bolt.piarista.hu

Nóták

  Bekecs Együttes / Bekecsalja - Marosmente

  1. Balla Antal dalai Jobbágytelkéről

  szép szivárvány koszorúzza az eget

  (Jobbágytelke)

  szép szivárvány koszorúzza az eget
  egészen kimutattad hogy nem szeretsz
  ha nem szeretsz nem tehetek én róla
  nem lehetek sem tulipánt sem rózsa
  
  zavaros a nyárád vize nem tiszta
  rávezettem fakó lovam nem issza
  hogy is inná mikor olyan zavaros
  nem vagyok én véled babám szabados
  
  két zsebkendőt adtam neked emlékbe
  régi babám arról jussak eszedbe
  ha elszakad a zsebkendő tudd meg azt
  nem érek én sem több nyarat sem tavaszt
  
  életemben csak egyszer voltam boldog
  akkor is a két szememből könny hullott
  sírtam azér örömömbe hogy szeretsz
  bánatimba hogy az enyém nem lehetsz
  
  úgy elmegyek mint egy szegény vándorló
  kinek az élete elveszni való
  rászállnék egy zöld leveles bokorra
  fészket raknék hogy el ne felejts soha
  
  édesanyám de szépen felneveltél
  mikor engem két karodon rengettél
  azt mondtad hogy jó leszek katonának
  rabja lettem széles e nagy világnak
  

  jobbágytelki piros párizs

  (Jobbágytelke)

  jobbágytelki piros párizs
  hej piros az én rózsám is
  szép az alma az ágtetőn
  de százszor szebb a szeretőm csuhajja
  
  szép a falu s a vidéke
  dolgos kezű jámbor népe
  szebb ott még a fűzfa ág is
  mint máshol a gyöngyvirág is csuhajja
  
  bekecs alatt van egy vályú
  abból iszik háromszáz juh
  én vagyok a víz merője
  barna kislány szeretője csuhajja
  

  ifijúságom telik el

  ifijúságom telik el
  azér a szívem hasad el
  la-la...
  ifijúság gyöngykoszorú
  ki elveszti de szomorú
  az anyád ragyogós csillaga
  
  édesanyám rózsafája
  én vagyok annak egy ága
  la-la...
  kihajlottam az utcára
  leány legény bosszújára
  la-la...
  
  virágzik a cseresznyefa
  szeben virít a rózsám arca
  la-la...
  rózsám arca télbe nyárba
  legvirítóbb a határba
  la-la...
  

  ződ fuszulyka konkorodik

  ződ fuszulyka konkorodik
  balla anti házasodik
  azt se tudja kit vegyen el
  kondor marit repíti el
  
  nézz ki anti ablakodon
  ki sétál az udvarodon
  kondor mari köntösösön
  tied lesz az örökösön
  
  addig megyek addig járok
  míg szeretőre találok
  ha szeretőre találok
  soha meg se házasodok
  

  én istenem minek élek

  én istenem minek élek
  ha a semmitől is félek
  száraz levél megzörrenik
  bennem a vér meghidegszik
  
  el is mennék itt is ülnék
  bánatimból kitérülnék
  bánataim sokak nagyok
  magam gyámoltalan vagyok
  
  én istenem add megérnem
  kit szerettem azzal élnem
  mert hogyha azt meg nem adod
  felakasztom én magamot
  

  ha megérem jövendőmet

  ha megérem jövendőmet
  szántok a felső mezőbe
  ej haj vetek búzát vetek árpát
  közepébe piros rózsát
  
  piros rózsa ne virágozz
  értem babám ne várakozz
  ej haj ha utánam várakozol
  soha meg sem házasodol
  
  szeg oldalán rozmaringszál
  leányoké lesz menyország
  ej haj mer a leány piros rózsa
  kétszer nyílik az ablakba
  
  szeg oldalán tövisbokor
  legényeké lesz a bokor
  ej haj mer a legény büdös gomba
  kidobják a szemétdombra
  

  2. olyan nap nem jő az égre

  (keserves, Nyárádköszvényes)

  olyan nap nem jő az égre
  könyvem ne hulljon a földre
  hull a földre hull előmbe
  hull a gyászos kebelembe
  
  jaj istenem sok búm után
  adj egy kevés jót is immán
  jaj istenem vígasztalj meg
  hogy a búmban ne haljak meg
  
  szerettelek rózsám nagyon
  de már annak vége vagyon
  aki miatt vége vagyon
  isten annak jót ne adjon
  
  tavaszi szél utat száraszt
  minden madár társat választ
  hát én magam kit válasszak
  kire bokrétát akasszak
  

