bolt.piarista.hu

Nóták

  Ivánovics Tünde / Beli buba

  1. mért küldött az úrasszony

  mért küldött az úrasszony haja gyöngye haja
  nektek hidat csinálni haja gyöngye haja
  minek nektek az a híd haja gyöngye haja
  nektek azon átjárni haja gyöngye haja
  
  nyiss kaput nyiss mácsai kislánynak
  nem nyitok nem mácsai kislánynak
  
  új vár fényes vár borsos kapitány
  leszek jámbor jó vitéz hídon megyek át
  

  2. kis pacsirta a magasba

  kis pacsirta a magasba

  (mohol, vajdaság)

  kis pacsirta a magasba
  hangja az eget hasíjja
  hasíjja a magas eget
  juhászlegény úgy legeltet
  
  ha esik is hordja fújja
  juhászlegény a pusztába
  de a paraszt a szobába
  alszik paplanos ágyába
  
  mit ér az a paplanos ágy
  ha nincs göndör szőrű subád
  göndör suba szép feleség
  ebben van a gyönyörűség
  göndör suba szép szerető
  de szeretem mind a kettőt
  

  szegény vagyok szegény volt az anyám

  (mohol, vajdaság)

  szegény vagyok szegény volt az anyám
  tisza partján kis gunyhó a tanyám
  kakukk madár dalolja a nótámat
  de irigylik tőlem a babámat
  
  szegény vagyok szegénynek születtem
  a babámat igazán szerettem
  az irigyek elrabolták tőlem
  most lett szegény igazán belőlem
  
  elmegyek én messze földre lakni
  ahol engem nem ismer majd senki
  elmegyek én a világ végére
  hogy ne legyek senkinek terhére
  
  elmegyek én tőletek messzire
  hogy ne legyek senkinek terhére
  nem hagyják a babámat hogy szeressem
  árva szívem meg kell hogy repedjen
  

  elmegyek elmegyek

  (mohol, vajdaság)

  elmegyek elmegyek
  el is van vágyásom
  ebbe a szép kis faluba
  nincsen maradásom
  
  ha elmégy ha elmégy
  csak hozzám igaz légy
  igaz szívű szerelmedet
  hamisra ne fordítsd
  
  ha jóra fordítod
  áldjon meg az isten
  ha rosszra fordítod babám
  verjen meg az isten
  

  máma péntek holnap szombat

  (mohol, vajdaság)

  máma péntek holnap szombat
  holnapután vasárnap
  kiállnak a lányok a kapuba
  csak rólam pletykáznak
  szép máholi lányok
  ne járjon a szátok
  hazagyün a katonaszeretőm
  nem szólok hozzátok
  
  kizöldült a fügefa levele
  sej tavasz akar lenni
  sáros lett a szép moholi utca
  föl köll azt söpörni
  söpörjétek lányok
  az utcát tisztára
  jön a babám hosszú szabadságra
  csikorgós csizmába
  

  3. kiskormos szám

  elmentem én a kocsmába magamat mulatni
  (dél-alföld)
  
  elmentem én a kocsmába magamat mulatni
  utánam jött kisangyalom haza pirongatni
  muzsikának szép a hangja
  kisangyalom menj el haza
  addig még ki nem kapsz
  

  az olájok az olájok facipőben járnak

  (dél-alföld)

  az olájok az olájok facipőben járnak
  azok élik világukat akik ketten hálnak
  lám én szegény szolgalegény csak egyedül hálok
  akármerre kaparászok csak falat találok
  
  mindenkinek van babája csak énnekem nincsen
  kinek kettő kinek három nékem egy csepp sincsen
  ha az isten egyet adna jaj de megbecsülném
  kezét lábát összekötném a füstre föltenném
  

  édesanyám azt a szál rozmaringot

  (dél-alföld)

  édesanyám azt a szál rozmaringot
  amit a szeretőm anyja ideadott
  kösse össze tegye vízbe de pohárba
  a szeretőm esküvője napjára
  

  uccu bizony megérett a meggy

  (dél-alföld)

  uccu bizony megérett a meggy
  uccu bizony maradt rajta egy
  mennél jobban érik a meggy
  annál jobban meggy meggy meggy
  mennél jobban kérik a lányt
  annál jobban megy megy megy
  
