bolt.piarista.hu

Nóták

  Hegedős / musique de danse hongroise

  1. vezérürüm nem akar itt legelni

  (gömör)

  vezérürüm nem akar itt legelni
  rézcsengőjét haragosan pengeti
  idegen szagot érez itt a határban
  hátranézek s hat zsandár van
  
  azt kérdezi az alföldi kapitány
  hová való születés vagy de bojtár
  gömör megye kiskálosa a hazám
  mer ott nevelt betyárnak az édesanyám
  
  hat zsandárnak nincsen olyan hatalma
  hogy engemet a nyájamnál megvasalna
  zsandár urak ne packázzanak velem
  mer isten bizony mindnyájukat elverem
  
  tanyám előtt fordítsd meg az elejét
  mer hat farkas leszakíjja a felét
  hej farkasok ne bántsatok hadd menjek
  mert úgy sem tudják ki babája vagyok én
  
  amott látok egy szép kerek parlagot
  még én oda holnap délbe kihajtok
  mer oda jár egy szép barna kislány ???
  de szeretnék véle szívet cserélni
  mer oda jár egy szép barna kislány ???
  de szeretnék véle jegyet cserélni
  

  2.

  anyám anyám édesanyám

  (gyimes)

  anyám anyám édesanyám
  anyám anyám édesanyám
  karján felnevelő dajkám
  karján felnevelő dajkám
  
  s jobb lett vóna nem születni
  mint hogy ennyit búval élni
  
  s búval élem világomat
  bánatval tőtött napomat
  
  bánat bánat be nehéz vagy
  be rég hogy a szívemen vagy
  

  szívem jancsi

  (gyimes)

  jaj hogy sír a jancsi
  mi a bajod szívem jancsi
  a kisasszony megengedné
  hogy a kapun bémehetnék
  tessék szívem jancsi
  
  megint sír a jancsi
  mi a bajod szívem jancsi
  a kisasszony megengedné
  hogy az ajtón bémehetnék
  hát gyere szívem jancsi
  
  megint csak sír a jancsi
  mi a bajod szívem jancsi
  a kisasszony megengedné
  hogy az ágyba felmehetnék
  tessék szívem jancsi
  
  megint csak sír a jancsi
  de mi a bajod szívem jancsi
  a kisasszony megengedné
  lába közé bémehetnék
  hát ott van gyere szívem jancsi
  
  hát megint csak sír a jancsi
  mi a bajod megint szívem jancsi
  a kisasszony megengedné
  lába közül kimehetnék
  azt már nem engedem jancsi
  

  4.

  elveszett a tarka ludam

  (nógrád)

  elveszett a tarka ludam
  csavargó lett az én uram
  de az uramat nem bánom
  csak a ludamat sajnálom
  
  szép asszonynak szép a lánya
  körül fodros a szoknyája
  mindig ilyen szép vótam én
  szép asszony lánya vagyok én
  
  aki dudás akar lenni
  pokolra kell annak menni
  ott vannak a jó nagy kutyák
  abból lesznek jó nagy dudák
  

  zúg az erdő zúg a mező

  (nógrád)

  zúg az erdő zúg a mező
  nem tom ki ki zúgatja
  talán bizony angyal bandi
  a lovát itatja
  
  nem megmondtam angyal bandi
  ne menj az alföldre
  mert megtanulsz csikót lopni
  elvisznek börtönbe
  
  barna kislány magas ágyát
  nagyon felvetette
  angyal bandi kiskalapját
  rajta felejtette
  
  arra kérlek kedves rózsám
  tegyed a fejemre
  hogy ne süssön a fényes nap a
  ragyogó szemembe
  

  megégett tótország

  (nógrád)

  megégett tótország
  nem maradt három ház
  a papé kántoré
  a kedves rózsámé
  

  5. őrkői cigánycsárdás

  nálunk-felé a cigányok úgy élnek
  bótba mennek szivartubákot vesznek
  béteszik az ügyes legény zsebébe
  úgy csalják ki a szerelmet belőle
  
  ez az ember ha felül a lovára
  úgy vágtat a magos hegy oldalába
  sárga csizsma ződ kalap a fejibe
  nem illik a sétabot a kezébe
  sárga csizsma ződ kalap a fejibe
  nem illik a hegedű a kezébe
  

