bolt.piarista.hu

Nóták

  Egyszólam / Fa szülte ágát

  1. Kiásom a tömlec oldalát

  (Somogy)

  szeretném megtudni

  (Somogy)

  szeretném megtudni
  urak akaratját
  mit akarnak vélem
  mondaná szándékát
  
  mert ha megharagszom
  teszek még egy próbát
  kiásom még egyszer
  a tömlec oldalát
  
  mindaddig bújdosok
  hegyeken völgyeken
  míg csillagot látok
  a magos egeken
  
  valahol a halál
  majd csak rejám talál
  éles dárdájával
  majd csak végemre jár
  

  2. Megfürödtem a Dráva... Fut a csikó

  dráva partján születtem a világra

  (Somogy)

  dráva partján születtem a világra
  nem förösztött engem meg soha bába
  megförödtem én a dráva vizébe
  úgy ülök a kisangyalom ölébe
  
  a dunából a tiszába foly a víz
  mi a hibád kisangyalom hogy úgy sírsz
  hogy ne sírnék keserögnék én midég
  most kezdtelek szeretgetni már elmégy
  
  napkeletről kel föl a hajnalcsillag
  nyújtsad babám vigasztaló szavadat
  nyújtsad nyújtsad vigasztaló szavadat
  hiszem istent rám süt még a fényes nap
  

  leesett a hó

  (Somogy - ugrós)

  leesett a hó
  van lyány eladó
  ha eladó majd meg veszik
  menyecskének fölesketik
  
  megérett a meggy
  rajta maradt egy
  elszáradt a szőlő szára
  tiéd leszek nem sokára
  

  haja-haja gombos majorána

  (Somogy - futó)

  haja-haja gombos majorána
  kötényembe hullik a virágja
  fölszödi azt sok jó édesanya
  hogy a fia ne lenne katona
  
  hopp a császár én is azé vagyok
  viselem a rozsdás kis bajnétom
  bajnétomnak rózsafa a nyele
  rá van írva szeretőmnek neve
  
  fut a csikó fut a vásártérre
  tartottam szeretőt de már régen
  ha tartottam megszenvedtem érte
  cudar világ ne hányd a szememre
  ha tartottam megszenvedtem érte
  kutya világ ne hányd a szememre
  

  meghalt a béres

  (Somogy - ugrós)

  meghalt a béres
  oda a béres
  nincs ki mondja az ökörnek
  haj-hej-re ?
  
  meghalt a gulyás
  oda a gulyás
  nincs ki mondja a tehénnek
  fordulj ?
  
  meghalt a zsidó
  oda a zsidó
  nincs ki mondja a faluban
  van-e toll eladó
  
  meghalt a juhász
  oda a juhász
  nincs ki mondja a pulinak
  tereld el a birkát
  
  meghalt kecskés
  oda a kecskés
  nincs ki mondja a kecskének
  haj kecs mit reszketsz
  holnap délbe legelhetsz
  

  3. Pányván a nyerges, Uccu puska a nyúlnak

  lóra csikós lóra

  (Somogy)

  lóra csikós lóra
  elszaladt a ménes
  elszaladt a ménes
  csak egyedül maradt
  a pányván a nyerges
  
  nyergeljétek fel hát
  ezt a daru-pirost
  ezt a daru-pirost
  hadd ugratom által
  a zavaros marost
  
  ha átal ugratom
  magam is átmegyök
  magam is átmegyök
  bánáti gulyásnál
  jó vacsorát eszök
  
  igyál egyél pajtás
  ez a jó áldomás
  ez a jó áldomás
  már te innen
  nem hajtol el marhát
  
  hajtottam eleget
  kilencvenkilencet
  borjút és tehenet
  kiér a mészáros
  bankót ád eleget
  

  jó bor kell a magyarnak

  jó bor kell a magyarnak
  (Somogy - ugrós)
  
  jó bor kell a magyarnak
  széna abrak a lónak
  dugó kell a hordónak
  uccu puska a nyúlnak
  
  míg a hírit elviszik
  hogy a magyar bort iszik
  pedig a terüngettét
  nem itta meg az eszét
  ha megitta jól tette
  talán megérdemlötte
  
  hopp kincsem galambom
  nincsen gatyamadzagom
  mert egy szajha az éjjel
  fogával rágta széjjel
  mert egy szajha az éjjel
  fogával rágta széjjel
  

  arra alá a baranya szélen

  (Somogy - ugrós)

  arra alá a baranya szélen
  kinyílott a tulipán a barázda szélen
  egy-két szál három szál
  csalfa voltál rózsám megcsaltál
  
