bolt.piarista.hu

Nóták

  Fonó / MIXTVRA CVLTIVALIS

  ej a titkos szerelem

  (Magyarböd)

  ej a titkos szerelem
  titkosan kezdődik
  mégis utoljára
  kivilágosodik
  
  ej nem az a jó gazda
  kinek hat ökre van
  csak az a jó gazda
  kinek szép lány van
  
  ej minek a hat ökör
  a nagy istállóba
  ha nincsen szeretet
  a két ifiúban
  
  ej adj isten aranyat
  annak a gazdának
  aki nevel szép lányt
  más ember fiának
  

  jaj istenem jaj mit értem

  (Magyarszovát - Mezőség, Erdély)

  jaj istenem jaj mit értem
  jaj istenem jaj mit értem
  amit soha nem reméltem
  amit soha nem reméltem
  jót reméltem rosszat értem
  jót reméltem rosszat értem
  jaj istenem jaj mit értem
  jaj istenem jaj mit értem
  
  s ha benéznél ablakimon
  ablakimon egy este
  meglátnád a búbánatom
  búbánatom lefestve
  meglátnád a két halovány
  két halovány orcámat
  s akkor tudnád mennyit sírtam utánad
  
  s nem bánom én apám-anyám
  apám-anyám tagadj meg
  mert a szívem a babámér
  a babámér hasad meg
  

  jaj istenem de víg élet

  (Magyarszovát - Mezőség, Erdély)

  jaj istenem de víg élet
  ki a bú nélkül megélhet
  jaj istenem de víg élet
  ki a bú nélkül megélhet
  s én megélnék a bú nélkül
  de a bú nem nálam nélkül
  s én megélnék a bú nélkül
  de a bú nem nálam nélkül
  
  nézd meg rózsám sárga vagyok
  s nem azér hogy beteg vagyok
  nézd meg rózsám sárga vagyok
  s nem azér hogy beteg vagyok
  ej de bánat szorítja szívemet
  az sárgított meg engemet
  bánat szorítja szívemet
  az sárgított meg engemet
  
  piros bort ittam az este
  most is piros vagyok tőle
  piros bort ittam az este
  most is piros vagyok tőle
  s olyan vagyok mint a rózsa
  melyik most indul bimbóba
  olyan vagyok mint a rózsa
  melyik most indul bimbóba
  
  nézd meg rózsám piros vagyok
  nem azér hogy beteg vagyok
  nézd meg rózsám piros vagyok
  nem azér hogy beteg vagyok
  de így szült anyám a világra
  hogy ne kelljen festék a számra
  így szült anyám a világra
  hogy ne kelljen festék a számra
  

  jó estét jó estét

  jó estét jó estét
  de nem mindenkinek
  csak annak az egy leánynak
  aki engem szeret
  
  nem is az a legény
  aki gyolcs ingbe jár
  nem fekszik az ő ágyába
  minden kapcabetyár
  
  mer az ő ágyába
  széna-szalma vagyon
  minden széna-szalmaszálon
  piros rózsa vagyon
  
  mer a párnájába
  pávatollú vagyon
  rozmaringos párna sarkán
  aranycsengő vagyon
  rozmaringos párna csücskén
  aranycsengő vagyon
  

  most jövök gyuláról

  most jövök gyuláról
  gyulafehérvárról
  megismer a kisangyalom
  kalapbokrétámról
  
  piros a levele
  rozmaring az ága
  kit szerettem három évig
  nem járok utána
  kit szerettem három évig
  nem járok utána
  

  vót énnékem édesanyám de már nincs

  vót énnékem édesanyám de már nincs
  mer elvitte a szegedi nagy árvíz
  három hete mióta mind halászom
  könnyeimtől még a vizet se látom
  három hete mióta mind halászom
  könnyeimtől még a vizet se látom
  
  kihalásztam édesanyám kendőjét
  zöld selyemmel rávarrattam a nevét
  közepibe búbánatot varrattam
  édesanyám jaj de árván maradtam
  közepibe búbánatot varrattam
  édesanyám jaj de árván maradtam
  

  ez a kicsi mulatság

  ez a kicsi mulatság
  tartana még a világ
  három éjjel három nap
  kimulatom magamat
  

  arra kérem én a jó istenemet

  arra kérem én a jó istenemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  ha nem lehet most vegyen el engemet
  gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  ha nem lehet most vegyen el engemet
  
