Jelenlegi hely

Nóták

A magyarság népzenéje / 07

Utca, utca, bánatutca, Bánatkőből van kirakva, csuhaja. Azért van az, hej, kirakva, csuhaja, Gyün a babám, nyikorog a csizmája. `Tákos` (Bereg) Deák Ferenc (35) Kiss L. 1961. AP 4071/f.

1. Tarka puszér az ágy alatt,

1. Tarka puszér az ágy alatt,
Aj, de régen nem láttalak!
Ha nem látlak vasárnapig,
Meghasad a szívem addig.
Héj da daladajda danajda.

2. Édesanyám mondta nékem,
Minek a szerető nékem!
De \jén \=ara nem hajtottam,
Titkos szeretőt tartottam.
Héj da dala...

3. Titkos szeretőt tartani
De bajos elfelejteni,
Titkos szeretőt tartani
De bajos elfelejteni.
Héj da dala...

`Méra` (Kolozs)
Magyarosi János (71)
Pesovár F. 1968.
AP 7348/a.

1. Ha kél az ég szép hajnala, kezembe \jaz eke szarva.

1. Ha kél az ég szép hajnala, kezembe \jaz eke szarva.
Ekém előtt négy tulok jár, Csákó, Szilaj, Gyöngyös, Bogár.
Végigszántok az ugaron, járok-kelek gyöngyharmaton,
Csillagó kis gyöngyharmaton, mezei szép virágakon.

2. Szántó pajtás, kis pacsirta szánt fölöttem, zeng a dala.
Párja vígan száll elébe, csalogatja \ja fészkibe.
Szántó pajtás, kis madárkám, nézz fel, nem látod a rózsám?
Ej, ha én fellebeghetnék, mindig babám felé néznék!

`Szék` (Szolnok-Doboka)
ifj. Szabó Varga György (62)
Kallós 1968.
AP 7201/b.

Szeress, szeress, csak nözd mëg, kit,

Szeress, szeress, csak nözd mëg, kit,
Mert a szerelem mëgvakít, ihajja!
Engömet es mëgvakitott,
Örökre elszomorított, ihajja. / csuhajja.

`Tarcsafalva` (Udvarhely)
Márkos Jenő (39)
Gábor 1955.
AP 1237/h.
,,Lassú csárdás''

1. Bánat, bánat, be nagy bánat,

1. Bánat, bánat, be nagy bánat,
Be tudtam én, hogy így járok.
Bánat, bánat, be nehéz vagy,
Be rég, hogy a szivemen vagy.

2. Eladnálak, de nincs kinek,
Adott az Isten mindennek.
Adott az Isten mindennek,
Minden anya gyermekinek.

3. Sárga hajam vállam veri,
A gyócs ingem mind elkeni.
Bárcsak, rózsám, azt mosnád meg,
A szívem vigasztalnád meg!

4. Ha tudtad, hogy nem szerettél,
Házadhoz mért kerítettél?
Hagytál volna békit nekem!
Más is elvett volna engem.

5. Addig, babám, szerettelek,
Amíg meg nem ismertelek.
Mióta megismertelek,
Könnyen másnak engedtelek.

6. Szeressen már, kinek tetszik,
Nekem nehezennem esik.
Nehezenn esik a járás,
Tölled, babám, a megvállás.

7. Jártam hozzád egy ösvenyen,
Azt is elkertelték töllem.
De nem ággal, se nem fával,
Csak az irígyek szájával.

8. Irígyek, kik irígykedtek,
Ne rágjatok, ne \jegyetek!
S lallala...

`Magyaró` (Maros-Torda)
Büszke Kocsis Miklós (70)
Paulovics 1958.
AP 2310/d.
,,Lassú''

1. Megyek az úton lefelé, megyek az úton lefelé,

1. Megyek az úton lefelé, megyek az úton lefelé,
Senki se mondja: gyere bé, senki se mondja: gyere bé.
Ha valaki azt mondaná, ha valaki azt mondaná,
Ajó Isten megáldaná, a jó Isten megáldaná.

