bolt.piarista.hu

Nóták

  Fábri Géza - Kanalas Éva / Túl a vizen

  sok sötétbe sok sárba

  sok sötétbe sok sárba virágom virágom
  sokat jártál hiába virágom virágom
  
  két pár csizmát elszaggattam
  méges tőled elmaradtam
  
  ha elhagysz es járj békével
  szerencsétlen békességvel
  
  kidűl e fa mozdítástól
  testvér megválunk egymástól
  
  s úgy megválunk egymástól
  mint a levél ez ágától
  
  s ha levél es őszre lehull
  de tavaszra helyre újul
  
  helyre újul mégsem búsul
  de 'z én szívem untig búsul
  
  búsulj szívem mer én sírok
  szomorú levelet írok
  
  írom írom e kezibe
  hogy tegye bé a zsebibe
  
  mikor kérem adja ide
  hogy magyarázzak belőle
  
  hogy éltünk mi egy időbe
  mint egy kicsi hal e vízbe
  
  mint egy kicsi hal e vízbe
  két gerlice közepibe
  

  törökország messze vagyon

  törökország messze vagyon
  'z én szeretőm benne vagyon
  'z én szeretőm benne vagyon
  'z én szeretőm benne vagyon
  
  csipkebokor leveledzik
  csipkebokor leveledzik
  'z én szeretőm heveredzik
  'z én szeretőm heveredzik
  
  hej menjünk s ott menjünk
  s ez vissza ne még térjünk 
  még elmenünk még elmenünk
  s ez vissza még el nem is érünk
  
  egyszer jártam dunára
  kétszer magyarországra
  ott es halltam magyar szót
  nyisd meg babám az ajtót
  
  hej komaasszony táncoljunk
  mert maholnap meghalunk
  marad pénz a zsebünkbe
  két gyertyácska kezünkbe
  
  eltöltöttünk egy esztendőt
  adjon isten szebb jövendőt
  
  magyarország messze vagyon
  magyarország messze vagyon
  s ez én szívem benne vagyon
  magyarország messze vagyon
  

  hej bé erre

  hej ririra ririra rararararara
  rarara ririra ri rarara
  
  hej bé erre ide bé a szedresbe
  engemet jános megölele
  

  túl a vizen

  túl a vizen egy kosár
  abban lakik egy madár
  abban lakik egy madár
  aki engem rég hogy vár
  
  várj madárka várj várj várj
  este hozzád megyek már
  megvizsgálom szívedet
  véle szeretetedet
  
  túl a vízen zörgős malom
  ott őröl az én galambom
  ott egyebet nem őrölnek
  csak bút s bánatot eleget
  
  nékem is van egy bánatom
  oda viszem lejártatom
  egy szem búza kettő rozs
  felöntöttem járja most
  
  én istenem halálom
  nem ér engem az álom
  mer az álom nyugodalom
  s a szerelem szívfájdalom
  

  duna vize tisza vize

  duna vize tisza vize
    mind a két széle sárga
  közepébe közepébe
    egy kis madár leszállott
  két szárnyával veri szélre a vizet
    most tudtam meg egész világoson
    hogy a babám nem szeret
  ha nem szeret ha nem szeret mondja meg
    hadd ajánljam hadd ajánljam
    gyönge szívem másnak es
  s ha nem szeret járjon apja utána
    zöld a kökény zöld a kökény
    a levele nem sárga
  ha nem szeret ha nem szeret mondja meg
    hadd ajánljam hadd ajánljam
    gyönge szívem másnak es
  

  zöld az erdő

  zöld az erdő zöld a petrezselyem
  benned rózsám meghűlt a szerelem
  nem csak meghűlt meg es fagyosodott
  víg szívemre búbánatot hozott
  
  falu végén van egy házikócska
  abban van egy rengető bölcsőcske
  a lábával rengetgeti vala
  s a szájával fújdogolja vala
  
  aludjál aludjál istennek báránya
  mert most jöttél a széles ez világra
  pokol kapujában felnőtt egy nagy nyárfa
  minden ágán-bogán egy cigány purdécska
  
  egy nagy szél zúdula bépall pokolba
  

  táncolj kecske

  táncolj kecske ne állj meg
  mer az isten nem ver meg
  
  kukorica csutika
  rázkolódjál máriska
  
  csuti boti csutika
  ketten hálunk máriska
  
  le patakon le le le
  cserebimbó levele
  
  béhullott az ölömbe
  szeretőmnek szerelme
  
  ha szeretőm barna lenne
  az ostora hosszú lenne
  
  de szeretőm nem es barna
  nem es derék az ostora
  
  érted vagyok szüvem beteg
  ráz a mindennapi hideg
  

  kiszáradt a cserefa

  kiszáradt a cserefa cserefa
  hol háljunk az éjszaka 'z éjszaka
  terítsd le ja lepedőt lepedőt
  tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt
  
