bolt.piarista.hu

Nóták

  Hallgassátok meg, magyarim / 2

  1. az hol én elmegyek

  az hol én elmegyek
  még a fák is sírnak
  gyenge ágairól
  levelek lehullnak
  
  hulljatok levelek
  rejtsetek el engem
  mert az én édesem
  sírva keres engem
  

  2. beli buba beli beli

  beli buba beli beli
  kicsi kutyasággol teli
  
  beli buba párnára
  kicsi kutya szalmára
  
  a mamája elringassa
  szépen álmodozni hagyja
  
  álmodj szépet álmodj jót
  arany diót mogyorót
  

  3. jaj pártám jaj pártám

  jaj pártám jaj pártám
  győri gyöngyös pártám
  nem elvesztettelek
  csak felcseréltelek
  
  egy kontyér egy gondér
  egy szőke legényér
  egy kontyér egy gondér
  egy szőke legényér
  
  örömmel virradt fel
  reám e szép reggel
  örömmel üdvözlöm
  ártatlan szívemmel
  
  mert ma változott meg
  életemnek sorsa
  vagy holtig örömre
  vagy örökös búra
  

  5. kontyolják a nénémet

  kontyolják a nénémet
  bodros főkötővel
  engemet is kontyolnak
  egy disznó böndővel
  nagy öröm a nénémnek
  cifra szabólegény
  siralom az énnékem
  szegény szolgalegény
  
  étetik a nénémet
  porcolán tányérból
  engemet is étetnek
  egy disznó válúból
  nagy öröm a nénémnek
  cifra szabólegény
  siralom az énnékem
  szegény szolgalegény
  
  kőtik fel a nénémet
  szép páros csókokkal
  éngemet is kőtenek
  egy nagy bünkős bottal
  nagy öröm a nénémnek
  cifra szabólegény
  siralom az énnékem
  szegény szolgalegény
  

  6. paradicsom kőkertjibe

  paradicsom kőkertjibe
  aranyszőnyeg leterítve
  
  rengő bőcső közepibe
  benne fekszik az úr jézus
  
  jobb kezében arany alma
  bal kezében arany vessző
  
  megzúgítja a vesszőjét
  zúg az erdő cseng a mező
  ezüstbe borút az idő
  
  nem láthatok szebb termő fát
  mint a krisztus keresztfáját
  
  mert az vérrel virágozik
  szentlélekkel gyümölcsözik
  

  7. szörnyű nagy romlásra készül pannónia

  szörnyű nagy romlásra készül pannónia
  kinek mint tengernek megáradott partjak
  .
  sok búnak bánatnak körül véve árja
  mert a vitézeknek ma esett nagy híja
  nem illik a vitézt nekem elhallgatnom
  sőt méltó kádárról bölcs verseket írnom
  elsőbben szentírást kell ezekre szabnom
  másodszor a vitéz magyar népre hoznom
  
  nem így van a dolog kis magyarországon
  sokban nevekedett vitézlő kádárom
  másra volt higgyétek hektornak jó ágnak
  oltalmazója volt kádár az országnak
  
  

  8. nem idevaló vagyok én

  nem idevaló vagyok én
  az alföldről most jöttem én
  jöttem babám látásodra
  jaj de el vagyok fáradva
  
  piros orcád csókolgatom
  göndör hajad megsimítom
  édesanyád az a csalfa
  csókjaimat számolgatja
  
  bú ebédem bú vacsorám
  nálad nélkül kedves rózsám
  bárcsak egy álmot alhatnék
  hogy rólad ne gondolkoznék
  

  9. vágják az erdei utat

  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a székely fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  
  menyek az úton lefelé
  menyek az úton lefelé
  szászrégeni bánát felé
  sirat engem a kedvesem
  bal vállamon a fegyverem
  

  10. gyere pajtás katonának

  gyere pajtás katonának
  ne maradj itthon szógának
  
  ne fogd meg az eke szarvát
  fogd meg a puska derekát
  
  ferenc jóska édesapám
  felesége édesanyám
  
  szabott nékem inget gatyát
  mellé egy szürke harisnyát
  

  11. diófából van a babámnak ágya

  diófából van a babámnak ágya
  ha ráülök hajlik mind a négy lába
  régi babám tedd az ágyot a falig
  tied vótam tied leszek halálig
  
  édesanyám adjon isten jó estét
  hazajöttem mint egy váratlan vendég
  nem váratlan édes fiam vártalak
  másfél éve mióta nem láttalak
  

