bolt.piarista.hu

Nóták

  Dűvő / 25 év legnépszerűbb dallamai

  1. Szászcsávási muzsika

  fáj a szívem kívül-belül

  (Szászcsávás)

  fáj a szívem kívül-belül
  fáj a szívem kívül-belül
  bánat szorítja kétfelül
  bánat szorítja kétfelül
  
  olyan bánat a szívemen
  kétrét hajlott meg az egen
  
  búsulj rózsám mert én sírok
  tőled búcsúzni akarok
  
  s úgy elmegyek meglássátok
  még csak hírem se halljátok
  
  kimentem az útra sírni
  úgy sem vígasztal meg senki
  
  vígasztalj meg egek ura
  légy az árvák pártolója
  

  szeress babám de nézd meg kit

  (Szászcsávás)

  szeress babám de nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít
  szeress babám de nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít
  én szeretném de nem lehet
  aj jaj...
  én szeretném de nem szabad
  aj jaj...
  

  2. Ej de sokkal többet loptak nálamnál

  (Gömör)

  ej de sokkal többet loptak nálamnál

  (Gömör)

  ej de sokkal többet loptak nálamnál
  az árából pántlikát se vehettem
  elfogtak a zsandárok de nem bánom
  érted babám a vasat is kiállom
  
  a szombati börtönajtó vasrácsa
  én magam is búsan nézek ki rajta
  egy vak lóért őriz engem hat zsandár
  ej de sokkal többet loptak nálamnál
  
  de sok falut de sok pusztát bejártam
  de sok rongyos istállóra találtam
  nem találtam alám való paripát
  elloptam a komiszár úr pej lovaát
  
  arra kérem a komiszár uramat
  hogy ne lője ki alólam a lovamat
  ejnye-ejnye azt a betyár mindenit
  a lovat félti nem a saját életit
  ejnye-ejnye azt a kutya mindenit
  a lovat félti nem a saját életit
  

  3. Hűtlen dal

  (Alföld)

  édes kedves feleségem

  (Alföld)

  édes kedves feleségem mi baj angyalom
  mit keres itt a nyerges ló az udvaromon
  néz az asszony jobbra-balra hol van itt a nyerges ló
  a tehenet kötötte meg borcsa szolgáló
  tehén hátán sárga nyerget aj ki látott már
  mióta a nagy magas ég és a nagyvilág
  
  édes kedves feleségem mi baj angyalom
  mit keres itt a pár csizma a fogasomon
  néz az asszony jobbra-balra hol van itt a pár csizma
  a szolgálóm köcsögöket az rakott oda
  köcsögökön rézsarkantyút aj ki látott már
  mióta a nagy magas ég és a nagyvilág
  
  édes kedves feleségem mi baj angyalom
  mit keres itt a katona az én ágyamon
  néz az asszony jobbra-balra hol van itt a katona
  a szolgálóm hideg lelte az feküdt oda
  szolgálónak pörge bajszát aj ki látott már
  mióta a nagy magas ég és a nagyvilág
  
  édes kedves feleségem mi baj angyalom
  még az éjjel bált csinálok hogyha akarom
  néz az asszony jobbra-balra milyen lesz itt az a bál
  ajtó mögött ázott kötél és egy nagy bot áll
  

  4. Juhait nem találó pásztor

  (Kalotaszeg)

  A juhász elvesztette a juhait.
  
  Elaludt a szerencsétlen, azt már mire felébredt, addigra szanaszét mászott a
  nyája. Ej, dörzsöte ám a szemét piszkosul, csakhogy ettő még nem lettek meg a
  juhok. Ej, nagy bánatába kiment az erdő fűre ? hátha idemásztak ugye. Azt
  ahogy odaért, már szerencséje is vót, látja hogy egy bokor alatt fehérlik
  valami. No, a fene enné meg, megvagytok! - Gondolta, és örömében füttyentett egy
  nagyot.
  
  Á! Nem a juhok fehérlettek, nem biza, csak egy nagy ronda fekete bakmacska
  szaladt ki a bokrok alól. Nem vótak megin juhok. Na most azt nagy bánatában
  leereszkedett a völgybe, lebotorkált. Leért, körülnézett. Már messziről látja,
  hogy minden fehérlik. Na ezek már biztosan a juhok lesznek! Megvannak!
  
  Nahát, ezek sem a juhok voltak, csak a Cluj-Napocai 2628-as óvoda
  nagycsoportosai gombát, margarétát és dák kegytárgyakat gyűjtöttek a mezőn.
  Megint nem voltak a juhok. Felment újra a hegyre, mert megint mintha valami
  fehérlett volna - legalábbis úgy látta.
  
  De bizony ezek sem a juhok voltak!
  És a szegény juhászlegény soha a büdös életben nem találta meg a juhait...
  

