bolt.piarista.hu

Nóták

  Debrecennek van egy vize

  1.

  debrecennek van egy vize

  (püspökladány)

  debrecennek van egy vize
  kinek hortobágy a neve
  arra van egy kőhíd rakva
  kilenc lyukra van állítva
  
  azon jár át gulya ménes
  csikós gulyás jaj de kényes
  cifra szűr van a nyakába
  a babája a csárdába
  
  hortobágynak vize szőköl
  kis pej lovam ne félj tűle
  holnap reggel nyolc órára
  vigyél átal a csárdába
  
  csárda előtt kis pej lovam
  gödröt vágott maga előtt
  rúg vág kapál ágaskodik
  a gazdája jó bort iszik
  
  egyik iszik a meggyesből
  a másik a cserepesből
  a harmadik a morgóból
  gulya ménes csavargóba
  

  2.

  lúra csikós lúra

  (püspökladány)

  lúra csikós lúra nem a csárda felé
  elszaladt a ménes kismargita felé
  kismargitánál más méregeti
  eztet a számadó nem nagyon szereti
  
  kárba ment a ménes ki fizeti meg a kárt
  elveszem a cifra szűröd meg a cifra bundád
  ha elvesz maga vallja ja kárát
  nem lesz mivel bétakarni a lyányát
  
  nem megy kárba ménes nem kell kárt fizetni
  amoda ja vihar a ménest méregeti
  szellő ostorozza vihar téregeti
  amoda ja a csikósbojtár a lyányt ölelgeti
  

  3.

  kiszáradt a tóbul

  (püspökladány)

  kiszáradt a tóbul mind a sár mind a víz
  a szegény barom is csak a pásztorra néz
  istenem teremtőm adj egy csendes esőt
  a szegény baromnak jó legelőt mezőt
  istenem teremtőm adj egy csendes esőt
  a szegény pásztornak igaz hű szeretőt
  

  4.

  ha felülök a fekete halomra

  (püspökladány)

  ha felülök a fekete halomra
  onnan nézem merre legel a gulya
  parancsolok bojtáromnak pistának
  csapja meg a bal szárnyát a gulyának
  
  megcsapja bal szárnyát a gulyámnak
  mindjár látom híja van a marhának
  sárga lovam pányvára van kikötve
  kinek tetszik menjen rajta keresse
  
  elköltözött a daru meg a gólya
  senki sincs mán a pusztába maradva
  a pusztába magam járok egyedül
  rajtam még a jóisten se könyörül
  a pusztába magam járok egyedül
  rajtam még a jóisten se könyörül
  

  5.

  az én kedves édesapámnak

  (püspökladány)

  az én kedves édesapámnak a lova hátulsó lábán a
  patkószeg de fényes
  hortobágyi csaplárosné de kényes
  vállig göndör haja levágva
  száz talléros selyemkendő a nyakába
  
  ha megkötök a gulyámból egy marha
  nem nyúzom meg míg a gazda nem látja
  jöjjön ki hát nézze meg hogy mi baja
  nem kedvezett mán annak a nyavalya
  

  6.

  tökhalomnál van az olcsó gomolya

  (püspökladány)

  tökhalomnál van az olcsó gomolya
  mert a nyáron három juhász fejt oda
  veres pali rásó julcsa bojtárja
  telek jancsi a számadó juhásza
  
  csuhaj te juhászné hun a vasárnapi té
  bojtárgyerek hova lett a té ára
  borér adtad a solymosi csárdába
  
  vígan hé hoppáré itt a vasárnapi té
  haj de ennél jobb a bor
  majd ihatjuk azt máskor
  

  7.

