bolt.piarista.hu

Nóták

  Bartina / Tavaszi szél (1995)

  1. Tavaszi szél - Virágének a legényesig

  tavaszi szél vizet áraszt
  virágom virágom
  minden madár társat választ
  virágom virágom
  
  hát én immár kit válasszak
  te engemet én tégedet
  
  a pántlika könnyű gúnya
  mert azt a szél könnyen fújja
  
  de a fátyol nehéz gúnya
  mert azt a bú földig nyomja
  
  lépjünk egymás árnyékára
  lépjünk egymás árnyékára
  
  menjünk egymás hajlékába
  menjünk egymás hajlékába
  

  2. Széki csárdás - Ferenczi Márton Zsuki emlékére

  az én uram csapodár

  (szék)

  az én uram csapodár
  minden kapuba megáll
  ? uramat
  várom a galambomat
  
  ne nézz rám ne ne ne
  mert nem vagyok a fene
  nem akarlak megenni
  csak a szemed kivenni
  aj-la-la...
  

  tele van a temető árka vízzel

  (szék)

  tele van a temető árka vízzel
  tele van a szívem keserűséggel
  jó az isten leapasztja sej a vizet
  sej visszahozza a régi szeretőmet
  
  ... ereszd el a szoknyámat
  sej még az éjjel kimulatom magamat
  

  3. Akkor szép a huszár

  (Dél-alföldi katonadalok)

  akkor szép a huszár ha felül a pej lovára

  (dél-alföld)

  akkor szép a huszár ha felül a pej lovára
  lehajtja csákóját sej a szőke homlokára
  lehajtja a csákót világoskék szemébe
  hogy ne lássa senki hogy hullik az árva könnye
  
  hová hull a könnye sej a lova sörényére
  sír egy barna kislány hogy el leszen majd felejtve
  ne sírj barna kislány nem leszel elfelejtve
  tearózsa levél van a csákóm tetejébe
  

  megjött a levél fekete pecséttel

  (dél-alföld)

  megjött a levél fekete pecséttel
  megjött a muszka százezer legénnyel
  százezer ember áll a harcok mezején
  így hát jó anyám elmasírozok én
  
  esik az eső ázik a heveder
  gyenge lábamat szorítja a kengyel
  bársony takaró fedi a lovamat
  nehéz karabély nyomja a vállamat
  
  esik az eső ázik a heveder
  gyenge lábamat szorítja a kengyel
  gyenge lábamat vas kengyel szorítja
  árva szívemet bánat szomorítja
  

  4. Huszárosra vágatom a hajam

  (Szatmári oláhos és csárdás)

  huszárosra vágatom a hajamat

  (szatmár)

  huszárosra vágatom a hajamat
  nyíregyházán nyergelik a lovamat
  széna-szalma porcióba fel vagyon pakolva
  adj egy csókot kisangyalom az útra
  
  a huszárnak csókot adni nem lehet
  mer a huszár tiszta szívből nem szeret
  ha a huszár tiszta szívből sej-haja szeretne
  maga mellé a nyeregbe ültetne
  
  gyenge vagy még kisangyalom a lóra
  táncol a ló félek leesel róla
  de ha egyszer én ülök a sej-haja nyeregbe
  táncolhat a kis pej lovam kedvére
  

  én voltam az apámnak

  (szatmár)

  én voltam az apámnak
  legkedvesebb fia
  de engem a szerelem
  vezetett a rosszra
  
  előbb loptam egy ludat
  azután egy lovat
  miért kedves galambom
  csörgetem a vasat
  

  5. Hazám hazám

  (Bukovinai székely keservesek)

  bukovina mit vétettem

  (bukovina)

  bukovina mit vétettem
  hogy én benned nem élhettem
  hogy én benned nem élhettem
  magyarországra siettem
  
  magyarországra ne siess
  ha \jaz hazádba megélhetsz
  az hazámba nem élhettem
  magyarországra siettem
  
  magyarország az én hazám
  minden ember édesapám
  minden ember édesapám
  s minden asszony édesanyám
  
  hegyek-völgyek között állok
  szívemet öli a bánat
  hegyek-völgyek álljatok meg
  hogy panaszkodjam el nektek
  
  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  azt az átkot mondta reám
  ország-világ legyen hazám
  

  elment a madárka

  (bukovina)

  elment a madárka
  üres a kalicka
  azt üzente vissza
  visszajő tavaszra
  
  ha tavaszra nem jő
  búzapirulásra
  ha akkorra sem jő
  tudd meg hogy sose jő
  

  hazám hazám édes hazám

  (bukovina)

  hazám hazám édes hazám
  hol van az én édesapám
  s főd borítja a födelét
  s ott alussza az életét
  
  sír a szemem hull a könnyem
  de igazán fáj a szívem
  fáj a szívem az hazámért
  az én kedves galambomért
  fáj a szívem amíg élek
  míg testembe zeng a lélek
  

