bolt.piarista.hu

Nóták

  Hegedős / Utolsó leltár

  1. Moldvai öves és Gergelytánc

  veres bársony süvegem
  keskeny szemű gergelem
  édes gergelem kedves gergelem
  
  édes voltál s kedves voltál
  be szívednél ördög voltál
  édes gergelem kedves gergelem
  
  mikor gergel legény volt
  nekem szép szeretőm volt
  édes gergelem kedves gergelem
  
  édes voltál s kedves voltál
  s utoljára be jó voltál
  édes gergelem kedves gergelem
  

  3. Vajdaszentiványi dallamok

  titkon nyílik titkon hervad a rózsa
  bárcsak soha ne szerettelek volna
  jobb lett volna az én árva szívemnek
  hagytál volna békét a szerelemnek
  
  egyik árokból a másikba estem
  rólad babám minden gondom leveszem
  úgy leveszem soha eszembe se juss
  jóságodért fizessen meg a jézus
  

  ezt a kerek erdőt járom én

  ezt a kerek erdőt járom én
  ezt a barna kislányt várom én
  ez a barna kislány viola
  én vagyok a vigasztalója
  
  elvágtam az ujjam jaj de fáj
  fügefa levelet tettem rá
  fügefa levele gyógyítsd meg
  gyere kisangyalom csókolj meg
  

  4. Ördöngösfüzesi csárdás és ritka fogásolás

  én is voltam valamikor valaki

  (Ördöngösfüzes - csárdás)

  én is voltam valamikor valaki
  én is tudtam a lányoknak hazudni
  most már vagyok most már vagyok
    piros rózsa rég elhervadt levele
  elhervasztott régi rózsám szerelme
  
  nem tudom én az eszemből kivetni
  hogy is tudtam ilyen csalfát szeretni
  azt szerettem ki megcsalta ki megcsalta
    az én árva szívemet
  gyászba borította az életemet
  

  7. Sirass anyám sirass

  sirass anyám sirass
  míg előtted járok
  mert ugyan nem tudom
  hol lészen halálom
  
  erdőn-e mezőn-e
  tenger fenekén-e
  tengernek feneke
  az én derekaljam
  
  erdei madárkák
  elénekelőim
  s az erdei vadak
  én eltemetőim
  

  13. Ha felmegyek arra magos nagy hegyre

  ha felmegyek arra magos nagy hegyre
  feltekintek a csillagos nagy égre
  csillagos ég merre van az én hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  
  dehogy sirat rég el vagyok felejtve
  dehogy sirat rég el vagyok felejtve
  meg se haltam már el vagyok temetve
  meg se haltam már el vagyok temetve
  

  14. Kalotaszegi hajnali csárdás és szapora

  ha elindul az a vonat sej de az a vonat hadd menjen
  énutánam senki ne keseregjen
  ha valaki énutánam kesereg
  azt kívánom a jó isten áldja meg
  
  édesanyám mi zörög a sej de mi zörög a zsebébe
  három alma adjon egyet belőle
  úgysem sokat ehetem az almáját
  mer viselem a ferenc jóska csákóját
  

  16. Moldvai kettős és serény magyaros

  kiszáradt a cserefa cserefa
  hol hálunk az éjszaka éjszaka
  terítsd le a lepedőt lepedőt
  tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt
  
  írjátok fel keresztem fájára
  itt nyugszik egy szerencsétlen árva
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafia-fija
  
  horgitai zöld erdő zöld erdő
  abban vagyon csipkebokor vessző
  oda reá szállott bús gerlice
  oda reá szállott bús gerlice
  
  körme között uticédulája
  s a szájával mind azt magyarázza
  s a szájával mind azt magyarázza
  itt nyugszik egy szerencsétlen árva