bolt.piarista.hu

Nóták

  Jászsági ünnepnapok

  2. ó szép jézus ez újesztendőben

  ó szép jézus ez újesztendőben
  légy híveidben
  ó mária esedezz érettünk
  édes reményünk
  hogy ez új esztendőben
  minden ügyeinkben
  lehessünk jézus
  drága kedvében
  
  ó szép jézus drága szent nevedért
  kelj föl népedért
  ó mária tekints híveidre
  te szent fiadért
  hogy ez új esztendőben
  minden ügyeinkben
  lehessünk jézus
  drága kedvében
  
  ó szép jézus tartsd meg híveidet
  mint tieidet
  ó mária jézusnak szent anyja
  országunk tornya
  add kérünk azt hogy ebben
  az új esztendőben
  lehessünk épek
  testben lélekben
  

  3. a tiszából a dunába foly a víz

  a tiszából a dunába foly a víz
  mi dolog az kisangyalom hogy te sírsz
  hogy ne sírnék hogy ne rínék bánkódnék
  most kezdtelek szeretgetni már elmégy
  
  hogy ha elmégy kisangyalom kívánom
  az útod is piros rózsává váljon
  elébed is mézes harmat csepegjen
  a te szíved soha el ne felejtsen
  
  mi dolog az hogy a tisza befagyott
  hogy engemet a szeretőm elhagyott
  szokása a tiszának a befagyás
  a legénynek szeretője elhagyás
  

  4. máma írok a babámnak levelet

  máma írok a babámnak levelet
  nefelejcsből rakatok rá bélyeget
  nefelejcs bélyeget rozmaringszál levelet
  kisangyalom ráírom a nevedet
  

  5. barna kislány tornyos ágya magosra van vetve

  barna kislány tornyos ágya magosra van vetve
  barna legény a kalapját rajta felejtette
  hozd ki kislány a kalapom tegyed a fejembe
  hogy ne süssön a holdvilág ragyogó szemembe
  

  6. kimentem a selyemrétre kaszálni

  kimentem a selyemrétre kaszálni
  de nem tudtam én a szénát levágni
  mert nem láttam a sok sárga virágtól
  kisangyalom hogy hogyha egyszer ???
  
  bádogozzák az tortelki templomot
  kilenc kislány hordja fel a bádogot
  kilenc kislány kilenc barna legénynek
  mindegyik a maga szeretőjének
  

  7. piros barna lány mikor hozzád jártam

  piros barna lány mikor hozzád jártam
  ezt a legényt mindig nálad láttam
  de én azért nem hányom szemedre
  él még a jó anyád juttassa eszedbe
  
  piros barna lány mikor hozzád jártam
  ablakid előtt sokat áztam-fáztam
  kérdjed meg a muskántli virágot
  hány jó éjszakát töltöttem nálatok
  

  8. az ágói híd alatt híd alatt

  az ágói híd alatt híd alatt
  három legény rozmaringot arat
  én vagyok a rozmaring kévekötője
  barna legény igaz szeretője
  
  kinek varrod babám a zsebkendőt
  neked varrom hogy legyek szeretőd
  négy sarkára varrok rá rozmaringot
  közepébe nefelejcs virágot
  

  9. kék ibolya ha leszakajtanálak

  kék ibolya ha leszakajtanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  azt mondanám verjen meg a teremtő
  sosem voltál igaz szívű szerető
  

  10. cukros zabot adtam a lovamnak

  cukros zabot adtam a lovamnak
  jó éjszakát mondtam a babámnak
  ő is mondott olyan jó éjszakát
  édes rózsám felejtsük egymást
  
  láttál-e már vízen bugyborékot
  közepében két szál rozmaringot
  láttam bizony le is szakajtottam
  édes rózsám bal mellére szúrtam
  
  ezt a kislányt viszi a víz viszi
  a babája a tó szélén nézi
  gyere babám ne hagyjál elvinni
  gyenge testem a halaknak szétszedni
  

