Jelenlegi hely

Nóták

Hallgassátok meg, magyarim / 2

1. az hol én elmegyek

az hol én elmegyek
még a fák is sírnak
gyenge ágairól
levelek lehullnak

hulljatok levelek
rejtsetek el engem
mert az én édesem
sírva keres engem

2. beli buba beli beli

beli buba beli beli
kicsi kutyasággol teli

beli buba párnára
kicsi kutya szalmára

a mamája elringassa
szépen álmodozni hagyja

álmodj szépet álmodj jót
arany diót mogyorót

3. jaj pártám jaj pártám

jaj pártám jaj pártám
győri gyöngyös pártám
nem elvesztettelek
csak felcseréltelek

egy kontyér egy gondér
egy szőke legényér
egy kontyér egy gondér
egy szőke legényér

örömmel virradt fel
reám e szép reggel
örömmel üdvözlöm
ártatlan szívemmel

mert ma változott meg
életemnek sorsa
vagy holtig örömre
vagy örökös búra

5. kontyolják a nénémet

kontyolják a nénémet
bodros főkötővel
engemet is kontyolnak
egy disznó böndővel
nagy öröm a nénémnek
cifra szabólegény
siralom az énnékem
szegény szolgalegény

étetik a nénémet
porcolán tányérból
engemet is étetnek
egy disznó válúból
nagy öröm a nénémnek
cifra szabólegény
siralom az énnékem
szegény szolgalegény

kőtik fel a nénémet
szép páros csókokkal
éngemet is kőtenek
egy nagy bünkős bottal
nagy öröm a nénémnek
cifra szabólegény
siralom az énnékem
szegény szolgalegény

6. paradicsom kőkertjibe

paradicsom kőkertjibe
aranyszőnyeg leterítve

rengő bőcső közepibe
benne fekszik az úr jézus

jobb kezében arany alma
bal kezében arany vessző

megzúgítja a vesszőjét
zúg az erdő cseng a mező
ezüstbe borút az idő

nem láthatok szebb termő fát
mint a krisztus keresztfáját

mert az vérrel virágozik
szentlélekkel gyümölcsözik

7. szörnyű nagy romlásra készül pannónia

szörnyű nagy romlásra készül pannónia
kinek mint tengernek megáradott partjak
.
sok búnak bánatnak körül véve árja
mert a vitézeknek ma esett nagy híja
nem illik a vitézt nekem elhallgatnom
sőt méltó kádárról bölcs verseket írnom
elsőbben szentírást kell ezekre szabnom
másodszor a vitéz magyar népre hoznom

nem így van a dolog kis magyarországon
sokban nevekedett vitézlő kádárom
másra volt higgyétek hektornak jó ágnak
oltalmazója volt kádár az országnak

8. nem idevaló vagyok én

nem idevaló vagyok én
az alföldről most jöttem én
jöttem babám látásodra
jaj de el vagyok fáradva

piros orcád csókolgatom
göndör hajad megsimítom
édesanyád az a csalfa
csókjaimat számolgatja

bú ebédem bú vacsorám
nálad nélkül kedves rózsám
bárcsak egy álmot alhatnék
hogy rólad ne gondolkoznék

9. vágják az erdei utat

vágják az erdei utat
vágják az erdei utat
viszik a székely fiúkat
viszik viszik szegényeket
szegény magyar legényeket

menyek az úton lefelé
menyek az úton lefelé
szászrégeni bánát felé
sirat engem a kedvesem
bal vállamon a fegyverem

10. gyere pajtás katonának

gyere pajtás katonának
ne maradj itthon szógának

ne fogd meg az eke szarvát
fogd meg a puska derekát

ferenc jóska édesapám
felesége édesanyám

szabott nékem inget gatyát
mellé egy szürke harisnyát

11. diófából van a babámnak ágya

diófából van a babámnak ágya
ha ráülök hajlik mind a négy lába
régi babám tedd az ágyot a falig
tied vótam tied leszek halálig

édesanyám adjon isten jó estét
hazajöttem mint egy váratlan vendég
nem váratlan édes fiam vártalak
másfél éve mióta nem láttalak

