bolt.piarista.hu

Nóták

  Gajdos / Amerre én járok...

  1. 1848-ba

  (csíkrákos)

  ezernyolcszáznegyvennyolcba
  el kell menni háborúba
  ha úgy vagyon cédulázva
  hogy elveszek a csatába
  
  azt is tudom nem én kezdem
  tudom nem is én végezem
  most is halnak és születnek
  nem lesz vége az életnek
  
  keljetek fel rákócziak
  ti ha láttok igaz fiat
  lássátok meg nagy romlását
  magyar hazánk pusztulását
  
  szép meghalni a hazáért
  virtust tenni a nemzetért
  fölkelni a szabadságért
  ontani a jó magyar vért
  

  4. ez a kis lészped

  (moldva)

  ez a kis lészped nem jó helyen van
  mer a templom a közepibe van
  köröskörül arany csipke
  rászállott egy bús gerlice
  
  megmondtam vót te bús gerlice
  ne rakj fészket az útszélre
  mert az úton sokan járnak
  kis fészkedre reja találnak
  
  ne sírj ne sírj te bús gerlice
  visszajő a te párod ide
  nem kell nékem a senki párja
  ha az enyim el van zárva
  
  el van zárva a vaszár alá
  büszke román király fegyvere alá
  nincsen olyan aki kizárja
  ki a babám megszabadítsa
  
  szabadulnék babám ej de nem lehet
  ki kell tőtsem s a három évet
  egyet töltök a hazámért
  kettőt a régi babámért
  egyet töltök a hazámért
  kettőt a régi babámért
  

  5. ha folyóvíz volnék

  ha folyóvíz volnék
  bánatot nem tudnék
  hegyek völgyek között
  zengedezve járnék
  
  kaszáló réteken
  virágot gyűjtenék
  az én kedvesimnek
  szép bokrétát kötnék
  
  leányok felszednék
  bokrétába kötnék
  az ő kedvesiknek
  kalapjukba tűznék
  

  5. elment messze az én párom

  elment messze az én párom
  szerencsés utakon járjon
  csendes folyóvizet igyék
  ott is rólam gondolkozzék
  
  elmém bolyong mint a felhő
  hull a könnyem mint az eső
  árkot mosott az orcámba
  mint a zápor az utcára
  
  bárcsak én addig ne sírnék
  míg egy levelecskét írnék
  s azt az erdőn túl küldhetném
  szép szeretőm tiszteltetném
  
  reszket pennám nem írhatok
  sír a szemem nem láthatok
  olyan bánat a szívemen
  hogy meghajlik az egeken
  
  ha az egek meg nem szánnak
  könnyhullásim meg nem állnak
  egek egek szánjatok meg
  könnyhullásim álljatok meg
  
  elment messze az én párom
  szerencsés utakon járjon
  csendes folyóvizet igyék
  ott is rólam gondolkozzék
  
  visszatérte könnyű legyen
  az ösvénye rózsa legyen
  puha moha a párnája
  rólam legyen álmodása
  

  7. három árva

  (moldva)

  kaszálómba van egy nyárfa
  s az alatt ül három árva
  s az alatt ül három árva
  mind a három talpig gyászba
  
  merre mentek három árva
  merre mentek három árva
  elindultunk hosszú útra
  hosszú útra szolgálatra
  
  vágok nektek aranyvesszőt
  csapjátok meg a temetőt
  keljen keljen édesanyám
  mert elszakadt a gyászruhám
  
  nem kelhetek édes fiam
  mert béfogott a föld moha
  vegye elő záros kulcsát
  kulcsolja ki koporsóját
  
  csókoljuk meg kezit lábát
  s amellett a két orcáját
  csókoljuk meg kezit lábát
  s amellett a két orcáját
  
  fiam fiam édes fiam
  menjetek el tik mán haza
  vagyon néktek mostohátok
  ki gondot viseljen rátok
  
  vagyon apánk de ostoba
  anyánk es van de mostoha
  mikor fejünket fésüli
  gyenge hajunk mind kitépi
  
  panaszkodjunk idegenynek
  s az megmondja mindenkinek
  panaszkodjunk fűnek-fának
  tudtával adja világnak
  