2. De még a rózsám se mondja, de még a rózsám se mondja.
A jó Isten meg ne áldja, a jó Isten meg ne áldja!
Nézz ki, rózsám, ablakodon, nézz ki, rózsám, ablakodon!
Most megyek ki \ja faluból, most megyek ki \ja faluból.
Vess utánam egy pillantást, vess utánam egy pillantást,
Hogy ne felejtsük el egymást, hogy ne felejtsük el egymást!

`Disznajó` (Maros-Torda) -- `Törökbálint` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
Varga Józsefné Vita Rozália (47)
Gábor J. 1960.
AP 3119/b.
,,A falu nótája''

1. Jaj, Istenem, jaj, mit értem, jaj, Istenem, jaj, mit értem!

1. Jaj, Istenem, jaj, mit értem, jaj, Istenem, jaj, mit értem!
Amit soha nem reméltem, amit soha nem reméltem.
Jót reméltem, rosszat értem, jót reméltem, rosszat értem.
Jaj, Istenem, mit vétettem, jaj, Istenem, mit vétettem!

2. Meg kell a búzánok érni, meg kell a búzánok érni,
Ha minden nap meleg éri, ha minden nap meleg éri.
Meg kell szivemnek hasadni, meg kell szivemnek hasadni,
Ha minden nap bánot éri, ha minden nap bánot éri.

3. Nem úgy van most, min vót régen, nem úgy van most, min vót régen,
Nem az a nap süt az égen, nem az a nap süt az égen.
Nem az a nap, nem az a hód, nem az a nap, nem az a hód,
S nem az a szeretőm, ki vót, nem az a szeretőm, ki vót.

4. Aki vót, már rég elhagyott, aki vót, már rég elhagyott.
Szebbre vágyott, de nem kapott, szebbre vágyott, de nem kapott
Még olyat se, mind én vagyok, még olyat se, mind én vagyok.
Haj da lala...

`Magyarszovát` (Kolozs)
Kádár Sándorné Papp Erzsébet (45), Maneszes Arpádné Papp Anna (41)
Kallós 1970.
AP 7239/a.

1. Jaj, Istenem, hogy megvertél,

1. Jaj, Istenem, hogy megvertél,
Jaj, Istenem, hogy megvertél,
De sok bánatat rendeltél!
Jaj, Istenem, hogy megvertél,
De sok bánatat rendeltél,
De sok bánatat rendeltél!

2. Bánat, bánat, de nehéz vagy,
Bánat, bánat, de nehéz vagy,
De kár, hogy a szívemen vagy!
De kár, hogy a szívemen vagy,
De kár, hogy a szívemen vagy!
Aj lalala...

3. Aj lalala...

4. Úgy el vagyok keseredve,
Úgy el vagyok keseredve,
Mind a fiefa tekeredve.
Úgy el vagyok búvarodva,
Mind a pallagi rózsafa.
Aj lalala...

5. Aj lalala...

`Mezőkeszü` (Kolozs)
Tóbiás Pál István (38)
Kallós, Andrásfalvy 1963.
AP 6222/b.

1. Ne búsuljon sënki mënyecskéje,

1. Ne búsuljon sënki mënyecskéje,
Hogy az ura nemigën szépëcske.
Ha mëghal is, mëg ne haljon érte:
Majd hoz néki a tavaszi fecske.

2. Nékëm olyan embërëcske kéne,
Aki nékëm recefátyolt vënne.
Egyszër-kétszër jól mëgverëgetne,
Hogy belőlem friss mënyecske lënne.

`Józseffalva` (Bukovina) -- `Kalaznó` (Tolna)
Várda Ferencné Péter Emerencia (72)
Domokos P. P. 1962.
AP 4467/d.

1. Siralmas volt nékem

1. Siralmas volt nékem
Világra születnem,
Hogy ezeket kell szenvednem,
Melyeket nem reménylettem.

2. Tigristéjjel talán
Tartott fel vót anyám.
Jaj, ki volt az én mostohám,
Bánatát ruházta re\jám.

3. Élek? Én nem tudom,
Hol esik halálom.
Óránként nőttön-nő kínom,
Jaj, hová legyek, nem tudom!