12. mi zörög mi zörög a sűrű erdőben

mi zörög mi zörög a sűrű erdőben
tán a rózsám ökrét hajtják a cserjébe
hadd hajtsák hadd hajtsák hadd fizessen érte
ha az a szép piros hajnal más leánynál érte

egyikhez elmenyen a másiknál ott hál
egyikhez elmenyen a másiknál ott hál
mégis nékem azt esküszi hogy senkihez nem jár
mégis nékem azt esküszi hogy senkihez se jár

13. arra kérem az én jó istenemet

arra kérem az én jó istenemet
gyógyítsa meg az én árva szívemet
gyógyítsa meg az én árva szívemet
gyenge szívem nem sokára megreped

fáj a szívem kimondani nem lehet
s akiért fáj gyógyítani sem lehet
majd meggyógyít a koporsóm deszkája
mikor a föld suhogva omlik rája

de szeretnék az égen csillag lenni
s az ég alján homályosan ragyogni
éjfél körül kerülgetném az eget
ha megtudnám hogy a babám kit szeret

15. csernovic piacán

csernovic piacán
egy idegen legény
úgy sír s úgy kesereg
a tömlec fenekén

a tömlec feneke
lefeküvő ágya
a tömlec oldala
beszélgető társa

a tömlec fenekén
egy asztal letéve
azon az asztalon
egy pohár megtőtve

akárkié lenne
az a teljes pohár
csak éngem elvágna
az a gyászos halál

16. a marosi füzes alatt

a marosi füzes alatt
van egy forrás titok alatt
aki abból vizet iszik
babájától elbúcsúzik

mondtam anyám házasíts meg
azt mondtad hogy még ráérek
elvették a szeretőmet
sohase házosadok meg

édesanyám sok szép szava
kit fogadtam kit nem soha
megfogadnám de már késő
mert az idegen az első

17. boldog volt az én életem

boldog volt az én életem
amíg szeretni nem kezdtem
mivolta szeretni kezdtem
minden bánatbú részt vettem
mert nekem a legszebb este
fekete gyászra van festve
mer engemet minden reggel
csak a búbánat ébreszt fel

erdők mezők vad ligetek
hadd bújdossak tibennetek
hadd bújdossak a vadakkal
sírjak a kis madarakkal
hadd bújdossak a vadakkal
sírjak a kis madarakkal

temetőbe kék ibolya
szívem gyászba van borulva
nem egyébért csak teérted
amér tiltva vagyok tűled
nem egyébért csak teérted
amér tiltva vagyok tűled

azt mondja a kakukk madár
nem élek én sokáig már
sírba visz a nehéz bánat
meghalok rózsám utánad
sírba tesz a nehéz bánat
meghalok rózsám utánad

18. lefelé folyik a tisza

lefelé folyik a tisza
nem folyik az többet vissza
csiha-haj de csuhajja
rajta van a babám csókja
ha sajnálja vegye vissza
aj-dada-ra-ra...

tiltnak babám tiltnak tőlem
titkon se beszéljek veled
csiha-haj de csuhajja
de én azért csak beszélek
ahol látlak nem kerüllek
aj-dada-ra-ra...

20. erdő erdő de magos vagy

erdő erdő de magos vagy
édes rózsám be messze vagy

kit messziről vigasztalás
hogy többet nem látjuk egymást

21. a magyarózdi torony alja

a magyarózdi torony alja
a magyarózdi torony alja
köröskörül bazsarózsa
köröskörül bazsarózsa

nem szakisztok nem kell rózsa
tied úgyse leszek soha
tied úgyse leszek soha
csuha-haj

kertem alatt ne fütyüréssz
a kertemre ne csinálj rést
mert én szegény leján vagyok
hozzád illő én nem vagyok

23. megy a vonat bukarestbe

megy a vonat bukarestbe
lassan forog a kereke
lassan forog a kereke
mert magyar fiúk ülnek benne

állj be máris katonának
jó dolgod lesz majd a nyáron
nem kell kapálni kaszálni
csak bátran a lányok után járni

24. azér amér be vagyok sorozva

azér amér be vagyok sorozva
ne hidd babám hogy leszek katona
lesz a bíró hozzám olyan szíves
béírja hogy nem vagyok húsz éves

azér amér ilyen sárga vagyok
ne hidd babám hogy én beteg vagyok
elsárgított engemet a szerelem
nálad nélkül gyászos az életem

azér amér mocskos a zsebkendőm
ne hidd babám hogy nincsen szeretőm
most is olyan lányok laktok erre
rá se néztek a szegény legényre