  5. Csendesen folyó víz - (keserves és lassú, Nyárádköszvényes)

  csendesen folyó víz

  (keserves, Nyárádköszvényes)

  csendesen folyó víz
  télbe megaluszik
  csendesen folyó víz
  télbe megaluszik
  télbe megaluszik
  nyárba megmelegszik
  jaj de az én szüvem
  soha meg nem nyugszik
  
  jobb volna ne volnék
  vagy folyóvíz volnék
  jobb volna ne volnék
  vagy folyóvíz volnék
  ha folyóvíz volnék
  soha bút nem látnék
  ha folyóvíz volnék
  soha bút nem látnék
  
  hegyeken s völgyeken
  csergedezve járnék
  hegyeken s völgyeken
  csergedezve járnék
  az lankás helyeken
  lagymatagot mosnék
  az lankás helyeken
  lagymatagot mosnék
  

  márkod felé homályba borult az ég

  (lassú, Nyárádköszvényes)

  márkod felé homályba borult az ég
  már megbocsáss édes hazám marosszék
  
  déltől fogva estig nyílik a rózsa
  bár én eddig se szerettelek volna
  
  még a búza ki se hányta a fejét
  már az madár mind elhordta a szemét
  
  kicsi madár ne hordd el a búzámat
  ne szomorítsd meg az öreg anyámat
  
  kicsi madár elhordtad a búzámat
  megszomorítottad öreg anyámat
  

  6. János-napi köszöntő (Magyaró)

  jános-napi köszöntő

  (Magyaró)

  szerencsés jó estét ezennel kívánok
  sok jános napokat a kedves családnak
  mert amint tudják az a régi szokás
  hogy a jános napján megtiszteljük egymást
  komák és barátok jó kívánságait
  én mondom el jánosnak itt
  nagy hálaadással istenünk tiszteljük
  hogy a jános napját megengedte élnünk
  hogy az esztendőnek utolsó felében élünk
  s nem vagyunk sírunk fenekében
  örvendjünk hát mi is többet ne sóhajtsunk
  és a jánosoknak sok örömet kívánjunk
  kívánom istentől hogy az esztendőben
  testi-lelki áldás legyen lépteinken
  hogy völgy kert és mező hozzon ékességet
  családi körünkbe csendes békességet
  szívemből kívánom
  

  szent jános aluszol-e már

  (Magyaró)

  szent jános aluszol-e már
  neved napjára virradtál már
  serkenj fel álmodból
  és kelj fel ágyadból
  mert tehozzád jöttünk
  téged felkerestünk
  
  virradj fel neved napjára
  sok számos boldog órára
  mit eddig kívántál
  és úgy óhajtottál
  most arra jutottál
  
  kívánom isten éltessen
  sok számos boldog éveken
  szebbeket s jobbakat
  és gazdagabbakat
  szívemből kívánom
  

  jános-napi vissza-köszöntő

  (Magyaró)

  viszonozza szívem a ti köszöntésetek
  hogy jános napján ilyen szép számba megjelentetek
  nevezetes nap az amelyen születtünk
  mert akkor kezdődött világi életünk
  de van nékem az életben még egy nevezetes napom
  mikor jános napján együtt mulathatunk
  áldjon meg az isten jobb szót nem mondhatok
  keserű poharat sose kóstoljatok
  jános napján nektek még egyet kívánok
  éljetek sokáig szívemből kívánom
  

  kelj föl jános ne aludjál

  (Magyaró)

  kelj föl jános ne aludjál
  neved napjára virradtál
  ma van jános neve napja
  az úr jézus néki adta
  
  fölkelt jános nem aluszik
  velünk együtt vigadozik
  jánosnak hát kívánjunk jót
  hogy ne zárja bé a sírbolt
  

  9. Egy pár tánc Vajdaszentiványból

  az én babám lila szín szoknyája

  (Vajdaszentivány)

  az én babám lila szín szoknyája
  rászállott a harmat az aljára
  gyere rózsám szedd le a harmatot
  a szívemről a nehéz búbánatot
  
  az én babám karjai karjai
  nem akar meghajlani hajlani
  meg kell annak hajlani hajlani
  ha meg akar ölelni csókolni
  

  édesanyám sok szép szava

  (Vajdaszentivány)

  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  
  szeretném én azt megtudni
  szabad-e másét szeretni
  tudakoltam de nem szabad
  így a szívem gyászba marad
  
  én is árva te is árva
  bújjunk egymás árnyékába
  én is messze te is messze
  jaj de sok a bánat közte
  

  utca utca bánatutca

  (Vajdaszentivány)

  utca utca bánatutca
  bánatkővel van kirakva
  azt is az én rózsám rakta
  hogy én sírva járjak rajta csuhajja
  
  bánat bánat de nehéz vagy
  de rég hogy a szívemen vagy
  szállj le bánat a szívemről a szívemről
  keserűség a lelkemről csuhajja