4. Pusztaságban került
Szívem búba merült.
Reménységem is már meghűlt.
Ó, anyám engem mire szült?

5. Halállal megvívnom,
Világból kimúlnom
Jobb vóna, mint itt kínlódnom,
Szokatlan dolgot tanulnom.

6. Nékem is irígyim,
Titkos ellenségim
Mérget adának barátim,
Kétszínű jóakaró\jim.

7. Ugyanis a jó\jért
Éltemben sok bú \jért.
Szívemben hordám, még azért
Rossz világ nékem halált mért.

8. Siratom magamat,
Elmúlt napja\jimat.
Bízom Istenre dolgomat,
Eligazgatja bajomat.

9. De csak az keserves,
Lelkemnek gyötrelmes,
Hogy bujdosom, mint Ulives,
Ki sokat járt, és lett híres.

10. Ó, napok napjai
Tengernek habja\ji,
Élletemnek végórá\ji
Keserűségnek napja\ji.

11. Bánatim újulnak,
Siralmim nem mulnak.
Könnye\jim orcámon folynak,
Engem a fák is siratnak.

12. Adjon Isten sok bút,
Azon fölül bosszút,
Ki nékem szerzett háborút!
De még ő is ilyenre jut.

13. Így siratta magát,
Elhagyván világát,
Ki naponként mondja jajját,
Húron pengeti nótáját.

`Szentlászló` (Verőce)
Tóth József (67)
Kiss L. 1960.
AP 3670/e.

1. Szëgény fejem Uramhoz óhajt,

1. Szëgény fejem Uramhoz óhajt,
Töredelmes szívet néki hajt.
Ó, Istenëm, mely sok vétkem!
Mutass nékem oly olajt,
Hogy pokolba ne ki\jáltsak
Véghetetlen jajt, véghetetlen jajt.

2. Könnyhullábban szëme\jim estek.
Eget-földet vétkemmel festek.
Ellenségim fogyásomra,
Romlásomra mit lestek!
Ó, halandók, földből valók,
Ti is elestek, ti is elestek!

`Haraszti` (Verőce)
Batonya Józsefné Istóka Mária (50) egyedül, majd két társával együtt.
Kiss L. 1960.
AP 3743/h.

1. Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!

1. Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!
Így köszönté angyal a szép szűz Máriát.
Krisztusnak választott anyját.

2. És mondá tovább: Úr vagyon veled.
Íme, fogansz fiat, akin fogsz örülni,
Menny és a föld álmélkodni.

3. Ó, angyal, úgymond, miképp lëhet ez?
Mert szűz lë\jány vagyok, férjet nem ismerek.
Bizonyságim ebbenn egek.

`Váraszó` (Heves)
asszonyok
Dobszay 1967.
AP 6257/n.

1. Jézus Krisztus drágalátos vére

1. Jézus Krisztus drágalátos vére
Foljon le \ja szenvedő lelkekre,
Kiknek kezük égre van emelve,
A kínok közt szemük könnyel telve.

2. Halljátok ezt, élő keresztények!
Segítséget kérnek kimúlt hívek.
Imádkozzunk atyánkért, anyánkért,
Hitvestársunk, elhunyt magzatunkért!

3. Mai napon a sok szegény árva
Édesatyját és anyját siratja.
Mert keserű az árva falatja,
Kesergi, hogy nincsen édesatyja.

4. Az özvegy is kesergi hű párját,
Ezer cseppel önti könnyzáporát.
Fájdalmában zokog özvegy szíve,
Koporsóban nyugszik a hitvesse.

5. A jó barát is ma barátja\jért
Imádkozik, szenvedő lelkekért.
Kéri Istent, küldje védangyalát,
Szabadítsa lángokból barátját.

6. Jézus, kérünk öt mél sebe\jidér,
A keresztfán kiontott véredért,
Szabadítsd a szenvedő lelkeket,
Nyisd meg nekik a magas egeket!

