bolt.piarista.hu

Nóták

  Hallgassátok meg, magyarim / 1

  3. csicsija babájo

  csicsija babájo
  nincs itthon a nanájo
  messze elment vásárro
  csicsija elvitte a bundás kutya
  

  4. kis kacsa fürdik fekete tóba

  kis kacsa fürdik fekete tóba
  anyjához készül lengyelországba
  haj haj lengyel szép kis menyecske
  ölelj csókolj akit szeretsz azt vedd el
  nem azér neveltem annyi a kiskecskét
  katonának költse a szobáját fűtsem
  gyere be rózsám járjunk egy pár táncot
  akasszuk a nyakadba a rudazó láncot
  karsai rózsa cidrusi menta
  borsó virágocska
  borsó virágocska
  

  5. jöjj el átul jöjj el te szép arany búza

  jöjj el átul jöjj el te szép arany búza
  átal mennék átal hogyha nyitva volna
  nyitva vagyon nyitva aranyos kis kapu
  ma vagyon ma vagyon húsvét első napja
  holnap lesz holnap lesz a második napja
  
  bíboja hányat termett a mogyoró
  talán tizenkettőt huszat huszonkettőt
  
  az uram katona magam katonáné
  az uram táborba magam sátorba
  csak azt írja vissza menjek el utána
  
  bíboja hányat termett a mogyoró
  talán tizenkettőt huszat huszonkettőt
  

  6. kelj fel gazda

  kelj fel gazda
  száll az isten házadra
  sereged magával
  terített asztalával
  tele poharával
  haj regö rejtem
  azt is megadhatja
  az a nagy úristen
  
  nem vagyunk mi rablók
  szent istván szolgái
  most jöttünk hideg kútról
  hideg mezejéről
  elfagyott kinek keze kinek lába
  kinek egye-mása
  haj regö rejtem
  azt is megadhatja
  az a nagy úristen
  
  amott kerekedik
  egy fekete felhő
  abba legelészett
  csodatévő szarvas
  csodatévő szarvasnak
  ezer ága-boga
  száz misegyertya
  gyújtatlan gyulladjék
  ojtatlan aludjék
  haj regö rejtem
  azt is megadhatja
  az a nagy úristen
  
  boldog ünnepeket kívánunk
  

  7. kedves néném drága néném

  kedves néném drága néném
  kedves fölnevelő édös dajkám
  drága kedves néném
  akit elszalasztottam ötvenkettőben
  jaj én istenem én istenem
  de azóta nem találom hiába keresem
  hiába keresem akárhova megyek
  sehun sem találom
  csak abba a hideg temetőbe
  jaj nékem jaj nékem
  de ide is hiába gyüvök nem találom
  csak a hideg tetemét
  még aztat se találom csak a sírhalmát
  

  8. röpülj páva röpülj

  röpülj páva röpülj
  vármegye házára
  a szegény raboknak
  szabadulására
  
  leszállott a páva
  vármegye házára
  de nem a rabok
  szabadulására
  

  9. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mért nem virágoztál
  minden fa tetején
  
  minden fa tetején
  vadrózsa levelén
  hadd szakajtott volna
  minden szegény legény
  
  én is szakajtottam
  el is hervasztottam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  
  nem adnám a jó bort
  a rossz pálinkáért
  sem a szegény legényt
  a gazdag fiáért
  
  mer a gazdag legény
  kevélységre való
  de a szegény legény
  mindenre hajlandó
  

  12. rászállott a páva

  rászállott a páva
  vármegye házára
  a szegény raboknak
  szabadulására
  
  rab vagyok rab vagyok
  szabadulást várok
  azt csak a jó isten tudja
  hogy mikor szabadulok
  
  ha megszabadulok
  oly fogadást teszek
  minden áldott reggel
  a templomba megyek
  

  13. siralmas volt nékem

  siralmas volt nékem
  világra születnem
  hogy ezeket kell szenvednem
  melyeket nem remélhettem
  
  tigristejjel talán
  tartott volt fel anyám
  jaj ki volt az én mostohám
  bánatját ruházta reám
  
  élek-e nem tudom
  hol esik halálom
  óránként nőttön nő kínom
  jaj hová legyek nem tudom
  

  15. erdők mezők vad ligetek

  erdők mezők vad ligetek
  de sokat jártam bennetek
  ott jártam a vadakkal
  turbékoló galambokkal
  
  én istenem rendelj szállást
  meguntam már a bujkálást
  zöld erdőbe a bujkálást
  sík mezőbe a nagy futást
  

