bolt.piarista.hu

Nóták

  Csurgó zenekar / Istensegíts

  3. Lábom a termett a táncra (asszonytánc)

  addig élem világimot

  (Istensegíts, Bukovina)

  addig élem világimot
  míg szél fújja pántlikámot
  a pántlika könnyű gúnya
  mer azt a szél könnyen fújja
  de a ruva nehez gúnya
  mer azt a bú fődig nyomja
  

  az én uram kóbori kóbori

  (Istensegíts, Bukovina)

  az én uram kóbori kóbori
  meg kéne borítani rítani
  megborítom uramot
  várom a galambomot
  hej ica sárga recece
  
  komámasszony úgy úgy úgy úgy úgy úgy
  én a kakas kend a tyúk kend a tyúk
  lapuljon meg nekem úgy
  mint a kakasnak a tyúk
  hej ica sárga recece
  

  száraz kóró nem nedves

  (Istensegíts, Bukovina)

  száraz kóró nem nedves
  s a vén lejány nem kedves
  olyan ráncos a bőre
  félrehúzódom tőle
  
  azt hallottam felőle
  hogy szajha lett belőle
  jó leszel szeretőnek
  mást kérek feleségnek
  
  apró szárú laboda
  nem termettem dologra
  lábom termett a táncra
  szájom a borivásra
  

  tarka-barka rokolyámnak elszakadt a ránca

  (Istensegíts, Bukovina)

  tarka-barka rokolyámnak elszakadt a ránca
  rengesd uram a gyermeket hadd menjek a táncba
  mer most vannak az asszonyok legjobb mulatságba
  mer most vannak az asszonyok legjobb mulatságba
  

  5. Elment a madárka (bukovinai népdalok)

  rászállott a páva vármegye házára

  (Istensegíts, Bukovina)

  rászállott a páva vármegye házára
  mosdóvizet hozott a rabok számára
  rab vagy rózsám rab vagy én meg beteg vagyok
  ha te megszabadulsz én es meggyógyulok
  
  megunta két lábom tömlec földjét nyomni
  szép karcsú derekam a rabszíjat viselni
  két bogár szememvel vasrácson kinezni
  két bogár szememvel vasrácson kinezni
  
  szomorú az üdő meg akar változni
  szomorú a szüvem meg akar hasadni
  veres tenger habja mind a partját mossa
  a világnak búja mind a szüvem nyomja
  

  madárka madárka

  (Istensegíts, Bukovina)

  madárka madárka
  áraszd meg a vizet
  áraszd meg a vizet
  hogy írjak levelet
  
  anyámnak s apámnak
  régi szeretőmnek
  anyámnak s apámnak
  régi szeretőmnek
  
  s mind meguntam s mind meg
  gyémántkövet nyomni
  gyémántkövet nyomni
  vasbilincsen lenni
  
  s mind meguntam s mind meg
  vadgalamb szólását
  vadgalamb szólását
  nagy erdő zúgását
  
  madárka madárka
  áraszd meg a vizet
  áraszd meg a vizet
  hogy írjak levelet
  

  kisütött a nap a síkra

  (Istensegíts, Bukovina)

  kisütött a nap a síkra
  minden ember ablakára
  jaj istenem mi az oka
  az enyimre nem süt soha
  
  rég megmondtam bús gerlice
  ne rakj fészket az útszélre
  mer az úton sokan járnak
  s a fészkedre rátalálnak
  

  7. Három árva

  túl a vízen egy almafa

  (Istensegíts, Bukovina)

  túl a vízen egy almafa
  az alatt sír három árva
  s oda menen szűz mária
  s kérdi mét sírsz három árva
  
  s hogy ne sírnánk szűz mária
  mikor anyánk főd gyomrába
  s metek nektek három vessző
  verjétek meg a temetőt
  
  keljen keljen édesanyánk
  met elszakadt a gyászruvánk
  s nem kelhetek fel fiaim
  met elszakadtak inaim
  met elszakadtak inaim
  s esszehulltak a csontjaim
  
  s tova menen egy menyecske
  az apátok felesége
  s mikor fejért ad riátok
  vérvel virágzik hátatok
  

  10. Az elveszett kecske

  (Istensegíts, Bukovina)

  ej nagyapó mesélje mán el hogy es volt
  amikor a csobánlegény elvesztette a kecskéjét
  
  egyszer vót hol nem vót a cibéni szegénysoron annak es a végibe
  élt egy erőst luttyán s rest csobánlegényke
  ez ha tehette mindig csak aludott
  mikor a juhokot kellett vón őrizze s vigyázkodjon
  inkább bésuppant a fübe a vén ficfa alá s horpasztott
  olyan mélyen aludott hogy arra sem kelt fel
  ha a nagy forgolódásába vaj egy csihánlevél megcsipte a fülit
  egyedül arra öbredett meg ha megehült s ha a déli harangszóra
  no elég hezza vót ennek a kicsi dologtalan csobánlegénkének
  egy kedves kecskéje rebekának hítták
  s annyira szerette hogy mindig becézgette
  kecskecském kedves kecskecském
  
