bolt.piarista.hu

Nóták

  Egyebek

  diófából van a babámnak ágya

  (magyarszovát-mezőség)

  diófából van a babámnak ágya
  ha ráülök hajlik mind a négy lába
  régi babám tedd az ágyat tedd az ágyat a falig
  tied voltam tied leszek halálig
  
  édesanyám volt az oka mindennek
  mért nem adott engem a szeretőmnek
  adott volna engem oda engem oda csak annak
  kit a szívem kiválasztott magának
  
  de szeretnék az égen csillag lenni
  ott is csak a hajnalcsillaggal járni
  éjfél után megkerülném megkerülném az eget
  hogy tudjam meg hogy a babám kit szeret
  
  kimentem a selyemrétre kaszálni
  de nem tudtam én a szénát levágni
  mert nem látszott a sok sárga virágtól
  régi babám hogy búcsúzunk egymástól
  

  a múlt nyáron nem volt eső

  a múlt nyáron nem volt eső
  nem is termett jó legelő
  ajla-la...
  
  irigyeim sokan vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  adok nekik víg napokat
  hogy ugassák ki magukat
  ajla-la...
  

  bujdosik az árva madár

  bujdosik az árva madár
  minden ???  száll
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne bujdosódna szegény
  
  mennyi bánat keserűség
  még a testvér is ellenség
  
  besütött a nap sugára
  minden ember ablakára
  jaj istenem mi az oka
  az enyémre nem süt soha
  
  hull az eső szép csendesen
  fáj a szívem keservesen
  

  verjen meg az isten rózsám

  (mezőség)

  verjen meg az isten rózsám
  mert nem voltál igaz hozzám
  la la la...
  
  szomorítson meg az isten
  mikor semmi bajod nincsen
  la la la...
  
  verjen meg az isten rózsám
  mert nem voltál igaz hozzám
  la la la...
  
  szomorítson meg a halál
  mikor jó kedvedben talál
  la la la ...
  
  szomorítson meg az isten
  mikor semmi bajod nincsen
  szomorítson meg a halál
  mikor jó kedvedben talál
  
  verjen meg az isten rózsám
  mert nem voltál igaz hozzám
  la la la...
  
  szomorítson meg az isten
  mikor semmi bajod nincsen
  la la la...
  
  rózsám voltál de már nem vagy
  akié vagy azzal hervadj
  la la la...
  
  úgy hervadj el mint a rózsa
  eszembe ne jussál soha
  la la la...
  

  verjen meg az isten rózsám

  verjen meg az isten rózsám
  mért nem voltál igaz hozzám
  szomorítson meg az isten
  mikor semmi bajod sincsen
  
  verjen meg az isten rózsám
  mért nem voltál igaz hozzám
  szomorítson meg a halál
  mikor jókedvedben talál
  
  rózsám voltál de már nem vagy
  akié vagy azzal hervadj
  úgy hervadj el mint a rózsa
  eszembe se jussál soha
  

  huszárnak soroztak

  huszárnak soroztak rossz bakancsot adtak
  verje meg az isten de megbúsítottak
  
  kértem a kapitányt adjon egy paripát
  jól gondját viselem nem kap benne hibát
  
  ez lesz jó ez lesz jó ez a sárga csikó
  ebből lesz ebből lesz igazi huszárló
  
  föl is van nyergelve föl is kantározva
  csak a jóisten tudja mikor jövünk haza
  

  kocsmárosné szép csárdásné

  (dél-alföld)

  kocsmárosné szép csárdásné de hamis a kutyája
  nem jöttem én nem jöttem én lopni az udvarába
  hanem azért jöttem az udvarába
  babám hangját rózsám szavát hallottam a csárdában
  
  kocsmárosné szép csárdásné de savanyú a bora
  olyan mint a olyan mint a valóságos vadalma
  kocsmárosné cukrozza meg a borát
  adja nékem feleségül a legszebbik leányát
  

  amott amott a kocsmában

  (dél-alföld)

  amott amott a kocsmában jó bort mérnek
  gyerünk kedves komámasszony igyunk egyet
  jaj de fáj a gyomorom meghalok ha nem iszom
  komámasszony
  