  írjátok fel keresztem fájára
  itt fekszik egy szerencsétlen árva
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  
  s a lészpedi zöld erdő zöld erdő
  abban vagyon csipkebokor vessző
  arra rejá szállott bús gerlice
  arra rejá szállott bús gerlice
  
  körme között uticédulája
  s a szájával mind azt magyarájza
  itt fekszik egy szerencsétlen árva
  s itt fekszik egy szerencsétlen árva
  
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija-fija
  

  kilenc szeker széna szalma

  kilenc szeker széna szalma
  kilenc szeker széna szalma
  min rothadjon ki alóla
  
  mennyi csillag van az égen
  mennyi csillag van az égen
  annyit sirüljön egy éjjel
  
  hogy vegyen példát minden róla
  hogy vegyen példát minden róla
  szeretőt ne rontson soha
  
  felsütött a nap sugárja
  felsütött a nap sugárja
  minden ember ablakjára
  
  én istenem mi az oka
  én istenem mi az oka
  az enyémre nem süt soha
  
  talán meg vagyok átkozva
  az istentől ostorozva
  többi közül kiválasztva
  
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy egy jó testvérbátyámtól
  
  vagy istentől vagy embertől
  vagy istentől vagy embertől
  vagy a régi szeretőmtől
  
  hogy ne legyen szerencsém soha
  sem éltemben se holtomba
  sem egy ifijúságomba
  
  én elmegyek te itt maradsz
  én elmegyek te itt maradsz
  tőlem több panaszt nem hallasz
  
  akit hagytál azzal maradsz
  tőlem több panaszt nem hallasz
  akit hagytál azzal maradsz
  
  pusztinai hegy tetején
  pusztinai hegy tetején
  zabot kaszál egy szép legény
  
  zabot kaszál a lovának
  zabot kaszál a lovának
  szeretőt keres magának
  
  kaszálj zabot ne vadlencsét
  kaszálj zabot ne vadlencsét
  szeress leányt ne menyecskét
  
  már én menyecskét szerettem
  már én menyecskét szerettem
  s azzal magam elvesztettem
  
  mikor kicsi lánka voltam
  mikor kicsi lánka voltam
  zabaratni járogattam
  
  hurkot hajtani nem tudtam
  hurkot hajtani nem tudtam
  szeretőt tartani tudtam
  
  én istenem kérlek verd meg
  én istenem kérlek verd meg
  aki miatt gyászt viselek
  

  kerek erdő kerek mező

  kerek erdő kerek mező
  kerek erdő kerek mező
  s abban van e gyásztemető
  
  s ha ingemet temetnének
  s ha ingemet temetnének
  katonának nem vinnének
  
  hej de ingemet nem temetnek
  hej de ingemet nem temetnek
  katonának el es visznek
  
  katonának gyöngy e neve
  katonának gyöngy e neve
  jaj be sanyarú kenyere
  

  románia nagy hegy alatt

  románia nagy hegy alatt
  románia nagy hegy alatt
  forrás fakad hidak alatt
  s aki abból vizet iszik
  s aki abból vizet iszik
  hazájától elbúcsúzik
  
  s én magam es abból ittam
  s én magam es abból ittam
  s e házamtól elbúcsúztam
  hej úgy elbúcsúztam szegénytől
  úgy elbúcsúztam szegénytől
  mint az elmúlt esztendőtől
  
  rekecsini templom előtt
  rekecsini templom előtt
  három ágú diófa nőtt
  hej ágas-bogas e levele
  ágas-bogas e levele
  édesimnek nincsen neve
  
  hej nem tett e pap neki nevet
  nem tett e pap neki nevet
  mer elömlött e szent kenet
  s fogadjunk egy ló-szekeret
  s fogadjunk egy ló-szekeret
  vigyünk papnak szentelt vizet
  vigyünk papnak szentelt vizet
  tegyen édesimnek nevet
  