  11. hallgassátok mi történt kis kánába

  hallgassátok mi történt kis kánába
  egy jószívű szegény ember házába
  menyegzőre vendégeket hívata
  mint lehetett és telhetett
  őket el is látta
  
  szűz máriát meghívta szolgálatra
  mivel neki volt kedves hű rokona
  az étkeket mária készítette
  ó boldog ég nagy kegyesség
  ezt mily örömmel tette
  

  12. nem hitted hogy beteg vagyok

  nem hitted hogy beteg vagyok
  majd elhiszed ha meghalok
  nem jöttél el látásomra
  jöjj el a virrasztásomra
  
  kísérj ki a sírhalmomig
  az örök birodalomig
  talán egy-két kapa földet
  megérdemlek rózsám tőled
  
  olyan házat csináltattam
  ablakot rá nem vágattam
  se ajtaja se ablaka
  se aki bejárjon rajta
  

  13. nem akar a nem akar a virág ökröm legelni

  nem akar a nem akar a virág ökröm legelni
  nem akar a kisangyalom szeretni
  szeress engem barna kislány ha lehet
  mer a szívem teutánad bánatában megreped
  
  megyen már a megyen már a hajnalcsillag lefelé
  az én rózsám most megyen hazafelé
  lábán van a lagos szárú csizmája
  fáj a szívem édesanyám majd meghalok utána
  

  14. dombon van a kisangyalom tanyája

  dombon van a kisangyalom tanyája
  földre hajlik annak a rózsafája
  bús gerlice szokott rajta tanyázni
  szép vagy rózsám nehéz tőled elválni
  
  ezt a kislányt még akkor megkedveltem
  mikor véle legelőször beszéltem
  megkedveltem gyönyörű szép szaváért
  homlokára göndörödő hajáért
  
  ezt a kislányt nem az anyja nevelte
  zöld erdőben bús gerlice költötte
  nem kell neki édesanyja dunnája
  betakarja szeretője subája
  

  15. jaj de szépen jaj de szépen megkéretett a babám

  jaj de szépen jaj de szépen megkéretett a babám
  de nem adott de nem adott hozzá az édesanyám
  jól van anyám kedves édesanyám kihez adol nem bánom
  de míg élek ezen a világon a szeretőmet sajnálom
  
  jaj de szépen jaj de szépen hirdetnek a templomba
  de engemet a régi szeretőmmel nem hirdetnek ki soha
  jól van anyám kedves édesanyám te vagy annak az oka
  hogy engemet a régi szeretőmmel nem hirdetnek soha
  

  16. csepereg az eső nem akar elállni

  csepereg az eső nem akar elállni
  ez a barna kislány csuhaha
  vélem akar hálni valaha
  
  addig barna kislány nem hálhatol vélem
  még az oltár előtt csuhaha
  föl nem állsz mellettem valaha
  
  hozz bort kocsmárosné megadom az árát
  ha én meg nem csuhaha
  megadja a babám valaha
  
  megadja megadja meg is fizet érte
  szép piros hajnalba csuhaha
  csókot is ad érte valaha
  

  17. vén farsang anyóka

  vén farsang anyóka
  a kertek aljába
  megfogta az ifjú bőrt
  nagy furkósbotjával
  
  megcsapdosta őket
  jobbrúl is balrúl is
  húshagyó kedd végén
  kilehelte lelkét
  
  dulidu dulidu
  sej dulidulidu
  
  asszonyok és lányok
  öregek és vének
  húshagyó kedd végén
  táncos lábunk megáll
  elfeledünk mostan
  minden szerszámot
  ide hát asszonyok a ???
  nem is vesszük elő
  csak jövő húsvét napján
  

  18. öregapám lopott szürke lovának a bal hátulsó szélső belső lábán lévő patkó szöge