  16. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  
  mért nem virágoztál
  minden falevelen
  minden falevelen
  cidrusfa tetejen
  
  de nem az a rózsa
  ki kiskertben nyílik
  hanem az a rózsa
  ki egymást szereti
  

  17. este későn faluvégen jártam

  este későn faluvégen jártam
  három csillagot az égen láttam
  mind a három csak azt jelentgeti
  hogy minékünk haza el kell menni
  
  mikor az én vendégségem lészen
  összehívom az én szép vendégem
  összehívok hetvenhét szakácsot
  hogy levesbe főzzenek kalácsot
  

  21. a nád jános fenékbe van

  a nád jános fenékbe van
  pandúroknak izenve van
  hogy jöjjenek hamarjába
  a nád jános a csárdába
  
  fut a pandúr nagy sietve
  dupla tőtött fegyverével
  oda állít az ablakra
  készülj jános halálodra
  
  de a jános azt feleli
  eresszék le pillangókat
  mire jános észrevette
  szívét golyó szétégette
  
  a nád jános piros vére
  fenékpusztán folyt a földre
  a keszthelyi temetőbe
  nyugszik a fekete földbe
  

  22. haj dunáról fúj a szél

  haj dunáról fúj a szél
  feküdj mellém majd nem ér
  dunáról fúj a szél
  nem fekszem én kend mellé
  mert nem leszek a kendé
  dunáról fúj a szél
  
  ha dunáról nem fújna
  illen hideg sem volna
  dunáról fúj a szél
  haj dunáról fúj a szél
  feküdj mellém majd nem ér
  dunáról fúj a szél
  
  haj dunáról fúj a szél
  feküdj mellém majd nem ér
  dunáról fúj a szél
  nem fekszem én kend mellé
  mert nem leszek a kendé
  dunáról fúj a szél
  

  24. a csitári hegyek alatt régen leesett a hó

  a csitári hegyek alatt régen leesett a hó
  azt hallottam kisangyalom véled esett el a ló
  kitörted a kezedet mivel ölelsz engemet
  így hát kedves kisangyalom nem lehetek a tied
  kitörted a kezedet mivel ölelsz engemet
  így hát édes kisangyalom nem lehetek a tied
  

  25. sárdó gyüjjön meleget hozzon

  sárdó gyüjjön meleget hozzon
  micsodai meleget
  nyári meleget
  hej székecske bakocska
  szőlő végén dombocska
  a kolónyi lányok
  mind a vízbe fúltak
  lapu alatt lapognak
  csovány alatt cicognak
  
  ahány verem luk pocikluk
  annyi verem búzájuk legyen kenteknek
  kiverem belüle üszököt konkót
  mindenféle gazot
  

  26. ej szinala szinala

  ej szinala szinala
  szina szakadékja
  benne vagyon kerek asszony
  könnyen könnyen
  kis menyecske
  takaríja
  bodoríja
  ölel akit szeret
  ezt szeretem ezt kedvelem
  ez az én édes kedvesem
  ha kerüli kerüli
  rózsa vónék kerülni
  mégis kifordulni
  
  ég a gyertya ha meggyújtják
  elaluszik ha elfújják
  járják jó katona
  hadd dobogjon ez az utca
  szállj ki ma
  
  kis kacsa fürdik fekete tóba
  anyjához készül lengyelországba
  híber hábor királi gábor
  
  gyöngyöt gyöngyöt asszonyának
  gyöngykoszorút a lányának
  harangos pártát az apjának
  bukros bokrétát a fiának
  
  leesett a lencse
  betörött a feje
  vajjal kötötték be
  vajjal jó a lencse
  
  sütött ángyom rétest
  nem adott belülle
  kivitte a kertbe
  rózsás keszkenőbe
  
  utána a bácsi
  hosszú doma szűrbe
  megölelte ángyit
  kiskert közepébe
  
  hela hela hellicska
  rózsaszín rongyocska
  varga vagyok varga
  ki a sarjút varrja
  
  van énnékem jó emberem
  vízben maradt a kenderem
  majd kihányjuk esztendőre
  vékony cérna lesz belőle
  

  27. ne aludj el két szememnek világa

  ne aludj el két szememnek világa
  mert majd fölkel piros hajnal csillaga
  
  egyik csillag kostyál jános csillaga
  másik csillag potus anni csillaga
  
  akit adtam a jegygyűrűt add vissza
  homály fogta gyémántkövét nem tiszta
  

  hajnal hasad csillag ragyog

  hajnal hasad csillag ragyog
  mégis a lyányoknál vagyok
  jaj istenem de szégyellem
  hogy a hajnal itt ér engem
  
