bolt.piarista.hu

Nóták

  Eszterlánc / Mezőségiek és az Eszterlánc

  1. ébresztő

  hosszú szárú viola
  nem termettem dologra
  csak a lábom a táncra
  szemem a kacsintásra
  
  a szeretőm a tavalyi
  megint akar udvarolni
  de én meg nem bolondultam
  hogy szeressem kit meguntam
  
  olyan furcsa kedvem van
  kilenc deci bennem van
  
  vagy két hete vagy három
  elveszett a gúnárom
  gúnáromnak a jegye
  a lába közt fekete
  
  a földvári csorgóvíz
  olyan édes mint a méz
  én is ittam belőle
  szerelmes lettem tőle
  
  az én szemem olyan kerek
  ahányot lát annyit szeret
  az én szemem nem virág
  szeret az egész világ
  
  fehér fuszulykavirág
  gyere rózsám napvilág
  hogy üljek az öledbe
  hogy nézzek a szemedbe
  
  násznagyasszonyt megkérem
  hogy rossz szemmel ne nézzen
  mert valamit megtettem
  násznagyúrt megszerettem
  nem szerettem sokáig
  csak egy pár minutáig
  de az a pár minuta
  nem volt csak egy fél óra
  
  násznagyasszony pendelye
  a kertre van terítve
  ??? nem hagyják
  ??? akasszák
  

  2. áll a hadihajó a tengernek közepén

  áll a hadihajó a tengernek közepén
  tengerész kapitány áll a hajó elején
  tengerész kapitány hajóját a vízen lassan ereszti
  minden kikötőnél a babáját öleli
  ne sírj barna kislány csak te legyél igaz szívű szerető
  engem is megsegít a jóságos teremtő
  
  kedves édesanyám hogy esik ez magának
  egyetlenegy fiát viszik el katonának
  oldalán a szurony hátán muníció viszik messzire
  rózsás leveleit küldi haza emlékbe
  oldalán a szurony hátán muníció viszik messzire
  rózsás leveleit küldi haza emlékbe
  

  3. kimegyek a zöld erdőbe

  kimegyek a zöld erdőbe
  fejszét fogok a kezembe
  belevágom egy nagy fába
  hadd szakadjon rám az ága
  
  ezt az árvát ne bántsátok
  hanem inkább sajnáljátok
  kinek nincsen pártfogója
  még a szél is jobban fújja
  

  verd meg isten verd meg azt

  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  aj-la-la...
  mert az enyém igaz volt de igaz volt
  mégis megcsalatkozott a sötétben
  
  verd meg isten azt a vermet
  ahol az én rózsám termett
  aj-la-la...
  hogy ne teremjen több rózsa la-laj-laj
  bús szívem szomorítója la-laj-laj
  

  édesanyám is volt nékem de már nincs

  édesanyám is volt nékem de már nincs
  mert elvitte a szegedi nagy árvíz
  kilenc éve hogy én aztat halászom
  könnyeimtől még a vizet se látom
  
  kibontom az édesanyám kendőjét
  négy sarkára rávarratom a nevét
  közepére azt a jajszót varratom
  édesanyám jaj de árván maradtam
  
  máma péntek holnap szombat vasárnap
  seperjetek ti buzai leányok
  seperjétek ki az utcát simára
  jön a babám csikorog a csizmája
  

  4. mikor én már tizennyolc éves voltam

  mikor én már tizennyolc éves voltam
  akkor én már házasodni akartam
  tizenkét lányt a számomra megkértem
  mind az egész hibát talált énbennem
  
  az elsőnek kicsi voltam az volt baj
  másodiknak gyönge voltam az volt baj
  harmadiknak hogy a szemem kékezett
  negyediknek kacsintásom nem tetszett
  
  ötödiknek mért nem járok paripán
  hatodiknak mért nincsen édesanyám
  hetediknek hogy a zsebem üres volt
  nyolcadiknak hogy vagyonom kevés volt
  
  kilencedik pipafüstöt nem szeret
  a tizedik bajuszos legényt szeret
  tizenegyediket az édesanyja nem adja
  tizenkettedik nem megy férjhez soha
  