  úgy tetszik hogy jó helyen vagyunk itt
  úgy tetszik hogy máskor is voltunk itt
  mennél jobban érik a meggy
  annál jobban meggy meggy meggy
  mennél jobban kérik a lányt
  annál jobban megy megy megy
  

  4. széki lassúk

  székvárosi öreg templom harangja

  (szék, mezőség)

  székvárosi öreg templom harangja
  jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
  de amikor elhozza az esti szél
  eszembe jut hogy te engem szerettél
  
  nem szeretsz már nem hallom a harangszót
  nem hoz nekem az életbe soha jót
  sírig tartó hű szerelmet fogadtál
  s az estéli harangszónál megcsaltál
  
  száradjon el minden virág a réten
  aludjon el minden csillag az égen
  nap se süssen gyász borítsa az eget
  mer egy legény csalta meg a szívemet
  

  jól esik a bús szívnek

  (szék, mezőség)

  s jól esik a bús szívnek
  hogyha panaszolhat
  hogyha bánatjaiból
  másnak is adhat
  
  ó én édes galambom
  olyan mind szeretlek
  éjfél fertály óráig
  el sem felejtelek
  
  még éjjel is álmomban
  tégedet ölellek
  de mikor megébredek
  csak hűlt helyed lelem
  

  5. szőke vize zavaros a tiszának

  (magyarszovát, mezőség)

  szőke vize zavaros a
  szőke vize zavaros a tiszának
  mondd meg annak a szép barna
  mondd meg annak a szép barna kislánynak
  hogy az egész tisza vize mentében
  hamisabb lány nincs nálánál senki sem
  
  s mi dolog az hogy a tisza
  s mi dolog az hogy a tisza befagyott
  s mi dolog az hogy a babám
  s mi dolog az hogy a babám elhagyott
  s szokása a tiszának a befagyás
  a legénynek a szerető elhagyás
  
  ha én aztat tudtam volna
  ha én aztat tudtam volna istentől
  hogy a szívem megválik a
  hogy a szívem megválik a tiedtől
  adtam volna száz aranyat pengőben
  hogy ne szerettelek volna előre
  

  6. magyarpalatkai muzsika

  szépen szól a vásárhelyi nagy harang

  (magyarpalatka, mezőség)

  szépen szól a vásárhelyi nagy harang
  szépen húzza három fehér vadgalamb
  három fehér vadgalambnak hat párja
  s nem kell nékem senki megunt babája
  
  három csillag van az égen egy sorban
  három szeretőm van nékem egyforma
  három közül egy az igaz szerető
  másik kettőt áldja meg a teremtő
  

  engem anyám úgy szeretett

  (magyarpalatka, mezőség)

  engem anyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett s úgy rengetett
  keszkenőbe takargatott
  mégis idegennek adott
  
  édes volt az anyám teje
  keserű a más kenyere
  keserű is savanyú is
  de még sokszor panaszos is
  

  nincsen csillag az egen

  (magyarpalatka, mezőség)

  nincsen csillag az egen mert lehullott
  nekem sincsen szeretőm mert elhagyott aj-na-na...
  
  elátkozlak mer elhagytál engemet
  mer a csillag is elhagyja az eget aj-na-na...
  

  táncszók

  szeret engem valaki
  de nem mondom meg hogy ki
  
  az este is béjött vót
  kilenc almát hozott
  
  mind a kilenc piros vót
  s a legény is ügyes vót
  
  húzzad cigány húzzad jobban
  táncolni való kedvem van
  
  húzzad cigány reggelig
  reggel is egy darabig
  míg a pendely langgal íg
  
  úgy szeretem a táncot
  mint a cigány a fánkot
  
  de még jobban a legényt
  mint a cigány a lepényt
  

  7. szivaroztam megégettem a számat

  (magyarszovát, mezőség)

  szivaroztam megégettem a számat
  odahaza más öleli a babámat
  más öleli más is ül az ölébe
  más leánynak kacsingat a szemébe
  
  s életemben csak egyszer voltam boldog
  akkor is a két szememből könny hullott
  sírtam biz én örömömben hogy szeret
  bánatimba hogy az enyém nem lehet
  
  s egyik árokbul a másikba estem
  rólad babám minden gondom levettem
  s úgy levettem hogy soha eszembe se jut
  jóságodért fizessen meg a jézus
  
  s verd meg isten ki a gőzöst csinálta
  de még jobban aki azt kitalálta
  elviszik a magyar legényt messzire
  a császárnak keserű kenyerére
  elviszik a szegény legényt messzire
  oroszország véres harcmezejére
  

