bolt.piarista.hu

Nóták

  Csalóka / Sej, haj zörög a levél

  1. A juhászok így élnek

  (Vajdaság)

  a juhászok így élnek úgy élnek

  (Vajdaság)

  a juhászok így élnek úgy élnek
  ha nem lopnak cserélnek cserélnek
  eladják a juhokat kosokat
  isszák a jó citromos borokat
  
  hej kisnadrág kisnadrág kisnadrág
  részeges lett a gazdád a gazdád
  ha részeg is hadd legyen hadd legyen
  arra gondja senkinek ne legyen
  
  zsíros seggű juhászné juhászné
  kisült-e mán a málé a málé
  ha nem sült ki a málé a málé
  nem is vagy te igazi juhászné
  

  zavaros a tisza vize

  (Vajdaság)

  zavaros a tisza vize nem tiszta
  rávezetem kis pej lovam nem issza
  ha nem issza ráhajtom a széles dunára
  hogy ne legyek senki megunt babája
  
  még azt mondják nem leszek a babámé
  pedig én már úgyse leszek a másé
  megmutatom én ennek a cudar világnak
  hogy párja leszek még a kedves babámnak
  
  árpakéve búzakéve körösztbe
  tizenhat esztendős legény de gyönge
  tizenhat esztendős legény hej-de de gyönge
  még rendes volt én voltam szeretője
  

  játszik a szél

  (Vajdaság)

  játszik a szél sej de játszik a szél a balaton vizébe
  játszik a lány sej de játszik a lány a babája ölében
  játsszál babám úgyse soká játszadozol már mulatozol már
  jövő hónap huszonhatodikán katonának megyek már
  
  nincsen rózsa sej de nincsen rózsa csak a száraz levele
  nincs szeretőm sej de nincs szeretőm lebeszélte a nénje
  lebeszélte hogy ne szeressen csuhaj engemet soha engemet
  mer énnékem nagyon soká tellik le a katonaévem
  

  sírhat az az édesanya

  (Vajdaság)

  sírhat az az édesanya
  kinek három legény fia
  egyik huszár másik baka
  a harmadik most regruta
  
  lovon jöttem nem szamáron
  hozd ki babám a kantárom
  kantározd fel a lovamat
  néked ajánlom magamat
  
  néked ajánlom magamat
  azt a karcsú derekamat
  olyan karcsú mint a nádszál
  hajlik mint a rozmaringszál
  

  2. Kimentem én az erdőbe

  (Buza, Mezőség)

  kimentem a zöld erdőbe

  (Buza, Mezőség)

  kimentem a zöld erdőbe
  baltát fogtam a kezembe
  belevágtam egy nagy fába
  hadd szakadjon rám az ága
  
  ezt az árvát ne bántsátok
  tiszta szívből sajnáljátok
  mert kinek nincsen pártfogója
  még a szél is jobban fújja
  
  s úgy elmennék ha mehetnék
  ha szabad madár lehetnék
  szabad madár nem lehetek
  családommal kell hogy éljek
  

  verd meg isten verd meg azt

  (Buza, Mezőség)

  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  mert az enyém igaz volt
  mégis megcsalatkozott
  
  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt-hármat szeret
  mert én csak egyet szeretek
  azér is sokat szenvedek
  

  kolozsvári kaszárnya

  (Buza, Mezőség)

  kolozsvári kaszárnya
  oda leszek bezárva
  gyere rózsám váltsál ki
  ne hagyjál a kolozsvári kaszárnyába hervadni
  
  kiváltalak ki-ki-ki
  nem hagylak elhervadni
  eladom a jegykendőm
  kiváltom a kolozsvári kaszárnyából a szeretőm
  

  csillagok csillagok szépen ragyogjatok

  (Buza, Mezőség)

  csillagok csillagok szépen ragyogjatok
  ennek a kislánynak utat mutassatok
  mutassatok utat a sűrű erdőbe
  hogy a szeretője jöjjön ki elébe
  
  jaj annak a fának kit fejszével vágnak
  jaj annak a lánynak kit sűrűn gyaláznak
  engemet is gyaláz egy semmire való
  ássa ki a szemét két fekete holló
  

  4. Körösfői énekek

  (Kalotaszeg)

  fáj a szívem kimondani nem lehet

  (Kalotaszeg)

  fáj a szívem kimondani nem lehet
  akiér fáj gyógyítani sem lehet
  majd meggyógyít a koporsóm deckája
  mikor a föld suhogva \jomlik rája
  
  arra kérem én a jó istenemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyenge szívem a bánatba megreped
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  ha nem lehet most vegyen el engemet
  

  olyan igaz voltam hozzád

  (Kalotaszeg)

  olyan igaz voltam hozzád mint a nap
  mely az égen ragyogva jár egész nap
  ragyogva jár meleget süt a fődre
  kisangyalom de sokszor jutsz eszembe
  eszembe jutsz mer el se felejtelek
  mer én téged igazán szerettelek
  

  este mikor én lefekszek

  (Kalotaszeg)

  este mikor én lefekszek mindig kilenc óra
  föltekintek a polcomra nincsen semmi rajta
  nincsen semmi rajta csak egy rozsdás sajka
  édesanyám ha meglátná tudom megsiratna
  

