bolt.piarista.hu

Nóták

  Fábri Géza - Kanalas Éva / Recés a szőlő levele

  1.

  táncolj kecske

  táncolj kecske ne állj meg
  mer az isten nem ver meg
  
  kukorica csutika
  rázkolódjál máriska
  
  csuti boti csutika
  ketten hálunk máriska
  
  le patakon le le le
  cserebimbó levele
  
  béhullott az ölömbe
  szeretőmnek szerelme
  
  ha szeretőm barna lenne
  az ostora hosszú lenne
  
  de szeretőm nem es barna
  nem es derék az ostora
  
  érted vagyok szüvem beteg
  ráz a mindennapi hideg
  

  hej bé erre

  hej ririra ririra rararararara
  rarara ririra ri rarara
  
  hej bé erre ide bé a szedresbe
  engemet jános megölele
  

  este jő szürkül bé

  este jő szürkül bé
  tűzhelyeket seperj bé
  mer nem tudod ki jő bé
  mer nem tudod ki jő bé
  
  ki az este béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind a kilenc piros vót
  s a legény es serény vót
  
  tegnap ki béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind a kilenc rothadt vót
  s a legény es egy rossz vót
  
  szerettelek szépecske
  bukilai menyecske
  szerettelek szépecske
  bukilai menyecske
  
  szerettelek szeretlek
  soha el nem feledlek
  szerettelek szeretlek
  soha el nem feledlek
  

  ez a kicsi lészped

  ez a kicsi lészped nem jó helyen van
  közepében egy rózsa es van
  köröskörül van még kettő
  rászállott egy bús gilice
  
  megmondtam vót te bús gilice
  ne rakj fészket az útszélre
  mert az úton sokan járnak
  kis fészkedre reá találnak
  
  ne sírj ne sírj te bús gilice
  visszajő a te párod ide
  nem kell nékem a senki párja
  ha az ejim el van zárva
  
  el van zárva a vaszár alá
  büszke román király fegyvere alá
  nincsen olyan aki kizárja
  ki a babám megszabadítsa
  
  szabadulnék babám ej de nem lehet
  ki kell tőtsem a három évet
  egyet töltök a babámért
  s kettőt a régi hazámért
  egyet töltök a hazámért
  s kettőt a régi babámért
  

  duna vize tisza vize

  duna vize tisza vize
    mind a két széle sárga
  közepébe közepébe
    egy kis madár leszállott
  két szárnyával veri szélre a vizet
    most tudtam meg egész világoson
    hogy a babám nem szeret
  ha nem szeret ha nem szeret mondja meg
    hadd ajánljam hadd ajánljam
    gyönge szívem másnak es
  s ha nem szeret járjon apja utána
    zöld a kökény zöld a kökény
    a levele nem sárga
  ha nem szeret ha nem szeret mondja meg
    hadd ajánljam hadd ajánljam
    gyönge szívem másnak es
  

  ha folyóvíz volnék

  ha folyóvíz volnék bánatot nem tudnék
  hegyek-völgyek között zengedezve járnék
  
  hegyek-völgyek között zengedezve járnék
  kaszáló részekre porondot hajtanék
  
  kaszáló részekre porondot hajtanék
  kövicses víz martján violát nevelnék
  
  vetettem violát várom kinyílását
  a régi babámnak visszafordulását
  
  kimenék egy hegyre bénézék egy kertbe
  megláték egy asztalt bánatval telítve
  
  két pohár volt rajta erdei bor benne
  két pohár volt rajta erdei bor benne
  
  s annak is édesem én voltam oka
  kinek e világhoz nem volt része soha
  
  zavaros a tisza nem akar megszár'ni
  haragszik édesem nem akar szóllani
  
  majd megszár' a tisza fenekéig lesz tiszta
  akkor szólna babám nem felelek vissza
  
  madárka madárka csácsogó rigócska
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  
  pendítsd meg nyelvemnek gyönyörű szólását
  fújj én bús szívemnek vigasztaló nótát
  
