bolt.piarista.hu

Nóták

  Herczku Ágnes / Arany és kék szavakkal

  1. prológus

  szegény vándor fecske

  (szentegyházasfalu, udvarhelyszék)

  szegény vándor fecske
  panaszolja sorsát
  hogy ő mennyi búval
  éli e világját
  
  menjünk el édes fiaim
  nem lehet itt ülni
  következik a hideg tél
  el kell nekünk veszni
  
  elindulunk a nagy útra
  a keleti földre
  elérkeztünk a tengernek
  nyugati szélére
  
  siránkozva panaszoljuk
  hogy mehessünk által
  a nagy víznek szélességét
  hogy repüljük által
  
  megsegít minket az isten
  mégis átrepülünk
  hogyha az isten megsegít
  még hazánkba jövünk
  
  a fecskének az ő sorsa
  mint a vándorlegény
  csak országot s bujdosódik
  mindörökké szegény
  

  hazám hazám

  (moldva)

  hazám hazám csendes hazám
  bárcsak határid láthatnám
  látom füstjét de csak alig
  az ég alatt zengedezik
  
  az ég alatt a föld színén
  olyan árva nincsen mint én
  az ég alatt a föld színén
  olyan árva nincsen mint én
  
  testvér mikor az úton jársz
  szíved fáj-e ingem nem látsz
  de ha fáj es mit tudsz tenni
  egyszer ennek így kell lenni
  
  egyszer ennek így kel lenni
  ketten két útra indulni
  meg kell egymástól válani
  meg kell egymástól válani
  
  úgy elválunk mi egymástól
  mint a lapi az ágától
  úgy megválunk mi egymástól
  mint a lapi az ágától
  

  a fekete hattyú

  (moldva)

  a fekete hattyú
  gyászt visel magáért
  én is gyászt viselek
  a régi babámért
  
  istenem istenem
  de sok ennyi idő
  hogy telik el búval
  ennyi gyászesztendő
  
  nyárba nyíl a szegfű
  s e sok piros rózsa
  nem tudnálak rózsám
  felejteni soha
  
  nem tudnálak rózsám
  soha megátkozni
  nagy átok van rajtam
  mért tudlak szeretni
  
  hosszú az éjszaka
  nincs kivel aludjak
  bánatos a szívem
  nincs ki vigasztalja
  
  sokan lefeküsznek
  víg álmokat látnak
  csak az én szemeim párnákat áztatnak
  
  fúvom az éneket
  de nem jókedvemből
  csak a bú fúvassa
  szomorú szívemből
  

  ha folyóvíz volnék

  (moldva)

  ha folyóvíz volnék
  bánatot nem tudnék
  hegyek-völgyek között
  zengedezve járnék
  
  hegyek-völgyek között
  zengedezve járnék
  kaszáló rétekre
  porondot hajtanék
  
  kaszáló rétekre
  porondot hajtanék
  kövicses víz martján
  violát nevelnék
  
  vetettem violát
  várom kinyílását
  a régi babámnak
  visszafordulását
  
  kinyílt a viola
  ki is virágoza
  s az én régi babám
  vissza nem jött soha
  
  kövecses víz martján
  páratlan gerlice
  annak es édesem
  én voltam egyike
  
  annak es édesem
  én voltam az oka
  kinek ez világhoz
  nem volt része soha
  

  költözik a vándormadár

  (magyarszovát, mezőség)

  költözik a vándormadár keletre
  bánatim is bárcsak vel
  bárcsak vele mehetne
  
  nem férhet már két szárny alatt a bánat
  fészket rakott a szívembe
  a szívembe magának
  
  azt gondoltam amíg élek
  mindig víg napokat élek
  
  de már látom megcsalódtam
  a búnak is helyet adtam
  
  adj egy csókot az orcámra
  régi babám utoljára
  adj egy csókot én meg mást
  hogy ne felejtsük egymást
  
  az az egész nyavalyám
  csak egy csókért fáj a szám
  azt a csókot megkapnám
  többet nem fájna a szám
  