  őszi harmat hideg eső
  ősszel érik meg a szőlő
  ha megérik borrá szűrik
  potus annit férjhez kérik
  
  ez a legény megkérette
  kostyál jános nem engedte
  a foglalót is rátette
  mégis magáénak tette
  

  28. segélj el uram isten

  segélj el uram isten
  ahová mink elindultunk
  a hegybe a völgybe
  rózsának erdejébe
  
  potus anni koszorúja
  duna vize háborgatja
  duna vize háborgatja
  hosszú eső mosogatja
  
  potus anni háza fölött
  égi madarak csipognak
  ???
  csak a szép lány kedvéért
  
  szép lány potus anni
  annak a szemeiért
  de szebb legény kostyál jános
  annak a szerelméért
  

  29. jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm

  jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
  gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám
  
  jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
  gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám
  
  

  köttettem köttettem

  köttettem köttettem
  három koszorút szerelmes virág
  kincs kincs nagyobb sincs
  kinek szíve bánatba nincs
  
  egyiket köttettem
  násznagy uramnak szerelmes virág
  kincs kincs nagyobb sincs
  kinek szíve bánatba nincs
  
  másogyikat köttettem
  vőfély uramnak szerelmes virág
  kincs kincs nagyobb sincs
  kinek szíve bánatba nincs
  
  harmagyikat köttettem
  vőlegény uramnak szerelmes virág
  kincs kincs nagyobb sincs
  kinek szíve bánatba nincs
  

  egyik virág még a búza szép virág

  egyik virág még a búza szép virág
  virágom tőled
  én elmegyek szép virág tőled
  ugyan el sem válhatnék
  
  második virág még a szőlő szép virág
  virágom tőled
  én elmegyek szép virág tőled
  ugyan el sem válhatnék
  
  harmadik virág még a rózsa szép virág
  virágom tőled
  én elmegyek szép virág tőled
  ugyan el sem válhatnék
  
  mint úgy vetekedik három színű szép virág
  virágom tőled
  én elmegyek szép virág tőled
  ugyan el sem válhatnék
  

  jaj náni barátom szerelmes pajtásom

  jaj náni barátom szerelmes pajtásom
  szánod-e megválni te éldes anyádtól
  jaj dehogynem szánom maj hogy meg nem halok
  kő van a szívemen majd hogy meg nem reped
  
  jaj náni barátom szerelmes pajtásom
  szánod-e megválni te éldes apádtól
  jaj dehogynem szánom maj hogy meg nem halok
  kő van a szívemen maj hogy meg nem reped
  
  jaj náni barátom szerelmes pajtásom
  szánod-e megválni te lyánybarátyidtól
  jaj dehogynem bánom maj hogy meg nem halok
  kő van a szívemen maj hogy meg nem reped
  

  sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod

  sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod
  mer mán elvál szép szűz virág éldesapádtól
  
  sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod
  mer mán elvál szép szűz virág éldesanyádtól
  
  sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod
  mer mán elvál szép szűz virág lyánybarátyitól
  

  lyányom lyányom náni lyányom

  lyányom lyányom náni lyányom
  de nagy titkon tartottalak
  
  de nagy titkon tartottalak
  kalitkában foglaltalak.
  
  kalitkában foglaltalak
  mégis ott sem tarhattalak
  
  kieresztem sárhajadat
  útnak ereszted magadat.
  
  ne félj lyányom náni lyányom
  véled leszen a nagy Isten
  
  véled leszen a nagy Isten
  isten után okosi istvány
  

  30. csuj beláj csuj beláj palotai pali

  csuj beláj csuj beláj palotai pali
  nem az a te apád ki palotán sétál
  nem az a te apád ki palotán sétál
  csak az a te apád ki pej paripán jár
  
  máriska máriska kedves feleségem
  fújd el azt a nótát kit azelőtt fújtál
  nem fújom nem tudom mer elfelejtettem
  a szolgálót szidtam pókát ki nem mosta
  
  máriska máriska kedves feleségem
  mit vállalsz magadra hosszú utat menni
  hosszú utat menni vagy magas fát mászni
  vagy arany asztalon égő gyertyát tartni
  
  jó napot jó napot ángyomnak gyilkossa
  isten hozott isten feleségem latra
  vérem a véreddel egy patakot mosson
  testem a testeddel egy sírban nyugodjon
  