  ördög bújjon komámasszony gigájába
  minek iszik olyan sokat a kocsmában
  hej bemennék de megver az lesz nékem jó reggel
  komámasszony
  
  pedig ha a kocsmába kell érte menni
  négy-öt pint bort magam is csak szoktam inni
  hej négy-öt-hat icce bor leszivárog mindenkor
  komámasszony
  

  sej-haj szép a páva

  (dél-alföld)

  sej-haj szép a páva mer aranyos a tolla
  most vagyok a szeretőmmel haragba
  azt is tudom mért van az ő haragja
  sej-haj édesanyja gazdagabbat akarna
  
  sej-haj nincsen kedvem mer' elvitte a gólya
  mer ott jártam ahol nem kellett volna
  gólyamadár hozd vissza a kedvemet
  sej-haj kedvem után a régi szeretőmet
  
  sej haj rétest ettem megégette a számat
  más öleli az én kedves babámat
  más öleli másnak ül az ölébe
  sej haj más kacsingat világoskék szemébe
  
  sej haj életemnek a legszebbik korába'
  voltam summás a hegyesi tanyába'
  vessen lángot Mezőhegyes kellős közepe
  sej haj csak még egyszer kimehessek belőle
  

  udvaromon aranyvályú aranykút

  udvaromon aranyvályú aranykút
  abból iszik aranykakas aranytyúk
  aranykakas mind azt kukorékolja
  a szeretőm kolozsváron katona
  
  udvaromon hármat fordul a kocsi
  édesanyám a kapuját nyissa ki
  hozza ki a behívólevelemet
  kolozsváron nem tudják a nevemet
  
  dombon van a kolozsvári kaszárnya
  akármerről fújja a szél találja
  fújja a szél a kaszárnya tetejét
  de sok kislány siratja a kedvesét
  
  három kislány kimegy a temetőbe
  mind a három letérdepel a földre
  egy közülük felsóhajt a nagy égre
  mért is lettem katona szeretője
  
  borsa felől jön egy fekete felhő
  siess kislány mert megver a nagy idő
  nem sietek kapok én még szeretőt
  arra kérem a jóságos teremtőt
  

  eltörött a mázas csésze

  (dél-alföld)

  eltörött a mázas csésze
  ángyom asszony megver érte
  ne bántson kend ángyom asszony
  van még több is a piacon
  
  ángyom asszony kutyát lopott
  nekem abból dudát csináltatott
  süsse meg kend ángyom asszony
  hisz még morog mikor fúvom
  

  én vagyok a vármegye gulyása

  (dél-alföld)

  én vagyok a vármegye gulyása
  a gulyámat hét bojtár hajhássza
  hét bojtárnak vagyok fejedelme
  úgy tisztelnek számadó kigyelme
  
  ha látom a förgeteg elejét
  felütöm a süvegem elejét
  csak úgy lesem az időt alóla
  még a jég is visszapattog róla
  

  a szegedi halastó halastó

  (dél-alföld)

  a szegedi halastó halastó
  beleestem kocsistul lovastól
  jaj istenem ki vesz ki sej-haj ki vesz ki
  sajnál-e még engemet valaki
  
  a szegedi híd alatt híd alatt
  lányok sütik a halat a halat
  fehér tányérra rakják sej-haj rárakják
  a legénynek úgy adják úgy adják
  

  piros kancsó piros bor

  (kalotaszeg)

  piros kancsó piros bor
  mindjárt rám kerül a sor
  iszom a bort ölelem a babámat
  őt szeretem nem az édesanyámat
  
  nincsen pénzem de majd lesz
  mikor pesten vásár lesz
  eladom a feleségem szoknyáját
  még az éjjel elmulatom az árát
  
  nékem olyan ember kell
  ha beteg is keljen fel
  hozzon vizet rakjon tüzet vágjon fát
  páros csókkal várja haza asszonyát
  
  nekem olyan asszony kell
  ha beteg is keljen fel
  keljen fel és főzze meg a vacsorát
  vacsorával várja haza az urát
  

  piros kancsó piros bor

  piros kancsó piros bor
  mindjárt rám kerül a sor
  iszom a bort ölelem a babámat
  a mindenét ennek a bús világnak
  
  ha szegény vagy szegény vagy
  fűnek-fának adós vagy
  eladom a fejem alól a párnát
  még az éjjel elmulatom az árát
  
  ihatnám én de nincs mit
  borért küldnék de nincs kit
  beteg az én édes kedves galambom
  mégis elmegy piros borért ha mondom
  

  zavaros a tisza

  zavaros a tisza nem akar tikkadni
  az a híres bogár imre által akar menni
  
  által akar menni csikót akar lopni
  kecskeméti zöld vásárra pénzt akar csinálni
  
  pénzt akar csinálni bölcsőt akar venni
  azt a híres duli marcsát el akarja venni
  