  altató

  s fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát kicsiny lánykám búját
  hejde hejde hejdejál el
  
  cserefát égetek gyermeket rengetek
  cserefának füstje kihozta könnyemet
  kukulj kukulj kukuljál el
  
  s fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
  édesem kebelibe mérges mirigyekvel
  hejde mérges mirigyekvel dögöljön meg tőle
  hejde hejde hejde kukuljál el
  
  s kukuljál el mamának bubája
  s úgy elkukulj mint e madár ez ágon 
  hejde mint e madár ez ágon s e fecskék e házon
  kukulj kukulj kukuljál el
  hejde hejde hejde kukuljál el
  
  s úgy elaludjál mint a nyúl a fűben
  s mint a nyúl a fűben s a halacska a vízben
  kukulj kukulj kukuljál el
  hejde hejde hejde kukuljál el
  
  menj el kutya menj el ne edd meg e lánykát
  menj el kutya menj el ne edd meg e lánykát
  kukulj kukulj kukuljál el
  hejde hejde hejde kukuljál el
  kukulj kukulj kukuljál el
  

  azért szerettem én falu végén lakni

  azért szerettem én falu végén lakni
  hogy az én édesim oda jár itatni
  s a lovát itassa magát fitogtassa
  gyenge szép orcáját széllel megfuttassa
  
  szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
  minden forduláson ragyog ez ujjába
  szeretőm es voltál kerítőm es voltál
  verjen meg az isten ha igaz nem voltál
  
  igaz lettél lenne el sem vettél lenne
  de igaz nem voltál s azért el es hagytál
  igaz lettél lenne el sem vettél lenne
  de igaz nem voltál s azért el es hagytál
  
  verje meg az isten szeretőmnek házát
  de nem ez ő házát az ő édesanyját
  minek tiltotta el tőlem ez ő fiát
  minek tiltotta el tőlem ez ő fiát
  
  ha neki fia volt nekem szeretőm volt
  s ha neki édes volt nekem szerelmes volt
  mikor két édes szív egymástól megválik
  még az édes méz is keserűvé válik
  

  kerek erdő kerek mező

  kerek erdő kerek mező
  közepibe gyásztemető
  s abban vagyon babám háza
  piros rózsa nőve rája
  
  s a virágot én ültettem
  könyveimmel öntözgettem
  virág virág kicsi virág
  nem öntözlek elhervadtál
  
  erdő erdő mit vétettem
  mikor rajtad általmentem
  én egyebet nem vétettem
  csak én rajtad általmentem
  
  erdő erdő de magos vagy
  édes rózsám de messze vagy
  ha jez erdőt levághatnám
  édesemet megláthatnám
  
  olyan messze nem tudsz lenni
  oda el ne tudjak menni
  ha je lábam térdig váslik
  úgy is elmenek odáig
  
  fáj a szívem nem tagadom
  de miért fáj nem mondhatom
  csak magamban elgondolom
  s avval magamat hirvasztom
  

  ideki a csenderbe

  ideki e csenderbe csenderbe
  szegfű termett kenderbe kenderbe
  
  gyere rózsám szedjük le szedjük le
  köss bokrétát belőle belőle
  
  küldjed el e legénynek legénynek
  csicsó jános nevére nevére
  
  mikor jános megkérdi ki kötte ki kötte
  csicsó rózsa kötöttje kötöttje
  
  köss te rózsám másszor es másszor es
  kapsz te csókot százszor es százszor es
  

  csipkebokor csipkebokor pánkháló

  csipkebokor csipkebokor pánkháló
  csipkebokor pánkháló
  icca icca van-e borod áruló
  
  van e kicsit van e kicsi de nem jó
  van e kicsi de nem jó
  icca icca beléköpött a hernyó
  
  borom es van borom es van áruló
  borom es van áruló
  icca icca lányom es van kiadó
  
  borom es van pálinkám es áruló
  pálinkám es áruló
  icca icca fiam es házasító
  

  odakinn a hegytetőn

  odakinn a hegytetőn hij a hegytetőn
  integet a legkedvesebb szeretőm
  
  ne integess ne sóhajts soha ingemet
  mert megcsaltad azt az árva szívemet
  
  gázló vize halastó hijde halastó
  beleestem szekerestül lovastul
  
  gyere babám húzzuk ki hejde húzzuk ki
  ne kívánj a halastóban elveszni
  

  ideki e híd alatt

  ideki e híd alatt híd alatt
  libidari-dombori lombori hegyen
  'z én szeretőm ott maradt
  
