya)
  Lovász Józsefné (65)
  Domokos P. P. 1962.
  AP 4463/a
  

  1. Ó, nagy kedvën tartott

  1. Ó, nagy kedvën tartott
  Szerelmes szülöttem,
  Ki nélkül már e világon
  Holtig árva lëttem.
  
  2. Hol vagy, két szëmëmnek
  Tündöklő világa,
  Életëmnek mézzel folyó
  Csëndës boldogsága?
  
  3. Hol vagy, én szivemnek
  Buzgó kivánsága?
  Elepedëtt bús szivemnek
  Kedves vígassága.
  
  `Józseffalva` (Bukovina) -- `Bátaszék` (Tolna)
  Mezei Mátyásné Mezei Anna (72)
  Kiss L. 1963.
  AP 4881/a.
  

  @

  @
  Kedves néném, drága néném, kedves fölnevelö édös dajkám! Drága kedves néném,
  akit elszalasztottam ötfenkettőbe! Jaj, én Istenöm, én Istenöm, de azúta nëm
  találom, hiába keresöm, hiába keresöm akár-hová mögyök, suhun së találom, csak
  abba \ja hideg temetőbe! Jaj néköm, jaj néköm, de ide \jis hiába gyüjök, nëm
  találom, csak a hideg tetemét, még aztat së találom, csak a sirhalmát. Jaj,
  hiába ölegetöm a fejfáját, hiába szólongatom, nëm szól énnéköm sënki së! Drága
  édös fölnevelő dajkám, aki azt a sok éccakát nappallá tötte \jértem, jaj, aki
  olyan sokat fáradozott, aki olyan sok munkát mögcsinyát értünk! Jaj, de nëm
  tudtam néki a jóságát mögszógányi, hiába akartam, hiába, hiába mögmenteni \jaz
  életit! De én is mögtöttem, amit csak mög tudtam. Jaj, mer hiába feküdtem lë,
  csak ëggyet szót: Lidi, hun vagy, gyere \jide! -- akkor mán möntem: -- Néném,
  mit akar? -- Lidi, csak ëgy kicsit emel' mög, talán mingyá möggyógyulok! Kedves
  fájdalmas lába\jim, kedves drága elfáradt keze\jim, akik olyan sokat
  elfáradtak, de soha mög nëm pihentek! Jaj, édös néném, kedves néném, kedves,
  elfáradt lába\jim, akik sohasë pihenhettek. Nëm engedte néki a nagy munka!
  
  `Szenna` (Somogy)
  Zóka Peti Lídia (58). Nénjét siratta.
  Kiss L. 1959.
  AP 2692/a.
  

  1. Látom, az életëm nem igen gyönyörű.

  1. Látom, az életëm nem igen gyönyörű.
  Két halván orcámon árkot ver a könnyű.
  Sír az ëgyik szëmëm, sírjon a másik ës.
  Sírjon mind a kettő, mind a záporesső.
  
  2. Hulljatok, levelek, rejtsetëk el ingëm.
  Mert az én kedvesëm mást szeret, nem ingëm.
  Verje mëg az Isten szeretőm háztáját.
  Azt se mindëggyikët, csak az édësanyját!
  
  3. Azt se mindëggyikët, csak az édësanyját,
  Mér tiltotta töllem az ő kedves fi\ját!
  Ha neki fi\ja vót, nekëm szeretőm vót.
  Ha neki \jédës vót, nekëm kedvesëm vót.
  
  4. Eltemetnek ingëm az erde\ji vadok,
  Lësznek sirató\jim az égi madarok.
  Istenëm, Istenëm, szerelmes Istenëm.
  Hogy këll világomot buval eltőtenëm!
  
  `Andrásfalva` (Bukovina) -- `Hertelendyfalva` (Torontál)
  Kovács Júlia (80)
  Kiss L. 1966.
  AP 6021/e.
  

  Amerre én jártam, még a fák is sírtak,

  Amerre én jártam, még a fák is sírtak,
  Hulló levele\ji a földre lehulltak.
  Hulljatok, levelek, rejtsetëk el ëngëm,
  Mer az én édëssem mást szeret, nem ëngëm.
  
  `Andrásfalva` (Bukovina) -- `Hertelendyfalva` (Torontál)
  Szatmári Mihályné Balogh Mária (69)
  Kiss L. 1968.
  AP 7084/h.
  

  1. Siralmas házamhoz kik idegyűltetek,

  1. Siralmas házamhoz kik idegyűltetek,
  Hideg tetemimet most körülvettétek,
  Gyászos koporsómat bánattal nézzétëk,
  Szomorú pompára itt mëgjelëntetëk.
  
  2. Halál, mind a vadász, mindënkor lesbenn áll,
  Ajtóknak küszöbén éjjel-nappal őrt áll.
  Már sokat levág a sebes kaszájával,
  Gyarló \jembër körül mindenkoronn ott áll.
  
  `Naszvad` (Komárom) -- `Bácsbokod` (Bács-Bodrog)
  Szabó Lajos
  Kiss L. 1960.
  AP 4120/c.
  ,,Halottas ének''
  

  1. Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,

  1. Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,
  Kinek, mint tëngërnek, megáradott habja.
  Sok búnak-bánatnak körülvëtte árja,
  Mer a vitézëknek esëtt ma ëgy híja.
  
  2. Fëlemeli Kádár szëmeit az égre,
  Mondván: Uram Jézus, jöjj segitségünkre!
  Nosza jó vitézëk, harcolni két kézre!
  Mert nem látok sënkit jőni segítségre.
  
  3. A zászlótartónak fënnszóval kiáltja:
  Vidd el, fi\jam, vidd el a zászlót más útra!
  Hogy el ne vesszën ma Urunk kedves hada,
  Mert Magyarországért mëghalok én még ma.
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Kalaznó` (Tolna)
  Balázs Géza (74)
  Domokos P. P. 1962.
  AP 4467/h.
  Históriás ének részlete