  öregapám lopott szürke lovának a bal hátulsó szélső belső lábán lévő patkó szöge
  de fényes
  kondorosi csárdás lánya de kényes
  takarodjon mindenki az utcára
  itt mulat a kont eszterházi számadójának a
  legkisebbik bojtárja
  

  19. két hete már vagy már három

  két hete már vagy már három
  hogy a számadómat várom
  amottan gyün amint látom
  seregen szőrű szamáron
  
  jó estét jó estét jó bojtárom
  van-e valami nagy károm
  ne azt kérdezd van-e károd
  van-e kenyér a szamáron
  
  kenyér nincsen de nem is lesz
  míg a nyájam kezeden lesz
  párod sincsen de nem is lesz
  míg a nyájad kezemen lesz
  
  azt mondtad hogy nincsen károm
  hát a vezérürü hol van
  kutyák ették itták vérét
  zsidó vitte el a bőrét
  

  20. szendre báró fölnyergeli a lovát

  szendre báró fölnyergeli a lovát
  körüljárja a szendrei birtokát
  fölkeresi legidősebb juhászát
  nem-e látta az ő kedves leányát
  
  nem láttam én báró uram ha mondom
  három napja bojtáromat se látom
  három napja bojtárom is odavan
  lehet hogy a kisasszony is vele van
  
  kinyílott a szendre báró ablaka
  a kisasszony maga hajlik ki rajta
  néha néha így sóhajt fel magába
  mért is lettem szendre báró leánya
  
  falu végén kifaragták azt a fát
  amelyikre juhászlegényt akasztják
  fújja a szél lila ingit ruháját
  ő szerette el a báró leányát
  
  a faluban végigmenni nem merek
  mert azt mondják fekete gyászt viselek
  gyász a ruhám fehér az én zsebkendőm
  juhászlegény az igazi szeretőm
  

  21. amott legel amott legel

  amott legel amott legel
  amott legel hat pej csikó magába
  mind a hatnak mind a hatnak
  mind a hatnak rézbéklyóban a lába
  gyere babám térítsük meg a csikót
  reszeljük le reszeljük le
  reszeljük le a lábáról a béklyót
  

  22. amott legel amott legel

  amott legel amott legel
  amott legel hat pej csikó magába
  mind a hatnak mind a hatnak
  mind a hatnak rézbéklyóban a lába
  gyere babám térítsük meg a csikót
  reszeljük le reszeljük le
  reszeljük le a lábáról a béklyót
  
  lereszeltük lereszeltük
  lereszeltük a lábáról a békót
  most már babám most már babám
  most már babám merre hajtsuk a csikót
  majd elhajtjuk amerre a nap lejár
  arra tudom arra tudom
  arra tudom a gazdája sosem jár
  

  23. ez a ló ez a ló

  ez a ló ez a ló
  ez a sárga csikó
  nem a ferenc józsef
  méneséből való
  
  kikötöm a lovam
  a csárda elébe
  lehajtom fejemet
  a babám ölébe
  
  lehajtom fejemet
  a babám ölébe
  hullajtom könnyemet
  rózsás kötőjébe
  
  elszaladt a lovam
  a cserfa erdőbe
  elszakadt a csizmám
  a ló keresésbe
  
  megismerem lovam
  a csengő szólásról
  négy lábára rávert
  arany patkójáról
  
  ne keresd a lovat
  meg van már az fogva
  bécsi istállóban
  szól a csengő rajta
  

  24. debrecennek van egy vize

  debrecennek van egy vize
  kinek hortobágy a neve
  arra van egy kőhíd rakva
  kilenc lyukra van állítva
  
  esteledik alkonyodik
  gulya ménes takarodik
  három bojtár jó bort iszik
  a számadó káromkodik
  
  egyik iszik az egyesbe
  másik meg a cserepesbe
  a harmadik a morgóba
  gulya mérges csavargóba
  

  25. a minap a kadarcs mellett

  a minap a kadarcs mellett
  három juhom hatot ellett
  három juhom hat bárányom
  szerethetsz már gyöngyvirágom
  
  esteledik alkonyodik
  gulya ménes takarodik
  három bojtár jó bort iszik
  a számadó káromkodik
  