  31. lányom édes lányom fodor katalina

  lányom édes lányom fodor katalina
  mi dolog lészen a kerek aljú szoknya
  elül rövidegyik hátul hosszabbodik
  elül rövidegyik hátul hosszabbodik
  
  anyám édesanyám sár fodor péterné
  a szabó szabta úgy a varró varrta úgy
  ej te kutya szabó mért szabtad te rosszul
  ej te kutya varró mér varrtad te rosszul
  
  lányom édes lányom fodor katalina
  másodszor kérdezem kerek aljú szoknya
  elül rövidegyik hátul hosszabbodik
  elül rövidegyik hátul hosszabbodik
  
  anyám édesanyám sár fodor péterné
  sem tűröm tagadom mer ki kell vallanom
  héthónapos terhem gyöngyvári jánostúl
  gyöngyvári jánostúl szerelmes mátkámtúl
  
  ej te kutya candra megfogatlak téged
  megfogatlak téged bezáratlak téged
  kilenc sem enned sem innod adatok
  a tizedik napon magam is ott leszek
  magam is ott leszek a te halálodra
  

  32. jaj de soká jaj de régen

  jaj de soká jaj de régen
  jártam a kőrösi réten
  ugyan babám járok-e még
  az ágyadon hálok-e még
  
  van kökényfa de nincs rajta
  van szeretőm de mi haszna
  én szeretem ő nem szeret
  jaj de gyalázatos élet
  

  34. se nem a víz hozott ide

  se nem a víz hozott ide
  se nem a szél vetett ide
  barna kislány szemöldöke
  csalogatott minket ide
  
  barna kislány szemöldöke
  többet ér mint a hat ökre
  a hat ökör az apjáé
  barna kislány a babájáé
  
  ki a fiát házasítja
  legyen bora pálinkája
  ki a lányát férjhez adja
  legyen bokra s dunnahaja
  
  kiment borér de soká jár
  jaj istenem mér nem jön már
  még ma egy cseppet se ittam
  bizony majd meghalok szomjan
  

  35. hej rozmaring rozmaring

  hej rozmaring rozmaring
  leszakadt rólam az ing
  van már nékem kedvesem
  ki megvarrja az ingem
  
  három bokor köménymag
  jaj de büszke legény vagy
  mit ér a büszkeséged
  ha nincs szép feleséged
  
  három bokor saláta
  három kislány kapálta
  nem kell nékem saláta
  csak az aki kapálta
  
  három bokor ribizli
  három kislány szömezi
  nem kell nékem ribizli
  csak az aki szömezi
  
  

  36. megy a kanász a partnál

  megy a kanász a partnál
  zsíros kalapjával
  utána a felesége
  rongyos kabátjával
  
  megösmernyi a kanászt
  minden járásáról
  disznózsírral penderített
  pörge bajuszáról
  

  37. érik már a búza sárgul a kalásza

  érik már a búza sárgul a kalásza
  engem gyaláz a szeretőm anyja
  engem gyaláz engem tesz a szóba
  ha a fia szeret nem tehetek róla
  
  fújják már a hatot az ózdi vasgyárba
  minden kislány a babáját várja
  én is azért kerülgetem a vasgyárat
  este nyolc órára várom a babámat
  

  38. mindig bánom hogy megházasodtam

  mindig bánom hogy megházasodtam
  legénységem gyászba borítottam
  mert ma nékem nem szabad szeretni
  nem szabad a lányokat megölelni
  
  de szeretnék hajnalcsillag lenni
  babám ablakába beragyogni
  beragyognék hozzája hajnalba
  csókot kérnék tőle utoljára
  

  39. a kis jézus aranyalma

  a kis jézus aranyalma
  boldogságos szűz az anyja
  két kezével ápolgatta
  két lábával ringatgatta
  
  aludj aludj én kisdedem
  aludj gyönyörű gyermekem
  nem királyné a te anyád
  szolgálatbúl lettem dajkád
  
  ó te dudás mit szundikálsz
  fényes az ég nem köll lámpás
  verjed verjed a citerát
  jézuskának egy szép nótát
  

  40. mostan kinyílt egy szép rózsavirág

  mostan kinyílt egy szép rózsavirág
  akit régen várt az egész világ
  betlehembe kibimbózott zöld ág
  királyi nemből nagy méltóság
  
  de nem talált szállást a városba
  maradása volt egy istállóba
  ottan fekszik egy hideg jászolba
  bétakarva pólácskába
  