7. Legyen nekik égi birodalmuk!
Mindnyájunknak ezt add meg, Jézusom,
Hogy testünk föld gyomrába nyugodjon,
Lelkünket vedd magadhoz, Jézusom!

`Jánoshaltna` (Bács-Bodrog)
Gosztonyi Jánosné Sándor Mária (68)
Kiss L. 1963.
AP 4616/a.
,,Virrasztó''

1. Szomorú a halál a gyarló embernek,

1. Szomorú a halál a gyarló embernek,
Halál követitől mindenek rettegnek.
Kiváltképpen, kik e világbann örülnek,
Nehéz a világtól megválni ezeknek.

2. Holott ennek minden napjai jajjokkal
Teljessek, testünket kínzó fájdolmokkal.
Mely boldog az, aki ott az angyalokkal
Él, nem vesződik a világi bajokkal.

`Szenna` (Somogy)
Zóka Peti Lídia (59)
Kiss L. 1959.
AP 2693/c.
,,Virrasztó''

Feleségem olyan tiszta,

Feleségem olyan tiszta,
Egyszer mosdik egy hónapba.
Sej, dínom-dánom, míg élek is bánom,
Hogy megházasodtam.

`Mezőbaj` (Bihar)
Hévízi Jánosné Tóth llona (22)
Szendrei 1962.
AP 5169/g.

1. Nem messze van ide Kismargita,

1. Nem messze van ide Kismargita,
Környes-körül folyja \jazt a Tisza.
Közepibe koponyasi csárda,
Abba \jiszik egy betyár magába.

2. Amott jönnek nyolcan a zsandárok.
Jaj de szépen fénylik a csákójuk!
Elől megy a zsandárok káplárja
Egyenesen be \ja Koponyába.

3. Jó estét agyon Isten, csaplárné!
Hát ez a hátasparipa kié?
Jó bort iszik annak a gazdája,
Most jött ide, nincs egy félórája.

`Tiszacsege` (Hajdú)
Tanka Gábor (31)
Balla 1938.
Gr 1/Bb.

Szilicei pusztán fuj a szél,

Szilicei pusztán fuj a szél,
Fázik a szegény juhászlegény.
Nincs téli bundája szegénynek,
Csak egy gyolcs ingbe-gatyába fekszenek.

`Szilice` (Gömör és Kis-Hont)
Bárczi György (65).
Ág 1957.
AP 4346/d.

1. Sárga kukoricaszál,

1. Sárga kukoricaszál,
Harmadszor is kapálatlan maradtál.
Szőke legény, barna lány,
Szombat este csókolatlan maradtál.

2. Sárga pitykés a kendőm.
Elhagyott a kökényszemü szeretőm.
Ha elhagyott, lesz másik.
Fene busul egy kislányér soká\jig!

`Vereb` (Fejér)
Bakos János (66)
Bartók J. 1959.
AP 3050/d.

Én az éjjel nem aludtam ëgy órát,

Én az éjjel nem aludtam ëgy órát,
Végig hallgattam a babám panasszát.
Éjféltájba mégis elszëndërëdtem,
A rózsámról mindën gondot levëttem.

`Gyimesközéplok-Tarkó megálló` (Csík)
Pulika János (38) prímás és zenekara
Kallós, Martin, Andrásfalvy 1962.
AP 5195/e4.

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
Te szent nevedért légy segítséggel, ne essem kétségbe,
Mert mindenfelől, látod, Úristen, vagyok kísértésben.

`Lövéte` (Udvarhely)
Lázár Istvánné Egyed Róza (70)
Forrai M. 1963.
AP 7872/b.

Azért ezt a nagy szentséget leborulva \jimádjuk,

Azért ezt a nagy szentséget leborulva \jimádjuk,
Teste s vére \ja Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

`Istenmezeje` (Heves)
István Lajosné (44)
Dobszay 1967.
AP 6264/i.
Az előadó először a szöveget elhibázta, így énekelte: ,,Ha elménkkel megfoghatjuk.''

