bolt.piarista.hu

Nóták

  Erdélyi népzene

  1. moldvai csángó keserves

  porondos víz martján
  porondos víz martján
  felnőtt liliomszál
  felnőtt liliomszál
  
  nem szereti helyét
  el akar bujdosni
  ki kell onnan venni
  s új helybe kell tenni
  
  új helybe kőkertbe
  szemem elejébe
  ha megfoganik
  nekem szerencsémre
  
  nekem szerencsére
  s másnak bosszújára
  nekem szerencsére
  s másnak bosszújára
  

  4. betyár ballada

  törvényszéken rólam ítélkeznek
  de nem engedek a vármegyének
  én életbe nem adom meg magam
  a csendőrök hajtsák le a lovamat
  
  a lovamat nem annyira bánom
  csak a rajta lévő sok szerszámom
  cifra szűröm lóra van terítve
  a zsebében pisztolyom megtöltve
  
  szentmártonon volt az én lakásom
  erdő-mező volt az én szállásom
  vigyázz csendőr ne keress engemet
  mert a kutyák isszák meg véredet
  

  6. nagysajói lakodalmas

  három csillag jár az égen
  három szeretőm volt nékem
  egyik szőke másik barna
  a harmadik aranyalma
  
  áldd meg isten azt az utcát
  kibe az én rózsám sétál
  kirakatom gyémántkővel
  nézzen belé este-reggel
  
  verd meg isten azt az utcát
  kiben az irigyem sétál
  kirakatom beretvával
  essen belé orcájával
  

  bőg a bárány az erdőben

  bőg a bárány az erdőben
  sír a kislány a kertjében
  siratja a koszorúját
  elhullatta a virágját
  
  ne sirasd a koszorúdat
  mer én néked kötök újat
  köthetsz babám százezeret
  mégsem leszek leány többet
  
  édesanyám ne sirasson
  elveszíttem a lányságom
  mert mind leány nem lehetek
  páros életet kell éljek
  

  7. vágják az erdei utat

  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  állj meg rózsám kérdjelek meg
  ha elvisznek hol kaplak meg
  
  galícia közepébe
  van egy kaszárnya építve
  oda viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  
  úgy elviszik szegényeket
  mint a szél a leveleket
  úgy elviszik arra helyre
  hol a föld vérrel van festve
  
  úgy elviszik napnyugatra
  de nem a nyugodalomra
  úgy elviszik napkeletre
  de nem az engedelemre
  
  kihajolnak az ablakon
  rózsa nyílik csákójukon
  rózsa nyílik szegfű hajlik
  az én rózsám szava hallik
  
  mit érek én a szavával
  nem beszélhetek magával
  mit érek ha szavát hallom
  ha őkelmét nem láthatom
  
  öltözz meg szürke ruhába
  mennek a csata zajába
  kit a golyó kit a dárda
  kit éles kard összevágja
  

  10. istenem istenem

  istenem istenem
  s vajon mi lelt engem
  három mérő piros szalag
  ej de nem ér körül engem
  
  még a múlt hónapban
  csak egy felet vettem
  s vékon karcsú derekamon
  ej de páros csukrot köttem
  

  túl a vízen van egy malom

  túl a vízen van egy malom
  bánatot őrölnek azon
  s nekem is van egy bánatom
  odaviszem s lejártatom
  aj-ra-ra...
  
  s iszom a bort s a pálinkát
  úgy verem a szívem búját
  s igyál lelkem hagyj nekem is
  szomjan meg kell haljak úgy is
  aj-ra-ra...
  
  s megigyuk a hegynek levit
  s dicsérjük a jézus nevit
  s aj istenem adj kegyelmet
  sok gyermekben jövedelmet
  aj-ra-ra...
  

  11. árva az a madár

  árva az a madár
  kinek párja nincsen
  én es árva vagyok
  jaj de nekem sincsen
  
  sír az egyik szemem
  sír a másik es
  sírjon mind a kettő
  mint a záporeső
  
  adta volna isten
  ne láttalak volna
  híremet híreddel
  nem hírezték volna
  

  12. ó istenem mit csináljak

  ó istenem mit csináljak
  elmenjek-é vaj megálljak
  ha elmész is járj békével
  rólam ne feledkezzél el
  
  jaj istenem teremtettél
  egy víg órát nem rendeltél
  jaj istenem add nekem
  de igazán szeretem
  
  hogyha nekem nem adod
  jaj istenem meghalok
  

  túl a vízen veres virág

  túl a vízen veres virág
  szeretőmet ??? bírják
  én is bírom a másokét
  így fizetek meg azokért
  én is bírom a másokét
  így fizetek meg azokért csuhajja
  
  rég megmondtam bús gerlice
  ne rakj fészket az útszélre
  mert az úton sokan járnak
  kis fészkedre rátalálnak
  rakjál fészket az erdőbe
  az erdőnek sűrűjébe csuhajja
  
  sírjál rózsám mert búsulok
  tőled búcsúzni akarok
  búcsúzásom nem lesz hosszú
  két szóból áll de szomorú csuhajja
  
  megengedd gyergyói határ
  mer én tőlem zöld lehetsz rám
  mert én többé nem tapodlak
  még meg sem is látogatlak csuhajja
  

  14. mikor csíkból kiindultam

  mikor csíkból kiindultam
  fényem is volt nem búsultam
  s határimat meghaladtam
  fényem nem volt úgy búsultam
  
  s idegen földre
  mert hazámba nem élnettem
  s búsul e madár az ágon
  s én is idegen országon
  
  s idegenség idegenség
  s mind megetted e lelkemet
  s láncra köttetted szívemet
  ...
  

  15. buzai halottkísérő

  most sáncolják a temetőt
  ültetnek belé egy szegfűt
  nem szegfűt mer majorannát
  három árva édesanyját
  jaj istenem merre menjek
  a társammal szembe menjek
  
  s letörött a kökény ága
  itt maradt a három árva
  csütörtökön virradóra
  ültem a bánat-hajóra
  onnét ki sem szállok soha
  onnét ki sem szállok soha
  
  négy szál deszka rideg házam
  zörgő forgács nyugvó ágyam
  sok rút férgek vívnak értem
  osztozkodnak a testemen
  ábrahám kebeledbe helyezz
  szegény lelkem ott örvendezz
  

  istenem országon

  istenem országon
  hol lesz a halálom
  erdőn-e vagy mezőn
  vagy pedig tengeren
  ha erdőn meghalok
  ki temet el engem
  s ha tengereken
  ki sirat meg engem
  
  a tenger nagy habja
  a szemfödelem lesz
  a tenger zúgása
  a harangszóm is lesz
  haj keserű kenyér
  a katona kenyér
  véres a karéja
  megfesti piros vér
  
  a bele nem puha
  mer kemény mint a kő
  nem patyolat fehér
  mer barnán sötétlő
  nem puha mer földjét
  kenyér kard szántotta
  barna mer tésztáját
  hulló könny áztatta
  

  16. ó szent istván

  (moldva)

  ó szent istván dicsértessél
  menny és földön tiszteltessél
  de főképpen nálunk ma
  mint országunk istápja
  kérünk mint apostolunkat
  és az első királyunkat
  szent istván nézz mennyből le
  a szép magyar népekre
  
  sok sánta vette járását
  sok vak nyerte meg látását
  némák kezdtek szólani
  siketek es hallani
  kérünk mint apostolunkat
  és az első királyunkat
  szent istván nézz mennyből le
  tekints magyar népedre