  12. mi zörög mi zörög a sűrű erdőben

  mi zörög mi zörög a sűrű erdőben
  tán a rózsám ökrét hajtják a cserjébe
  hadd hajtsák hadd hajtsák hadd fizessen érte
  ha az a szép piros hajnal más leánynál érte
  
  egyikhez elmenyen a másiknál ott hál
  egyikhez elmenyen a másiknál ott hál
  mégis nékem azt esküszi hogy senkihez nem jár
  mégis nékem azt esküszi hogy senkihez se jár
  

  13. arra kérem az én jó istenemet

  arra kérem az én jó istenemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyenge szívem nem sokára megreped
  
  fáj a szívem kimondani nem lehet
  s akiért fáj gyógyítani sem lehet
  majd meggyógyít a koporsóm deszkája
  mikor a föld suhogva omlik rája
  
  de szeretnék az égen csillag lenni
  s az ég alján homályosan ragyogni
  éjfél körül kerülgetném az eget
  ha megtudnám hogy a babám kit szeret
  

  15. csernovic piacán

  csernovic piacán
  egy idegen legény
  úgy sír s úgy kesereg
  a tömlec fenekén
  
  a tömlec feneke
  lefeküvő ágya
  a tömlec oldala
  beszélgető társa
  
  a tömlec fenekén
  egy asztal letéve
  azon az asztalon
  egy pohár megtőtve
  
  akárkié lenne
  az a teljes pohár
  csak éngem elvágna
  az a gyászos halál
  

  16. a marosi füzes alatt

  a marosi füzes alatt
  van egy forrás titok alatt
  aki abból vizet iszik
  babájától elbúcsúzik
  
  mondtam anyám házasíts meg
  azt mondtad hogy még ráérek
  elvették a szeretőmet
  sohase házosadok meg
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  mert az idegen az első
  

  17. boldog volt az én életem

  boldog volt az én életem
  amíg szeretni nem kezdtem
  mivolta szeretni kezdtem
  minden bánatbú részt vettem
  mert nekem a legszebb este
  fekete gyászra van festve
  mer engemet minden reggel
  csak a búbánat ébreszt fel
  
  erdők mezők vad ligetek
  hadd bújdossak tibennetek
  hadd bújdossak a vadakkal
  sírjak a kis madarakkal
  hadd bújdossak a vadakkal
  sírjak a kis madarakkal
  
  temetőbe kék ibolya
  szívem gyászba van borulva
  nem egyébért csak teérted
  amér tiltva vagyok tűled
  nem egyébért csak teérted
  amér tiltva vagyok tűled
  
  azt mondja a kakukk madár
  nem élek én sokáig már
  sírba visz a nehéz bánat
  meghalok rózsám utánad
  sírba tesz a nehéz bánat
  meghalok rózsám utánad
  

  18. lefelé folyik a tisza

  lefelé folyik a tisza
  nem folyik az többet vissza
  csiha-haj de csuhajja
  rajta van a babám csókja
  ha sajnálja vegye vissza
  aj-dada-ra-ra...
  
  tiltnak babám tiltnak tőlem
  titkon se beszéljek veled
  csiha-haj de csuhajja
  de én azért csak beszélek
  ahol látlak nem kerüllek
  aj-dada-ra-ra...
  

  20. erdő erdő de magos vagy

  erdő erdő de magos vagy
  édes rózsám be messze vagy
  
  kit messziről vigasztalás
  hogy többet nem látjuk egymást
  

  21. a magyarózdi torony alja

  a magyarózdi torony alja
  a magyarózdi torony alja
  köröskörül bazsarózsa
  köröskörül bazsarózsa
  
  nem szakisztok nem kell rózsa
  tied úgyse leszek soha
  tied úgyse leszek soha
  csuha-haj
  
  kertem alatt ne fütyüréssz
  a kertemre ne csinálj rést
  mert én szegény leján vagyok
  hozzád illő én nem vagyok
  

  23. megy a vonat bukarestbe

  megy a vonat bukarestbe
  lassan forog a kereke
  lassan forog a kereke
  mert magyar fiúk ülnek benne
  
  állj be máris katonának
  jó dolgod lesz majd a nyáron
  nem kell kapálni kaszálni
  csak bátran a lányok után járni
  

  24. azér amér be vagyok sorozva

  azér amér be vagyok sorozva
  ne hidd babám hogy leszek katona
  lesz a bíró hozzám olyan szíves
  béírja hogy nem vagyok húsz éves
  
  azér amér ilyen sárga vagyok
  ne hidd babám hogy én beteg vagyok
  elsárgított engemet a szerelem
  nálad nélkül gyászos az életem
  
  azér amér mocskos a zsebkendőm
  ne hidd babám hogy nincsen szeretőm
  most is olyan lányok laktok erre
  rá se néztek a szegény legényre
  