1. A fényës nap immán elnyugodott,

1. A fényës nap immán elnyugodott,
A főd szintén sötétbe maradott.
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2. Mindën állat mëgy nyugodalomra,
Az Istentől kirendëlt álomra.
De \jén, Uram, úgy mënyëk ágyamba,
Mintha mënnék gyászos koporsómba.

3. Midőn ágynak adom a testëmët,
Dëszka közi zárhatom éltëmët.
Hosszas álom érheti szëmëmët,
A kakasszó hozhatja végemët.

4. Vessünk számot hát, édës Istenëm,
Hogy lelkëmët ne këlljën féltenëm!
Hogy lehessën bátrabban szólanom,
Midén mëg këll elétted állanom.

5. Színyëd elétt mindën nap elesëm,
De te lëttél Atyádnál kezesëm.
De mëgbocsáss, mer szivemből szánom,
Kënyvek miatt szëmëmbe nincs álom

6. Az ágyamba zokogva költëzëm,
Vánkosomot könyvemvel ëntëzëm.
Ha mëgtartasz hónapi napodra,
Nem fordítom azt megbántásodra.

`Lészped` (Moldva) -- `Szárász` (Baranya)
Simon Ferenc Józsefné (57)
Domokos P. P. 1954.
Gr 209/A.

1. Betyárgyerek az erdőbe

1. Betyárgyerek az erdőbe
Bújdosik a sűrűségbe.
Gondolkozik ő magába,
M\=ere menjen éjszakára.

2. Meggondolta \jő magába,
Megy babája \jablakára.
Bekopogtat betyár módra.
Kerülj, betyár, az ajtóra!
Készen az ágy, le van vetve,
Amint tetszik, feküdj bele!

3. Éjfél után egy az óra.
Kelj fel, betyár, viradóra!
Irigye\jid mind alusznak,
Még a kutyák sem ugatnak.

`Vaja-Rákóczytanya` (Szabolcs)
Bomlász Sándor (63) kondás számadó
Vargyas 1968.
AP 7338/j.

1. Elmegyek, elmegyek,

1. Elmegyek, elmegyek,
El is van vágyásom
Szilice faluba
Nincsen maradásom.

2. Akkol lësz, mikol lësz
Visszajövetelëm,
Majd ha ëgy szëm búza
Száz kërësztët terem.

3. Az pedig sosë lësz,
Hogy annyit teremjën.
Igy hát, kedves kisangyalom,
Haza në várj engem!

`Szilice` (Gömör és Kis-Hont)
Berecz László (77)
Vargyas 1963.
AP 5150/c.

1. Mikor Barna Péter

1. Mikor Barna Péter
A lovát itassa,
Románné két lánya
Nagy ebédre várja.

2. Jártába-keltébe
Kapott ëgy csapszékre.
Eressz bé, eressz bé,
Csaplárosné, kincsëm!

3. Eressz bé, eressz bé,
Csaplárosné, kincsëm!
Nem eresztlek biz én,
Mert nem tudom, ki vagy.

4. Én vagyok, én vagyok
Szëgény csikóslegény.
A lábam ës fázik,
S köpönyegëm ázik.

5. A lábam ës fázik,
Köpönyegëm ázik.
Sëtét pej paripám
Kert mellett szigorzik.

6. A város hat lovát
Nagy abrakon tartsák.
Sokszor mëgfuttassák
Barna Pétër után.

7. Veszëtt vóna retëk
A fekete földbe!
Románné két lánya
Az anyja méhében!

8. Bárcsak mikor futna,
Földre leborulna!
Addig Barna Pétër
Nagy útat haladna!

`Andrásfalva` (Bukovina) -- `Hertelendyfalva` (Torontál)
Erőss Istvánné Kovács Teréz (55)
Kiss L. 1967.
AP 6429/d.

1. Üdvözítőnknek szent anyja,

1. Üdvözítőnknek szent anyja,
Mennyeknek megnyílt kapuja,
Tengeren járók csillaga,
Boldogságos Szűz Mária,

2. Légy segítsége népednek,
Az elesett bűnösöknek!
Ki szülője Istenednek,
Anyja lettél Teremtődnek.

3. Mert angyali köszöntésre
Szálla rád az Úr szent lelke.
S ekkor lett az örök ige
Szűz méhednek szűz gyümölcse.

`Csíkrákos` (Csík)
Antal Józsefné Fodor Erzsébet (45), Császár Andrásné Sárosi Irén (42)
Sárosi 1967.
AP 6582/g.