  így hát nékem nem lesz már feleségem
  gyalázattal élem az életemet
  gyalázattal élem a világomat
  katonának beíratom magamat
  

  5. búra búra búbánatra születtem

  hej búra búra búbánatra születtem
  nem is édesanya nevelt fel engem
  úgy nőttem fel mint erdőben a gomba
  jaj hogy elhervadtam szép fiatal koromba
  úgy nőttem fel mint a réten a ???
  hej kedves babám úgy sem leszünk egymásé
  
  hej addig megyek míg a szememmel látok
  míg egy sűrű erdőre nem találok
  sűrű erdő közepében a sírom
  hej arra kérem édesanyám ne sírjon
  
  hej addig megyek míg a világ világ lesz
  míg az égen egy ragyogó csillag lesz
  csillagos ég merre van az én hazám
  ej merre sirat engem az édesanyám
  
  hej az nem sirat mert el van már temetve
  a sírjára rózsafa van ültetve
  ágyúgolyó áll a harcnak mezején
  gyere kedves babám oda hova megyek én
  
  hej keserű víz azt hittem hogy édes vagy
  kedves babám azt hittem hogy hűtlen vagy
  hűtlenséged nem annyira sajnálom
  te szép vagy babám nehéz tőled megválni
  

  6. szerbiában megfújják a trombitát

  szerbiában megfújják a trombitát
  minden anya hazavárja a fiát
  csak engemet nem vár haza a drága jó anyám
  szerbiában lesz az örökös hazám
  
  kitették a holttestem az utcára
  nincsen anyám aki reám boruljon
  anyám helyett rám borul egy göndör hajú lány
  még az ég is gyöngyharmatot hullat rám
  
  kedves anyám ha fel akarsz keresni
  galícia határára gyere ki
  megtalálod síromat egy kőszikla alatt
  kedves anyám kisírhatod magadat
  

  7. udvaromon hármat fordul a kocsi

  udvaromon hármat fordul a kocsi
  édesanyám minden pakkom hozza ki
  hozza ki a behívó levelemet
  hogy a babám felejtse a nevemet
  
  huszár vagyok nem bakancsos katona
  rám illik a sárga zsinóros ruha
  sárga zsinór a közepe fekete
  szép a huszár ha felül a nyeregbe
  
  udvaromon aranyvályú aranykút
  abba fürdik három kacsa meg egy lúd
  fürdik fürdik mégis sáros a tolla
  legszebb legényt szerettem a faluba
  

  hej anyám anyám kedves édesanyám

  hej anyám anyám kedves édesanyám
  de szomorú vasárnap délután
  házunk előtt sej-haj szépen muzsikálnak
  engemet anyám visznek katonának
  
  hej anyám anyám kedves édesanyám
  szedje össze minden civil ruhám
  szedje össze sej-haj tegye a ládába
  soha míg a világ nem leszek gazdája
  
  hej ezerkilencszáz-negyvenkettőben
  sztalin jóska lelépett a földre
  utat vágott a kárpátok havas tetejére
  hol a magyar fiúknak hullott a piros vére
  

  8. amikor ferkót siratták

  ferikó ma egy hete
  járt az angyal a kiskertben
  
  szakasztott a szegfű szálból
  tégedet édesanyádtól
  
  halál halál kutya halál
  három utcát végigjártál
  mégis csak idetaláltál
  
  jaj de szépen harangoznak
  ennek a szép virágszálnak
  
  kivisszük a temetőbe
  letesszük a sír szélére
  
  nem visszük hogy virágozzék
  mert visszük hogy elhervadjék
  

  9. fekete felhőből esik az eső

  fekete felhőből esik az eső
  nem kell nékem a faluból szerető
  mert csak egy volt az is megcsalt engemet
  megcsalta a szegény árva szívemet
  
  még az utcán lefelé se mehetek
  mind azt mondják fekete gyászt viselek
  fekete gyász fehér az én zsebkendőm
  elhagyott a legkedvesebb szeretőm
  
  s le az úton lefelé se mehetek
  mind azt mondják hogy szeretőt keresek
  nem kell nékem van már nékem egy barna
  homlokára göndörödik a haja
  