  hallottátok hírit

  (aradványpuszta)

  hallottátok hírit bereg vármegyének
  bereg vármegyének
  hát annak a híres munkácsi tömlöcnek
  
  hogyne hallottam vón ültem is mán benne
  ültem is mán benne
  harminchat hónapot töltöttem el benne
  
  megöltem egy embert hatszáz forintjáért
  hatszáz forintjáért
  de nem csak hatszázért csak huszonegy forintért
  
  mikor a zsebéből bukszáját kivettem
  nagyon megrendültem
  talán nem is ez volt akit én reméltem
  
  nyíregyházi fegyház kőből van kirakva
  kőből van kirakva
  sok szomorú anya sírva jár alatta
  
  ne sírj édesanyám nem te vagy az oka
  nem hallgattam szóra
  a rossz társaságok vittek engem oda
  

  8.

  szél hajtja a vizet

  (aradványpuszta)

  szél hajtja a vizet
  víz a vizimalmot
  szerelem csinálja
  az atyafiságot
  
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mér nem teremtél meg
  minden falevelen
  
  minden fa levelén
  diófa tetején
  hogy szakított volna
  minden szegény legény
  
  én is szakísztottam
  de jelszalajtottam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  

  9.

  sej mikor engem

  (aradványpuszta)

  sej mikor engem sommás lyánynak vittek
  az árokba még a fű is reszket
  hadd reszkessen a fű az árokba
  csak a babám el ne hagyjon soha
  
  sej mikor engem hazafelé hoztak
  árok partján madarak daloltak
  letelt már a hat hónapom végre
  csókolhatom babám már örökre
  

  10.

  becsomóztuk a dohányt

  (aradványpuszta)

  becsomóztuk a dohányt a csomozóba
  saroglyával kivittük a hodályba
  és azután kerek bálba berakták
  azután a szekérre felpakolták
  
  bevittük a dohányt a fábrikába
  egyenesen rátettük a mázsára
  nagyságos úr állítsa le a mázsát
  ???
  
  nagyságos úr leállítsa ja mázsát
  tiszta ??? a dohányt
  a kertészem ott nézi keservesen
  jaj de sokat dógoztam rá istenem
  

  11.

  én vagyok a gencsi feri bérese

  (aradványpuszta)

  én vagyok a gencsi feri bérese
  énelőttem jár az ökre négyesbe
  kivágom a reszelős? karikásom
  . pompás ha mondom 
  
  ha befogom az hat ökrömet négyesbe
  kivágtatok én avval a mezőre
  megrakom a szekeremet szénával
  tetejébe ülök a galambommal
  

  12.

  nem gyalog jöttem én ide

  (nádudvar)

  nem gyalog jöttem én ide
  (hej a) sárga lovam hozott ide
  sárga lovam izzadozott
  értem rózsám fáradozott
  
  az én lovam csárda jelőtt
  (hejde) gödröt vágott maga jelőtt
  rúg vág kapál ágaskodik
  a gazdája jó bort iszik
  

  13.

  csütörtökön virradóra

  (nádudvar)

  csütörtökön virradóra
  tanáltam egy pej csikóra
  én azt addig kerülgettem
  míg fel nem kötőfékeztem
  
  mikor én azt felfékeztem
  debrecennek eresztettem
  kérik a csikóm ...
  háromszáz ezer forintért
  
  ez a csikó nem eladó
  nem csendbiztos alá való
  mer ha erre zsandár ülne
  még a madár is rab lenne
  

  14.

  kiszáradt a tóbul

  (nádudvar)

  kiszáradt a tóbul mind a víz mind a sár
  a szegény barom is mind a pásztorára vár
  teremtő jó atyám adj egy csendes esőt
  gulyának ménesnek jó legelő mezőt
  
  gulyának ménesnek jó legelő mezőt
  a szegény pásztornak igaz hű szeretőt
  sír a veres bornyú bőg az idesanyja
  ott benn a csárdába bort iszik a gazda
  

  15.