  7. Duda duda

  (Palóc dudanóták)

  hozd ki babám szűröm baltám

  (palóc)

  hozd ki babám szűröm baltám
  hadd megyek a nyájam után
  mert levágják az kanomat
  keselylábú ártányomat
  
  esteledik már az idő
  szállást kérnék de nincs kitől
  sűrű erdő a szállásom
  csipkebokor a lakásom
  

  aki dudás akar lenni

  (palóc)

  aki dudás akar lenni
  pokolra kell annak menni
  ott vannak a férges kutyák
  abból lesznek a jó dudák
  
  duda duda szőrös duda
  az is szőrös aki fújja
  fújd föl dudás a dudádat
  billegtesd el a nótámat
  

  8. Kaszárnya kaszárnya

  (Mezőségi táncdallamok)

  kaszárnya kaszárnya

  (mezőség)

  kaszárnya kaszárnya
  sűrű rácsos ablak rajta
  közepében egy kerek márvány asztal
  hej gyászlevelem rajta
  
  gyászlevelem rajta
  nincsen aki elolvassa
  van szeretőm egy tizennyolc éves lány
  hej aki elolvassa
  
  olvassa olvassa
  sűrű könnyeit hullassa
  ne hullasd a sűrű könnyeidet
  hej nem leszek a tied
  

  9. Nem messze van Lőrinc napja

  (Sárközi dallamok)

  nem messze van lőrinc napja

  (sárköz)

  nem messze van lőrinc napja
  sej közel van az öröm napja
  meg is jön az nem sokára
  sej mögyünk a hálótanyára
  
  porzik a högyi borozda
  sej mikor végig megyök rajta
  kinyílik a hálótanya
  sej mikor kocogatok rajta
  
  nyisd ki babám az ajtódat
  sej ereszd be az angyalodat
  add ide pici szádat
  sej hadd csókolok rajta százat
  

  kongatik a kádakat

  (sárköz)

  kongatik már a kádakat
  sej hajtik haza a lányokat
  már a szőlőt is megszedik
  sej a lányokat hazaküldik
  

  a bátai bíró lánya

  (sárköz)

  a bátai bíró lánya
  egy pendelybe ment az ágyra
  jaj de megkönyörögtetett
  míg az ágyára eresztett
  
  erre gyere ne menj arra
  jobb út van erre mint arra
  erre van a kerék útja
  kisangyalom gyalogútja
  

  pünkösd napján születtem

  (sárköz)

  pünkösd napján születtem
  kék nefelejcs az én nevem
  az én nevem kék nefelejcs
  engöm babám el ne felejts
  
  tizenöt éves vagyok
  férjhö mék ha akarok
  nem is bánom nem tagadom
  mer elvösz az én galambom
  

  10. Piros bársony bocskorom

  (Kalocsai lakodalmas dalok)

  piros bársony bocskorom

  (kalocsa)

  piros bársony bocskorom
  még az éjjel széttáncolom
  ihajla újból legény lettem
  ihajla újból lányt szerettem
  félrevágom a kalapom
  a nótámat eldalolom
  ihajla de tyuhajla
  
  haragszik a feleségem
  hogy én ilyen korhely lettem
  ha haragszik majd megbékül
  ha nem békül majd megkékül
  
  feleségem ki az ágyból
  most jöttem meg a kocsmából
  ihajla de tyuhajla
  
  

  csujogatás

  (kalocsa)

  ejehuja rókaprém
  más is csalfa nem csak én
  

  süt a nap a parti jegenyére

  (kalocsa)

  süt a nap a parti jegenyére
  fülemüle szállt a tetejére
  onnan tekintget a magos égre
  onnan lesi kicsi párja jön-e végre
  
  hol jártál te kislány ilyen korán
  látom a cipődről harmatos már
  zöld erdőbe jártam ibolyáért
  fáj a szívem majd meghalok a babámért
  

  csujogatás

  (kalocsa)

  a menyasszony drága kincs
  mer azt nem mondja nincs
  
  jaj de nagyon jó kedvem van
  

  árok is van gödör is van

  (kalocsa)

  árok is van gödör is van ugorni kő
  szép lány is van csúnya is van köszönni kő
  köszönni kő sej a szép lejánynak
  vállaljon el babájának