  no egyszer hogy így megöbredett nagy lustálkodásából
  a déli harangszóra kinyissa a csipáit
  nem lát semmit csak a nagy üres mezőt se a juhok se a rebeka
  nagyon nagyon megszomorodott
  most mit es csináljon gazdája csak es agyonüti a juhok miatt
  de leginkább a kecskéje után kesergett
  elindult megkeresni
  kecském kecském kedves kecskecském
  jaj most hol kaplak meg
  ahogy így kesereg
  lássa hogy a szucsáva partján a dzsindzsás izeg-mozog
  jaj örvendett hogy megkapta a kecskéjét
  küldte a kutyáját
  erisszed kópé csípd meg fogd meg
  
  de amikor odaért há lássa hogy az nem az ő kecskéje
  hanem csak a bukutár gergé volt lekucorodva s végezte szükségét
  esent nagyon-nagyon elkeseredett
  kecském kecském drága kecskecském kedves rebekám nem kaplak sehunse
  na nagy bánatába elindult a kocsmába
  hogy ő bizon most bétesz a kalap alá pályinkából
  ahogy bésirül az ajtón meglássa hogy a sarokban az abrosz így ne libeg-lobog
  hej megörvendett megvan az ő kecskéje küldte a kutyáját
  erisszed kópé csípd meg fogd meg
  
  de mikor odaért s felhajtotta az abroszt
  lássa hogy az nem az ő kecskéje
  hanem a bíró fia gyömöszkűte a szőke sárit
  esent nagyon megszomorodott
  kecském kecském kedves kecskecském vaj merre kaplak
  no elég ember ahogy így kesereg
  odaér egy vén ficfához alatta jó nagy fű ződellett
  ezt meglátván a legényke nagyon elálmosodott
  ezért aztán lefeküdt a fübe aludni
  ahogy ott horpasztott
  egyszer arra eszmélt valamitől mozog a szemibe borított kalap
  feltolja s nyitja ki a csipáját s há a rebeka rágta a kalapjáról a rozmaringot
  hej megörvendett erőst hogy megvan a kecskéje
  örömében táncra perdült eljárta a silladrit
  
  ez tiszta igaz volt úgy láttam mint most
  

  11. Havajgatás

  tavasz tavasz gyenge tavasz

  (Istensegíts, Bukovina)

  tavasz tavasz gyenge tavasz
  ki mindeneket újítasz
  fákot virágba borítasz
  csak ingemet szomorítasz
  
  tavaszi szél utat száraszt
  s a nagy hóból vizet áraszt
  minden burján társat választ
  minden burján társat választ
  
  s lappántlika könnyű gúnya
  mert azt a szél fúdogálja
  de a ruva nehez gúnya
  mert azt a bú nyomdogálja
  

  12. Jánosoknak

  midőn szent jánosnak ünnepét szenteljük

  (Istensegíts, Bukovina)

  midőn szent jánosnak ünnepét szenteljük
  ma is szent életét vígan ünnepeljük
  ki az jézus krisztust leginkább szerette
  azt mü es tiszteljük
  
  szent jánost a krisztus annyira szerette
  hogy a végvacsorán melléje ültette
  és kezét mellére áldott szent testére
  tenni megengedte
  

  13. Páros silladri dallamok

  párta párta búra hajló párta

  (Istensegíts, Bukovina)

  párta párta búra hajló párta
  hogy a tatár régen le nem vágta
  ha megkapom annyira hajítom
  a tengerbe kővel lenyomatom
  
  elszaggattam harminchárom pártát
  harminchárom pár csizmának talpát
  szapulóba mégse láttam ragyát
  belevaló kis galambocskáját
  

  szegény kicsi feleségem

  (Istensegíts, Bukovina)

  szegény kicsi feleségem
  megeszi a méreg
  mert én bizon a kocsmába
  minden nap betérek
  uccu pengő sarkantyú
  térj el tőlem minden bú
  babám nem búsulok
  
  cifra bunda kerek bunda
  szegre van akasztva
  gyere kedves kisangyalom
  akaszd a nyakamba
  uccu pengő sarkantyú
  térj el tőlem minden bú
  babám nem búsulok
  

  csujogatás

  igyál édes kedvesem
  hogy segítsen az isten
  
  az én torkom se rozsdás
  hogy ihassak úgy mint más
  

  16. Édes uram be jó kend

  édes kicsi kincsecském

  (Istensegíts, Bukovina)

  édes kicsi kincsecském
  drága feleségecském
  mosd meg az én ingecském
  hogy járjak én szépecskén
  
  a menyecske gyöngyvirág
  vízér küldi az urát
  míg az ura vízér jár
  szeretője nála hál
  
  édes uram de jó kend
  de jó vizet hozott kend
  menjen el még másszor es
  maradjon kend tovább es
  

  száraz bokor a hegytetőn

  (Istensegíts, Bukovina)

  száraz bokor a hegytetőn
  elhagyott az én szeretőm
  száraz bokor a hegytetőn
  elhagyott az én szeretőm
  ha elhagyott ő bánja meg
  ki a fene sajnálja meg
  aj-la-la...
  
  én ültettem egy rózsafát
  más töri le a bimbóját
  én ültettem egy rózsafát
  más töri le a bimbóját
  én szerettem egy szép barnát
  más éli vele világát
  aj-la-la...
  
  less csak pajtás mit mutatok
  de szép lejányt táncoltatok
  less csak pajtás mit mutatok
  de szép lejányt táncoltatok
  lóg a csicse jár a fara
  elhullott a göndör haja
  aj-la-la...
  

  csujogatás

  (Istensegíts, Bukovina)

  ereszd el a hajamat
  ne szorítsd a nyakamat
  
  ha kicsik is vagyunk es
  tágasságot nekünk es