bolt.piarista.hu

Nóták

  Gajdos / világ közepén legyek

  2. ó én édes hazám

  ó én édes hazám te jó magyarország
  ki kereszténységnek viseled paizsát
  viselsz pogány vérrel festett éles szablyát
  vitézlő oskola immár isten hozzád
  
  egriek vitézek végeknek tüköri
  kiknek vitézségét minden föld beszéli
  régi vitézséghez dolgotokat veti
  istennek ajánlva legyetek immár ti
  
  ti is rárószárnyon járó hamar lovak
  az kiknek hátakon az jó vitéz ifjak
  gyakorta kergetnek s hol penig szaladnak
  adassék egészség már mindnyájatoknak
  
  fényes sok szép szerszám vitézlő nagy szépség
  katona-találmány új forma ékesség
  seregben tündöklő és fénlő frissesség
  éntülem s istentül legyen már békesség
  
  igaz atyámfia s meghitt jóbarátim
  kiknél nyilván vadnak keserves bánatim
  ti jutván eszemben hullnak sok könyveim
  már isten hozzátok jó vitéz rokonim
  
  ti penig szerzettem átkozott sok versek
  búmnál kik egyebet nekem nem nyertetek
  tűzben mind fejenként égjetek vesszetek
  mert haszontalanok jót nem érdemeltek
  

  5. veress az ég

  (egyházaskozár, moldva)

  veress az ég tovafelé
  veress az ég tovafelé
  s az én rózsám s arra felé
  s az én rózsám s arra felé
  
  szeretsz-e még engem rózsám
  szeretnélek de nem érlek
  szeretőd van s attól félek
  holnap este hezzád megyek
  
  mégis engedelmet kérek
  es az eső utcán megyek
  attól félek hogy elesek
  s egy nagy gödörbe béesek
  

  azért vagyok lenbimbó

  azért vagyok lenbimbó
  hogy szeressen a bíró
  azért vagyok lenvirág
  hogy szeressen a világ
  
  le az úton le le le
  leverucska levele
  fel az úton fel fel fel
  kell pálinka kell kell kell
  
  jaj istenem adj egyet
  sohase kérek többet
  adj egy szépet s adj egy jót
  s adj egy ügyibe valót
  

  kerek alma falapi

  kerek alma falapi
  szeret engem valaki
  de nem mondom meg hogy ki
  de nem mondom meg hogy ki
  
  megmondom a seprűnek
  meg nem mondja senkinek
  megmondom a seprűnek
  meg nem mondja senkinek
  
  le patakon le le le
  cserebimbó levele
  béhullott az ereszbe
  szeretőmnek szerelme
  

  mind azt mondja e retek

  mind azt mondja e retek
  kettőt hármat szeretek
  abba hazud e retek
  mer én egyet szeretek
  
  mer én egyet szerettem
  eleget es szenvedtem
  aki még sokat szeret
  hogy ne szenved eleget
  
  édes vérem testvérem
  érted buzog e vérem
  érted biza nem es csuda
  mer te szép vagy mint e rózsa
  
  sárig virág e réten
  hova vótál e héten
  azt gondótam meghóttál
  hát te pipékvel vótál
  

  6. adjon isten minden jót

  adjon isten minden jót
  az új esztendőben
  jobb időt mint tavaly volt
  az új esztendőben
  jó tavaszt őszt telet nyárt
  jó termést és jó vásárt
  az új esztendőben
  
  adjon isten minden jót
  az új esztendőben
  zsíros esőt kövér hót
  az új esztendőben
  bő termést és szüretet
  egészséget jó kedvet
  az új esztendőben
  
  adjon isten minden jót
  az új esztendőben
  drága jó bort olcsó sót
  az új esztendőben
  jó kenyeret szalonnát
  tizenkét hónapon át
  az új esztendőben
  
  adjon isten minden jót
  az új esztendőben
  vegye el mind a nem jót
  az új esztendőben
  mitől félünk mentsen meg
  amit várunk legyen meg
  az új esztendőben
  
  adjon isten minden jót
  az új esztendőben
  jobb időt mint tavaly volt
  az új esztendőben
  sok örömet e házra
  boldogságot hazánkra
  az új esztendőben
  

  7. megkötötték már nékem a koszorút

  (nyitra)

  rozmaringnak kétféle szokása

  rozmaringnak kétféle szokása
  télen nyáron zöldellik az ága
  ha letörik kóróvá változik
  az én szívem terád várakozik
  
  árvacsalán terem az árokban
  barna legény lakik szomszédunkban
  a szememet rá sem merem vetni
  gazdag legény nem hagyják szeretni
  
  megkötték már nékem a koszorút
  ága boga két vállamra borult
  ága boga két vállamra borult
  víg örömöm szomorúra fordult
  

  eljött már a búcsúzásom órája

  eljött már a búcsúzásom órája
  édesanyám hadd boruljak válladra
  hadd boruljak hadd sírjam ki magamot
  hadd sírjam ki minden bús panaszimot
  
  édesanyám férjhez adtál engemet
  de nem tudod az én gyászéletemet
  mer hogyha tudnád az én gyászéletemet
  sírva-ríva visszahoznál engemet
  