  a szerelem szívet éget

  (magyarszovát, mezőség)

  a szerelem szívet éget
  ki nem hiszi próbálja meg
  én nem hittem próbát tettem
  s azzal magam elvesztettem
  
  megfújtak azok a szelek
  kiben rózsám szerettelek
  de még azok is megfújnak
  kiben el kell felejtselek
  bánom amit cselekedtem
  amit véled elbeszéltem
  nem beszéltem a rosszakat
  csak a szép igazságokat
  
  zöld erdőben liliomszál
  tied vagyok mert megfogtál
  két karoddal átöleltél
  de szemeddel mást ügyeltél
  gyenge szívem fárasztottad
  szelíd álmom megszaggattad
  álom álom édes álom
  a szerelem szívfájdalom
  

  mikorjára menyecske lesz a lányból

  (szentegyházasfalu, udvarhelyszék)

  mikorjára menyecske lesz a lányból
  hegyes kontyot göndörít a hajából
  hegyes kontyát jaj de sokan megnézik
  boldogságát a leányok irigylik
  
  száraz fáról lecsepegett az eső
  az én babám a faluban legelső
  ha nem kacag egy araszos a szája
  de ha kacag a hármat is kiállja
  

  mikor a tök virágozik

  (szentegyházasfalu, udvarhelyszék)

  mikor a tök virágozik
  a vénasszony bogárkozik
  hej de iccse fehér zeke
  ha felvesszük tetű benne
  
  én ma nem ettem egyebet
  csak egy tányér aludttejet
  azt is csak úgy kanál nélkül
  megélek a dolog nélkül
  

  lakodalom sokadalom

  (szentegyházasfalu, udvarhelyszék)

  lakodalom sokadalom
  nincsen akkor beteg asszony
  aratás meg a kapálás
  akkor van a nagy jajgatás
  
  házasodjál meg te pista
  feleséged lesz anniska
  jaj anniska olyan tiszta
  a fazekat ki se mossa
  
  kenyeret is jól tud sütni
  hétszer keleszt kovászt neki
  ötször-hatszor begyújt neki
  mégis sültelen kiszedi
  
  fölkel reggel nyolc órakor
  feje olyan mint a bokor
  keze nem fog a mocsoktól
  szeme nem lát a csipától
  
  a fejébe olyan tetű
  mint egy . kesztyű
  a szemébe olyan csipa
  mint egy kétkrajcáros pipa
  

  egy menyasszonyé

  (szék, mezőség)

  a menyasszony szép virág
  koszorúja gyöngyvirág
  az a boldog vőlegény
  ki azt mondja az enyém
  a menyasszony gyöngykoszorú
  csak az én szívem szomorú
  a menyasszony szíve tája
  boldog minden dobbanása
  
  virágos a fa teteje
  koszorús a leány feje
  hullani kell a virágnak
  esküdni kell a leánynak
  gyere rózsám gyere már
  mert a szívem téged vár
  téged óhajt téged vár
  téged csókolni nem kár
  
  szép a leány ha lánykort él
  szép hajával játszik a szél
  azt se tudja mi a bánat
  még lánybarátival játszhat
  de a leány férjhez megy már
  s kalickába bézárt madár
  megtudta hogy mi a bánat
  mert az örömtől megválott
  

  nincsen a világon nagyobb nyomorúság

  (szék, mezőség)

  nincsen a világon
  nagyobb nyomorúság
  mint kik összepárosodnak
  s nem szeretik egymást
  ha meg kell ölelje
  karjait fájlalja
  ha meg kell csókolja
  bús könnyit hullatja
  
  szeretlek szeretlek
  csak ne mondd senkinek
  míg a templom földjén
  össze nem esketnek
  ne mondd meg anyádnak
  hogy szeretlek téged
  ne tudja meg senki
  hogy meghalok érted
  
  rózsám ha meghalok
  tégy egy annyit értem
  hogyha nem is sajnálsz
  sirassál meg engem
  ne sirassál rózsám
  ott hol sokan látnak
  sírd ki két szemedet
  magányos fejfámnak
  