  8. hozd fel isten azt a napot

  (bukovinai keserves)

  hozd fel isten azt a napot
  hadd süsse föl a harmatot
  a harmatot a mezőkön
  a bánatot a szüvemön
  
  felsütött a nap sugara
  minden ember ablakára
  én istenem mi az oka
  az enyimre nem süt soha
  
  sír a szemem hull a könnyem
  de heába fáj a szüvem
  feljött a nap szépen ragyog
  búval hagyott sírva kapott
  
  jobb lett volna ne születni
  mint ennyi bánatot érni
  búval élem világomot
  sírva tőtöm napjaimot
  
  teremtett az isten búra
  anyám szült nyomorúságra
  jobb lett volna kiskoromba
  ha az isten elvett volna
  
  eltelt tőlem minden vígság
  csillagom se ragyog immán
  felsütött a hajnalcsillag
  nekem soha meg se virjad
  

  9. gombosi népdalok

  nem kívánok én már élni

  (gombos/bogojevo, vajdaság)

  nem kívánok én már élni
  mer még sok bút fogok érni
  de ha én még soká élek
  mindig búsabb napot érek
  
  jaj istenem de megvertél
  hogy két szeretőt rendeltél
  az egyiket nem szeretem
  a másik nem szeret engem
  

  nem akar az ökörcsorda legelni

  (gombos/bogojevo, vajdaság)

  nem akar az ökörcsorda legelni
  nem akar a kisangyalom szeretni
  szeretetét félbe akarja hagyni
  meg kell az én bús szívemnek hasadni
  
  jaj de nehéz az szerelmet titkolni
  jaj de nehéz két szeretőt tartani
  mind a kettőt egyformán kő szeretni
  de sokat kő kisangyalom szenvedni
  
  a hódvilág ha fölgyün is eltemül
  az én rózsám ha meglát is elkerül
  kerülj is el kisangyalom örökre
  úgyis tudom más van a te szívedbe
  

  márványkőből van az édesanyám körösztje

  (gombos/bogojevo, vajdaság)

  márványkőből van a márványkőből van az édesanyám körösztje
  odajárok oda odajárok oda minden szombaton este
  kelj föl anyám kedves édesanyám csak még egyet szólj hozzám
  árva leány vagyok a szeretőm elhagyott nemsokára meghalok
  
  diófábul van a diófábul van a kisangyalom kapuja
  odajárok oda de odajárok oda minden szombat éccaka
  lassan gyere kedves kisangyalom lassan gyere be rajta
  hogy az édesanyám az öreg édesanyám a kopogásid ne hallja
  
  lassan gyere kedves kisangyalom lassan gyere be rajta
  hogy az édesanyám a jó édesanyám a kopogásid ne hallja
  

  rozmaringszál fölsiet az ég felé

  (gombos/bogojevo, vajdaság)

  rozmaringszál fölsiet az ég felé
  jaj de régen voltam a szeretőmé
  majd elmenyek estére ha sötét lesz
  maj ha tudom hogy a babám otthon lesz
  
  azt gondolom hogy én bánom nem biz én
  hogy tetűled meg kell válni az idén
  megkerülöm kis bogolyát elég nagy
  vagyok olyan leány mint te legény vagy
  

  10. gyimesi gardonos

  édesanyám pénz vagyon a zsebembe

  (gyimes)

  édesanyám pénz vagyon a zsebembe
  arra kérem ki ne vegyen belőle
  ha kiveszen csináltasson koporsót
  négy sarkára veresse rá a jajszót
  
  édesanyám mért szültél a világra
  mért nem dobtál a zavaros tiszába
  tisza vize vitt volna a dunába
  most a szívem akiért fáj nem fájna
  

  lefelé folyik a tisza

  (gyimes)

  lefelé folyik a tisza nem folyik az többet vissza
  odajár az én szeretőm csipkés zsebkendőjét mossa
  tisztára kimossa szépen kivasalja
  egy szép vasárnap délután sírva a zsebembe szúrja
  
  elvágtam a kisujjamot folyik el a piros vérem
  nincsen nékem szép szeretőm ki bekösse sebeimet
  gyere nyári babám ne restelld bekötni
  mert én se restellettem babám három évig hozzád járni
  