  27. mikor léán vótam

  mikor léán vótam
  szabad madar vótam
  
  ha regvel elmentem
  eszte visszajöttem
  
  csak anyám azt mondta
  feküdjél le lyányom
  

  28. hegyen s földön járogatok vala

  hegyen s földön járogatok vala
  virágocskát szedegetek vala
  s csincsecskékbe csincselgetem vala
  bokrétába kötögetem vala
  
  lyányok lyányok jó lyány barátaim
  jertek hozzám este guzsalyasba
  nektek adom húgom koszorúját
  nem kell nékem senki koszorúja
  
  megkötik nékem s az én koszorúmat
  ágból bogból fejér csemetéből
  tisztán tisztán fejér liliomból
  mindenféle szép virágecskából
  

  29. jaj lelkem lelkem jó társam

  jaj lelkem lelkem jó társam
  negyvennégybe elesett megette az az átkozott háború
  jaj már tizenöt éve hogy árva vagyok
  nincsen nekem senkim csak az ...
  jaj ráz a lelkem hogy panaszkodjam meg neked
  mondjam el hogy annyi időtől mi panasz volna
  lelkem jó kicsi társam gyere haza
  a gyermekeid is de aztán mer úgy el vannak szóródva
  ha egy hónapba egyszer ha találkoznak
  máskor egy hónapba se egyszer se
  jaj andrás andrás hol van a te sirod
  jaj hol van a te gyászos sirod
  sohase tudom még a keresztfádat se felkeresni
  jaj idegenbe evett meg ez a fekete főd
  jaj idegenbe zárt el ez a fekete főd
  jaj mit gondoltam reád azután s mit vártalak
  még a mái napig is várlak de sehonnat se jössz haza
  lelkem jó kicsi társam lelkem jó kicsi társam
  akit sohase tudok elfelejteni
  s hogy búsulnak a gyermekeid gyere haza már egyszer
  vigyázkodjál meg a kicsi szegény hajlékodba
  hogy mi lett még azután is belőle
  lelkem jó kicsi angyalkám
  aki még az aluvásomat is meghallgatta
  s aki még a szuszogásomat es meghallgatta
  jaj andrás andrás szomorú andrás
  jaj átkozott a háború s átkozott ágyúgolyó
  aki egy pillanat alatt elvette az életedet
  drága jó szomorú kicsi társam
  jaj hova menjek hol kapjalak meg
  mert mennyit kerestelek tizenöt esztendőtől
  de sehol meg nem találtalak
  mennyit mentem mindenfelé de sehol se voltál
  

  30. ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa

  ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa
  boldog mennyországnak drága gyöngyvirága
  bűnösöknek kegyes szószólója
  vigyájz reánk édesanyánk
  angyaloknak királné asszonya
  

  31. én fölkelék jó regvel hajnalba

  én fölkelék jó regvel hajnalba
  kimosdódám minden bűneimből
  megkendőzém arany kendőcskével
  kimenék én ajtóm elejébe
  föltekinték nagy magos mennyégbe
  nyitva látám mennyország kapuját
  azon belül mennyország ajtaját
  azon belül egy terített asztal
  azon vala egy rengő bőcsőcske
  abba vala urunk jézus krisztus
  ül vala mellette anyánk szűz mária
  a lábával rengetgeti vala
  a szájával fúdogálja vala
  aludjál el istennek báránya
  szeretetből jöttél erre a világra
  

  32. a fényes nap immán elnyugodott

  a fényes nap immán elnyugodott
  a főd szintén sötétben maradott
  nappali fény éjjelre változott
  fáradtaknak nyugodalmat hozott
  
  minden állat megy nyugodalomra
  az istentől kirendelt álomra
  de én uram úgy megyek ágyomba
  mintha mennék gyászos koporsómba
  
  midőn ágynak adom a testemet
  deszkák közé zárhatom éltemet
  hosszas álom érheti szememet
  a kakasszó hozhatja végemet
  

  33. elment a madárka

  elment a madárka
  s üres e kalicka
  mind azt fúdogálja
  hazajő tavaszra
  ha tavaszra nem bár
  búzapiruláskor
  ha akkorra sem jön 
  tudd meg soha sem jön
  
  madarka madarkám
  csináltatok néked
  gyémántból kalickát
  ezüstből padlócskát
  én es adok neked
  zsemlecipót enned
  zsemlecipót enned
  muskotárbort innod
  
  nem szoktam nem szoktam
  kalickában lakni
  kalickában lakni
  padlócskán sétálni
  muskotárbort inni
  zsemlecipót enni
  hanem szoktam hanem
  ágról ágra menni
  