  üdvözlégy jézusunk és királunk
  akit szegénységben itt találunk
  vedd kedvesen a mi ajándékunk
  lény mindenkor mi oltalmunk
  

  41. új esztendő vígságszerző most kezd újulni

  új esztendő vígságszerző most kezd újulni
  újulással víg örömmel most kezd hirdetni
  
  hirdeti már a messiás eljött meglenni
  légyetek a nagy istennek választottjai
  
  alsószéki felsőszéki dicsérd uradat
  urad áldja nap hold csillag te megtartódat
  
  megtartódat táplálódat kiáltsd urának
  hozsánna is nékünk adott több új lakókat
  
  új napoddal bor búzáddal látogass minket
  és aztán úgy szentelünk több új éveket
  

  42. a pünkösdnek jeles napja

  a pünkösdnek jeles napja
  szentlélek isten küldöttje
  erősítse mi szívünket
  az apostolokra
  
  melyet krisztus ígért vala
  akkor a tanítványinak
  midőn méne mennyországba
  mindenek láttára
  
  tüzes nyelveknek szólása
  úgy mint szeleknek zúgása
  leszállna az ő fejükre
  nagy hirtelenségre
  
  megtelvén a szentlélekkel
  kezdének szólni nyelveken
  midőn néki a szentlélek
  ... szólani
  
  örüljünk azért őnéki
  mondván ékes énekeket
  fölmagasztalván szentlelkét
  most és mindörökkön örökké amen
  

  minékünk áldása

  minékünk áldása
  szentlélek malasztja
  
  melytől árnyékoztatott
  a szüzek virágja
  
  mibennünk is gábriel
  üdvözlettel áldja
  
  testben öltözetiért
  méhébe fogadta
  
  szűzanyától született
  krisztus istállóba
  
  kínt és halált szenvedött
  fekvén koporsóba
  
  tanítványi láttára
  mén el mennyországba
  
  pünkösd napján szentlelkét
  ottan elküldötte
  
  az apostolok szívét
  mögerősítette
  
  hogy árván maradjanak
  azt meg nem engedte
  
  tüzes nyelvekkel őket
  föl is gerjesztette
  
  istennek jobb keze
  ... segítse
  hogy a kegyetlen ördög
  münket meg ne sértsen
  
  őrizzen oltalmazzon
  szárnya alá rejtsen
  szálljon mindnyájunkra
  az isten áldása
  mint . az apostolokra
  
  bor búza és gyümölcs
  földetekben lészen
  az isten bennetek
  szépen tündököljön
  
  mint páva hegyeken
  ekképpen zendüljön
  
  én kis gyermek vagyok
  nagyot nem szólhatok
  mégis az istennek
  dícséretöt mondok
  
  gyenge vessző vagyok
  mindenfele hajlok
  a szüleim kertjiben
  most nyílni akarok
  
  jól megfogd jól megfogd
  a lovadnak száját
  ne tipedje ne tapodja
  a pünkösdi rózsát
  
  a pünkösdi rózsa
  kihajlott az útra
  szedje föl a menyasszony
  kösse koszorúba
  
  andreász andreász
  jó táncos
  ha az ura selyemszál
  szolgálója aranyszál
  
  én bém bokorica
  öleld akit szeretsz
  
  mi van ma mi van ma
  piros pünkösd napja
  hónap lösz hónap lösz
  a második napja
  
  dícsértessék a jézusnak szent neve
  

  43. terdik julcsa káposztát főz

  terdik julcsa káposztát főz
  kontya alá csapott a gőz
  hányja veti fakanalát
  kihez adja ica lányát
  
  nem adja ő más senkihez
  seres istván őkelméhez
  még akkor azt megígérte
  mikor bölcsőbe rengette
  

  44. szól a fügemadár

  szól a fügemadár
  mingyá megvirrad már
  hajtsd én hozzám füled
  csókold meg az orcám
  
  hajnal jő hajnal jő
  csak meg ne virradjon
  hogy az én galambom
  jó utat haladjon
  
  jó utat jó utat
  jó utat kívánok
  mikor az ajtón kívül érsz
  törjön el a lábod
  

  45. kék ibolya ha leszakajtanálak

  kék ibolya ha leszakajtanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  azt mondanám verjen meg a teremtő
  sosem voltál igaz szívű szerető
  