  leégett a hortobágyi hodály

  (nádudvar)

  leégett a hortobágyi hodály
  leégett két szép juhászbojtár
  mind a kettőnek gyolcsinge gatyája
  számadónak sallangos bundája
  
  a számadó nem volt semmi károd
  megveszi a nagy hidi vásárba
  de a két szép barna juhászlegény
  még maga is beleégett szegény
  
  barna kislány kerüli a hodályt
  számadótul kérdi a babáját
  mán azt kislány hiába keresed
  beleégett ki téged szeretett
  
  mutassa meg nékem a sírhalmát
  könnyel hadd locsoljam a sírhalmát
  hadd teremjen rózsát ne tövisket
  mert az engemet igazán szeretett
  

  16.

  felverem a rézsarkantyúm

  (nádudvar)

  felverem a rézsarkantyúm taréját
  berugom a csendbiztos úr ajtaját
  csendbiztos úr ne verje rám a vasat
  gyenge az én babám szíve meghasad
  
  fáj a vállam mer megverte a zsandár
  pedig annak az ütése nagyon fáj
  fáj nékem a babám selyemkendője
  kutya világ nem hányj mindent a szememre
  
    kutya világ szűk esztendő
    de ránk hergelt mind a kettő
    járj ki lábam járj ki most
    nem parancsol senki most
    az én csizmám tinóbűr
    ha megütöm megbődül
  
  ha jakarok új esztendőt csinálok
  ha jakarok a babámtól elválok
  elválásom nem annyira sajnálom
  csak sokba került a lakodalom azt bánom
  

  17.

  pallagra terült a juhom

  (nyíradony)

  pallagra terült a juhom
  cseng-bung rajta ja harangom
  cseng-bung rajta alig hallom
  halva fekszik a galambom
  
  bárcsak addig ki ne vinnék
  míg én innen hazamennék
  koporsójára borulnék
  jaj de keservesen sírnék
  
  csonka torony nincs teteje
  a juhomnak nincs mezeje
  a juhomnak mező kéne
  nékem szép szerető kéne
  

  18.

  úgy akartalak szeretni

  (nyíradony)

  úgy akartalak szeretni ne tudják
  de jaz egek rám világosították
  rám világosította ja magos ég
  kisangyalom nem lehetek a tiéd
  
  fájhat annak a kislánynak szíve
  kinek más faluba ja szeretője
  lám az enyém vélem van egy faluba
  mégsincsen a szívem nyugodalomba
  

  19.

  este este de szerelmes kedd este

  (nyíradony)

  este este de szerelmes kedd este
  de szerelmes lánynál voltam az este
  lehullott a rezgő nyárfa levele
  karjaim közt aludtál el az este
  
  éjfél után kezd a csillag ritkulni
  kelj fel babám ha jel akarsz indulni
  fel is kelek mer nem tudok aludni
  a szerelem nem hagy engem nyugodni
  

  20.

  mikor hozzád jártam

  (nyíradony)

  mikor hozzád jártam marcsa mindig haragudtál
  szóltam hozzád te meg nem is szóltál
  kialhatod felőlem magadat
  nem ölelem által a vékony karcsú derekadat
  
  magosan repül a daru fenn a levegőbe
  nem beszéltem a babámmal a héten
  majd beszélek a nyíradonyi határszélen
  keselylábú lovát legelteti kötőféken
  

  21.

  új a kendőm

  (nyíradony)

  új a kendőm el akarom viselni
  de jaz anyám nem akarja jengedni
  engedd anyám hadd kössem fel még egyszer
  jövő ősszel a gyöngykoszorút teszem fel
  
  új a csizmám el akarom viselni
  de jaz anyám nem akarja jengedni
  engedd anyám hadd húzzam fel még egyszer
  jövő ősszel a rezes csákót teszem fel
  

  22.

  kilenc tinót hajtottam a vásárra

  (nyíradony)

  kilenc tinót hajtottam a vásárra
  tizediket a babám udvarába
  kilenc tinó ára van a zsebembe
  gyere babám mulassuk ki belőle
  