1. Szávics Milos volt az a vezér,

1. Szávics Milos volt az a vezér,
Ki Kórógyba bémënt legelébb
A kórógyi papnak pénzi\jért,
És ő magának életi\jér.

2. Húzzák a szomorú harangot,
Verik a katonák a dobot
Szávics Milosnak a számára,
Az egész Karancs csudájára.

3. Visznek engöm \=ara kifelé,
A karancsi faluvég felé.
Mëg kell a kocsisnak állani,
Másik ódalára fordulni.

4. Szávics Milos, kedves pajtásom,
Véled ëgyütt a vándolásom.
Rajtad a sor, verik a dobot,
Hogy elfogják a Szávics Milost.

`Haraszti` (Verőce)
Balázs Pipac Ferenc (61)
Kiss L. 1969.
AP 6989/o.

1. Ha még egyszer lán lehetnék,

1. Ha még egyszer lán lehetnék,
Jól megnézném, kihez men[n]ék.
Megválasztanám a legént,
Mint a piacon az edént.

2. Ha még egyszer lán lehetnék,
Jól megnézném, kihez men[n]ék.
Megválasztanám a legént.
Mint a piacon az edént.
Az edén közt a lábaskát,
A legén közt a Jánoskát.

`Csucsom` (Gömör és Kis-Hont)
Herczeg Istvánné Ondrej Mária (56)
Vargyas 1963.
AP 5146/f.

1. A malomnak nincsen köve, mégis lisztët jár, mégis lisztët jár.

1. A malomnak nincsen köve, mégis lisztët jár, mégis lisztët jár.
Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár,
Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár.

2. Hoca, babám, jobb kezedet, forduljunk ëgyet, forduljunk ëgyet!
Onnat mënyünk a mëggyesbe, hogy szëdjünk mëggyet,
Onnat mënyünk a mëggyesbe, hogy szëdjünk mëggyet.

3. Leszëdte \ja német lë\jány mindën ágáról, ágabogáról.
Hervadjon el két szép rózsa két orcájáról,
Hervadjon el két szép rózsa két orcájáról!

4. Van nékëm ëgy szép szeretőm, de \jaz olyan vót, de \jaz olyan vót,
Ha ëgy nap nem láttuk ëgymást, másnap beteg vót,
Ha ëgy nap nem láttuk ëgymást, másnap beteg vót.

5. A te súlyos nyavalyádból adjál nékëm is, adjál nékëm is,
Hadd érëzzük mind a ketten, érëzzem én is,
Hadd érëzzük mind a ketten, érëzzem én is!

`Jobbágytelke` (Maros-Torda)
Bereczki Antal (28)
Sárosi 1962.
AP 4382/c.
,,Marosszéki''

1. Mikor Rózsa Sándor

1. Mikor Rózsa Sándor
Fëlül a lovára,
Aranyrojtos bő gatyája,
Sëj, úszik a Tiszába.

2. Csillagok, csillagok,
Szépën ragyogjatok!
A szép magyar huszároknak,
Sëj, útat mutassatok!

3. Lë\jányok, lë\jányok,
Szép magyar lë\jányok!
A szép magyar huszárokot,
Sëj, szépën gyászoljátok!

4. Nem úgy jöttem ide,
Kocsin hoztak ide.
Az aradi vármëgyében,
Sëj, vasra vagyok verve.

`Andrásfalva` (Bukovina) -- `Hertelendyfalva` (Torontál)
Erőss Istvánné Kovács Teréz (55)
Kiss L. 1967.
AP 6429/e.