  8. zörög az akácfalevél

  zörög az akácfa levél
  mer északról fújja a szél
  ugyan babám hová lettél
  már két este el nem jöttél
  
  jöttem volna nem lehetett
  mer az eső nagyon esett
  mer az eső nagyon esett
  édesanyám nem eresztett
  
  úgy ég a tűz ha tesznek rá
  szól a világ mit hajtok rá
  én is teszek hadd lobogjon
  kutya világ hadd ugasson
  

  9. amerre én járok

  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyenge ágairól zöld levelek hullnak
  hulljatok levelek rejtsetek el engem
  
  azt hallottam rózsám nem akarsz szeretni
  velem egy faluban nem is akarsz lakni
  szeretném megtudni merre mész bujdosni
  
  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyenge ágairól zöld levelek hullnak
  hulljatok levelek rejtsetek el engem
  
  elment az én rózsám itt hagyott engemet
  elvitte magával minden jó kedvemet
  hozd vissza istenem az én édesemet
  
  szerelem szerelem átkozott szerelem
  mért nem termettél meg minden fa tetejen
  

  11. bort iszom én

  bort iszom én nem pálinkát

  (somogy)

  bort iszom én nem pálinkát
  asszonyt szeretek én nem lányt
  asszony tudja a reglamát
  maga hajtja fel a szoknyát
  
  kis pej lovam az út mellett
  mind lelegelte a füvet
  fogva esett a gazdája
  nincs ki gondot visel rája
  
  kis pej lovam rúgd föl a port
  ne nézz árkot ne nézz bokrot
  mire a nap nyugvóra száll
  ott legyünk a galambomnál
  

  szapulnak az asszonyok

  (somogy)

  szapulnak az asszonyok
  hogy én mindig bort iszok
  iszom is kedvemre
  váljék egészségemre
  
  pali bátyám ember kend
  nohát akkor igyék kend
  billegjünk ballagjunk
  meg-megálljunk itassunk
  
  haragszik a gazda
  hogy mi itt mulatunk
  sej vigye el a házát
  de mink itt maradunk
  
  vasárnap mulatunk
  hétfőn aludjunk
  sej kedden lefeküdjünk
  szeredán mosdózzunk
  
  csütörtökön együnk
  pénteken elmegyünk
  sej szombaton kérdezzük
  hogy mostan mit tegyünk
  
  bárcsak mindig így lenne
  ennek vége ne lenne
  a somogyi legényeknek
  de kedvére lenne
  

  12. galga-menti katonadalok

  mikor megy a legény októberbe katonának

  (galga-mente - mars)

  mikor megy a legény októberbe katonának
  azt mondja a lyánynak szíved oda ne add másnak
  mer az árva szívem a tieddel van egybe zárva
  ha odaadod másnak szívem meghasad utánad
  
  mikor megy a legény szombat este el a lyányhoz
  azt mondja a lánynak gyere velem el a bálba
  nem megyek nem megyek mer sűrű eső esik le a fődre
  sáros lesz a cipőm megver a jó anyám érte
  

  anyám anyám édes kedves anyám

  (galga-mente - csárdás)

  anyám anyám édes kedves anyám
  de szomorú vasárnap délután
  házunk előtt szépen muzsikálnak
  engem pedig visznek katonának
  
  ne vigyenek engem katonának
  meghasad a szíve a babámnak
  meghasad a babám gyenge szíve
  ha engemet elrabolnak tőle
  

  vékony a nád lehajlik a földre

  (galga-mente - bukós)

  vékony a nád lehajlik a fődre
  sír a babám elhallik messzire
  elhallik 3:30
  megszabadulok babám nem sokára
  
  megszabadulok meg is házasodok
  azt veszek el akit én akarok
  elveszem a falu legszebb lyányát
  kivel töltöttem el sok éjszakát
  

  verje meg az isten azt az édesanyát

  (galga-mente - katonakísérő)

  verje meg az isten azt az édesanyát
  aki katonának neveli a fiát
  húsz évig neveli világ pompájára
  húsz év után pedig öltözteti gyászba
  
  fölkötöm a kardom fölveszem fegyverem
  az édesanyámtól végbúcsúmat veszem
  ne félj édesanyám tekint az isten rám
  ellenség kezébe nem adja a hazát