  édesanyám mért is szültél

  (szék, mezőség)

  édesanyám mért is szültél
  ha engemet megvetettél
  mért is szültél a világra
  örökös szomorúságra
  édesapám is volt nékem
  nem is olyan réges-régen
  
  mért nincs apám mért nincs anyám
  csak mióta meghalt apám
  édesanyám hol a szíved
  hol az anyai szerelmed
  
  mért virágzik jégvirágot
  mért vetetted meg a lányod
  kimegyek a tevetőbe
  leborulok egy sírkőre
  
  az a sírkő kinek jele
  ott van apám eltemetve
  leborulok sírhalmára
  szívem vigasztalására
  
  göröngyei azt susogják
  itt vár reád a boldogság
  itt lesz szíved meggyógyulva
  itt lesz lelked megnyugodva
  édesanyám mért is szültél
  ha ennyire megvetettél
  de sok mindennek kitettél
  a bánattól nem kíméltél
  

  felvidéki párosítók

  (kétvízköz, esztergom megye)

  a varga józsinak
  a varga józsinak
  franyó bözsit visznek
  szél fújja az arany erdőt
  a fenyőnek ágát
  
  a kicsmer sanyinak
  a kicsmer sanyinak
  dávid julist visznek...
  
  a jónás palinak
  a jónás palinak
  dávid trézit visznek...
  
  a csernák ferinek
  a csernák ferinek
  fucskó jolánt visznek...
  

  széles a duna magas a partja

  (kétvízköz, esztergom megye)

  széles a duna magas a partja
  nincs olyan legény ki átugorja
  kovács pista átugorja
  a csizmáját besárolja
  az ám a legény
  
  leteszi szűrjét a duna mellé
  lehajtja fejét a juliska mellé
  varga julcsa jár utána
  nehéz batyut hord utána
  az ám a leány
  varga julcsa jár utána
  páros csókot hány utána
  az ám a leány
  

  az ipoly partjára

  (kétvízköz, esztergom megye)

  az ipoly partjára
  kertet kerítettem
  mind a négy sarkára
  rózsafát ültettem
  
  rózsafa levele
  lehajlik a vízre
  régi babám szavai
  most jutnak eszembe
  
  elejbe elejbe
  sárga ló elejbe
  be talál ugrani
  az én kiskertembe
  
  be talál ugrani
  kárt talál csinálni
  rózsafa levelét
  le találja rágni
  

  mély a dunának a széle

  (kétvízköz, esztergom megye)

  mély a dunának a széle
  mély a dunának a széle
  sej de még mélyebb a közepe
  
  barna legény méresgeti
  sej által akar rajta menni
  sej piros rózsát szakítani
  
  nem tevéled akartam én
  sej rózsám szerelembe esni
  sej egy tányérból ketten enni
  
  de az isten így akarta
  de az isten így akarta
  sej legyen meg az akaratja
  
  megtetszett a csalfa szemed
  a két ügyes dolgos kezed
  sej a hűséges szép szerelmed
  

  volt nékem szeretőm

  (hetény, kürt, komárom megye)

  volt nékem szeretőm
  falu végen kettő
  nem volt búzakenyér
  meghalt mind a kettő
  
  egyiket temettem
  virágos kiskertbe
  másikat pedig a
  szívem közepébe
  
  egyiket öntöztem
  tiszta duna vízzel
  másikat pedig a
  sűrű könnyeimmel
  

  szárnya szárnya a fecskének

  (hetény, kürt, komárom megye)

  szárnya szárnya a fecskének
  jobb a lánynak mint a menyecskének
  jobb a lánynak kisangyalom
  mint a menyecskének
  
  mert a lánynak befonják a haját
  azt gondolja övé egész világ
  azt gondolja kisangyalom
  az övé egész világ
  
  menyecskének bekötik a fejét
  búban tölti az egész életét
  búban tölti kisangyalom
  az egész életét
  

  nem ám az az asszony

  (hetény, kürt, komárom megye)