  6.

  a babám kertjibe

  (dunántúl)

  a babám kertjibe
  vagyon egy cidrusfa
  ahhoz vagyon kötvel
  egy szép pejparipa
  
  pántlika kantárja
  arany a zablája
  kedves kisangyalom
  te vagy a gazdája
  
  kurta farkú föcske
  szép barna menyecske
  honnan jöttél ide
  ez idegen földre
  
  nem jöttem én gyalog
  a gőzkocsi hozott
  a babám szép szemei
  idecsalogatott
  

  három ürü nem nagy ???

  három ürü nem nagy ???
  (dunántúl)
  
  három ürü nem nagy ???
  három juhász hajtogatja
  három juhász selyemsubás
  egy sem pásztor ki nem szajhás
  
  iszom a bor rúgom a port
  szeretem én a szép asszonyt
  szép asszonynak ábrázatja
  vitt engem a gyalázatba
  
  szép asszonyok szánjatok meg
  borom árát adjátok meg
  ha borom árát megadjátok
  máskor is lesz gondom rátok
  

  8. ej a titkos szerelem

  (magyarböd)

  ej a titkos szerelem
  titkosan kezdődik
  mégis utoljára
  kivilágosodik
  
  ej nem az a jó gazda
  kinek hat ökre van
  csak az a jó gazda
  kinek szép lány van
  
  ej minek a hat ökör
  a nagy istállóba
  ha nincsen szeretet
  a két ifiúban
  
  ej adj isten aranyat
  annak a gazdának
  aki nevel szép lányt
  más ember fiának
  

  jaj de szépen muzsikálnak

  (magyarböd)

  jaj de szépen muzsikálnak
  zöld erdőben a betyárnak
  gyönyörű ??? falevél
  jaj de szép a betyárlegény
  
  volt anyámnak rózsafája
  én voltam a rózsa rajta
  de egy betyár leszakasztott
  kalapjánál elhervasztott
  

  11. de szépen szól a muzsika

  (szék, mezőség)

  de szépen szól a muzsika
  nékem mégsincs kedvem soha
  nincsen aki vigasztaljon
  csak aki megszomorítson
  
  de szépen szól a cimbalom
  mi lesz belőlünk galambom
  belőlem egy árva madár
  egyik ágról másikra száll
  
  ne húzd cigány ezt a vígat
  húzd a legeslegbúsabbat
  könnyet fakasszon a zene
  könny hulljon a hegedűdre
  
  húzzad cigány mert már látom
  hogy múlik ifijúságom
  szomorúan keservesen
  amilyen az én bús kedvem
  

  12. keserű víz nem hittem hogy édes légy

  (magyarszovát, mezőség)

  keserű víz nem hittem hogy édes légy
  s kisangyalom nem hittem hogy csalfa légy
  csalfaságból csaltad meg a csaltad meg a szívemet
  s a jó isten borítsa rád az eget
  
  ha felmegyek arra a magos nagy hegyre
  föltekintek a csillagos nagy égre
  csillagos ég merre van a merre van az én hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  
  nem sirat mert rég el vagyok felejtve
  s nem sirat mert rég el vagyok felejtve
  meg se haltam már el vagyok már el vagyok temetve
  meg se haltam már el vagyok temetve
  
  be szeretnék az erdőben fa lenni
  ott is csak a tölgyfa nevet viselni
  mer a tölgyfa kék lánggal én kék lánggal ég füst nélkül
  s az én szívem soha nincs bánat nélkül