  árva árva olyan árva nincs mint én
  aki olyan igazán sírjon mint én
  sírok biz én siratom a lányságom
  mindig sírok míg élek e világon
  sírok biz én siratom a lányságom
  mindig sírok míg élek e világon
  

  ez a kicsi szeglet

  ez a kicsi szeglet
  megér háromezret
  
  korcsoma a templomunk
  a muzsikás a papunk
  

  6. Kura Josko emlékezete

  (Zsére - Zoborvidék, Szlovákia)

  édes kedves angyalom
  nincsen gatyamadzagom
  mondtad vóna szombaton
  vettem vóna maróton
  mondtad vóna szombaton
  vettem vóna maróton
  
  vettem vóna de nem vót
  nem vót nyitva az a bót
  nem vót nyitva az a bót
  kibe gatyamadzag vót
  nem vót nyitva az a bót
  kibe gatya kibe gatya kibe gatya
  kibe gatya kibe gatyamadzag vót
  

  7. Meg kell a búzának érni

  (Nyírvasvári - Nyírség, Magyarország)

  ahaj devla so te kerav
  te khelav me te zanav
  v-adjes ratji romnja lav
  oj le-le le-le
  
   jaj istenem mit csináljak
   ha tudok táncolni
   ma éjjel meg is nősülök
  

  cini sej taj bari sej sar na kheles

  cini sej taj bari sej sar na kheles
  sar tji dej oj le-le le-le
  aj devla aldinla pe kercima trade la
  oj le-le le-le
  
   kicsi leány nagy leány miért nem táncolsz mint anyád
   jaj istenem áldd meg őt a kocsmába küldd el őt
  

  o curara mulatina

  o curara mulatina
  ke o curara mulatina taj e lasi voja kerna
  o curara mulatina taj e lasi voja kerna
  
   a késesek mulatnak
   a késesek mulatnak jó kedvet is csinálnak
  

  cini sej taj bari sej sar na kheles

  cini sej taj bari sej sar na kheles
  sar tji dej oj le-le le-le
  aj devla aldinla pe kercima trade la
  oj le-le le-le
  
   kicsi leány nagy leány miért nem táncolsz mint anyád
   jaj istenem áldd meg őt a kocsmába küldd el őt
  

  taj phendjas

  taj phendjas
  
   mondd csak
  

  meg kell a búzának érni

  meg kell a búzának érni
  ke mer mindennap meleg éri jaj
  ke hajam hajam hajam szála
  ke de sok bánat szállot rája ke devla
  
  ke búzát szemel a vadgalamb
  ke szomorúan szól a harang ke devla
  ke azér szól az szomorúan
  ke temetik a jó anyámat ke devla
  
  ahaj devla so te kerav
  ke coro sero kaj te suvav jaj
  ke suvav sero ke la phuvake
  ke pharo avla la mamake ke devla
  
    jaj istenem mit csináljak
  	szegény fejem hova hajtsam jaj
  	lehajtom fejem a földre
  	nehéz lesz az az anyámnak
  
  alom alom taj igaz álom
  ke sosem hittem hogy így járok jaj
  ke hajam hajam hajam szála
  ke de sok bánat szállott rája ke devla
  
  dosta
  
   elég
  

  8. Elveszett a lovam

  elveszett a lovam

  (Nagybalog, Alsókálosa -- Gömör, Szlovákia)

  elveszett a lovam
  cidrusfa erdőbe
  elszakadt a keményszárú csizmám
  a lókeresésbe
  
  ne keresd a lovad
  be van má az hajtva
  nagybalogi bíró udvarába
  szól a csengő rajta
  
  ismerem a lovam
  csengő szólásáró
  megismerem a kedves kisangyalom
  büszke járásáró
  
