bolt.piarista.hu

Nóták

  Hegedős / Sok szép napot éjszakával

  1. kiskálosi fenyves erdő a tanyám

  (alsókálosa, gömör, felvidék)

  kiskálosi fenyves erdő a tanyám
  oda gyere kisangyalom énhozzám
  megmutatom az aranyvesszős tanyámat
  közepébe két szál jegenyefámat
  
  magam lakok a pusztába egyedül
  nékem csak a sárgarigó hegedül
  azt fütyüli korán reggel hajnalba
  hogy kelj fel juhász megvirradt a pusztába
  
  ha felkelek kora reggel hajnalba
  rágyújtok a hosszú tajtékpipámra
  úgy menek a nyájam közé vizsgálva
  nincsen-e dög vagy nincs-e megdézsmálva
  
  ha megdöglik a nyájambó egy birka
  le se nyúzom míg a bacso nem látta
  bacso gazda vizsgálja meg hogy mi baja
  régen kedvez már ennek a nyavolya
  
  kiskálosi csárda előtt van egy fa
  az alá van a birkanyájam behajtva
  hagyjátok azt a birkanyájat hadd menjék
  úgy se tudják hogy ki babája vagyok én
  

  2. zajali zajali janíkovi ovce

  zajali zajali janíkovi ovce

  (málnapatak-hidegkút, pólyánhegyalja, felvidék)

  zajali zajali
  janíkovi ovce
  
  počuvaj má milá
  kde cengajú zvonce
  
  ved' som ich počula
  v richtárovom dvorci
  
  priam som ich poznala
  po tom liatom zvonci
  

  elfogták elfogták

  (a fenti fordítása)

  elfogták elfogták
  janík juhait
  
  hallgasd kedvesem
  hol zengenek a csengőik
  
  hallottam én őket
  a bíró udvarában
  
  megismertem őket
  azokról az öntött csengőikről
  

  šuchom és hajduk

  (alsókálosa, gömör, felvidék)

  takie sa tie hory akoby plakali
  akoby matúša akoby budáča
  na zboji lapali
  
  zabili matúsa na hrochot'ských lúkach
  mohou sa im nedat' mohou sa im nedt'
  valašku mau v rukách
  
  na hrochot'ských lúkach pri vápernnej peci
  ale kamarátia ale kamarátia
  zutekali všetci
  
  ved' aj mňa by bola tá strela zabila
  ale sa mi gul'ka ale sa mi gul'ka
  v rebre zastavila
  

  šuchom és hajduk

  (a fenti fordítása)

  olyanok a hegyek mintha zokognának
  mintha matúšt mintha budáčot
  a betyárt kergetnék
  
  megölték matúšt a korháti kaszálókon
  nem kellett volna hagynia magát
  fokos volt a kezében
  
  a borháti kaszálókon a mészégető kemencénél
  de a pajtások de a pajtások
  mind megszökdöstek
  
  bizony engemet is megölt volna az a lövés
  de az a golyócska de az a golyócska
  megállott az oldalbordámban
  

  5. megöltek egy legényt

  megöltek egy legényt

  (szék, mezőség, erdély)

  megöltek egy legényt hatszáz forintjáért
  a dunába vetették pejparipájáér
  a duna nem szerette a partjára vetette
  arra ment egy halászlegény a hálójába tette
  a hálójába tette s a falujába vitte
  a falujának
  
  odament az édesapja kőti de nem hallja
  odament az édesapja kőti de nem hallja
  a sarkantyús csizmája lábára van fagyva
  a sarkantyús csizmája lábára van fagyva
  odament az édesanyja kőti de nem hallja
  odament az édesanyja kőti de nem hallja
  a gesztenyeszínű haja fejire van fagyva
  a gesztenyeszínű haja fejire van fagyva
  