  édesanyám vótál mért nem tanítottál

  (Kalotaszeg)

  édesanyám vótál mért nem tanítottál
  gyenge fűzfád vótam mért nem hajlítottál
  gyenge fűzfád vótam meghajlottam vóna
  ilyen nagy bánatra ne jutottam vóna
  
  istenem nagy dolog ki egymást szereti
  mégis a jó isten össze nem vezérli
  de még nagyobb dolog ki egymást gyűlöli
  mégis két vénasszony összeköszörüli
  

  édesanyám mondanék én valamit

  (Kalotaszeg)

  édesanyám mondanék én valamit
  gombolja ki a fehér igem elejit
  nézze meg hogy mi bántja \ja szívemet
  elrabolták tőlem a szeretőmet
  
  ha te tudnád kisangyalom amit én
  hogy milyen gyönge szívű kislány vagyok én
  gyöngeségem nem annyira sajnálom
  csak igazán szerettelek azt bánom
  

  6. Sej, haj zörög a levél

  (Részletek a Székely sorsképek c. táncelőadásból)

  sárga rigó darázsfészek
  bálint gyuri megint részeg
  sej haj zörög a levél
  nem zörög ha nem fújja ja szél
  
  azér adtam három pengőt
  hogy a farod járjon rezgőt
  
  nev iorkba kéne menni
  ott egy nagy hajóra szállni
  

  8. A Kóré Gézáé

  (Székelyszenterzsébeti cigány muzsika)

  milicek milicek

  (Székelyszenterzsébet)

  milicek milicek
  átkozott legyetek
  gyenge karjaimra
  vasat ne tegyetek
  
  mert ha vasat tesztek
  örökös rab leszek
  hogyha szíjat tesztek
  szabad madár leszek
  
  szabad a madárnak
  ágról ágra szállni
  csak nékem nem szabad
  a babámhoz járni
  
  szabad oda járni
  nem szabad ott hálni
  rossz az édesanyja
  szokott rá vigyázni
  

  gyufaszálból csináltatok

  (Székelyszenterzsébet)

  gyufaszálból csináltatok egy kocsit szekeret
  belefogok kilenc pipét három csóré egeret
  arra hajtok amerre a nap lejár
  amerre a kisangyalom sírva jár - galambom
  
  rég megmondtam csalfa ne légy sej de csalfa ne légy
  magassarkú cipőt ne végy sej de cipőt ne végy
  magassarkú sárga cipőt vettél
  a világ csalfája lettél - galambom
  

  boldogfalván megolcsult a pálinka

  (Székelyszenterzsébet)

  boldogfalván megolcsult a pálinka
  egy decinek ötven bani az ára
  gyertek ide fiúk lányok igyatok
  itt a jó bor reggelig mulassatok
  
  ez a kislány ha benéz a tükörbe
  de megkérdi az anyját jól vagyok-e kifestve
  jól vagy lányom mert nem látszik a festék
  most a cigánybálba te leszel a legelsébb
  

  három hordó borom van

  (Székelyszenterzsébet)

  három hordó borom van borom van
  mind a három csapon van csapon van
  béfekszem a csipegő csap alá
  a babám a hasam alá a sötétben
  
  mind azt mondják ez se szép az se szép
  akinek a szeme kék szeme kék
  lám az enyém tiszta kökény fekete
  ki a fene szeretne de szeretne
  
  jaj istenem add nekem add nekem
  de igazán szeretem szeretem
  mert ha nékem nem adod nem adod
  bizony isten felakasztom magamot
  mert ha nékem nem adod nem adod
  fölakasztom magamot a sötétben
  

  9. Új esztendőben új szívekkel

  (Karácsonyi énekek)

  szép kelet szép nap

  szép kelet szép nap nincs benned homály
  mert az örök nap benned a király
  új esztendőben új szívekkel
  dicsérünk jézus énekekkel
  
  már a bölcsőnél törlöd bűnünket
  szűzanyád keblén mosod lelkünket
  
  e napon ontod az első csepp vért
  mit a jó isten váltságul ígért
  
  hogy ha megtartasz még több időre
  virradjunk boldog szebb jövendőre
  

  karácsony éj éjszakáján

  karácsony éj éjszakáján
  krisztus születése napján
  örüljetek örvendjetek
  a kis jézust dicsérjétek
  
  nincsen jézus ágyán paplan
  csak úgy fekszik az ártatlan
  fázik néki fejecskéje
  hideg széltül testecskéje
  
  ó te andrás mit szundikálsz
  fényes az ég nem kell lámpás
  verjed verjed a citerát
  zengj jézusnak egy szép nótát