  édes kicsi galambom

  (gyimes)

  édes kicsi galambom
  megyek el a vonaton
  ó ne menj el ne menj el
  háljunk ketten az éjjel
  háljunk ketten ma éjjel
  
  ezer lej a zsebembe
  elköltöttem belőle
  olyat ütök a földre
  kettőt feleségemre
  legyen asszony belőle
  
  úgy akarják ne éljek
  hogy véled ne is beszéljek
  de én attól nem félek
  mikor látlak beszélek
  mindig véled beszélek
  
  a képedet angyalom
  a szívem mellett hordozom
  ha akarod hogyha nem
  mindig itt vagy mellettem
  mindig itt vagy énvelem
  

  11. kertem alatt teli van ibolyával

  (kőrösfő, kalotaszeg)

  kertem alatt teli van ibolyával
  gyere babám szedd a kötőd aljába
  lyukas a kötőm eleje a lila csuhaj a lila
  mind kihullott belőle az ibolya
  
  kertem alatt folyik a körös vize
  abba fürdik a babám minden este
  körös vize ne vidd el a kökényszemű babámat
  fáj a szívem meg is hasad utána
  

  tiszta búzát szedeget a vadgalamb

  (kőrösfő, kalotaszeg)

  tiszta búzát szedeget a vadgalamb
  szépen szól a kőrösfői nagyharang
  azt veri ki mind a négy oldalára
  szép a babám e világon nincs párja
  
  a jó isten adta volna azt nekem
  hogy ne tudtam volna mi a szerelem
  gyenge szívem soha se is fájt volna
  bánatos könnyeim nem hulltak volna
  

  nincsen annál betyárosabb élet

  nincsen annál betyárosabb élet
  (kőrösfő, kalotaszeg)
  
  s nincsen annál betyárosabb élet
  melyik kislány suszter legényt szeret
  suszter legény zöld surc van előtte
  ha ránézek fáj a szívem érte
  suszter legény zöld surc van előtte
  de sok lánynak fáj a szíve érte
  
  s nincsen annál betyárosabb élet
  melyik legény varró kislányt szeret
  varró kislány csörgeti a gépet
  babájának varrja a gyócsinget
  varró kislány csörgeti a gépet
  babájának varrja a gyócsinget
  

  nagygazda volt az apám

  (kőrösfő, kalotaszeg)

  nagygazda volt az apám
  nagy birtokot hagyott rám
  hat ökörnek kötelét
  három vasvilla nyelét
  ihaj csuhaj három vasvilla nyelét
  
  s úgy ég a tűz ha lobog
  úgy élek én ha lopok
  ha nem lopok cserélek
  mégis igazán élek
  ihaj csuhaj mégis igazán élek
  

  12. kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás és szapora

  jaj de szépen harangoznak

  (kalotaszeg)

  jaj de szépen harangoznak
  talán az én galambomnak
  bárcsak addig ne temetnék
  még én innet odaérnék
  
  s olyan tisztességet tenni
  török muzsikást fogadni
  apja anyja mulatozna
  én meg csak úgy sírdogálnék
  
  kísérj ki rózsám a sírig
  az örök nyugodalomig
  vess reám egy lapát földet
  talán megérdemlem tőled
  

  a temető kapu

  (kalotaszeg)

  s a temető kapu
  végre ki van nyitva
  s azon visznek bé engemet
  hej abba a fekete sírba
  
  sírom két oldala
  rózsával kirakva
  kőrösfői híres lányok
  hej sírva ültették azt oda
  
  s szedjétek le lányok
  rólam a virágot
  csak azt az egy nefelejcset
  hej lányok le ne szakítsátok
  
  s tűzzétek a mellyetekre
  hej százszor jusak eszetekbe
  

  zöld szalagot kötöttem a hajamba

  (kalotaszeg)

  zöld szalagot kötöttem a hajamba
  nem vagyok én a leányok utólja
  sem eleje sem az alja nem vagyok
  amér az a barna legény elhagyott
  