  kocsmárosné hallja van-e vacsorája
  van vacsorám paprikáshús vendégek számára
  
  kocsmárosné hallja száz icce bort adna
  megkínálnám a vármegyét hogy ne lennék rabja
  
  huncut a vármegye nem iszik belőle
  az a híres bogár imre most van a kezébe
  
  láncot a zsiványnak kezére lábára
  duli marcsa a babáját már hiába várja
  
  nézz ki marcsa nézz ki ablakod firhangján
  ott kísérik bogár imrét aranyszín paripán
  
  arany a kantárja ezüst a zablája
  az a híres bogár imre annak a gazdája
  
  harangoznak délre fél tizenkettőre
  most kísérik bogár imrét a vesztőhelyére
  
  elapadt a tisza csak a sara maradt
  meghótt szegény bogár imre csak a híre maradt
  

  kőrösfői kertek alatt

  kőrösfői kertek alatt
  három kislány zabot arat
  sej-haj zabot arat a lovának
  szeretőt keres magának
  
  mondd meg babám vagy üzend meg
  mért haragudtál rám úgy meg
  sej-haj nem üzenem nem is mondom
  mert én terád nem haragszom
  

  ihajla ezt a kislányt

  ihajla ezt a kislányt nem az anyja nevelte
  ihajla az erdőben a vadgalamb költötte
  nem kell neki édesanyja cifra selyem dunyhája
  ihajla betakarja szeretője subája
  
  ihajla sárga virág ha leszakítanálak
  ihajla mit mondanál kisangyalom ha elhagynálak
  mit mondanék kisangyalom nem mondanék egyebet
  ihajla a jó isten borítsa rád az eget
  

  erdő erdő kerek erdő

  erdő erdő kerek erdő
  de szép madár lakja kettő
  kék a lába zöld a szárnya
  piros a rózsám orcája
  
  olyan mint a piros vér
  tőlem gyakran csókot kér
  de én bizony nem adok
  inkább jól megátkozom
  
  kilenc fia néma legyen
  a tizedik leány legyen
  az is olyan csalfa legyen
  ország-világ híre legyen
  
  kinek nincsen szeretője
  menjen ki a nagyerdőre
  írja fel egy falevélre
  néki nincsen szeretője
  
  kinek nem jó itt lenn lakni
  menjen menyországba lakni
  építsen az égre házat
  ott nem éri semmi bánat
  
  építsen az ég szélére
  ott nem éri semmiféle
  építsen az égre házat
  ott nem éri semmi bánat
  
  szeress rózsám csak nézd meg kit
  mer' a szerelem elvakít
  engemet is elvakított
  örökre megszomorított
  
  olyan furcsa kedvem vagyon
  a szőkét szeretem nagyon
  a barna sem ellenségem
  most is ő a feleségem
  
  bonchidai sűrű berek
  ott terem az igaz gyerek
  ott termettem én magam is
  az én kedves galambom is
  
  hasadj meg föld rejts el engem
  ne engedd hogy reggelt érjek
  mert engemet minden reggel
  csak a búbánat serkent fel
  
  ágas bogas sűrű cserfa
  nem láttam a rózsám még ma
  meg se látom vasárnapig
  megszakad a szívem addig
  
  a felszegi magas torony
  beleakadt az ostorom
  akaszd ki kedves galambom
  halvány orcádat csókolom
  
  egek egek bús fellegek
  szánjatok meg ne halljak meg
  szánjatok meg ne halljak meg
  hogy a búval ne vesszek el
  

  engem anyám megátkozott

  (szék)

  engem anyám megátkozott
  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott csuhajja
  hogy a lábam meg ne álljon meg ne álljon
  mind idegen földön járjon csuhajja
  
  idegen földön jártamban
  idegen földön jártamban
  jutott nékem a bánatból csuhajja
  jutott jut is amíg élek amíg élek
  amíg bennem zeng a lélek csuhajja
  
  napkeletről fordult a szél
  megzördült a diólevél
  hát te babám hová lettél
  hogy az este el nem jöttél
  kapud előtt úgy elfogott valami
  fáj a szívem ki sem tudom mondani
  