  23.

  amoda van egy ház

  (nyíradony)

  amoda van egy ház törvényszék a neve
  törvényszék a neve
  amit abban főznek keserű a leve
  
  oda van lezárva négy adonyi legény
  négy adonyi legény
  ott töltik napjait éhen-szomjan szegény
  
  repülj madár repülj szegeden keresztül
  szegeden keresztül
  nézd meg a babámat maga van egyedül
  
  talpig vasba verve bokáig a vérbe
  bokáig a vérbe
  szeme be van esve a nagy sötétségbe
  
  cellának fedele takaródzó subám
  takaródzó subám
  kígyók békák szeme világító gyertyám
  
  testvérek rokonok de hűtlenek vagytok
  de hűtlenek vagytok
  nehéz rabságimban meg se látogattok
  
  majd ki fogok menni nem fogok rab lenni
  nem fogok rab lenni
  testvéri hűséget vissza fogom adni
  

  24.

  árva vagyok árva

  (nyíradony)

  árva vagyok árva az isten is látja
  verje meg az isten ki az árvát bántja
  verje meg verje meg veretlen ne hagyja
  ki az igaz árvát ártatlanul bántja
  
  jaj istenem uram kinek tegyek panaszt
  mikor e világon nem akad egy igaz
  mondanám a fődnek de nem tud felelni
  mondanám élőknek el fognak beszélni
  
  jaj istenem uram hol fogok meghalni
  hol fog az én piros véreim elfolyni
  erdőbe meghalok megesznek a vadak
  majd kiénekelnek az égi madarak
  

  25.

  nyíradonyi hegytetőn

  (nyíradony)

  nyíradonyi hegytetőn hegytetőn
  szántogat a szeretőm szeretőm
  nem akar a négy lova ja hegyre felmenni
  nem akar a szeretőm szeretni
  
  egyes fia vagyok az anyámnak
  beírták a nevem katonának
  kihúzták rám az egyes cédulát
  itt kell hagyni ezt a barna kislányt
  
  barna kislány lement a kiskertbe
  feltekintett a csillagos égre
  csillagos ég megölöm magamat
  katonának viszik a babámat
  

  26.

  péterfia laktanyára

  (nyíradony)

  péterfia laktanyára rászállott egy páva
  vizet merít a szájába ja reguták számára
  mosdjatok reguták mert porosak vagytok
  azt csak a jóisten tudja mikor szabadultok
  
  gyolcs az ingem gyolcs a gatyám lobogós az ujja
  nem lobog az nem lobog az ha ja szél nem fújja
  ha ja szél nem fújja magam lobogtatom
  még az éjjel a kisangyalom százszor megcsókolom
  
  a pokrócom négy sarkába vágom a nevemet
  átadom a szerelvényem az ötvenheteseknek
  hadd olvassa sej-haj a bundás reguta
  kinek van még ide hátra harminchat hónapja
  

  27.

  mikor a juhász bort iszik

  (tiszacsege)

  mikor a juhász bort iszik
  fakó szamár szomorkodik
  ne szomorkodj fakó szamár
  mindjár megyünk a nyáj után
  
  két hete-e vagy már három
  mióta számadóm várom
  amoda jön amint látom
  fakó fejű szamárháton
  
  jó napot édes bojtárom
  van-e károd kettő-három
  károm nincsen de nem is lesz
  míg-e nyáj a kezemen lesz
  
  van-e húsod a tömlőbe
  vagy a vasfazekba főzve
  nincsen húsom a tömlőbe
  sem a vasfazékba főzve
  
  fogd meg azt a pettyes bakot
  vagy amazt a nagy harangost
  kibe megvan tíz font faggyú
  hat pokrócra való gyapjú
  
  kutyám megeszi a vérit
  zsidó elviszi a bőrit
  

  28.