1. Hosszúfarkú fecske,

1. Hosszúfarkú fecske,
Barna szép menyecske,
Hogy tudtál te onnan idejönni,
Sej, erre az idegen földre?

2. Nem jöttem én gyalog,
Gőzös kocsi hozott.
Csalfa volt a kisangyalom szeme,
Sej, azzal csalogatott ide.

`Királyi` (Nyitra)
Kiss Erzsébet (38)
Kertész 1958.
AP 3894/g.

1. Nëm anyától szültëm,

1. Nëm anyától szültëm,
Rózsafán tërmëttëm.
Piros pünkösd napján
Hajnalba szülëttëm.

2. Ha tudtad, ëlhitted:
Szívből szerettëlëk,
Magadat mëgcsalnyi
Ugyan mért ëngëdtëd?

3. Ëngëdtëm. ëngëdtëm.
Oda \jis adtalak.
Oda \jis adtalak
És ajálottalak.

`Menyhe` (Nyitra)
Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
Manga 1938.
Gr 37/Ba.
,,Lakodalmas''

1. Arrul alól kéken béborult az ég,

1. Arrul alól kéken béborult az ég,
Az én babám most írja bús levelét.
Írd mëg, babám, írd mëg mindën sorsodat,
Hogy tudjam mëg, mihëz tartsam magamat.
Hogy tudjam mëg, hogy mëgvársz të engëmet.
Örömmel töltsem el a három évet.

2. Kitőtöttem három évet, hat napot.
Kapitány úr, szalutálni nem tudok.
Majd szalutál az a bundás reguta,
Kinek hátra harminchat kis hónapja.

`Körösfő` (Kolozs)
Péntek Jánosné Szabó Ilona (41)
Bartók 1938.
Gr 27/Ab.

1. Jöjjön haza, \jédësanyám,

1. Jöjjön haza, \jédësanyám,
Nagyon beteg édësapám!
`Refr.` Várj, fi\jam, ëgy kicsit,
Hogy táncójak ëgy kicsit,
Minnyá hazamënyëk!

2. Jöjjön haza, \jédësanyám,
Haldoklik már édësapám! `Refr.`

3. Jöjjön haza, \jédësanyám,
Mëg van halva \jédësapám! `Refr.`

4. Mibe takartátok belé?
Lepedöbe, fejérbe.
De \jén urat ma kapok,
De lepedőt nem szabok.
Lepedőm, lepedőm,
Szép fejér lepedőm!

`Andrásfalva` (Bukovina) -- `Hertelendyfalva` (Torontál)
Kovács Júlia (80)
Kiss L. 1966.
6018/a.

1. Zöld erdőbe, zöld mezőbe,

1. Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Zöld erdőbe, zöld mezőbe
Lakik egy madár.

2. Kék a lába, zöld a szárnya,
Kék a lába, zöld a szárnya,
Jaj, de könnyen járja!

3. Várj, madár, várj, csak egy kicsit várj!
Még az Isten úgy engedi,
Tiéd lesszek már.

`Béd` (Nyitra)
Fülöp Imréné Gál Mónika (60)
Szendrei 1971.
AP 7890/m.

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szűzek virága,
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!

`Csíkrákos` (Csík)
közös ének
Sárosi 1967.
AP 6570/a.

1. Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét,

1. Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét,
Szentírásból hallottátok temetését.
A pokolban sok kínokban
Halljátok most kesergését!

2. Ó, bút látott, sok kínt vallott gyarló testem!
Mely nagy kínban, siralomban érted estem!
Éjjel-nappal jajgatással
Magam csak vesztem, süllyesztem.

3. Ó, hervasztó, szívfonnyasztó nyavalyáim!
Engem vesztő, megemésztő nagy kínjaim!
Sokasodnak, szaporodnak
Szívmardosó skorpióim!

`Menyhe` (Nyitra)
Fülöp Ferencné Kostyál Anna (70), Bengyák Gézáné Gál Ágota (60)
Dobszay, Szendrei, Rajeczky 1970.
AP 7281/a.