  ??? cigány törjön el a muzsikád
  mikor én táncolok akkor ne cifrázd
  húzd el nékem lassan szépen csendesen
  hogy a babám százszor jobban szeressen
  úgy húzzad el lassan szépen csendesen
  a babám szíve százfelé megrepedjen
  

  fehér rózsa tulipán

  (kalotaszeg)

  fehér rózsa tulipán
  húzd a nótám te cigány
  fehér rózsa tulipán
  húzd a nótám te cigány
  három éjjel három nap
  kimulatom magamat
  három éjjel három nap
  nem elég a lábamnak
  
  ez a lábam ez ez ez
  jobban járja mint emez
  ez a lábam ez ez ez
  jobban járja mint emez
  édes lábam jól vigyázz
  mer a másik meggyaláz
  édes lábam jól vigyázz
  mer a másik meggyaláz
  

  13. nem zörög a fa levele

  (kőrösfő, kalotaszeg)

  nem zörög a fa levele ha ja szél nem fújna
  szerettelek kisangyalom egész világ tudta
  s titok a szerelem félek az édesanyámtól
  jobb lesz nekünk kisangyalom elválni egymástól
  

  14. átkozott szerelem

  nyikorog a szekér

  (szék, mezőség)

  nyikorog a szekér
  szép hat ökör húzza
  mellette egy barna legény
  könnyeit hullatja
  mellette egy barna legény
  könnyeit hullatja
  
  ne sírj barna legény
  ne hullasd könnyedet
  ne sírj barna legény
  ne hullasd könnyedet
  mer akit szerettél
  mást szeret nem tiged
  
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  mért nem termettél meg
  minden falevelen
  mért nem termettél meg
  minden falevelen
  
  minden falevelen
  minden fa tetején
  hogy szakított volna
  minden szegény legény
  hogy szakított volna
  minden szegény legény
  
  minden fa tetején
  minden bokor alján
  hogy szakított volna
  minden szegény lejány
  hogy szakított volna
  minden szegény lejány
  
  s lám én szakítottam
  de megcsalatkoztam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  

  15. bánat bánat de nehéz vagy

  (küküllő-mente, székelyföld)

  bánat bánat de nehéz vagy
  de rég hogy a szívemen vagy
  szállj le bánat a szívemről
  elég volt a becsületből
  
  eladnálak de nincs kinek
  bánatja van mindenkinek
  eladnálak de nincs kinek
  bánatja van mindenkinek
  

  rég elhúzták az estéli harangot

  (küküllő-mente, székelyföld)

  rég elhúzták az estéli harangot
  ki az aki még mostan is barangol
  csak én járok a faluba egyedül
  keresem az álmot de az elkerül
  
  amott egy ház a tetejébe két gólya
  alant egy pár ember a kis ajtóba
  legény s leány egyik szőke a más barna
  legény a lányt a subájába takarja
  
  rég megmondtam kisangyalom ne szeress
  nincs egyebem mit a két karom keres
  szeress olyat kinek ökre s szekere
  hogy a bánat hervasszon el mellette
  

  nézd meg anyám mit mutatok

  (küküllő-mente, székelyföld)

  nézd meg anyám mit mutatok
  milyen szép lányt táncoltatok aj lalala
  egyenesebb a nádszálnál
  szebb a csokros violánál csuhaj haj
  
  tudod babám mit fogadtál
  mikor kis kertemben jártál aj lalala
  rózsát kértem szegfűt adtál
  jaj de hamis lelkű voltál csuhaj haj
  

  táncszók

  ez a lábam ez ez ez
  jobban járja mint emez
  
  

  nincsen kedvem mert elvitte a fecske

  (küküllő-mente, székelyföld)

  annak adta aki megérdemelte
  de fecskemadár ejahaj hozd vissza ja kedvemet
  kedvem után a régi szeretőmet
  

  16. beli buba beli beli

  (magyarszovát, mezőség)

  beli buba beli beli
  beli buba beli beli
  kicsi kutyasággal teli
  beli buba párnára
  kicsi kutya szalmára
  
  a mamája elrengeti
  a mamája elringassa
  szépen álmodozni hagyja
  beli buba beli beli
  kicsi kutyasággal teli
  
  beli buba párnára
  kicsi kutya szalmára
  beli buba beli beli
  kicsi kutyasággal teli
  beli kicsi buba beli
  
  a mamája elringassa
  szépen álmodozni hagyja
  álmodj szépet álmodj jót
  arany diót mogyorót
  beli buba beli beli