  hajnallik hajnallik

  (tiszacsege)

  hajnallik hajnallik
  de nem jól hajnallik
  a csegei határ felől
  nem jó hír hallatszik
  
  megöltek egy legényt
  hatvan forintjáért
  belelökték a tiszába
  piros pej lováért
  
  tisza be nem vette
  partjára vetette
  arra ment egy halászlegény
  csónakjába vette
  
  odamegy az apja
  kőti de nem hallja
  kelj fel kelj fel kedves fiam
  gyere velem haza
  
  nem kelek nem kelek
  mer meg vagyok halva
  sárga rézsarkantyús csizmám
  lábamra van fagyva
  
  odamegy az anyja
  kőti de nem hallja
  kelj fel kelj fel kedves fiam
  gyere velem haza
  
  nem kelek nem kelek
  mer meg vagyok halva
  fekete göndör hajam a
  tarkómra van fagyva
  
  megyen a babája
  kőti azt meghallja
  kelj fel kelj fel kedves babám
  gyere velem haza
  
  megsiratol-e majd
  apád-anyád előtt
  megsiratlak kedves babám
  egész falu előtt
  
  meghúzatod-e majd
  a hármas harangot
  meghúzatom kedves babám
  mind a tizenhatot
  
  csináltatol-e majd
  fenyőfa koporsót
  csináltatok kedves babám
  diófa koporsót
  

  29.

  bujdosik az árva madár

  (tiszacsege)

  bujdosik az árva madár
  egyik ágról másikra száll
  hát az ilyen árva mint én
  hogyne bujdokolna szegény
  
  elszaladt az aranygulya
  nem szól mán a csengő rajta
  csak egy maradt a karámba
  az is beteg fáj a lába
  
  én is vagyok olyan gulyás
  nem járok a gáton mint más
  sorba legel az én gulyám
  gyönyörű drága violám
  
  kinek szántom a földemet
  onnat várom ebédemet
  az ebédem csak szerelem
  gyere babám fogyaszd velem
  

  30.

  elejbe elejbe

  (tiszacsege)

  elejbe elejbe
  pej lovam elejbe
  be tanál ugrani
  a virágos kertbe
  
  be tanál ugrani
  nagy kárt tanál tenni
  a szerelem bimbóját
  le tanálja törni
  

  31. nem messze van ide kismargita

  nem messze van ide kismargita
  azt a tisza környes-körül folyja
  közepibe koponyási csárda
  abba iszik egy betyár magába
  
  amott jönnek nyolcan a zsandárok
  jaj de szépen fénylik a csákójuk
  elöl megy a zsandárok káplárja
  egyenesen be ja koponyába
  
  adjon isten jó estét csaplárné
  hát ez a hátas paripa kié
  jó bort iszik annak a gazdája
  itt mulat már két hete bújába
  
  küldje ki hát annak a gazdáját
  nem bántjuk mi ha megadja magát
  ki sem megyek meg sem adom magam
  kinek tetszik vigye el a lovam
  
  én a lovam nem annyira bánom
  csak a nyeregszerszámom sajnálom
  nyergem alatt a bugyellárisom
  abba vagyon százezer forintom
  
  százat adtam ezér a pej lóért
  másik százat rávaló szerszámért
  harmadikat egy szép barna lányért
  negyediket véle hálásáért
  ötödiket arra tartogattam
  jön a zsandár borral megkínálom
  

  30.

  a csengei bírónak

  (tiszacsege)

  a csengei bírónak
  jó hat lovát mondanak
  ellopnám az éjszaka
  hogyha rám nem virradna
  
  de a hajnal hasad már
  jön a zsandár vasal már
  vasalja a kezemet
  letesznek az egyesbe
  
  letesznek az egyesbe
  az egyes fenekére
  gyere babám váltsál ki
  ne hagyjál elhervadni
  
  kiváltalak ki-ki-ki
  nem hagylak elhervadni
  eladom a selyem kendőmet
  kiváltalak tégedet