  47. haza is kéne már menni

  haza is kéne már menni
  mit fognak otthun mondani
  tudom fognak pirongatni
  én meg csak fogom hallgatni
  
  ugat a kutyám a rajna
  jön a szeretőm a barna
  ha barna is de nem cigány
  szeret az engem igazán
  
  ugat a kutyám a kicsi
  jön a szeretőm a pici
  ha kicsi is de majd megnő
  abból lesz a szép szerető
  

  48. esik eső hajnalodik

  esik eső hajnalodik
  hátas lovam ágaskodik
  három bojtár jó bort iszik
  a számadó káromkodik
  
  az egyik iszik cserepesbe
  a másik meg fönt mérgesbe
  a harmadik a csorgóba
  gulya ménes csavargóba
  

  49. csütörtökön virradóra

  csütörtökön virradóra
  ültem a bánat hajóra
  alighogy elszenderedtem
  kilenc pandúr van mellettem
  
  zsandár urak mit kerestek
  talán énértem jöttetek
  érted jöttünk el is viszünk
  nagyváradon rabbá teszünk
  
  mondd meg a tömlöctartónak
  ne örüljön a rabságomnak
  mer ha rabságomnak örül
  kés forog a szíve körül
  

  50. a csikósok a gulyások

  a csikósok a gulyások
  kis lajbiba járnak
  azok élik világukat
  sej-haj mind párostul járnak
  
  lám én szegény szolgalegény
  csak magam egyedül
  hogy élek meg ha nem lopok
  sej haj ezres bankó nélkül
  
  a szeretőm vetett ágya
  magosra van vetve
  a szeretőm a csákóját
  rajta rajta felejtette
  
  hozd ki babám a csákómat
  hogy tegyem a fejemre
  hogy ne süssön a fényes nap
  sej a világos két szemembe
  

  51. el kell menni ha esik is

  el kell menni ha esik is
  bárha nehezen esik is
  nehezen esik a járás
  tőled babám a megválás
  
  mikor a hajamat nyírják
  babám köszönjél be hozzám
  nincsen annyi hajam szála
  ahány könnyem csordult rája
  
  ónos ablak rézkarika
  kedves babám nézz ki rajta
  nézz utánam keservesen
  vagy látsz többé vagy sohasem
  

  52. hallgassátok meg magyarim amit beszélek

  hallgassátok meg magyarim amit beszélek
  tanácsoljatok vitézim hogy mitevő legyek
  jön a német dúl-fúl éget rabol mindent
  jaj vitézim most már mit tegyek
  
  tanácsoljuk felségedet meg se is vesse
  aranyjait ezüstjeit rudakba veresse
  rakassa fel vitesse el
  hordassa el és menjen el merre szeme lát
  
  megcselekszem elkövetem mondja valaki
  sej meg se vetem oktason akárki
  itt az idő minden látja
  de megtudja hogy megbánja spion károlyi
  
  megfizeti még az árát az árulásnak
  ... maradékai esze tamásnak
  hanem másnak árulásnak
  akként lesz még néki dolga miként júdásnak
  
  nézd a német lakóföldünk már mivé tette
  asszonyinkat leányinkat megszeplősítette
  ő lesz hát már vezéretek
  jaj de szánlak benneteket isten megáldjon
  

  54. megüzenem a szolgabíró úrnak

  megüzenem a szolgabíró úrnak
  márványkőből rakassa ki az utat
  márványkőből rakassa ki simára
  jön a császár csillog a koronája
  márványkőből rakassa ki simára
  jön a császár csikorogjon a csizmája
  
  megüzenem a szeretőm anyjának
  singlet vánkost csináljon a lányának
  singlet vánkost fűzős legyen a vége
  rózsaszín pántlika legyen a befűzője
  

  55. akkor szép az erdő mikor zöld

  akkor szép az erdő mikor zöld
  mikor a vadgalamb benne költ
  olyan a vadgalamb mint a büszke lány
  sírva jár a legények után
  
  elvágtam az ujjamat de nem fáj
  fügefa levelet raktam rá
  fügefa levele éjjel harmatos
  kicsi a szeretőm de csinos
  

  56. kossuth lajos udvarába van egy terebélyes diófa

  kossuth lajos udvarába van egy terebélyes diófa
  kis pej lovam felnyergelve kantározva áll alatta
  arany a zabolája édes a babám pici szája
  lehajtom a bús fejemet a rózsám ölelő két karjába
  
  megüzenem vagy megírom vagy még szóval is megmondom
  hogy az isten a jó isten egy árva fiút ne hagyjon
  mer az árvát az ág siratja aztat a madár is
  így hát csárdás kisangyalom árván maradsz te még magad is