  meg se búsítottam meg se vigasztalom
  ki megbúsította meg es vigasztalja
  

  a pünkösdi rózsa

  a pünkösdi rózsa
  kihajlott az útra
  mind azt rikojtojza
  szakasszanak róla
  
  én es szakasztottam
  de elszalasztottam
  leján barátimnak
  mind elosztogattam
  
  újra szkasztanék
  vaj jóra akadnék
  vaj jóra vaj rosszra
  vaj holtig bánatra
  
  s a pünkösdi rózsa
  nyárban virágozik
  az én édesem es
  akkor házasodik
  

  ne menj rózsám a tarlóra

  ne menj rózsám a tarlóra
  mert gyenge vagy a sarlóra
  íhaj rózsám violám
  
  elvágod a gyenge kezed
  ki süt nekem lágy kenyeret
  sej-haj göndör a babám
  
  ki hoz nékem bort eleget
  piros lánytól lágy kenyeret
  íhaj rózsám violám
  

  túl a vizen egy kosár

  túl a vizen egy kosár
  abban lakik egy madár
  abban lakik egy madár
  aki engem rég hogy vár
  
  várj madárka várj várj várj
  este hozzád megyek már
  megvizsgálom szívedet
  véle szeretetedet
  
  túl a vízen zörgős malom
  ott őröl az én galambom
  ott egyebet nem őrölnek
  csak bút s bánatot eleget
  
  nékem is van egy bánatom
  oda viszem lejártatom
  egy szem búza kettő rozs
  felöntöttem járja most
  
  én istenem halálom
  nem ér engem az álom
  mer az álom nyugodalom
  s a szerelem szívfájdalom
  

  feljött a nap

  feljött a nap szép fényesen
  engem nem süt egyenesen
  
  fel es jött el es haladott
  'z én szívem gyászban maradott
  
  gyászban maradt gyászban is lesz
  míg édesim katona lesz
  
  mikor onnat hazajő lesz
  szívemben nem búsulok lesz
  
  általmenék a temetőn
  jut eszembe 'z én szeretőm
  
  jutnak eszembe szavai
  csordulnak elém könyveim
  
  kit ölembe kit a földre
  kit édesim elejibe
  
  aláfelé megnyílt az ég
  mondd meg rózsám szeretsz-e még
  
  szeretnélek de nem merlek
  szeretőd van s attól félek
  
  tőle engedelmet kérek
  hogy szeresselek míg élek
  

  zöld az erdő

  zöld az erdő zöld a petrezselyem
  benned rózsám meghűlt a szerelem
  nem csak meghűlt meg es fagyosodott
  víg szívemre búbánatot hozott
  
  falu végén van egy házikócska
  abban van egy rengető bölcsőcske
  a lábával rengetgeti vala
  s a szájával fújdogolja vala
  
  aludjál aludjál istennek báránya
  mert most jöttél a széles ez világra
  pokol kapujában felnőtt egy nagy nyárfa
  minden ágán-bogán egy cigány purdécska
  
  egy nagy szél zúdula bépall pokolba
  

  kerek erdő csendes patak

  kerek erdő csendes patak
  jaj de rossz legénynek adtak
  
  éjjel iszik s nem aluszik
  nappal döglik nem dolgozik
  
  csak a pipa s az álom
  kapa nyele halálom
  
  irigyeim ennyin vagytok
  min a kutyák úgy ugattok
  
  ugassatok míg én élek
  meddig bennem gyenge lélek
  
  árpa búza édes málé
  jaj de jó élet a lyányé
  
  mikor egyszer lány lehetnék
  megválasztanám a legényt
  
  s a legénynek a pirosát
  s a csipornak a mázasát
  
  kalagari nagy hegy alatt
  van egy forrás a főd alatt
  
  s aki abból vizet iszik
  rózsájától elbúcsúzik
  
  s úgy kell rózsám úgy kell neked
  sokszor mondtam én ezt neked
  
  szeress egyet s ne maj hármat
  eggyel es elég nagy bánat
  
  mert én egyet szerettem volt
  s eleget es szenvedtem volt
  
  csipkebokor 'z én szállásom
  s ott es nincsen megállásom
  

  kiszáradt a cserefa

  kiszáradt a cserefa cserefa
  hol háljunk az éjszaka 'z éjszaka
  terítsd le ja lepedőt lepedőt
  tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt
  
  írjátok fel keresztem fájára
  itt fekszik egy szerencsétlen árva
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  
  s a lészpedi zöld erdő zöld erdő
  abban vagyon csipkebokor vessző
  arra rejá szállott bús gerlice
  arra rejá szállott bús gerlice
  
  körme között uticédulája
  s a szájával mind azt magyarájza
  itt fekszik egy szerencsétlen árva
  s itt fekszik egy szerencsétlen árva
  