27. mikor léán vótam

mikor léán vótam
szabad madar vótam

ha regvel elmentem
eszte visszajöttem

csak anyám azt mondta
feküdjél le lyányom

28. hegyen s földön járogatok vala

hegyen s földön járogatok vala
virágocskát szedegetek vala
s csincsecskékbe csincselgetem vala
bokrétába kötögetem vala

lyányok lyányok jó lyány barátaim
jertek hozzám este guzsalyasba
nektek adom húgom koszorúját
nem kell nékem senki koszorúja

megkötik nékem s az én koszorúmat
ágból bogból fejér csemetéből
tisztán tisztán fejér liliomból
mindenféle szép virágecskából

29. jaj lelkem lelkem jó társam

jaj lelkem lelkem jó társam
negyvennégybe elesett megette az az átkozott háború
jaj már tizenöt éve hogy árva vagyok
nincsen nekem senkim csak az ...
jaj ráz a lelkem hogy panaszkodjam meg neked
mondjam el hogy annyi időtől mi panasz volna
lelkem jó kicsi társam gyere haza
a gyermekeid is de aztán mer úgy el vannak szóródva
ha egy hónapba egyszer ha találkoznak
máskor egy hónapba se egyszer se
jaj andrás andrás hol van a te sirod
jaj hol van a te gyászos sirod
sohase tudom még a keresztfádat se felkeresni
jaj idegenbe evett meg ez a fekete főd
jaj idegenbe zárt el ez a fekete főd
jaj mit gondoltam reád azután s mit vártalak
még a mái napig is várlak de sehonnat se jössz haza
lelkem jó kicsi társam lelkem jó kicsi társam
akit sohase tudok elfelejteni
s hogy búsulnak a gyermekeid gyere haza már egyszer
vigyázkodjál meg a kicsi szegény hajlékodba
hogy mi lett még azután is belőle
lelkem jó kicsi angyalkám
aki még az aluvásomat is meghallgatta
s aki még a szuszogásomat es meghallgatta
jaj andrás andrás szomorú andrás
jaj átkozott a háború s átkozott ágyúgolyó
aki egy pillanat alatt elvette az életedet
drága jó szomorú kicsi társam
jaj hova menjek hol kapjalak meg
mert mennyit kerestelek tizenöt esztendőtől
de sehol meg nem találtalak
mennyit mentem mindenfelé de sehol se voltál

30. ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa

ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa
boldog mennyországnak drága gyöngyvirága
bűnösöknek kegyes szószólója
vigyájz reánk édesanyánk
angyaloknak királné asszonya

31. én fölkelék jó regvel hajnalba

én fölkelék jó regvel hajnalba
kimosdódám minden bűneimből
megkendőzém arany kendőcskével
kimenék én ajtóm elejébe
föltekinték nagy magos mennyégbe
nyitva látám mennyország kapuját
azon belül mennyország ajtaját
azon belül egy terített asztal
azon vala egy rengő bőcsőcske
abba vala urunk jézus krisztus
ül vala mellette anyánk szűz mária
a lábával rengetgeti vala
a szájával fúdogálja vala
aludjál el istennek báránya
szeretetből jöttél erre a világra

32. a fényes nap immán elnyugodott

a fényes nap immán elnyugodott
a főd szintén sötétben maradott
nappali fény éjjelre változott
fáradtaknak nyugodalmat hozott

minden állat megy nyugodalomra
az istentől kirendelt álomra
de én uram úgy megyek ágyomba
mintha mennék gyászos koporsómba

midőn ágynak adom a testemet
deszkák közé zárhatom éltemet
hosszas álom érheti szememet
a kakasszó hozhatja végemet

33. elment a madárka

elment a madárka
s üres e kalicka
mind azt fúdogálja
hazajő tavaszra
ha tavaszra nem bár
búzapiruláskor
ha akkorra sem jön 
tudd meg soha sem jön

madarka madarkám
csináltatok néked
gyémántból kalickát
ezüstből padlócskát
én es adok neked
zsemlecipót enned
zsemlecipót enned
muskotárbort innod

nem szoktam nem szoktam
kalickában lakni
kalickában lakni
padlócskán sétálni
muskotárbort inni
zsemlecipót enni
hanem szoktam hanem
ágról ágra menni