  nem ám az az asszony
  kinek sok lúdja van
  hanem az az asszony
  kinek szép lyánya van
  nékem is van kettő
  mint az arany vessző
  illik a fejére
  a szép selyemkendő
  nékem is van kettő
  mint az arany vessző
  ráillik a fejére
  az aranyos fejkendő
  
  minek a hat ökör
  hosszú istállóba
  ha nincsen szerelem
  a vetett nyoszolyába
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mért nem termettél meg
  minden fa tetejen
  
  minden fa tetején
  a fügefa levelén
  hogy szakajtott volna
  minden szegény legény
  lám én szakajtottam
  de elszalajtottam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  

  verd meg isten

  (ördöngösfüzes, észak-mezőség)

  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  mer az enyém igaz volt
  mégis megcsalatkozott
  mégis megcsalatkozott de csuhajja
  
  ez az utca szebenyi
  szabad rózsát cserélni
  szőkét barnát pirosat
  amilyent én akarok
  amilyent én akarok de csuhajja
  
  a füzesi csorgóvíz
  olyan édes mint a méz
  aki iszik belőle
  vágyik a szerelemre
  vágyik a szerelemre de csuhajja
  

  adj egy kicsit te kati

  (ördöngösfüzes, észak-mezőség)

  adj egy kicsit te kati
  az isten megfizeti
  az isten megfizeti de fizeti
  ne bánd édes virágom
  hogy így élem világom
  hogy így élem világom de világom
  éljed te is nem bánom
  szívemből azt kívánom
  szívemből azt kívánom de kívánom
  
  három kupa máléliszt
  megcsókolt egy gazdatiszt
  megcsókolt egy gazdatiszt de gazdatiszt
  ha megcsókolt ő bánja
  ő kerül a kórházba
  ő került a kórházba de csuhajja
  

  csujogatás

  (ördöngösfüzes, észak-mezőség)

  nyüsző lányok ügyes lányok
  mind a legény után járnak
  úgy járnak a legény után
  mint a róka a tyúk után
  

  azt gondoltad babám bánom

  (ördöngösfüzes, észak-mezőség)

  azt gondoltad babám bánom
  hogy tetőled meg kell válnom
  megválásom csak egy álom
  bús szívem másnak ajánlom
  
  szerettelek babám nagyon
  de már annak vége vagyon
  vége vagyon szerelmünknek
  teljen kedve irigyimnek
  irigyeim irigyelték
  az ösvényt elkerítették
  nem tövissel se nem fával
  csak az irigyek szájával
  
  irigyeim sokan vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  csináltatok kőpalotát
  irigyimnek akasztófát
  közepébe tükrös szobát
  hol a babám fesse magát
  
  jaj de csendes eső esik
  halálomat sokan lesik
  azért lesik halálomat
  vegyék el a galambomat
  d én azért se halok meg
  hogy a szíve hasadjon meg
  

  anyám anyám édesanyám

  (ördöngösfüzes, észak-mezőség)

  anyám anyám édesanyám
  minek neveltél fel engem
  bús életem bánat napom
  fekete gyász alatt lakom
  
  elcserélném de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  hull ölembe hull a földre
  hull a gyászos kebelembe
  
  éjjel sírok nappal sírok
  míg a jó anyámhoz jutok
  ott nincs panasz nincsen átok
  fekete föld orvosságom
  

  bánjad asszony bánjad

  (ditró, gyergyószék)

  bánjad asszony bánjad
  hogy lányodhoz járok
  minél jobban bánod
  annál jobban járok
  
  nappal véle járok
  éjjel véle hálok
  paplanyos ágyába
  jól bétakarózok
  
  csak azért szerettem
  falu végén lakni
  oda jár a rózsám
  lovát itatgatni
  
  nem lovát itatja
  magát fitogtatja
  szép piros orcáját
  vélem csókoltatja
  

  száraz a bokor a tetőn

  (ditró, gyergyószék)

  száraz a bokor a tetőn
  s haragszik az én szeretőm
  ha haragszik majd kibékül
  vaj a háta jól megkékül
  