  éri éri de csak a szélit éri
  ha ja babám akarja a közepit is éri
  olyan ez mint a méz
  ki mit szeret arra szépen néz
  
  ez a legény úgy éli világát
  ha nincs itthon az apja kipödri a bajszát
  csörgőre pörgőre
  kutyafüle bajsza hegyére
  

  hejehuja pengő karika

  (Somogy - ugrós)

  hejehuja pengő karika
  kanásznénak félre a likja
  csiszeg-csoszog konyhaajtóba
  míg a bojtár jól meg búbolja
  
  sárga csizma pi-piros má-mándli
  megveszekedtél-e vagy mi-mi-mi
  tyuha-ide-tyuha-jó tyuha-jó
  lösz a fene soha jó soha jó
  
  zöld ágat a kiskecske
  vörös bort iszik a menyecske
  mikor velem dolgát végezi
  távolról az urát csak neve-neve-neveti
  
  térden állva szopik a bárány
  hanyatt dűlve mulat a leány
  mikor a közepin beszúrok
  akkor mondja hej te huncut de tudod
  
  volt neköm egy kecském tudod-e
  kertbe rekesztöttem láttad-e
  megette a farkas tudod-e
  csak a likát hagyta fújod fújod fújod-e
  

  5. Rózsám a lovát keresi

  zöld erdő aljában

  (Somogy - ugrós)

  zöld erdő aljában
  fütyörész valaki
  talán az én rózsám
  a lovát keresi
  
  ne keresd angyalom
  mert be vagyon zárva
  ligeti csárdába
  szól a csöngő rajta
  
  ismerem csöngőjét
  vót is a kezembe
  száz forint az ára
  babám vette rája
  
  nem adnám a lovam
  százezer forintért
  sem a kisangyalom
  nagy-magyarországért
  

  én víg nem vagyok

  (Somogy - ugrós)

  én víg nem vagyok
  szomorú vagyok
  aprikácse mále bugye
  ó jaj ne bugyre
  
  hát az öreg él-e még
  hát a foga ép-e még
  aprikácse mále bugye
  rád vicsorítja-e még
  
  hát még azután
  átul mennék a tiszán
  neki kolozsvárnak
  nekidöntjük a lányokat
  a szénaboglának
  aprikácse mále bugye
  ó jaj ne bugyre
  

  7. Cinegemadár

  (Somogy)

  hol hálál az éjjel cinegemadár

  (Somogy)

  hol hálál az éjjel cinegemadár
  a nagy lábad ujján kedves violám
  mért be nem jöttél cinegemadár
  féltem az uradtól drága violám
  
  nincs itthon az uram cinegemadár
  folyó patakra ment új hidat csinál
  jó lova van annak hamar hazaér
  jaj lesz neköd rózsám hogyha nálam ér
  rossz lova van annak nem ér ma haza
  filkózhatunk rózsám egész éjtszaka
  
  hol hálál az éjjel cinegemadár
  hasad alatt a bokorban szívem asszonkám
  mér beljebb nem jöttél cinegemadár
  az uradtól féltem drága violám
  ha így félsz minek élsz cinegemadár
  távozz tűlem van már aki véllem hál
  

  csóri kanász a dombon

  (Somogy)

  csóri kanász a dombon játszik a botjával
  ne menj arra kisleány megfogja szoknyádat
  nem fogja meg a szoknyám elszaladok tőle
  azért a kis malacot ellopom mellőle
  
  megfújom a furulyám lenn az erdő szélén
  hallod-e te angyalkám hálótanya végén
  hallom kedvös angyalkám nem töhetök róla
  szomorú szép szavadra nem möhetök oda
  
  nem köll neköm a kanász csak a felesége
  annak se más egyebe csak a feketéje
  nem köll néköm a kanász csak a vacsorája
  annak sem más egyebe de csak az abált jó paprikás finom szalonnája
  

  9. Bordus

  (Somogy)

  vörösbor nem drága

  (Somogy)

  vörösbor nem drága
  húsz krajcár az ára
  hozz kocsmáros még egy messzőt
  hadd mulassak hetven versöt
  majd azután elmögyünk
  
  ne menj el angyalom
  van még egy forintom
  szűésömmel fonyásommal gyakásommal spórolgattam
  azt is a számodra hagytam
  mulasd el nem bánom
  
  igyál most van benne
  most van borod benne
  majd meginnád pénteken is
  szombaton is bú nélkül is dus nélkül is
  bundás kutya bőréből is
  hogyha ?
  de most megyünk ?
  mars a bélünk fenekire
  ez ám az
  

  hej andocsi dönöde

  (Somogy)

  hej andocsi dönöde
  hömböldj a gödörbe
  sárga kolompér leves
  engem bizony ne nevess
  mer ha engem nevetöl
  megtudja a szeretőm
  
