bolt.piarista.hu

Nóták

  Eszterlánc / Buzaiak és az Eszterlánc

  1. a kalapom fekete

  a kalapom fekete de fekete
  darutollu van benne de van benne
  daru tolla lehajlott a szeretőm elhagyott
  a szeretőm az a csalfa elhagyott
  
  úgy szeretlek mint a mákos kalácsot
  gyere ide csókoljam meg a szádot
  gyere ide jer ide hadd üljek az öledbe
  hogy nézzek a két fekete szemedbe
  

  kolozsvári kaszárnya

  kolozsvári kaszárnya
  oda leszek bezárva
  gyere rózsám váltsál ki
  ne hagyjál a kolozsvári kaszárnyába hervadni
  
  kiváltlak én ki ki ki
  nem hagylak elhervadni
  eladom a jegykendőm
  kiváltom a kolozsvári kaszárnyából a szeretőm
  

  édesanyám a kendőm

  édesanyám a kendőm
  kéreti a szeretőm
  jól van lányom add oda
  én is úgy adtam oda
  tizenhatesztendős koromba
  
  nagygazda volt az apám
  nagy örökség maradt rám
  hat ökörnek kötele
  három vasvilla nyele
  szállt a szegény árva fejemre
  

  erdőben erdőben szép kerek erdőben

  erdőben erdőben szép kerek erdőben
  epret szed a babám rózsás kötényébe
  szedjed babám szedjed hogy el ne hervadjon
  hogy a mi szerelmünk félbe ne szakadjon
  
  nem zörög a levél ha a szél nem fújja
  szerettelek babám az isten is tudja
  titok a szerelem félek az édesanyádtól
  ha elvárod babám elveszlek a nyáron
  

  kaszárnya kaszárnya sűrű ablak rajta de sorjába

  kaszárnya kaszárnya sűrű ablak rajta de sorjába
  sűrű ablak hideg szél fúj be rajta be rajta
  sötét az éjszaka sehol se találom a galambom
  
  zöld erdőbe jártam ibolyát gyomláltam de gyomláltam
  gyomláld babám verjen meg a teremtő teremtő
  teérted halok meg nemsokára elzár a temető
  
  zavaros a tisza nem akar megszárni de megszárni
  haragszik a rózsám nem akar szóllani de szóllani
  szóljál babám verjen meg a teremtő teremtő
  teérted halok meg nemsokára elzár a temető
  

  2. de szépen szól a buzai nagyharang

  de szépen szól a buzai nagyharang
  hozza aztat három fehér vadgalamb
  mind a három elmaradt a párjától párjától
  én is elmaradtam az én babámtól
  
  szép szivárvány koszorulja az eget
  elrabolták tőlem a kedvesemet
  elrabolták tőlem azt az egyetlen egyet is
  rabolják el a gyászos életemet is
  

  3. kimegyek a zöld erdőbe

  kimegyek a zöld erdőbe
  s baltát veszek a kezembe
  s belevágom egy nagy fába
  hadd szakadjon rám az ága
  
  ezt az árvát ne bántsátok
  tiszta szívből sajnáljátok
  kinek nincsen pártfogója
  még a szél is jobban fújja
  
  édesanyám sok szép szava
  kit hallgattam kit nem soha
  meghallgatnám de nem mondja
  mert a fekete föld nyomja
  

  5. ha fölmegyek kolozsvárra

  ha fölmegyek kolozsvárra
  egyenest a fellegvárra
  ott látok sok urat ülni
  akik el fognak ítélni
  
  rám is nyomnak egy pár évet
  szabadulnék de nem lehet
  írtam haza az anyámnak
  küldjön ruhát rab lányának
  
  meg is jött az édesanyám
  sírva-ríva borult rám
  sírhatsz anyám jajszóval is
  egy lányod volt rab lett az is
  
  zireg-zörög a vasajtó
  most jön be a rabvizsgáló
  vizsgálja a börtön falát
  nem rúgtam ki az oldalát
  
  hogyha megtalálok halni
  ki fog engem megsiratni
  megsirat az édesanyám
  aki gondot viselt reám
  
  hogyha meg találok halni
  minden ruhám rám kell adni
  koporsóm se legyen másból
  az is orgonavirágból
  koporsóm se legyen másból
  csakis orgonavirágból
  

  6. jó estét barna lány

  jó estét barna lány
  mi bajod érkezett
  talán a vacsorád
  nemigen jól esett
  
  itt van egy kulacs bor
  igyál csak belőle
  szerelmes szívedet
  vidámítsd meg tőle
  
  nem kell nékem bora
  igyad meg te magad
  hogyha nem sajnáltad
  a leányságomat
  
  biz én sajnáltalak
  amíg megcsaltalak
  de már a jóisten
  viselje gondodat
  
  hóhérak hóhérak
  vigyétek lányomat
  az akasztófára
  legnagyobb ágára
  
  anyám édesanyám
  csak egy a kérésem
  szobámba eresszen
  ruháim megnézzem
  
  ruháim ruháim
  mikor engem láttok
  földre boruljatok
  engem sirassatok
  
  s virágim virágim
  mikor engem láttok
  földre hajoljatok
  engem sirassatok
  

  7. dombon van az özvegyasszony háza

  dombon van az özvegyasszony háza
  van is annak férjhezadó lánya
  van is annak sejehaj csipkés takaró
  ez a kislány de kedvemre való
  
  de szeretnék hajnalcsillag lenni
  babám ablakába beragyogni
  beragyognék hozzája hajnalba
  csókot kérnék tőle utoljára
  