  megyek az úton lefelé
  senki se mondja gyere bé
  senki se mondja gyere bé
  túrós kenyert veszek elé
  
  szeress szeress csak nézd meg kit
  mert a szerelem megvakít
  engemet is megvakított
  örökre megszomorított
  
  s édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de nincs kinek
  fogadnom kell idegennek
  

  ha a molnár malma

  (ditró, gyergyószék)

  ha a molnár malma
  mind aranyat járna
  úgy se kéne nékem
  a molnárné lánya
  
  koszos a bokája
  zabolás a szája
  úgyse kéne nékem
  a molnárné lánya
  

  anyám édesanyám

  (ditró, gyergyószék)

  anyám édesanyám
  szívem édesanyám
  anyám édesanyám
  fölnevelő dajkám
  
  mikor ringatgattál
  a ringó bölcsőbe
  ringatgattál volna
  kicsi koporsóba
  
  mikor takargattál
  gyenge gyolcsruhába
  takargattál volna
  a földnek gyomrába
  
  mikor született volt
  a bánya tetején
  eleresztett volna
  az orotva vizén
  
  hadd ettek volna meg
  tengernek halai
  sirattak volna meg
  tengernek habjai
  

  arany és kék

  gyere kismadárka

  (kalotaszeg)

  gyere kismadárka
  vidd el a levelem
  tedd az ablakába
  kit a szívem szeret
  s mondd meg azt üzenem
  szeressen ha lehet
  
  majd meghalok érte
  úgy kívánom látni
  rózsapiros ajkát
  száz csókkal lezárni
  márványfehér testét
  a magamévá tenni
  
  nem engedi az anyja
  hogy vele találkozzam
  inkább képes a világból kiátkozzon
  olyan legény kell
  ki gazdagságot hozzon
  
  nádfedeles házban
  él egy árva legény
  sírva furulyázza
  hát mit is akarok én
  hogy is mer szeretni
  aki árva szegény
  

  nem tudja azt senki csak a jó isten

  (kalotaszeg)

  nem tudja azt senki csak a jó isten
  milyen bánat nyomja az én szívemet
  ha kicsapna tenger lenne belőle
  nagy a világ elborítná örökre
  
  arra kérem én a jó istenemet
  gyógyítsa meg az én gyenge szívemet
  gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  ha nem pedig most vegyen el engemet
  

  én istenem vigyél oda

  (kalotaszeg)

  én istenem vigyél oda
  hova a szívem gondolja
  
  húzzad édes muzsikásom
  mer én néked megszolgálom
  ha elszakad az a húr
  megfizeti ez az úr
  

  gyolcs az ingem aranyrojt az alja

  (kalotaszeg)

  gyolcs az ingem aranyrojt az alja
  nem vagyok én a faluban
  a lányoknak alja
  kolozsvár megyében
  ülök az én barna babám ölében
  
  téged isten soha meg ne verjen
  egyik szerencsétlenségből
  a másikba vessen
  kolozsvár megyében
  ülök az én szép szeretőm ölében
  

  iszom a bort a pálinkát

  (kalotaszeg)

  iszom a bort a pálinkát
  úgy verem a szívem búját
  igyál lelkem adj nekem is
  szomjan meg kell haljak én is
  
  én istenem sok este jön
  akit várok sohasem jön
  

  epilógus

  megszabadultam már

  (pereg, pest megye)

  megszabadultam már
  én a testi haláltól
  és megmenekedtem
  minden nyavalyáimtól
  bűntől és ördögtől
  ez csalárd világtól
  az örök kárhozattól
  
  lelkemet ajánlom
  a hatalmas istennek
  és testemet hagyom
  ő anyjának a földnek
  ez világot pedig
  az én feleimnek
  még őbenne élőknek
  

  gyászba borult isten csillagvára

  (pereg, pest megye)

  gyászba borult isten csillagvára
  függönyt vont a mennynek ablakára
  jaj mikor két szívnek meg kell válni
  keserűvé szok a méz is válni