bolt.piarista.hu

Nóták

  Gázsa zenekar / Erdélyi népzene (1997)

  1. Viszik a magyar fiúkat

  (Magyarózdi csárdás és katonakísérő)

  sej az ózdi viola

  (Magyarózd - csárdás)

  sej az ózdi viola
  ide érzik a szagja
  a szagja s az illatja
  szüvem szomorítója
  szüvem szomorítója
  
  sej az ózdi klánális
  abba folyik el a víz
  hogyha iszol belőle
  szerelmes leszel tőle
  szerelmes leszel tőle
  én is ittam belőle
  szerelmes lettem tőle
  szerelmes lettem tőle
  
  sej az ózdi hegytetőn
  integet a szeretőm
  fehér kendőt lobogtat
  ingem oda csalogat
  ingem oda csalogat
  

  vágják az erdei utat

  (Magyarózd - katonakísérő)

  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  viszik viszik szegényeket
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  szegény magyar legényeket
  
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  ha elmész hol kapjalak meg
  ha elmész hol kapjalak meg
  
  galícia közepébe
  két kaszárnya van építve
  abba vannak a legények
  abba búsulnak szegények
  

  3. Szászcsávási dalárda

  (Hagyományos többszólamú éneklés és 1 dudanóta)

  nyílik az égnek ragyogó sugára
  oszlik fellegek sötétes homálya
  a vidám főbusznak arany koronája
  tündöklik rajta tündöklik rajta
  

  nagymajtényi síkon

  nagymajtényi síkon letörött a zászló
  rászállt tollászkodni egy fekete holló
  tépi sötét szárnyát hull a könnye rája
  szegény kurucoknak gyászos kalpagjára
  rongyos dolmányára
  

  török bársony süvegem

  török bársony süvegem
  most élem gyöngy életem
  balog ádám a nevem
  ha vitéz vagy jer velem
  
  fakó lovam a murza
  lajta vizét megússza
  bécs alját ha nyargalja
  császár azt megsiratja
  

  4. Nosztalgia

  (Marosszéki csárdás)

  megállj megállj te kismadár
  beteg szüvem de rég hogy vár
  aj ja-ja-ja-ja ja-jaj-jaj
  beteg vagyok szerelmemben
  enyhítsd lelkem keservemben
  aj ja-ja-ja-ja ja-jaj-jaj
  
  ládd a kerek erdőt amott
  alatta a küs folyamot
  folyamon túl van egy falu
  azzal kiér emészt a bú
  
  abba lakik a nagy utcán
  gólyafészek van a házán
  léces küskert ablak alatt
  most meszelték bé a falat
  
  vidd oda ja küs cédulát
  repdesd körül az ablakját
  de ha kérdi hogy hogy vagyok
  érte is hogy mennyit sírok
  
  vissza siess egyszeribe
  ölembe szállj le egyenest
  megölellek megcsókollak
  hűségedér jól is tartlak
  

  6. A cigánykaraván

  (Búzai cigánykeserves és cigánytánc)

  erdőszélen masírozik egy cigánykaraván
  fölötte egy sárgarigó magas jegenyefán
  
  rigó rigó sárgarigó azt fütyöli szépen
  cigány élet a legárvább a föld kerekségen
  
  esik eső dörög az ég nagyokat villámlik
  ez a rongyos cigánysátor kívül-belül ázik
  
  devla devla öreg devla tekints le miránk
  legyen nekünk cigányoknak egy állandó tanyánk
  
  legyen szőlő fehér kenyér rajkóból kevesebb
  hogy ne legyen a cigány élet a legkeservesebb
  

  8. Panek Katié

  (Kalotaszegi hajnali és szapora)

  arra kérem az én jó istenemet

  (Kalotaszegi hajnali)

  arra kérem az én jó istenemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyönge szívem a bánatba megreped
  
  árva vagyok árvaságra születtem
  nem is édesanya nevelt fel engem
  nem is édes nem is egész mostoha
  azt szerettem akit nem kellett volna
  
  fáj a szívem kimondani nem lehet
  s akiért fáj gyógyítani sem lehet
  majd meggyógyít a koporsó deszkája
  mikor a föld suhogva omlik rája
  

  10. Elémentem a Vármegye ajtónál

  (Búzai rabének)

  elémentem a vármegye ajtónál
  s nem hallottam egyebet a jajszónál
  s jobb kezemet? a lábamon a bilincs
  fölsóhajtok szánakozóm senki nincs
  
  édesanyám gyöngén nevelt engemet
  s mégsem tudja az én bús életemet
  mer ha tudná az én bús életemet
  éjjel-nappal csak siratna engemet
  
  kicsi tulok ej de régen vándorolsz
  s nem láttad-e a rózsámat valaha
  s láttam biz én egy börtönnek udvarán
  szennyes inge s az orcája halovány