Jelenlegi hely

Nóták

Csalóka / Sej, haj zörög a levél

1. A juhászok így élnek

(Vajdaság)

a juhászok így élnek úgy élnek

(Vajdaság)

a juhászok így élnek úgy élnek
ha nem lopnak cserélnek cserélnek
eladják a juhokat kosokat
isszák a jó citromos borokat

hej kisnadrág kisnadrág kisnadrág
részeges lett a gazdád a gazdád
ha részeg is hadd legyen hadd legyen
arra gondja senkinek ne legyen

zsíros seggű juhászné juhászné
kisült-e mán a málé a málé
ha nem sült ki a málé a málé
nem is vagy te igazi juhászné

zavaros a tisza vize

(Vajdaság)

zavaros a tisza vize nem tiszta
rávezetem kis pej lovam nem issza
ha nem issza ráhajtom a széles dunára
hogy ne legyek senki megunt babája

még azt mondják nem leszek a babámé
pedig én már úgyse leszek a másé
megmutatom én ennek a cudar világnak
hogy párja leszek még a kedves babámnak

árpakéve búzakéve körösztbe
tizenhat esztendős legény de gyönge
tizenhat esztendős legény hej-de de gyönge
még rendes volt én voltam szeretője

játszik a szél

(Vajdaság)

játszik a szél sej de játszik a szél a balaton vizébe
játszik a lány sej de játszik a lány a babája ölében
játsszál babám úgyse soká játszadozol már mulatozol már
jövő hónap huszonhatodikán katonának megyek már

nincsen rózsa sej de nincsen rózsa csak a száraz levele
nincs szeretőm sej de nincs szeretőm lebeszélte a nénje
lebeszélte hogy ne szeressen csuhaj engemet soha engemet
mer énnékem nagyon soká tellik le a katonaévem

sírhat az az édesanya

(Vajdaság)

sírhat az az édesanya
kinek három legény fia
egyik huszár másik baka
a harmadik most regruta

lovon jöttem nem szamáron
hozd ki babám a kantárom
kantározd fel a lovamat
néked ajánlom magamat

néked ajánlom magamat
azt a karcsú derekamat
olyan karcsú mint a nádszál
hajlik mint a rozmaringszál

2. Kimentem én az erdőbe

(Buza, Mezőség)

kimentem a zöld erdőbe

(Buza, Mezőség)

kimentem a zöld erdőbe
baltát fogtam a kezembe
belevágtam egy nagy fába
hadd szakadjon rám az ága

ezt az árvát ne bántsátok
tiszta szívből sajnáljátok
mert kinek nincsen pártfogója
még a szél is jobban fújja

s úgy elmennék ha mehetnék
ha szabad madár lehetnék
szabad madár nem lehetek
családommal kell hogy éljek

verd meg isten verd meg azt

(Buza, Mezőség)

verd meg isten verd meg azt
kinek szíve nem igaz
mert az enyém igaz volt
mégis megcsalatkozott

verd meg isten azt a szívet
aki kettőt-hármat szeret
mert én csak egyet szeretek
azér is sokat szenvedek

kolozsvári kaszárnya

(Buza, Mezőség)

kolozsvári kaszárnya
oda leszek bezárva
gyere rózsám váltsál ki
ne hagyjál a kolozsvári kaszárnyába hervadni

kiváltalak ki-ki-ki
nem hagylak elhervadni
eladom a jegykendőm
kiváltom a kolozsvári kaszárnyából a szeretőm

csillagok csillagok szépen ragyogjatok

(Buza, Mezőség)

csillagok csillagok szépen ragyogjatok
ennek a kislánynak utat mutassatok
mutassatok utat a sűrű erdőbe
hogy a szeretője jöjjön ki elébe

jaj annak a fának kit fejszével vágnak
jaj annak a lánynak kit sűrűn gyaláznak
engemet is gyaláz egy semmire való
ássa ki a szemét két fekete holló

4. Körösfői énekek

(Kalotaszeg)

fáj a szívem kimondani nem lehet

(Kalotaszeg)

fáj a szívem kimondani nem lehet
akiér fáj gyógyítani sem lehet
majd meggyógyít a koporsóm deckája
mikor a föld suhogva \jomlik rája

arra kérem én a jó istenemet
gyógyítsa meg az én árva szívemet
gyógyítsa meg az én árva szívemet
gyenge szívem a bánatba megreped
gyógyítsa meg az én árva szívemet
ha nem lehet most vegyen el engemet

olyan igaz voltam hozzád

(Kalotaszeg)

olyan igaz voltam hozzád mint a nap
mely az égen ragyogva jár egész nap
ragyogva jár meleget süt a fődre
kisangyalom de sokszor jutsz eszembe
eszembe jutsz mer el se felejtelek
mer én téged igazán szerettelek

este mikor én lefekszek

(Kalotaszeg)

este mikor én lefekszek mindig kilenc óra
föltekintek a polcomra nincsen semmi rajta
nincsen semmi rajta csak egy rozsdás sajka
édesanyám ha meglátná tudom megsiratna