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  

  kilenc szeker széna szalma

  kilenc szeker széna szalma
  kilenc szeker széna szalma
  min rothadjon ki alóla
  
  mennyi csillag van az égen
  mennyi csillag van az égen
  annyit sirüljön egy éjjel
  
  hogy vegyen példát minden róla
  hogy vegyen példát minden róla
  szeretőt ne rontson soha
  
  felsütött a nap sugárja
  felsütött a nap sugárja
  minden ember ablakjára
  
  én istenem mi az oka
  én istenem mi az oka
  az enyémre nem süt soha
  
  talán meg vagyok átkozva
  az istentől ostorozva
  többi közül kiválasztva
  
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy egy jó testvérbátyámtól
  
  vagy istentől vagy embertől
  vagy istentől vagy embertől
  vagy a régi szeretőmtől
  
  hogy ne legyen szerencsém soha
  sem éltembe se holtomba
  sem egy ifijúságomba
  
  én elmegyek te itt maradsz
  én elmegyek te itt maradsz
  tőlem több panaszt nem hallasz
  
  akit hagytál azzal maradsz
  tőlem több panaszt nem hallasz
  akit hagytál azzal maradsz
  
  pusztinai hegy tetején
  pusztinai hegy tetején
  zabot kaszál egy szép legény
  
  zabot kaszál a lovának
  zabot kaszál a lovának
  szeretőt keres magának
  
  kaszálj zabot ne vadlencsét
  kaszálj zabot ne vadlencsét
  szeress leányt ne menyecskét
  
  már én menyecskét szerettem
  már én menyecskét szerettem
  s azzal magam elvesztettem
  
  mikor kicsi lánka voltam
  mikor kicsi lánka voltam
  zabaratni járogattam
  
  hurkot hajtani nem tudtam
  hurkot hajtani nem tudtam
  szeretőt tartani tudtam
  
  én istenem kérlek verd meg
  én istenem kérlek verd meg
  aki miatt gyászt viselek
  

  fúdd el jó szél fúdd el

  fúdd el jó szél fúdd el
  hosszú útnak porát
  gyenge szívem búját
  keskeny pallón által
  
  fúdd bé füzes közé
  ott az én édesem
  fúdd bé kebelibe
  hadd szálljon szívére
  
  s ott haljon meg véle
  mégse haljon szegény
  hadd éljen kedvire
  hadd éljen kedvire
  
  mert én is úgy élek
  mint isten engedte
  mert én is úgy élek
  mint isten engedte
  mint isten engedte
  
  az idegen földön
  olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig
  alig elámbolygok
  
  szomszédim azt mondták
  talán meg is halok
  én is azt gondolom
  meg sem is maradok
  
  mert én is úgy élek
  mint isten engedte
  mert én is úgy élek
  mint isten engedte
  mint isten engedte
  

  odakinn a hegytetőn

  odakinn a hegytetőn hij a hegytetőn
  integet a legkedvesebb szeretőm
  
  ne integess ne sóhajts soha ingemet
  mert megcsaltad azt az árva szívemet
  
  gázló vize halastó hijde halastó
  beleestem szekerestül lovastul
  
  gyere babám húzzuk ki hejde húzzuk ki
  ne kívánj a halastóban elveszni
  

  tegnap voltam zabaratni

  tegnap voltam zabaratni ma megyek kötözni
  elvesztettem a bátyómat megyek megkeresni
  uccu pengő sarkantyú
  férj el tőlem minden bú
  kedves angyalom
  
  fut a bácsi ló után rezeg a szakálla
  íhaj íhaj rezeg a szakálla
  
  fut a bába utána döcög a kárpája
  íhaj íhaj döcög a kárpája
  
  a királyné a csárdában nem fér a bőrében
  a királyné azt gondolta száz aranyat érne
  de én azt megcselekszem hogy kendet ottfelejtem
  uccu pengő sarkantyú
  férj el tőlem minden bú
  kedves angyalom
  
  nihol megyen hét leány férjhez akar menni
  íhaj íhaj férjhez akar menni
  
  szegfűszál a kezükben nekem nem nyújtának
  íhaj íhaj nekem nem nyújtának
  
  hosszú a hajatok rövid az eszetek
  íhaj íhaj rövid az eszetek
  

  recés a szőlő levele

  recés a szőlő levele
  vártalak rózsám az este
  
  s én vártalak te nem jöttél
  máshoz váratlan elmentél
  
  s úgy meg vagyok keseredve
  mint a fízfa tekeredve
  
  s megyek az úton lefelé
  senki se mondja gyere bé
  
  gyere bé öleljelek meg
  széket adok s leültetlek
  
  s úgy meg vagyok keseredve
  mint az újhold tekeredve