  édesanyám sokat intett a jóra
  ne menj fiam esténként a fonóba
  nem hallgattam édesanyám szavára
  beleestem a csavargók sorába
  

  jobb lett volna ha ne születtem volna

  jobb lett volna ha ne születtem volna
  a gyorsvonat alá feküdtem volna
  a gyorsvonat ontsa ki ontsa ki a véremet
  kerekei törjék össze testemet
  
  de szeretnék az erdőben fa lenni
  ha engemet meggyújtana valaki
  elégetném sejehaj ezt a betyár világot
  ne szeresse senki az én babámot
  
  de szeretnék az erdőben fa lenni
  de még jobban tölgyfa nevet viselni
  mert a tölgyfa sejehaj kék langgal ég füst nélkül
  az én szívem soha nincs bánat nélkül
  

  10. kinek nincsen szeretője babája

  kinek nincsen szeretője babája
  menjen ki a zöld erdőbe bújába
  írja föl a zöld erdőbe egy levélre
  hogy nincs neki babája szeretője
  
  édes rózsám ha meguntál szeretni
  szabad néked más szeretőt keresni
  adjon isten szebbet jobbat nálamnál
  nekem pedig csak olyant mint te voltál
  

  11. hegyek alján folydogál el a tisza

  hegyek alján folydogál el a tisza
  a szívemet meg de megszomorítja
  a szívemről ki se bújik a bánat
  míg a párja nem leszek a rózsámnak
  
  ezt a legényt még akkor megszerettem
  mikor vele legelőször beszéltem
  megtetszett a gyönyörűszép szaváért
  homlokára göndörödő hajáért
  
  bíró uram tegyen törvényt ha lehet
  kit szeretek az az enyém nem lehet
  zöld erdőben azt fütyöli a rigó
  hogy szerelemről nem parancsol a bíró
  sem a bíró sem a jó édesanyám
  azé leszek kit szeretek igazán
  

  szebb a dinnye görögdinnye hajastul

  szebb a dinnye görögdinnye hajastul
  haragszik a kisangyalom vagy ??
  ha haragszik haragudjék magába
  vesse magát a zavaros tiszába
  
  szebb a dinnye görögdinnye hajastul
  gyönge vagy még kisangyalom ??
  elválásom még az ág is sirassa
  levelét a földre lehullassa
  
  édesanyám ha meguntál tartani
  vigyél engem a vásárba eladni
  adjál oda a legelső kérőmnek
  mért nem adtál az első szeretőmnek
  
  kisangyalom ha tudtad hogy nem szeretsz
  mért nem írtál egy elváló levelet
  tetted volna leggyorsabbik postádba
  hogy ne szerettelek volna hiába
  

  táncszók

  fehér fuszulyka lapi
  szeret engem valaki
  de nem mondom meg hogy ki
  
  az este is nálam volt
  kilenc almát hozott volt
  a legény is csinos volt
  
  az almákot megettem
  a legényt megszerettem
  
  az almákot ott hagytam
  a legényt megcsókoltam
  

  12. hajnalodik mert meg akar virradni

  hajnalodik mert meg akar virradni
  kelj fel rózsám mert akarok indulni
  föl is kelek fel biz én mert nem tudok aludni
  fáj a szívem mért tudtalak szeretni
  
  azt a gyűrűt amit adtam add vissza
  mert miköztünk a szerelem nem tiszta
  átkozott volt sejehaj az az óra az a ház
  amelyikben megismertük mi egymást
  
  nem messze van az én babám tanyája
  ide látszik a nagy tornácos háza
  bús gerlice sejehaj szokott oda szállani
  fáj a szívem el kell tőled válani