bolt.piarista.hu

Nóták

  Csík zenekar / A kor falára

  1. Hármat tojott a fekete kánya

  Hármat tojott a fekete kánya
  engem szeret a kend barna lánya
  kikityembe kukutyomba
  gyere rózsám a kocsimba
  
  akármilyen szegénylegény vagyok
  a kend lánya szeretője vagyok
  kukutyin mellett halásztam
  a rózsámmal vele háltam
  

  a bátai bíró lánya

  a bátai bíró lánya
  egy pendelybe ment az ágyba
  jaj de megkönyörögtetett
  míg az ágyába eresztett
  
  azt gondoltam mindig így lesz
  hogy szeretőm soha nem lesz
  dehogy nem lesz de bizony lesz
  nálad babám százszor jobb lesz
  
  erre gyere ne menj arra
  jobb út van erre mint arra
  erre van a kerék utca
  kis angyalom gyalogútja
  

  addig babám el nem veszlek

  addig babám el nem veszlek
  míg a tóban halak lesznek
  pedig abban mindig lesznek
  így hát soha el nem veszlek
  

  4. két út van előttem

  (katonakísérő)

  két út van előttem melyiken induljak
  két szép szeretőm van melyiktől búcsúzzak
  az egyiktől elbúcsúzom a másik haragszik
  így hát az én árva szívem soha meg nem nyugszik
  
  mikor mentem én az úton lefelé
  lányok kísértek az állomás felé
  úgy kísértek mint egy szegény vándorlót
  kinek szíve fekete gyászba borult
  
  csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
  felszánttatom én azt aranyos ekével
  be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
  be is boronálom sűrű könnyeimmel
  

  5. ádámosi csárdás és friss

  két színe van a legénynek
  mint a csöppnyi lepedőnek
  három színe van a lánynak
  mint a csokros violának
  
  irigyeim sokan vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  adok nekik egy-egy csontot
  hadd ugassák ki magukat
  
  rég megmondtam a fenének
  mennyi legény mind egye meg
  mert a legény leánycsaló
  mind akasztófára való
  

  táncszók

  én se kicsi te se nagy
  éppen hozzám való vagy
  
  járj előttem lábujjhegyen
  hadd vigyelek át a hegyen
  
  este jövök reggel megyek
  míg a világ nálad leszek
  
  húzzad cigány reggelig
  reggel is egy darabig
  míg a pendely langgal íg
  

  7. én vagyok az aki nem jó

  én vagyok az aki nem jó
  fellegajtót nyitogató
  nyitogatom a felleget
  sírok alatta eleget
  
  ifijúságom telik el
  azért a szívem hasad el
  ifijúság gyöngykoszorú
  ki elveszti de szomorú
  
  bolond volnék ha búsulnék
  ha a búnak helyet adnék
  én a búnak utat adok
  magam pedig vígan járok
  

  9. lakodalmi csárdás és szapora györgyfalváról

  villásfarkú fecske felszállott a levegőbe

  villásfarkú fecske felszállott a levegőbe
  nem láttad-e a régi babámat az este
  láttam biz én az inaktelki selyem réten
  kesely lábú lovát legeltette kötőféken
  
  mikor hozzád jártam babám mindig álmos voltál
  szóltam hozzád de te mindig elaludtál
  már ezután kialuhatod magadat
  nem ölelem által a vékon karcsú derekadat
  

  11. altató

  beli buba

  beli buba beli beli
  beli buba beli beli
  beli buba beli beli
  kicsi kutyasággal teli
  beli buba a párnára
  a kis kutya a szalmára
  beli buba beli buba
  kicsi buba a párnára
  a kis kutya a szalmára
  a kis kutya a szalmára
  hej beli buba beli beli
  beli buba beli beli