  ismerem a csengőt
  vót is a kezembe
  rimaszécsi nagy vásárba
  kedves rózsám vette
  rimaszécsi nagy vásárba
  kedves rózsám vette
  

  kis pejlovam a csárda előtt

  (Nagydaróc -- Nógrád, Szlovákia)

  kis pejlovam a csárda előtt
  gödröt vágott maga előtt
  gödröt vágott haragjába
  betyárgyerek a gazdája
  gödröt vágott haragjába
  betyárgyerek a gazdája
  
  tegnapelőtt edelénybe
  kilenc zsandár állt elémbe
  azt kérdezik hogy mi a nevem
  hol az utazólevelem
  azt kérdezik hogy mi a nevem
  hogy hol az utazólevelem
  
  megállj zsandár megmutatom
  csak a lajbim kigombolom
  csak a lajbim kigombolom
  előrántom a revolerom
  csak a lajbim kigombolom
  oszt előkapom a revolerom
  vágd fel
  
  a kislajbim kigomboltam
  revolerem elővágtam
  kettőt-hármat agyonlőttem
  ez az utazólevelem
  nesze zsandár itt a nevem
  itt az utazólevelem
  

  9. Ha kimegyek a daróci kishegyre

  
  
  

  10. Kinek bor lelkök

  elszaladt a gulya csörögnek a csatrangok
  káromkodnak a jó futó bojtárok
  számadójok bort iszik a csárdába
  szegény bojtár térdig mén a nagy sárba
  
  bort iszom én kisangyalom nem vizet
  mer ez a víz nem ad nékem jó kedvet
  ne haragutj kisangyalom ha látod
  hogy énnékem ez a jó bor megártott
  ne haragutj kisangyalom ha látod
  hogy énnékem ez a jó bor megártott
  

  a géresi borospince jaj de ritka a teteje

  a géresi borospince jaj de ritka a teteje
  a géresi borospince jaj de ritkán van befödve
  jaj de jó bor terem benne a babámmal iszok benne
  jaj de jó bor terem benne a babámmal iszok benne
  
  ittas vagyok boros vagyok aj de hogy kell hazamennem
  ittas vagyok boros vagyok aj de hogy kell hazamennem
  van egy babám aki szeret bizonyosan hazavezet
  van egy babám aki szeret bizonyosan hazavezet
  
  ne vágd meg a piros almát megrothad
  ne szomorítsd a szívemet meghasad
  addig-meddig szomorítod a szívem
  majd csak egyszer halva találsz meg engem
  
  kis árokból nagy árokba foly a víz
  ne menj oda kisangyalom mer elvisz
  elvitte a cifranyelű baltámot
  kivel levágtam az egész világot
  
  pince pince tizenhárom sor pince
  benne mulat tizenhárom menyecske
  bor előttem bal karomon a babám
  hátam megett cigánybanda muzsikál
  bor előttem bal karomon a babám
  hátam megett nyiki-nyaka bácsi muzsikál
  

  ha bevágik az én árva fejemet

  ha bevágik az én árva fejemet
  ki mossa ki az én véres ingemet
  mosd ki babám a gyócsingemet fehérre
  hónap menyek a csendbiztos úr elébe
  mosd ki babám a gyócsingemet fehérre
  hónap menyek a csendbiztos úr elébe
  
  kisangyalom elvetted az eszemet
  elittad a nyári keresetemet
  kit megittál kit megettél te csalfa
  verjen meg a válogatós nyavolya
  kit megittál kit megettél te csalfa
  verjen meg a válogatós nyavolya
  

  szól a fülemüle

  szól a fülemüle
  bárcsak reggel lenne
  fordulj hozzám babám
  üljél az ölembe
  hogyha szeretsz babám
  üljél az ölembe
  
  ha nem szeretnélek
  fel sem keresnélek
  ezt a sáros utcát
  nem taposnám érted
  ezt a sáros utcát
  nem taposnám érted
  
  be is eresztnélek
  hogyha szeretnélek
  hogyha az én szívem
  nem búsulna érted
  hogyha az én szívem
  nem búsulna érted