  34. de édes jó istenem

  de édes jó istenem
  indíts meg árvized
  hogy mosson el engem
  hogy mosson el engem
  
  ne is igen messze
  csak az apám udvarába
  hogy kérdjem meg tőle
  kihez adott férjhez
  
  vitéz katonához
  hegyi tolvajához
  hegyi tolvajához
  ember hóhérához
  
  mért nem adott inkább
  disznyó pásztorához
  mér adott oda
  hegyi tolvajához
  

  35. úgy rakják úgy rakják

  úgy rakják úgy rakják
  magas déva várát
  kit éjjel felraknak
  a nappal min lehull
  
  kit nappal felraknak
  az éjjel min lehull
  kit nappal felraknak
  az éjjel min lehull
  
  olyan álmot látott
  a legnagyobb kőmíes
  melyiknek odatalál
  asszony felesége
  
  annak vegyik fejét
  rakják e kurcába
  

  36. szegén szabó erzsi

  szegén szabó erzsi
  mind elveszté magát
  csütörtökön este
  a virágos kertbe
  
  az ő kicsi fia
  .
  csihánba takará
  disznóknak kihányá
  
  istván király
  két szemivel látá
  két szemivel látá
  két fülivel hallá
  
  az ő küsfiának
  keserves sírását
  az ő küsfiának
  keserves sírását
  
  

  37. s ahol én elmenek még a fák is sírnak

  s ahol én elmenek még a fák is sírnak
  gyenge ágaikról
  hullatok levelek takarjatok
  mer az én édesem
  
  sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
  mert jóisten tudja
  erdők mezők
  tengernek feneke s az én vetett ágyam
  
  csúszó mászó férgek az én hálótársam
  s az égi madarkák az én éneklőim
  
  

  38. madarka madarka

  madarka madarka
  ne zavard a vizet
  hogy igyam belőle
  s hogy írjak levelet
  
  apámnak s anyámnak
  szívbeli mátkámnak
  hogy tudjak meg ők es
  kinek adtak férjhez
  
  cifra katonának
  hat ökrös gazdának
  hat ökrös gazdának
  nagy hegyi tolvajnak
  

  39. anyám édesanyám

  anyám édesanyám
  gyönge szülődajkám
  anyám édes anyám
  gyönge szülődajkám
  
  ki kilenc hónapig
  méhébe hordozott
  kilenc hónap után
  ez világra hozott
  
  mikor csicset adott
  adott volna mérget
  adott volna mérget
  hogy én ezt ne érjem
  

  40. házunk előtt kettőt fordult a kocsi

  házunk előtt kettőt fordult a kocsi
  édesanyám a kufferom hozza ki
  édesanyám köszönöm a nevelést
  három évig nem eszem a kenyerét
  
  édesanyám hol van az az édes tej
  amelyikkel katonának fölnevelt
  azt a tejet mér nem adtad lányodnak
  mer a lányod nem viszik katonának
  

  41. én kimenék küskertembe virágon nézni

  én kimenék küskertembe virágon nézni
  ha leütte 'z őszi harmat virágom színét
  s ütt e sétál kis gerlice
  sárga lába ződ a szárnya jaj be gyöngyen járja
  
  megszólítá kis gerlicét a fülemüle
  fülemüle z én szerelmem
  jer bé jer bé édes rózsám
  nem megyek én édes szüvem mer megutáltál
  
  

  42. ludasim pajtásim

  ludasim pajtásim
  hol az én lúdjaim
  tizenketten vótak
  mind fejérek vóltak
  
  csak kettő volt barna
  harmadik az anyja
  kerülj ludam kerülj
  kertem alján kerülj
  
  csak ott es úgy kerülj
  búal meg ne merülj
  me ha belémerülsz
  soha ki nem kerülsz
  
  jöjjen haza ludam
  vesszen oda uram
  ő se vejszen szegény
  me jó pipás legén
  

  43. beteg vagyok a szerelem betegje

  beteg vagyok a szerelem betegje
  világoskék szemvel vagyok megverve
  világoskék szemvel vagyok megverve
  nem gyógyít meg csak a rózsám szerelme
  
  búzaszemet szedeget egy vadgalamb
  milyen szépen szól az lészpedi harang
  azt veri ki mind a két oldalába
  szerettem egy barna legényt heába
  

  44. hej de csillag csillag de szép hajnali csillag

  hej de csillag csillag de szép hajnali csillag
  azt gondoltam soha fel sem virjad
  fel kell kelni sok szegény legénynek
  ej de katonának kell menni szegénynek
  
  hej bíró bíró de nagy lészpedi bíró
  vegye ki a két szemed egy holló
  mért írtad be nevem katonának
  ej mikor még a lányok sem sajnálnak
  
  le az úton le végre lefelé
  minden kis ablakba rózsát teremi
  minden kis ablakba kettő-három
  csak az enyém hervad el nyáron