34. de édes jó istenem

de édes jó istenem
indíts meg árvized
hogy mosson el engem
hogy mosson el engem

ne is igen messze
csak az apám udvarába
hogy kérdjem meg tőle
kihez adott férjhez

vitéz katonához
hegyi tolvajához
hegyi tolvajához
ember hóhérához

mért nem adott inkább
disznyó pásztorához
mér adott oda
hegyi tolvajához

35. úgy rakják úgy rakják

úgy rakják úgy rakják
magas déva várát
kit éjjel felraknak
a nappal min lehull

kit nappal felraknak
az éjjel min lehull
kit nappal felraknak
az éjjel min lehull

olyan álmot látott
a legnagyobb kőmíes
melyiknek odatalál
asszony felesége

annak vegyik fejét
rakják e kurcába

36. szegén szabó erzsi

szegén szabó erzsi
mind elveszté magát
csütörtökön este
a virágos kertbe

az ő kicsi fia
.
csihánba takará
disznóknak kihányá

istván király
két szemivel látá
két szemivel látá
két fülivel hallá

az ő küsfiának
keserves sírását
az ő küsfiának
keserves sírását

37. s ahol én elmenek még a fák is sírnak

s ahol én elmenek még a fák is sírnak
gyenge ágaikról
hullatok levelek takarjatok
mer az én édesem

sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
mert jóisten tudja
erdők mezők
tengernek feneke s az én vetett ágyam

csúszó mászó férgek az én hálótársam
s az égi madarkák az én éneklőim

38. madarka madarka

madarka madarka
ne zavard a vizet
hogy igyam belőle
s hogy írjak levelet

apámnak s anyámnak
szívbeli mátkámnak
hogy tudjak meg ők es
kinek adtak férjhez

cifra katonának
hat ökrös gazdának
hat ökrös gazdának
nagy hegyi tolvajnak

39. anyám édesanyám

anyám édesanyám
gyönge szülődajkám
anyám édes anyám
gyönge szülődajkám

ki kilenc hónapig
méhébe hordozott
kilenc hónap után
ez világra hozott

mikor csicset adott
adott volna mérget
adott volna mérget
hogy én ezt ne érjem

40. házunk előtt kettőt fordult a kocsi

házunk előtt kettőt fordult a kocsi
édesanyám a kufferom hozza ki
édesanyám köszönöm a nevelést
három évig nem eszem a kenyerét

édesanyám hol van az az édes tej
amelyikkel katonának fölnevelt
azt a tejet mér nem adtad lányodnak
mer a lányod nem viszik katonának

41. én kimenék küskertembe virágon nézni

én kimenék küskertembe virágon nézni
ha leütte 'z őszi harmat virágom színét
s ütt e sétál kis gerlice
sárga lába ződ a szárnya jaj be gyöngyen járja

megszólítá kis gerlicét a fülemüle
fülemüle z én szerelmem
jer bé jer bé édes rózsám
nem megyek én édes szüvem mer megutáltál

42. ludasim pajtásim

ludasim pajtásim
hol az én lúdjaim
tizenketten vótak
mind fejérek vóltak

csak kettő volt barna
harmadik az anyja
kerülj ludam kerülj
kertem alján kerülj

csak ott es úgy kerülj
búal meg ne merülj
me ha belémerülsz
soha ki nem kerülsz

jöjjen haza ludam
vesszen oda uram
ő se vejszen szegény
me jó pipás legén

43. beteg vagyok a szerelem betegje

beteg vagyok a szerelem betegje
világoskék szemvel vagyok megverve
világoskék szemvel vagyok megverve
nem gyógyít meg csak a rózsám szerelme

búzaszemet szedeget egy vadgalamb
milyen szépen szól az lészpedi harang
azt veri ki mind a két oldalába
szerettem egy barna legényt heába

44. hej de csillag csillag de szép hajnali csillag

hej de csillag csillag de szép hajnali csillag
azt gondoltam soha fel sem virjad
fel kell kelni sok szegény legénynek
ej de katonának kell menni szegénynek

hej bíró bíró de nagy lészpedi bíró
vegye ki a két szemed egy holló
mért írtad be nevem katonának
ej mikor még a lányok sem sajnálnak

le az úton le végre lefelé
minden kis ablakba rózsát teremi
minden kis ablakba kettő-három
csak az enyém hervad el nyáron