  öreganyám tanított
  lába közé szorított
  úgy síkatott ríkkatot
  mint a koszos malacot
  
  bort iszom én nem vizet
  mer az engem nem illet
  vizet igyék mán a ló
  mer az a lónak való
  vizet igyék mán a ló
  mer az a lónak való
  
  igyék mindenki igaz
  aki igaz az nem gaz
  mer miköztünk nincsen gaz
  az ám a tiszta igaz
  

  10. Még a kocsmában vagyok

  kocsmárosné mért ugat a kutyája

  (Gyimes - lassú magyaros)

  ej kocsmárosné mért ugat a kutyája
  nem jöttem én lopni az udvarára
  csak azért jöttem én az udvarára
  mer a babám szavát hallottam a csárdába
  
  ej én istenem adj erőt a lovamnak
  hogy keressek más szeretőt magamnak
  mer aki volt úgy meguntam szeretni
  szebbet jobbat mást akarok keresni
  eddig es csak azér jártam utána
  hogy a rák súly ne egye meg bújába
  

  hajnal hasad csillag ragyog

  (Gyimes - lassú csárdás)

  hajnal hasad csillag ragyog
  én még a kocsmába vagyok
  jaj istenem hogy szégyellem
  hogy reggel kell hazamennem
  de én aztot megteszem
  hazamegyek s lefekszem
  kialuszom magamot szép csendesen
  
  olyan ittas boros vagyok
  hazamennék de nem tudok
  itt a babám tudom hogy szeret
  gondolom hogy hazavezet
  gyere babám gyújtsál gyertyát
  mutasd meg az ország útját
  tra-ra-ra...
  
  cégért láttam libinkázni
  oda kéne botorkászni
  van még egy ragyás forintom
  azt es kocsmárosnak adom
  vajon ide bémenjünk-e
  jó pálinkát árulnak-e
  tra-ra-ra...
  

  volt szeretőm tizenhárom

  (Gyimes - sebes csárdás)

  volt szeretőm tizenhárom
  tíz elhagyott maradt három
  kettő megcsalt maradt csak egy
  azt az egyet én csalom meg
  
  a kendőmet babám vette
  páros csókot adtam érte
  adtam párat adtam százat
  s adok én még háromszázat
  
  háromszor hét huszonegy huszonegy
  jános bácsi merre megy merre megy
  a faluba kártyázni kártyázni
  györgy ilonát meglátni meglátni
  
  végigmentem a temető mellett
  jános fekszik egy menyecske mellett
  mondtam neki nekik szerencsés jó estét
  ne bántsa ezt a barna menyecskét
  mert ha bántja baja lesz
  esztendőre fia lesz fia lesz
  

  11. Búsulok

  (Gyimes - keserves)

  ej búsulok bánkódom es
  ha sírok rám fér az es
  ej búsulok bánkódom es
  ha sírok rám fér az es
  
  ej ver az isten ostorával
  a mindennapi bánatával
  
  ej édesanyám hezzád térek
  mér növeltél fel engemet
  mér növeltél fel engemet
  az árva bolygó életemet
  
  ej nem tudtam hogy így járok
  szerencsétlen ágra szállok
  megátkojzák azt az ágat
  ne szálljon rá semmi állat
  
  ej erdélyország sűrű vize
  be sokat ittam belőle
  de ittam s innom kell belőle
  mer kéntelen vagyok vélle
  
  elment a hó a hegyekről
  de a bú nem a szüvemről
  menj el bánat a szüvemről
  elég volt már becsületből
  
  annyit sírtam életembe
  hogy ruhát moshatnék benne
  mosd ki babám az ingemet
  azután a bús szüvemet
  
  odafenn az égen hajnalcsillag
  kínok hegye felett ragyog
  azért van az olyan messze
  fáj a régi babám szüve
  

  14. Egyik ajtóról a másra

  gyere rózsám ki a hegyre

  (Gyimes - keserves)

  gyere rózsám ki a hegyre
  vess keresztet a mellyedre
  én keresztet nem vethetek
  én a tiéd nem lehetek
  
  én istenem valahára
  viselj gondot az árvára
  hogy ne jusson ?
  egyik ajtóról a másra
  s ne bújdosson már sehova
  mert megverte a jehova
  

  könnyebb egy medvének

  (Gyimes - lassú magyaros)

  könnyebb egy medvének
  tű fokán elbújni
  mint két igaz szeretőnek
  ej de egymástól megválni
  
  mikor két igaz szív
  egymástól megválik
  a havasi édes méz es
  ej de keserűvé válik
  
  elment az én rózsám
  idegen országba
  ha elment es meggyászolom
  fekete bársonba
  
  délig feketébe
  délután veresbe
  este napszentület után
  őtözök feherbe
  
  ülök paripámra
  a jó lovam hátára
  s úgy menyek el én utána
  ej de nagy törökországba
  