  'z én szeretőm e csinos e csinos
  libidari-dombori lombori hegyen
  nagy sétálós papucsos
  
  e szeretőd egy izmos egy izmos
  libidari-dombori lombori hegyen
  egy tapsi bocskoros
  
  s e bocskorát úgy köti úgy köti
  libidari-dombori lombori hegyen
  'z utakat es megsepri
  
  s ideki e piacon piacon
  libidari-dombori lombori hegyen
  szegfűt árul egy asszony
  
  jere ide lássuk meg lássuk meg
  libidari-dombori lombori hegyen
  s ha szépecske vejük meg
  
  s ha szépecske vejük meg
  libidari-dombori lombori hegyen
  jános nevezetűnek
  

  jertek lányok ligetre

  jertek lányok ligetre
  itt a világ közepe
  
  s itt árulják s a rózsát
  s abból kötnek bokrétát
  
  s aki kérdi ki kötte
  virág boris kötözte
  
  virág boris kötözte
  nagy asztalra letette
  
  bíró istván felvette
  kalapjára feltette
  
  kötsz te rózsám másszor es
  kapsz te csókot százszor es
  

  nincs pusztina békerítve

  nincs pusztina békerítve
  szabad kimenni belőle
  s úgy kimennék én belőle
  kiment a babám belőle
  
  s kiment a babám belőle
  egészen két esztendeje
  hej erre erre ne menj arra
  jobb az út erre mint arra
  
  mer én arrafelé mentem
  világimat elvesztettem
  hej mer én arrafelé mentem
  világimat elvesztettem
  
  világ világ hagyj békémet
  szeressek magamnak szépet
  világ nem hagyott békémet
  szeressek magamnak szépet
  
  es az eső szép csendesen
  fáj a szüvem keservesen
  nem tom néked fáj-e vaj nem
  nekem úgy fáj hogy szakad el
  
  s vártam az óra teljék el
  hogy én tőle búcsúzzam el
  adsza kezed keresztesen
  búcsúzzunk el örökösen
  
  menj ki babám a mezőre
  fúttasd meg szüved egy szélvel
  hogy ne fájjon többet érte
  mer most megvállottál tőle
  
  s mer miemtől most megválik
  soha nem találsz halálig
  s mer miemtől most megválik
  soha nem találsz halálig
  
  s ha szeretőm jános volna
  s az ökre jármos volna
  de szeretőm nem es jános
  s az ő ökre nem jó jármos
  
  császárkörte jó vadalma
  árvából lesz jó katona
  mer annak nincsen gyámola
  ki még őt meggyámolítsa
  
  gyámola lesz a jó isten
  mer az gyámola mindennek
  minden ember gyermekének
  nem csak egynek vaj kettőnek
  
  nem csak egynek vaj kettőnek
  hanem minden emberének
  nem csak egynek vaj kettőnek
  hanem minden emberének
  
  s ez az eső a nyomásra
  ma ? holnap másra
  ma ? holnap másra
  holnapután még a másra
  

  s jó életünk víg órája

  s jó életünk víg órája
  rajtunk a halál kaszája
  jaj nincsen itt maradásom
  jöjj el a számadásom
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországban bé jutalmat
  s az úristen országában
  sok lakóhelyei vannak
  hej de nem tudjuk merre vannak
  hogy a holtak hol kínlódnak
  földből lettünk földből élünk
  földdé s porrá is mind leszünk
  ó te rettenetes keserű halál
  miként prédálád fel életemet
  elszakasztottad a testemtől én lelkemet
  miként prédálád fel életemet
  elszakasztottad a testemtől én lelkemet
  ó mária ó mária
  krisztus jézus édesanyja
  

  mind azt mondja e viola

  mind azt mondja e viola
  mért harmatos e rokolya
  harmatos búzát arattam
  szeretőmtől elmaradtam
  
  vajon ki járt kiskertembe
  fekete galamb képibe
  szedi virágomnak ágát
  violámnak szép virágját
  
