bolt.piarista.hu

Nóták

  Jánosi együttes / Kossuth izenete eljött

  1. nem úgy van már mint volt régen

  nem úgy van már mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem úgy illatoz a virág
  kétszínűvé lett a világ
  
  átok fogta meg a magyart
  mert az soha együtt nem tart
  rajta igaz a közmondás
  amennyi ház annyi szokás
  
  régi őseink elhaltak
  kik a közjónak hódoltak
  hej ha most feltámadnának
  újra sírba szállanának
  
  ha a hív jutalmat nem kap
  nem igazat papol a pap
  el kell veszni a világnak
  vagy győzni az igazságnak
  
  illatozik már a virág
  egyszínűvé vált a világ
  nincs uraság sem titulus
  közös most a nemzeti juss
  
  most szívem már búval nem ég
  földerült már a magyar ég
  bár sokára mégis végre
  tisztán kelt napja az égre
  
  nincs már átok a magyaron
  van most mind egy akaraton
  napja legyőzte a borút
  szabadságból font koszorút
  

  3. él a magyar áll buda még

  él a magyar áll buda még
  megköszönjük neked jó ég
  most lösz fényös buda vára
  mert ott a magyar kormánya
  tündöklik
  
  kossuth kedves polgártársunk
  búterhölve sose lássunk
  fogd föl buzgón ügyeinket
  arra kérjük teremtőnket
  áldjon mög
  
  kossuth a magyar mentője
  áldja mög a teremtője
  mond a magyar örök hálát
  megkönnyíti terhös vállát
  általa
  
  széttört a magyar bilincse
  szabadság a nemzet kincse
  él hazánk hazák hazája
  azt zengje a magyar szája
  míg csak él
  

  5. gyere pajtás katonának

  gyere pajtás katonának
  jobb lesz dolgod mint apádnak
  se nem kapálsz se nem kaszálsz
  pesti kaszárnyában sétálsz
  éljen a nemzet
  
  az ezredes azt izente
  kevés az ő regementje
  ha még egyszer azt izeni
  magam is el fogok menni
  éljen a nemzet
  
  az én rózsám íródeák
  nem kell néki gyertyavilág
  megírja ő a levelet
  a ragyogó csillag mellett
  kedves galambom
  

  7. kossuth izenete eljött

  kossuth izenete eljött
  magyar nemzet talán győzött
  nekünk es most el kell menni
  szabadságért ki kell állni
  
  mind elmennek a legények
  mindennapi reménységek
  mind elmennek katonának
  kossuth lajos huszárjának
  
  búcsúzásunk rövid legyen
  szívetekbe kárt ne tegyen
  mi elmegyünk közületek
  isten maradjon véletek
  

  este jött a parancsolat számunkra

  este jött a parancsolat számunkra
  indulni kell magyar fiak a harcra
  sírtam mint a záporeső
  hogy tőled búcsúzni késő
    galambom
  
  korán reggel megütötték a dobot
  kiadták a kemény parancsolatot
  indulni kell a csatába
  csókot sem adtam szép szádra
    galambom
  
  ha az isten visszahoz majd még egyszer
  megkérdezem mit fogadtál ezerszer
  hogy mindaddig hívem maradsz
  míg tart itt erdélyben a harc
    puchnerrel
  
  ha meghalok vagy a csatán elesem
  itt a tábor válassz egy mást helyettem
  hullass értem egy pár könnyet
  talán megérdemlem tőled
    galambom
  

  9. mi piroslik ott a síkon távolba

  mi piroslik ott a síkon távolba
  csonka honvéd piros vére a hóba
  sok halált szórt az ellenség sorára
  haj de végre egy golyó őt találta
  
  ágyú helyett koporsót visz a szekér
  benne fekszik egy magyar honvéd-tüzér
  koporsóján csákója és fegyvere
  szemfedőül katonaköpenyege
  
  bajtársai kivont karddal követik
  fájdalmukban olykor meg is könnyezik
  nincs harangszó csak pár ágyúdörrenés
  ennyiből áll a tüzéri temetés
  
  zöld erdőben fekete sír domborul
  aki látja szívében megszomorul
  fák tetején bús csalogány úgy beszél
  szabad földben nyugszik egy honvéd tüzér
  

  10. lágy a kenyér pirítani nem lehet

  lágy a kenyér pirítani nem lehet
  kossuth lajos igazságot nem tehet
  kossuth lajos béfogatta hat lovát
  felültette feleségét két fiát
  
  bézáratta jó hintaja ajtaját
  úgy viszi az igaz magyar koronát
  a németnek ezüst pénzét s aranyát
  a németnek ezüst pénzét s aranyát
  
  a toronyban fehér zászlók lobognak
  az alatt a magyar fiúk zokognak
  kérdik egymást jó barátom mi újság
  kossuth elment oda van erdélyország
  
  idehozták a muszkát a nyakunkra
  barátunk lett nekünk már a francia
  nem tudom én hazatérünk valaha
  erdélyország a fiait sirassa
  