1. Réce, ruca közbe,

1. Réce, ruca közbe,
Hal van a vejízbe.
Gyere, kisangyalkám,
Fogjuk ki belőle!

2. Arass, rózsám, arass,
Mëgadom a garast.
Ha \jén mëg nëm adom,
Mëgadja galambom.

3. Hat nap van ëgy hétbe,
Hetedik vasárnap.
Bárcsak, kedves rózsám,
Ëgyszër láthatnálak!

4. Csak ëgyszër láttalak,
Mindjár szerettelek.
Kedvembe vëttelek,
Halálig szeretlek.

`Szentlászló` (Verőce)
Gyöke Illésné Kántor Mária (79)
Kiss L. 1960.
AP 3733/f.

1. Bátori Kalári,

1. Bátori Kalári,
Nyisd ki az ablakot,
Nyisd ki az ablakot,
Hogy merre mit látol!

2. Nem látok én semmit,
Nem hallok én semmit;
Törökország felől
Három veres zászlót.

3. Vajjon kiért jönnek,
Vajjon miért jönnek?
Eladtalak, lányom,
A török kezébe.

4. Kedves édesanyám!
Hogyha én elmegyek,
Lesz egy kanál vized,
Vagy egy falat kenyér?

5. Ruháim, ruháim,
Földre lehúlljatok!
Hagy tudja jó anyám,
Hogy tik is gyászoltok!

6. Virágok, virágok,
Mind elhervadjatok!
Hagy tudja jó anyám,
Hogy tik is gyászoltok!

7. Bátori Kalári,
Nyisd ki a kapudat,
Nyisd ki a kapudat,
Add ki szép lányodat!

8. Várjál, fiam, várjál!
Még most őtöztetik.
Most teszik fejibe
Azt a szép koszorút.

9. Először felkiált
A kisebbik vőfily:
Édes anyámasszony,
Beteg a menyasszony!

10. Másodszor felkiált
A nagyobbik vőfily:
Édesanyám asszony,
Bágyadt a menyasszony!

11. Ha bágyadt, bágyadjon!
Messze földről hoztuk,
Talán csak alhatnék,
Messze földről hoztuk.

12. Harmadszor felkiált
Maga a vőlegíny.
Édes anyámasszony!
Meghótt a menyasszony!

13. Kocsisok, kocsisok,
Gyászos kocsisaim!
Menjetek, fogjátok,
Az anyját híjjátok!

14. De ne úgy híjjátok
Hogy: lakadalmára,
Átkozott lyányának
Takarítására. `Vége van.`

`Vadász` (Arad)
Szabó Sándorné Vágó Zsuzsa (63)
Szendrei 1963.
AP 5164/n.

1. Szëgén legén vótam,

1. Szëgén legén vótam,
Gazdag lë\jánt vëttem.
Gazdag ljánnak kedvit
Nem tudtam találni.

2. Elmënék váraszba,
Szárig csizmát vëvék.
Aval eléjövék,
S az asztara tëvém.

3. Mondj uradnak engëm,
Kicsi feleségëm!
Nem manlak én tégëd
Tellyes életëmben.

4. Apám advoránná'
Nagyabb urak jártak.
Azkat sëm uraltam.
Tégëd sëm urallak.

5. Elmënék városzba,
Selyëm fatát vëvék.
Aval eléjövék,
S az asztara tëvém.

6-7. = 3-4. vsz.

8. Elmënék váraszba.
S ë' sszép fátyalt vëvék.
Aval eléjövék,
Sz az asztara tëvém.

9-10. = 3-4. vsz.

11. Elmënék zerdőbe,
Ëgy sompálcát vágék.
Aval eléjövék,
zAjtó után tëvém.

12-13. = 3-4. vsz.

14. Elvëvém a pálcát,
Nyomni fogom hátát.
Mondj uradnak ëngëm,
Kicsi feleségëm!

15. Monlak, uram, monlak,
Tellyes életëmbe!
Apám advoránná'
Nagyabb urak jártak,

16. Azkot is uraltam,
Tégëd is urallak.
Azkot is uraltam,
Tégëd is urallak.

`Gyoszény` (Moldva) -- `Szárász` (Baranya)
Benke Jánosné Benedek Rózsa (43)
Domokos P. P. 1949.
Gr 128/B.