édesanyám vótál mért nem tanítottál

(Kalotaszeg)

édesanyám vótál mért nem tanítottál
gyenge fűzfád vótam mért nem hajlítottál
gyenge fűzfád vótam meghajlottam vóna
ilyen nagy bánatra ne jutottam vóna

istenem nagy dolog ki egymást szereti
mégis a jó isten össze nem vezérli
de még nagyobb dolog ki egymást gyűlöli
mégis két vénasszony összeköszörüli

édesanyám mondanék én valamit

(Kalotaszeg)

édesanyám mondanék én valamit
gombolja ki a fehér igem elejit
nézze meg hogy mi bántja \ja szívemet
elrabolták tőlem a szeretőmet

ha te tudnád kisangyalom amit én
hogy milyen gyönge szívű kislány vagyok én
gyöngeségem nem annyira sajnálom
csak igazán szerettelek azt bánom

6. Sej, haj zörög a levél

(Részletek a Székely sorsképek c. táncelőadásból)

sárga rigó darázsfészek
bálint gyuri megint részeg
sej haj zörög a levél
nem zörög ha nem fújja ja szél

azér adtam három pengőt
hogy a farod járjon rezgőt

nev iorkba kéne menni
ott egy nagy hajóra szállni

8. A Kóré Gézáé

(Székelyszenterzsébeti cigány muzsika)

milicek milicek

(Székelyszenterzsébet)

milicek milicek
átkozott legyetek
gyenge karjaimra
vasat ne tegyetek

mert ha vasat tesztek
örökös rab leszek
hogyha szíjat tesztek
szabad madár leszek

szabad a madárnak
ágról ágra szállni
csak nékem nem szabad
a babámhoz járni

szabad oda járni
nem szabad ott hálni
rossz az édesanyja
szokott rá vigyázni

gyufaszálból csináltatok

(Székelyszenterzsébet)

gyufaszálból csináltatok egy kocsit szekeret
belefogok kilenc pipét három csóré egeret
arra hajtok amerre a nap lejár
amerre a kisangyalom sírva jár - galambom

rég megmondtam csalfa ne légy sej de csalfa ne légy
magassarkú cipőt ne végy sej de cipőt ne végy
magassarkú sárga cipőt vettél
a világ csalfája lettél - galambom

boldogfalván megolcsult a pálinka

(Székelyszenterzsébet)

boldogfalván megolcsult a pálinka
egy decinek ötven bani az ára
gyertek ide fiúk lányok igyatok
itt a jó bor reggelig mulassatok

ez a kislány ha benéz a tükörbe
de megkérdi az anyját jól vagyok-e kifestve
jól vagy lányom mert nem látszik a festék
most a cigánybálba te leszel a legelsébb

három hordó borom van

(Székelyszenterzsébet)

három hordó borom van borom van
mind a három csapon van csapon van
béfekszem a csipegő csap alá
a babám a hasam alá a sötétben

mind azt mondják ez se szép az se szép
akinek a szeme kék szeme kék
lám az enyém tiszta kökény fekete
ki a fene szeretne de szeretne

jaj istenem add nekem add nekem
de igazán szeretem szeretem
mert ha nékem nem adod nem adod
bizony isten felakasztom magamot
mert ha nékem nem adod nem adod
fölakasztom magamot a sötétben

9. Új esztendőben új szívekkel

(Karácsonyi énekek)

szép kelet szép nap

szép kelet szép nap nincs benned homály
mert az örök nap benned a király
új esztendőben új szívekkel
dicsérünk jézus énekekkel

már a bölcsőnél törlöd bűnünket
szűzanyád keblén mosod lelkünket

e napon ontod az első csepp vért
mit a jó isten váltságul ígért

hogy ha megtartasz még több időre
virradjunk boldog szebb jövendőre

karácsony éj éjszakáján

karácsony éj éjszakáján
krisztus születése napján
örüljetek örvendjetek
a kis jézust dicsérjétek

nincsen jézus ágyán paplan
csak úgy fekszik az ártatlan
fázik néki fejecskéje
hideg széltül testecskéje

ó te andrás mit szundikálsz
fényes az ég nem kell lámpás
verjed verjed a citerát
zengj jézusnak egy szép nótát