  odament a szeretője kőti és meghallja
  odament a szeretője kőti és meghallja
  kelj fel édes rózsám gyere vélem haza
  kelj fel édes rózsám gyere vélem haza
  nem mehetek rózsám mer meg vagyok halva
  a rózsa sándor éles kése a szívemet járta
  

  magyar és sűrű tempó

  (szék, mezőség, erdély)

  de szépen szól a muzsika
  nékem mégsincs kedvem soha
  nincsen aki vigasztaljon
  csak aki megszomorítson
  csak aki megszomorítson
  
  de szépen szól a cimbalom
  mi lesz belőlünk galambom
  belőlem egy árva madár
  egyik ágról másikra száll
  egyik ágról másikra száll
  
  ne húzd cigány ezt a vígat
  húzd a legeslegbúsabbat
  könnyet fakasszon a zene
  könny hulljon a hegedűdre
  könny hulljon a hegedűdre
  
  húzzad cigány mer már látom
  hogy múlik ifiúságom
  szomorúan keservesen
  mint amilyen az én kedvem
  amilyen az én bús kedvem
  

  7. muri dej, le bálenca

  muri dej, le bálenca

  (a bógajestye nemzetség nótái, bars, felvidék)

  t-aven baxtale řomale sogodiźene but zor
  taj sastjipe ande bute beršende te del o del
  
  veša veša zelenone
  če šukar sal tije patrenca mamo haj
  če šukar sal tije patrenca
  sar muři dej le balenca
  
  mardol o del kodo časo
  savo nas mange baxtalo de mamo jaj
  atunči sim laśo śavo
  kana me sim dopaš mato
  
  o hajnalo sovjarel man
  muri gaźi íbrisztin man de mamo jaj
  muri gaźi íbrisztin man
  t-anev lake lole šela
  
  hazamegyek szíjjelnízek
  nem látom a felesígem de mamo jaj
  felesígem a gyermekem
  kibe vót a remínysígem
  

  erdő erdő te zöld erdő

  (a fenti fordítása)

  legyetek szerencsések cigányok mindnyájan
  sok erőt és egészséget adjon az isten sok évig
  
  erdő erdő te zöld erdő
  milyen szép vagy a leveleiddel
  milyen szép vagy a leveleiddel
  mint az anyám a hajával
  
  verje isten azt az órát
  amely nem volt nékem szerencsés
  akkor vagyok jó fiú
  amikor félig részeg vagyok
  
  a hajnal elaltat engem
  feleségem ébreszt engem
  feleségem ébreszt engem
  hozzak neki piros százasokat
  
  hazamegyek szíjjelnízek
  nem látom a felesígem de mamo jaj
  felesígem a gyermekem
  kibe vót a remínysígem
  

  cigánycsapás

  (bodrogmező, bodrogköz, felvidék)

  andi pešta mamo me gelem
  šukara řomnja man me andem
  šukara ternjora
  dešuštare beršenga
  
  kas si řomnji t-aldij les o del
  kas naj řomnji te del les o del
  šukara ternjora
  dešuštare beršenge
  

  cigánycsapás

  (a fenti fordítása)

  elmentem én anyám pestre
  szép asszonyt hoztam magamnak
  szépet fiatalt
  tizennégy éveset
  
  akinek van felesége áldja meg az isten
  akinek nincs felesége adjon neki az isten
  szépet fiatalt
  tizennégy éveset
  

  10. sok szép napot éjszakával

  (osgyán, gömör, felvidék)

  sok szép napot éjszakával
  eltőtöttem a babámmal
  kit haszonyra kit hiába
  kit a szívem fájdalmára
  
  ki megy emitt ki megy amott
  ki babája ragyog amott
  vagy az enyém vagy a másé
  vagy a kedves pajtásomé
  
  édesanyám sok szép szava
  kire nem hallgattam soha
  most hallgatnék de már késő
  hull a szememből a könnyű
  
  édesanyám rózsafája
  én vótam a legszebb ága
  én hajlottam legmesszebbre
  magyarország közepébe