  szent istenem hogy éljek meg
  hogy a világ ne szóljon meg
  szól a világ hadd hogy szóljon
  az istened el ne hagyjon
  szól a világ mit hajtok rá
  égjen a tűz ha tesznek rá
  
  s azt gondoltam én magamba
  már sohasem érek jóra
  vaj aratok vaj rabolok
  vaj egy fára fészket rakok
  
  s kimentem az útra sírni
  meg nem vigasztala senki
  minden anya könyörüljön
  gyermeket búra ne szüljön
  édesanyám én már megyek
  rólam minden gondot levett
  
  s én istenem magdó leányom
  hogy keljen tőled megváljon
  mikor magdó kicsi lány volt
  szép feteke gecája volt
  
  olyan házat csináltattál
  ablakot rá nem vágattál
  sem ajtaja sem ablaka
  sem aki bekopogtatna
  s elmentél a földbe lakni
  hogy ne taszigáljon senki
  
  szomorú éneket mondok
  én csak bús napokat kapok
  szomorú éneket mondok
  én csak bús napokat kapok
  s a nagy isten el ne tűrje
  csudát csináljon belőle
  

  isten áldjon kisleány

  isten áldjon kisleány
  mér sírsz e szeret martján
  hogy ne sírjak bácsikám
  elhagyott e jancsikám
  
  tegnap regvel hajnalon
  vígan ment le csónakon
  hagyjad menjen szegényke
  gyenge piros legényke
  
  árvacsihány koszorú
  mér vagy szüvem szomorú
  hogy ne legyek szomorú
  elhagyott e szigorú
  
  elhagyott e szigorú
  felfogott egy nyomorú
  elhagyott e szigorú
  felfogott egy nyomorú
  
  árvacsihány kert mellett
  s az én vérjem más mellett
  hagyjad legyen más mellett
  hogy ne üljön kert mellett
  

  recés a szőlő levele

  recés a szőlő levele
  vártalak rózsám az este
  
  s én vártalak te nem jöttél
  máshoz váratlan elmentél
  
  s úgy meg vagyok keseredve
  mint a fízfa tekeredve
  
  s megyek az úton lefelé
  senki se mondja gyere bé
  
  gyere bé öleljelek meg
  széket adok s leültetlek
  
  s úgy meg vagyok keseredve
  mint az újhold tekeredve
  

  tegnap voltam zabaratni

  tegnap voltam zabaratni ma megyek kötözni
  elvesztettem a bátyómat megyek megkeresni
  uccu pengő sarkantyú
  férj el tőlem minden bú
  kedves angyalom
  
  fut a bácsi ló után rezeg a szakálla
  íhaj íhaj rezeg a szakálla
  
  fut a bába utána döcög a kárpája
  íhaj íhaj döcög a kárpája
  
  a királyné a csárdában nem fér a bőrében
  a királyné azt gondolta száz aranyat érne
  de én azt megcselekszem hogy kendet ottfelejtem
  uccu pengő sarkantyú
  férj el tőlem minden bú
  kedves angyalom
  
  nihol megyen hét leány férjhez akar menni
  íhaj íhaj férjhez akar menni
  
  szegfűszál a kezükben nekem nem nyújtának
  íhaj íhaj nekem nem nyújtának
  
  hosszú a hajatok rövid az eszetek
  íhaj íhaj rövid az eszetek
  

  a fényes nap immár elnyugodott

  a fényes nap immán elnyugodott
  a főd szintén sötétbe maradott
  nappali fény éjjelre változott
  fáradtaknak nyugodalmat hozott
  
  minden állat megy nyugodalomra
  az istentől kirendelt álomra
  de én uram úgy menyek ágyamba
  mintha mennék gyászos koporsómba
  
  midőn ágynak adom a testemet
  deszka közé zárhatom éltemet
  hosszas álom érheti szememet
  a kakasszó hozhatja végemet
  
  vessünk számot hát édes istenem
  hogy lelkemet ne kelljen szenvednem
  hogy lehessen bátrabban szóllanom
  midőn meg kell előtted állanom
  
  színyed előtt mindennap elesem
  de te lettél atyádnál kezesem
  de megbocsáss mer szívemből szánom
  könnyek miatt szemembe nincs álom
  
  az ágyamba zokogva költözöm
  vánkosomat könnyemvel öntözöm
  s ha megtartatsz holnapi napodra
  nem fordítom azt megbántásodra