  5. Ne hagyd abba

  (Rimóc)

  a rimóci bíró udvarába

  (Rimóc)

  a rimóci sej bíró udvarába
  három legény táncol ott bújába
  kalapját emeli sarkantyúját veri
  a babáját sej ide-oda teszi
  
  új a csizsmám sej de ragyog a sarka
  azért vették hogy táncoljak rajta
  húzzátok cigányok estétől reggelig
  sej még a szeretőm édesanyja alszik
  

  megy a vonat lefelé

  (Rimóc)

  megy a vonat lefelé
  bodor füstje felfelé
  viszi a sok magyar katonát
  sok kislyánynak a babáját
  
  tegnap vettem kabátot
  hozzá ? nadrágot
  fényes fegyver az oldalamra
  hat krajcár jár egy napra
  
  megállj császár megbánod
  ha krajcárod sajnálod
  leteszem a fegyveremet
  hazamegyek ölelem a kedvesemet
  

  6. Karácsonyi kántálás

  (Marossárpatak)

  betlehem városába

  (Marossárpatak)

  betlehem városába
  karácsony éjféltájba
  megszületett jézus
  barmoknak jászlyába
  
  mellette mária
  a szenvedő anya
  mellette mária
  a szenvedő anya
  
  még a rossz emberek is
  avval fenyegették
  kis jézus megszületik
  keresztfára feszítik
  
  szép pávák repdesnek
  kis jézuska felett
  és úgy örvendeznek
  kis jézus megszületett
  
  ha én páva volnék
  jobb regvel felkelnék
  folyóvízre mennék
  folyóvizet innék
  
  szárnyam csattogtatnám
  szép tollam hullatnám
  szárnyam csattogtatnám
  szép tollam hullatnám
  
  árva lányok szednék
  bokrétába kötnék
  és az úr jézusnak
  sírhalmára tennék
  

  8. Sokat akar a szarka

  (Palóc dudanóták)

  nincs a barna lyánynak párja

  (Palóc dudanóták)

  nincs a barna lyánynak párja
  ha rongyos is a szoknyája
  nem kell annak udvarolni
  könnyen meg lehet csókolni
  
  dunna dunna csecse dunna
  ha ja dunna szólni tunna
  megmondaná az anyjának
  mit csinálnak a lyányának
  

  csak azért ment férjhöz

  csak azért ment férjhöz
  hogy igen kívánta
  veszett valagának
  helyit nem találta
  

  még az este jó voltál

  még az este jó voltál
  lefeküdtél s aludtál
  alaj-la-laj...
  

  ha meghalok ha meghalok fiaim fiaim

  ha meghalok ha meghalok fiaim fiaim
  az út mellé temessetek fiaim fiaim
  a farkamat kinn hagyjátok fiaim fiaim
  arra járnak szép menyecskék
  illegetik billegetik fiaim fiaim
  

  9. Elindultak a cigányok

  (Szilágyság)

  elindultak a cigányok a bálba

  (Szilágyság)

  elindultak a cigányok a bálba
  megálltak a sor végébe csudálva
  sárga zsinór óralánc a zsebibe
  nem illik a kapanyél a kezébe
  
  özvegyasszony fűzfa a nyoszolyája
  ha ráfekszel recseg mind a négy lába
  nyomd be rózsám nyoszolyádat a falig
  tied leszek kivilágos virradtig
  nyomd be rózsám nyoszolyádat a falig
  nálad hálok kivilágos virradtig
  
  szegény ember mit csinál bánatába
  felakasztja magát az asszonyára
  karabélból két golyót a szivibe
  halva találják az árok szélibe
  

  hosszú szárú laboda

  (Szilágyság)

  hosszú szárú laboda nem termettem dologra
  kezem lábom a táncra szemem a kacsintásra
  jaj istenem de szégyellem
  hogy a babám másat szeret s nem engem
  
  addig iszok mulatok addig iszok mulatok
  bizony isten gatya nélkül maradok
  addig iszok mulatok addig iszok mulatok
  bizony isten gatya nélkül maradok
  jaj istenem de szégyellem
  hogy a babám másat szeret s nem engem
  

  10. Táncok Erdőszombattelkéről

  fenn a csillag fenn az ég

  (Erdőszombattelke)

  fenn a csillag fenn az ég
  majd eszedbe jutok még
  majd eszedbe jutok még de jutok még
  
  s ne nézz rózsám ne ne ne
  mert nem vagyok a fene
  mert nem vagyok a fene de a fene
  mert ha fene lehetnék
  még egy leányt se hagynék
  még egy leányt se hagynék de nem hagynék
  s fenn a csillag fenn az ég
  majd eszedbe jutok még
  majd eszedbe jutok még de jutok még
  
  s a kalapom teteje
  tollu vagyon mellette
  tollu vagyon mellette de mellette
  egyik ága lehajlott
  a szeretőm elhagyott
  a szeretőm elhagyott de elhagyott
  s fenn a csillag fenn az ég
  majd eszedbe jutok még
  majd eszedbe jutok még de jutok még