  15. Volt két szép szeretőm, Nappal szemben letérdelek

  udvarom közepés

  (Gyimes - keserves)

  udvarom közepén
  van egy szép almafa
  s ahhoz hejzakötve
  egy szép pej paripa
  
  fel is van nyergelve
  fel is kantározva
  gyere édes rózsám
  bújdossunk el rajta
  
  vót két szép szeretőm
  meghót mind a kettő
  vót két szép szeretőm
  meghót mind a kettő
  
  egyiket temettem
  diófa tövibe
  s a másikot pedig
  szívem közepibe
  
  egyiket öntöztem
  a tatros vizével
  s a másikot pedig
  sűrű könnyeimmel
  

  kicsi csillag jaj de rég hogy vándorolsz

  (Gyimes - lassú magyaros)

  kicsi csillag jaj de rég hogy vándorolsz
  nem láttad-e régi rózsám valahol
  láttam biz én a gyimesi csárdába
  piros bort iszik az árva bújába
  láttam biz én a gyimesbükki csárdába
  piros bort iszik az árva bújába
  
  sárig virág ha leszakisztanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  mit mondhatnék ha így hozta az élet
  ritka most az igaz szívű szerető
  
  két fa között kisütött a holdvilág
  olyan vagy te mint a pipitér virág
  fele sárga fele fehér fele más
  megöl engem a nagy keserű sírás
  

  reggel mikor én felkelek

  (Gyimes - sebes magyaros)

  reggel mikor én felkelek
  a nappal szembe letérdelek
  s az istenemet arra kérem
  én istenem mér nem véssz el
  az istenemet csakis arra kérem
  én istenem mér nem véssz el
  
  haragszik a nap a holdra
  a hold meg a csillagokra
  a csillagok a fekete földre
  én a régi szeretőmre
  
  kibékült a nap a holddal
  a hold meg a csillagokkal
  a csillagok a fekete földdel
  én a régi szeretőmmel
  

  16. Mégsem veszek tán el

  szállj el te kis madár

  (Gyimes - keserves)

  szállj el te kis madár idegen országba
  mer itt az árváknak nincsen pártfogója
  
  ha a fekete föld kétfelé hasadna
  az én kedves rózsám beléborulhatna
  
  elment az én rózsám idegen országba
  írja levelébe hogy menjek után
  
  nem megyek nem megyek idegen országba
  inkább meggyászolom háromféle gyászba
  
  pénteken pirosba szombaton fehérbe
  vasárnap délután tiszta feketébe
  
  szomorú a szüvem keserű a lelkem
  mégse veszek tán el biztat a jó isten
  

  úgy akartalak szeretni

  (Gyimes - lassú magyaros)

  úgy akartalak szeretni hogy ne tudják
  az irigyek kivilágosították
  rám néztél s nevettél
  megtudták a faluba hogy szerettél
  ne nézz rám s ne nevess
  megtudja az egész világ hogy szeretsz
  
  világosítsa es ki a jó isten
  mer az igaz szeretetnél szebb nincsen
  rám néztél s nevettél
  megtudták a faluba hogy szerettél
  ne nézz rám s ne nevess
  megtudja az egész világ hogy szeretsz
  
  én az éjjel nem aludtam egy órát
  mindig hallgattam a babám panaszát
  éjfél táján méges elszenderedtem
  rólad babám minden gondom levettem
  úgy levettem hogy soha eszembe se juss
  jóságodért fizessen meg a jézus
  

  szomorú kecskének

  (Gyimes - sebes magyaros)

  szomorú kecskének
  csára áll a szarva
  haragszik a babám
  nem tehetek róla
  
  ki megbúsította
  meg es vigasztalja
  meg se búsítottam
  meg se vigasztalom
  
  zavaros a tisza
  nem akar megszállni
  haragszik a babám
  nem akar ?
  
  maj megszáll a tisza
  fenekéig lesz tiszta
  akkor szól a babám
  nem felelek vissza
  

  feljött a nap

  (Gyimes - sebes magyaros)

  feljött a nap el kell menni
  más szállásra kell indulni
  pázsint fogja a lovamot
  nem járom az udvarinkot
  trá-lá...
  
  feljött a nap tisztulásra
  indulni kell más szállásra
  más szálláson meg kell állni
  ott új szokást kell tanulni
  trá-lá...
  
  esztendőre vagy kettőre
  legyen gondod a rengőre
  a rengőre s a bölcsőre
  s a feresztő tekenőre
  trá-lá...