  8. ha a babám mindig nálam volna

  egy szombaton este kinyitom az ablakot
  onnan nézem a sok fényes csillagot
  ahány fényes csillag ragyog az égen
  annyi páros csóktól maradtam el a héten
  
  egy vasárnap reggel kimegyek a kiskertbe
  két virágot szakajtok a kezembe
  párosával szakajtom a virágot
  én is párosával csókolom a babámot
  

  édesanyám rózsafája

  édesanyám rózsafája
  én vagyok a legszebb ága
  én hajlottam legmesszebbre
  szép turának közepébe
  
  édesanyám édes teje
  keserű a más kenyere
  keserű is savanyú is
  néha-néha panaszos is
  
  mindenkinek azt ajánlom
  szerelemnél jobb az álom
  mer az álom nyugodalom
  a szerelem szívfájdalom
  

  nincsen kedvem babám

  nincsen kedvem babám mer elvitte a fecske
  valamelyik száraz ágra tette
  száraz ágnak sose lesz virága
  gyáva az a legény kinek nincs babája
  
  nem bánnám ha mindig szombat este volna
  ha ja babám mindig nálam volna
  kivarrom a nevem az inged elejére
  ha fölveszed babám csak én jussak eszedbe
  fölírom a nevem a szép csillagos égre
  ha fölnézel babám csak én jussak eszedbe
  

  9. három hordó borom van

  (eger környéke)

  ha meghalok majd elásnak

  ha meghalok majd elásnak
  mi gondja van arra másnak
  csak te kedves el ne felejts
  a síromra sírom mellé szőlőt ültess
  
  vigyetek a temetőbe
  tegyetek az út szélére
  hogy tudják meg az emberek
  itt nyugszik egy jó borivó magyar gyerek
  

  este van már késő este

  este van már késő este
  vincellérnek most van kedve
  ha van kedve kössön maga
  napszámosát engedje haza
  
  este fele nincsen meleg
  forog a szerelemkerek
  eged jóska benne forog
  takács mari rámosolyog
  

  pince pince tizenhárom sor pince

  pince pince tizenhárom sor pince
  abba mulat egy szép barna menyecske
  vállig érő göndör haja csepp szája
  de szeretnék véle menni a bálba
  
  öt literes korsó van a kezembe
  barna legény mindig te vagy eszembe
  göndör haja rövidre van levágva
  de szeretnék véle menni a bálba
  

  ősszel érik a fekete szőlő

  ősszel érik a fekete szőlő
  ősszel házasodik a szeretőm
  ha meg nem hív a lakodalmába
  száradjon el vőlegény korába
  
  leszedik a szőlőt nemsokára
  árván marad a tarló utána
  te is árván maradsz kisangyalom
  mert már nékem el kell masíroznom
  

  három hordó borom van

  három hordó borom van
  mind a három csapon van
  olyan édes mint a méz
  ki mit szeret arra néz
  
  hej piros bor piros bor
  mindjárt rám kerül a sor
  töltsed babám tetejig
  mind megiszom fenekig
  egy icce bor nem árt meg
  régi babám csókolj meg
  
  hej vendégek vendégek
  már el is mehetnétek
  mert félig van a hordó
  nem éri be a lopó
  

  12. csütörtök hajnalba

  csütörtök hajnalba mentem a templomba
  a szent rorátéra
  lámpás nélkül mentem helyem eltévesztettem
  egy lány mellé ültem
  
  meglátott a püspök rövid lett a früstök
  izzadott az üstök
  jaj de megbüntetett rövid vasra veretett
  tömlöcbe tétetett
  
  de attól nem félek hogy ki nem szabadulok
  katonának állok
  nem kell reverenda maradjon a klastromba
  nekem nem kell soha
  
  nagy urak a papok de nincsen nyugodalmok
  a szerelem miatt
  járnak gyászruhába nem mehetnek a bálba
  sem a kávéházba
  

  13. sem nem a víz hozott ide

  sem nem a víz hozott ide
  sem nem a szél vetett ide
  barna kislány szemöldöke
  csalogatott minket ide
  
  barna kislány szemöldöke
  többet ér mint a hat ökre
  a hat ökör az apjáé
  barna kislány a babájáé
  
  ki a fiát házasíja
  legyen bora pálinkája
  ki a lyányát férjhez adja
  legyen bukros dunnahaja
  

  mikor még én kicsiny voltam

  mikor még én kicsiny voltam
  a dióér majd megholtam
  de mivel már nagyobb vagyok
  a legényér majd meghalok
  
  aki engem nem mond jónak
  teremtse az isten lónak
  de lónak is olyan lónak
  hol deresnek hol fakónak
  

  elhajtanám a libám

  elhajtanám a libám
  komáromig mezítláb
  még tovább is elhajtom
  ha ja babám meglátom
  

  azért adtam egy polturát

  azért adtam egy polturát
  hogy fújja meg kend a dudát
  szeretőm ölébe megyek
  hogy világ közepén legyek
  
  majd megjárom a kotyogót
  összveütöm a sarkantyút
  szeretőm ölébe megyek
  hogy világ közepén legyek