  ott is sírok hol nem látnak
  hol az egek engem szánnak
  
  nincsen hibád nincsen nagy
  csak annyi hogy szegény vagy de szegény vagy
  
  ha a kislány gatyát mos
  ha a kislány gatyát mos
  akkor bizony nem álmos de nem álmos
  nézi-nézi gondolkodik felőle
  hova lett a csingilingi belőle
  

  tavaszi szél

  (moldva)

  tavasz szél vizet áraszt virágom virágom
  tavasz szél vizet áraszt virágom virágom
  
  minden madár társat választ
  minden madár társat választ
  
  hát én immár kit válasszak
  te ingemet s én tégedet
  
  én es árva te es árva
  hulljunk egymás árnyékába
  
  jó szeretni de titkosan
  nem mindétig világoson
  
  aki világoson szeret
  azt megszólják az emberek
  
  sok sötétbe sok sárba
  sokat jártam hiába
  
  két pár csizmát elszaggattam
  mégis tőled elmaradtam
  
  ha elhagysz is járj békével
  szerencsétlen békességgel
  
  kidűl e fa mozdítástól
  testvér megválunk egymástól
  

  azt gondolod babám bánom

  (rábaköz)

  azt gondolod babám bánom
  hogy tetőled el kell válnom
  énelőttem babám az csak álom
  nem magad vagy a világon
  
  lefelé folyik a tisza
  sose kanyarodik vissza
  rajta úszik a babám csókja
  ha sajnálja vegye vissza
  
  most van a nap lemenőben
  kimegyek a temetőbe
  megkérdezem a fényes holdvilágot
  nem-e látta a babámot
  
  a holdvilág is azt mondja
  el van a szeretőm zárva
  el van zárva a fényes holdvilágtól
  mint a legény a leánytól
  

  sej aranyos bözsikém

  (rábaköz)

  sej aranyos bözsikém hány esztendős lehettél
  mikor engem szeretgetni elkezdtél
  tizenkilenc háromnegyed meg egy fél
  illenformán bözsikém húsznál is több lehettél
  
  ha elmegyek bözsikém egerszegre huszárnak
  eljössz vélem jó leszel szobalánynak
  járok hozzád éppeg úgy mint azelőtt
  ketten töltjük bözsikém el a három esztendőt
  
  sej aranyos bözsikém ki fog engem siratni
  ki fog az én koporsómra borulni
  koporsómnak sem fedele sem lába
  illenformán bözsikém megyek a másvilágra
  

  csinom palkó csinom jankó

  csinom palkó csinom jankó csontos karabélyom
  szép selymes lódingom dali pár pisztolyom
  nosza rajta jó katonák igyunk egészséggel
  menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével
  
  ne bánkódjék senki köztünk menjünk az alföldre
  megrontatik kezünk által az labanc ereje
  szabad nekünk jó katonák tisza-duna közi
  labancságnak mert nincs sehult ottan semmi közi
  
  darulábú szarkaorrú nyomorult ellenség
  fut előttünk retteg tőlünk nyomorult nemzetség
  görbe hátú mert lenyomta füstös muskétálya
  elfárasztott elbágyasztott dióverő pózna
  
  a jó vitéz kurucnak van jó dolománya
  sarkantyús csizmája futó paripája
  És a gyalog jó kurucnak van frissen járása
  mint a szárnya pelágusnak van sebes futása
  

  mikor mentem mikor mentem szentgyörgy felé

  mikor mentem mikor mentem szentgyörgy felé
  fánkot süttek fánkot süttek a menyecskék
  nem adtatok tyuhaj egy darabot
  szakadjon meg a nyakatok
  

  amott van egy kis ház

  amott van egy kis ház
  sárgára meszelve
  abban van egy kerek asztal
  ej de gyásszal leterítve
  
  azon van egy pohár
  tele van méreggel
  aki abba beleiszik
  ej de bánatos a szíve
  
  amott jön egy kislány
  az ivott belőle
  kilátszik a két szeméből
  ej de bánatos a szíve
  
  istenem istenem
  vajon mi lelet engem
  három mérő piros szalag
  ej de nem ér körül engem
  
  még a múlt hónapban
  csak egy felet vettem
  vékony karcsú derekamra
  ej de páros csukrot köttem
  

  vaskalaton esik az eső

  vaskalaton esik az eső
  jaj istenem nem lesz jó idő
  elsárosodik a topánkám
  megver engem az édesanyám
  
  erre gyere erre nincsen sár
  az ajtómon semmiféle zár
  mert minálunk fából a kilincs
  jaj istenem még szeretőm sincs