bolt.piarista.hu

Nóták

  Berecz András / Kőkertben liliom

  1. feljött a nap

  (gyimes)

  feljött a nap el kell menni
  más szállásra kell indulni
  más szálláson meg kell állni
  ott új szokást kell tanulni
  
  feljött a nap tisztulásra
  indulni kell más szállásra
  pázsint fogja a nyomomot
  nem járom az udvarinkot
  
  én istenem mit csináljak
  szaladjak-e vaj megálljak
  ha szaladok elfáradok
  ha megállok elmaradok
  
  én istenem mit csináljak
  hogy egy szép lányra találjak
  vaj aratok vaj rabolok
  vaj egy fára fészket rakok
  

  2. nyílik az ég

  (gyimes)

  mikor a poroson lemész
  mikor a poroson lemész
  arra kérlek vissza ne nézz
  arra kérlek vissza ne nézz
  
  szüvednek ne legyen nehéz
  szüvednek ne legyen nehéz
  hogy idegenek közé mész
  hogy idegenek közé mész
  
  mikor menyek hazafelé
  nyílik az ég háromfelé
  ragyognak rám a csillagok
  mert tudják hogy itthon vagyok
  

  3. készülj lovam

  (moldva)

  készülj lovam készülj készítsd inaidat
  búcsúzzál el te is a te szállásidtól
  én es elbúcsúzom apámtól-anyámtól
  az én édesemtől virág-szerelmemtől
  
  adj egy csókot rózsám uti kötésemre
  megsegít az isten százat adok érte
  vaj menj el előlem vaj ülj le melléjem
  met reád néztembe megszakad a szűvem
  
  isten engedje meg szerelmes violám
  mikor visszajövök a szerelem utján
  csitorgós kapudot sarkig nyitva kapjam
  csitorgós kapudot sarkig nyitva kapjam
  lévános havasán felnőtt rozmaringszál
  annak levelére drága gyöngyharmat száll
  

  4. bujdosik a darumadár

  (kutasföld)

  bujdosik a darumadár
  bujdosik a darumadár
  minden erdőszélen leszáll
  minden erdőszélen leszáll
  
  hodne bujdosgálna szegény
  hodne bujdosgálna szegény
  mikor ő is árva mint én
  mikor ő is árva mint én
  
  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiukat
  viszik a magyar fiukat
  
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  ha elmész hol kapjalak meg
  ha elmész hol kapjalak meg
  

  5. erdő utja

  (kutasföld)

  oroszország közepibe
  van egy láger elkerítve
  abba laknak a legények
  abba búsulnak szegények
  
  kihajolnak ablakikon
  rózsa nyílik csákójikon
  nézik a hódat s a napot
  és a fennvaló csillagot
  
  nézik a napot s az eget
  falják a fogoly kenyeret
  nézik a hódat s az eget
  isszák az idegen vizet
  
  béforrik az erdő utja
  béforrik az erdő utja
  visszajő még a katona
  visszajő még a katona
  

  6. magyar istván király

  (moldva)

  magyar istván király
  országunk istápja
  felköté a kardját
  vevé trombitáját
  
  kiment ajtójába
  udvarába lépett
  hangozá keletre
  nap szentületére
  
  hogy gyűljenek össze
  az ő gyermekei
  az ő gyermekei
  hadbéli fiai
  

  8. igazságszerető

  (kájoni jános: cantionale catholicum)

  igazságszerető te tudós számvető
  járulj elő téntáddal
  fizetést nem szánok csak mit kévánok
  jedzegesd fel pennáddal
  
  amióta világ áll hány féle virág
  nevekedett a földből
  az egen hány csillag éjjel-nappal villog
  hány gyöngyszem lett a ködből
  
  a tenger fövényit annak sok örvényit
  tedd hamar egy summába
  hány csepp ártatlan vér most bosszúállást kér
  igaz ábeltől fogva
  
  ó vesd el pennádat szegezd bé téntádat
  mert ezt véghez nem viszed
  de bár megtennéd is megszámlálhatnád is
  ezeket de meghiggyed
  
  hogy megfoghatatlanb s megszámlálhatatlanb
  az örökkévalóság
  örökkévalóság örökkévalóság
  ó örökkévalóság
  

  9. porondos víz martján

  (moldva)

  porondos víz martján
  felnőtt liliomszál
  nem szereti helyét
  el akar bújdosni
  
  ki kell onnat venni
  uj helybe kell tenni
  uj helybe kőkertbe
  háha megfogannék
  
  uj helybe kőkertbe
  háha megfogannék
  |: nékünk szerencsénkre
  nékünk örömünkre :|
  

  10. kántálás

  (magyarszovát)

  úristennek szent fia születék ez világra
  eljött lelkünk boldogságára
  
  dicsőség az atyának dicséret szent fiának
  lelkünk kegyes megváltójának
  

  11. kyrie

  (gregorián ének a moldvai csángó énekes gyakorlatból)

  kyrie eleison
  christe eleison
  

  12. ó szent istván

  (moldva)

  ó szent istván dicsértessél
  menny- és földön tiszteltessél
  de főképpen nálunk ma
  mint országunk istápja
  kérünk mint apostolunkat
  és az első királyunkat
  szent istván nézz mennyből le
  a szép magyar népekre
  
  sok sánta vette járását
  sok vak nyerte meg látását
  némák kezdtek szólani
  siketek es hallani
  kérünk mint apostolunkat
  és az első királyunkat
  szent istván nézz mennyből le
  tekints magyar népedre
  

  14. meg kell a búzának érni

  (csík, gyimes)

  meg kell a búzának érni
  mert minden nap új szél éri
  meg kell a fűnek ződülni
  ha minden nap eső éri
  adjon isten egészséget
  sok gyermekben nyereséget csuhajja
  
  elvégeztük az aratást
  készítsd gazda az áldomást
  gazdasszony meg a vacsorát
  adjon isten jó éjszakát
  
  túl a vizen kolozsváron
  szőlő termik minden ágon
  egyik ágon tizenhárom
  másikon van harminchárom
  gyerünk menjünk a szőlőbe
  szedjünk szőlőt keszkenyőbe csuhajja
  
  megigyuk a hegynek levét
  dícsérjük a jézus nevét
  viselje isten gondunkat
  igazgassa utainkat
  viselje isten gondunkat
  igazgassa utainkat csuhajja