  12. honnan jössz te oly leverten bús pajtás

  honnan jössz te oly leverten bús pajtás
  miért sír szemed egyik jobban mint a más
  és arcodon mért látni oly bánatot
  mintha elmúlt volna már a világod
  
  sírok pajtás sírni fogok örökre
  míg élni hágy a jó isten kegyelme
  világostól hozom e nagy bánatot
  hol hazámnak a nagy sír megásatott
  
  a magyarnak nincsen többé hazája
  elbujdoshat már ő a nagyvilágba
  a temetés roppant volt és nagyszerű
  százezreknél több volt ott a kesergő
  
  a nap éppen akkoron lenyugodott
  az egész magyar síkság már vérben volt
  mintha sírt volna az isten maga is
  hogy nem lesz a földön már egy magyar is
  
  és te mégis jó isten ezt nézhetéd
  e szép hazát eltemetni engedéd
  egy mély sírba honnét nincs feltámadás
  te is pajtás magadnak egy olyat áss
  
  sok szép magyar halt el az akasztófán
  német tót rác uralkodik e hazán
  imádkozzunk magyarok istenének
  adja vissza ős jogát hős népének
  

  13. históriás ének az aradi vértanúkról

  jaj de búsan süt az őszi nap sugára
  az aradi vártömlöcnek ablakára
  szánja azt a tizenhárom magyar vitézt
  ki a tömlöc fenekén a halálra kész
  
  a magyarnál volt mindegyik generális
  diadalmas győzedelmes száz csatán is
  bátran néztek szeme közé a halálnak
  hiszen véle szemközt nemcsak egyszer álltak
  
  uramfia az ítélet akasztófa
  mintha gyáva útonállók lettek volna
  mintha nem volnának méltók egy lövésre
  katonához férfiúhoz illő végre
  
  jaj de boldog kit először nevezének
  hogy a halált legelőször ő lelné meg
  jaj de bezzeg kit végsőnek hagynak hátra
  bajtársai szenvedését végigvárja
  
  damjanichot hagyták végső vértanúnak
  hogy érezze terhét kínját a bosszúnak
  kegyetlenül haragszik rá minden német
  számtalanszor földig verte őkelméket
  
  ott áll köztük mankójára támaszkodva
  mint egy dűlőfélben levő templom tornya
  mint vad tigris mely vas közé vagyon zárva
  ingerkedő gyermeksereg játékára
  
  körülnézett olyan hősen olyan bátran
  mintha volna honvédek közt a csatában
  bajtársai mind ott függnek már előtte
  ő is indul ő is megyen jobb életre
  
  és megállt az akasztófa közelében
  megöleli megcsókolja keservében
  isten hozzád szabadságom keresztfája
  rajtad halok meg hazámért nem hiába
  
  sürög-forog már a hóhér a kötéllel
  számolni egy magyar vitéz életével
  damjanich meg így kiált fel nyugalmában
  vigyázz fattyú fel ne borzold a szakállam
  
  aradi vár aradi vár halál völgye
  híres-neves magyar hősök temetője
  teremjenek határidon vérvirágok
  felejthetetlen legyen az ő halálok
  

  14. debrecentől nincsen messze

  debrecentől nincsen messze a vasút
  azon mene azon mene el kossuth
  elvitte az igaz magyar koronát
  a magyarnak minden javát bónumát
  
  visszatér ő még valaha valaha
  hazajő még az a fényes korona
  felderül még a magyarnak a napja
  akkor leszen a németnek bánata
  
  muszka lova érdemli meg a zabot
  az nyerte meg erdélyt s magyarországot
  hallgatással verje isten örökké
  hej a magyart rabbilincsbe zárta bé
  
  tizenkét év elég sajnos volt nekünk
  mert a zsarnok kiszívta piros vérünk
  szaladj hordjad nyálas szájad előlünk
  mert mi hidd meg hogy sohasem szerettünk
  

  15. legyen úgy mint régen volt

  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  egyesüljön a magyarral
  egyesüljön a magyarral
  mind a horvát mind az oláh
  mind a tót
  
  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  kossuth lajos jöjjön haza
  óhajtja az egész haza
  ő hoz nekünk ő hoz nekünk
  minden jót
  
  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  hogy ne legyen a magyarnak
  hogy ne legyen a magyarnak
  sem csizmáján sem nadrágján
  semmi folt
  
  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  tele legyen a magyarnak
  tele legyen a magyarnak
  mind az icce mind a pince
  mind a bolt
  

  16. nyáron rossz a poros út

  nyáron rossz a poros út
  azon futott ki kossuth
  dánom danárom
  uccu dánom danárom
  visszavárjuk a nyáron
  kedves virágom
  
  de te rózsa ne viríts
  megboldogult damjanich
  dánom danárom
  uccu dánom danárom
  megbosszuljuk a nyáron
  kedves virágom
  
  nem hervadt a rózsa el
  nem halt meg bem sem perczel
  dánom danárom
  uccu dánom danárom
  vezérünk lesz a nyáron
  kedves virágom
  
  van még budán elég léc
  kell-e kötél windischgrätz
  dánom danárom
  uccu dánom danárom
  még felkötünk a nyáron
  kedves virágom
  
  vérzik még a poros út
  jön batthyány jön kossuth
  dánom danárom
  uccu dánom danárom
  szabadság lesz e nyáron
  kedves virágom