  8. így volt a mi időnkben

  A fiúk, minden fiú, elvett egy leányt. Táncoltak. Mikor lejárt egy tánc,
  pihentünk egy kicsit, azután újból kezdtük a táncot, s akkor a fiú
  -- nem ugyanazt a leányt vette el -- hanem vett egy más leányt a tánchoz.
  Úgyhogy rendre, ahány leány volt, mindegyiket meg kellett táncoltatni.
  Amelyik már úgy állott, hogy elvegye azt a leányt, az kétszer is vette
  egymás után vagy háromszor is abba a táncba, de a legtöbb minden táncba
  cserélte le a leányt. Úgyhogy mikor el ?? a tánc, szépen hazament mindenki
  s lefeküdt. Így volt a mi időnkbe.
  

  fekete felhőből esik az eső

  fekete felhőből esik az eső
  nem kell nékem a faluból szerető
  mert csak egy volt az is megcsalt engemet
  megcsalta a szegény árva szívemet
  
  még az utcán lefelé se mehetek
  mind azt mondják hogy szeretőt keresek
  nem kell nékem van már nékem egy barna
  homlokára göndörödik a haja
  
  még az utcán lefelé se mehetek
  mind azt mondják fekete gyászt viselek
  fekete gyász fehér az én zsebkendőm
  elhagyott a legkedvesebb szeretőm
  

  jobb lett volna ha ne születtem volna

  jobb lett volna ha ne születtem volna
  a gyorsvonat alá feküdtem volna
  a gyorsvonat ontsa ki ontsa ki a véremet
  kerekei törjék össze testemet
  
  de szeretnék az erdőbe fa lenni
  ha engem meggyújtana valaki
  elégetném sejehaj ezt a betyár világot
  ne szeresse senki az én babámot
  
  de szeretnék az erdőbe fa lenni
  de még jobban tölgyfa nevet viselni
  mert a tölgyfa sejehaj kék langgal ég füst nélkül
  az én szívem soha nincs bánat nélkül
  

  ablakimnál barna kislány hej jó estét jó estét

  ablakimnál barna kislány hej jó estét jó estét
  szállást kérni jöttem hozzád hogyha beengednél
  mindenféle csavargónak szállást nem adhatok
  nincs itthon az édesanyám hej csak egyedül vagyok
  
  de azért a szép szavadért én téged beengedlek
  széket adok leültetlek szépen lefektetlek
  csipkés szélű paplanyommal szépen betakarlak
  átölellek két karommal hej reggelig csókollak
  

  csillagok csillagok szépen ragyogjatok

  csillagok csillagok szépen ragyogjatok
  ennek a kislánynak utat mutassatok
  utat mutassatok a sűrű erdőben
  hogy a szeretője jöjjön ki elébe
  
  jaj annak a fának kit fejszével vágnak
  jaj annak a lánynak kit sűrűn gyaláznak (mindig?)
  engemet is gyaláz egy semmirevaló
  ássa ki a szemét két fekete holló
  

  felmásztam a kemencére

  felmásztam a kemencére
  leégett a szoknyám széle
  széle a széle a szoknyám széle
  megver az uram estére
  
  ki az urát nem szereti
  sárgarépát főzzön néki
  jól megsózza paprikázza
  hogy a hideg jól kirázza
  

  9. őszi rózsa ha leszakítanálak

  őszi rózsa ha leszakítanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  azt mondanád verjen meg a teremtő
  sose voltál igaz szívű szerető
  
  őszi rózsa búra hajtja a fejét
  s nincsen aki megöntözze a tövét
  szállj le harmat őszirózsa tövére
  gondolj kislány a régi szeretődre
  

  10. ha kimegyek a temető mély árkába

  ha kimegyek a temető mély árkába
  ráborulok édesanyám sírhalmára
  kelj fel anyám kelj fel a te mély sírodból
  nézd meg milyen csavargó lett a fiadból
  
  ha kimegyek a temető mély árkába
  rózsát viszek édesanyám sírhalmára
  hervadj rózsa hervadj világ szép rózsája
  én is elhervadok babám nem sokára
  
  ha kimegyek a temető mély árkába
  lovat viszek legeltetni a tanyára
  legelj lovam legelj itt maradok veled
  nem messze van ide kit a szívem szeret
  

  11. bádogozzák a buzai nagy tornyot

  ej-haj bádogozzák a buzai nagy tornyot
  kilenc kislány hordja rá a bádogot
  kilenc kislány kilenc ügyes magyar legénynek
  ej-haj csak én hordom a más szeretőjének
  
  ej-haj nem idevaló születésű vagyok én
  messze földről idegenből jöttem én
  így van aki idegenből idevándorol
  ej-haj nincs babája ki vállára boruljon
  

  12. fekete szárú cseresznye

  fekete szárú cseresznye
  rabod lettem szép menyecske
  rabod lettem mert megcsaltál
  az ajtóhoz szorítottál
  
  akkor gyere mikor mondom
  csizmád sarka ne kopogjon
  mert meghallják a szomszédok
  hogy én titkon hozzád járok
  

  13. mind aszongya a retek

  mind aszongya a retek
  hogy én szőkét szeretek
  de hazudik a retek
  mert én barnát szeretek
  aj-da-da-da..
  
  ne nézz rózsám ne nevess
  mert megtudják hogy szeretsz
  szembe néztél kacagtál
  nálam nélkül maradtál
  aj-da-da-da..
  
  szennyes ingem szennyes gatyám
  mezőségi volt az anyám
  nincsen fája nincs hamuja
  nincsen mivel megszapulja
  aj-da-da-da..
  
  sarkantyúmnak lágy a vasa
  szeretőmnek nagy a hasa
  hadd el babám domborodik
  a magyarság szaporodik
  aj-da-da-da..
  
  úgy búsulok maj' meghalok
  mégis jókedvet mutatok
  aj-da-da-da..
  

  14. még?

  - Na, még?
  - Van tovább is?
  - Ez van, reggelig!