  26. ha felmegyek a fekete halomra

  ha felmegyek a fekete halomra
  onnan nézem merre legel a gulya
  kiáltom a pistának a bojtárnak
  csapja meg a bal szélét a gulyának
  

  27. ködellik a mátra

  ködellik a mátra
  eső akar lenni
  eső akar lenni
  a bánáti ménes
  el akar szaladni
  
  lóra csikós lóra
  elszaladt a ménes
  elszaladt a ménes
  csak egyedül maradt
  a pányván a nyerges
  
  nyergeljétek fel hát
  ezt a barna pirost
  ezt a barna pirost
  hadd ugratom által
  a zavaros marost
  
  zavaros maroson
  magam általvetem
  magam általvetem
  bánáti gulyásnál
  jó vacsorám eszem
  
  egyél-igyál pajtás
  ez ám az áldomás
  ez ám az áldomás
  úgysem hajtasz te már
  ide többet gulyát
  
  hajtottam eleget
  harminchat tehenet
  harminchat tehenet
  kiér a mészáros
  bankót ád eleget
  

  28. volt nekem hat ökröm

  volt nekem hat ökröm
  fehér mint a hattyú
  mikor én szántottam
  mondtam cselő csákó bimbó
  
  ökrömöt a törvény
  elkótyavetyélte
  megpendült a dob hogy
  ki ad többet érte
  
  most dalolhatsz már nekem
  mezei pacsirta
  szegény ember sorsát
  boldog isten bírja
  
  volt nekem házam is
  gólyafészkes házam
  muskántli virágzott
  mind négy ablakában
  
  de egyszer csak elszaladt
  egyszer csak elmaradt
  csalogatta szépen
  az adó a kamat
  az adó a kamat
  

  29. feltámadt krisztus e napon

  feltámadt krisztus e napon
    alleluja hála légyen az istennek
  minden ember vigadozzon
  értünk halált ki szenvedett
  megváltott minden lelkeket
  mennek a szent nők sírjához
  kenetet visznek krisztushoz
  

  31. fehér liliomszál

  fehér liliomszál
  ugorj a dunába
  sej ugorj a dunába
  sej te fésülködjél meg
  sej te mosakodjál meg
  hej te türüközzél meg
  
  csörgesd meg az aranyláncot
  adjon neki könnyű táncot
  ha nem adott könnyű táncot
  szakadozzon el a láncod
  bár csak egy kis csurgó esne
  hogy a malacom elveszne
  fölfelé mennék keresni
  a rózsámat ölelgetni
  
  a templomra sütött a nap
  beharangoztatott a pap
  fehér sipka kis huncutka
  barna legénynek illik az
  
  illik illik a barnának
  mint a ragya a fájának
  szita szita péntek
  dob szerda
  elment az én uram este
  sütök neki három laskát
  rápirítok hatvan macskát
  
  ki büdös be jószagú
  

  33. mi van ma mi van ma

  mi van ma mi van ma
  piros pünkösd napja
  holnap lesz holnap lesz
  a második napja
  jó legény jól megfogd
  lovadnak kantárját
  hogy el ne tapossa
  a pünkösdi rózsát
  

  34. kedves édesanyám ha fel akarsz keresni

  kedves édesanyám ha fel akarsz keresni
  cipulai répaföldre gyere ki
  ott látsz engem a répaföldön egyelni
  derekam a hátam össze akar szakadni
  ott látsz engem a répaföldön hajlongva
  nehéz summás élet de beléd vagyok unva
  

  35. nincs is annál betyárosabb élet

  nincs is annál betyárosabb élet
  amely legény kokás kislányt szeret
  kokás kislány eltartja csókjával
  édesanyja jó magyar dohánnyal
  

  36. zavaros a tisza

  zavaros a tisza
  nem akar higgadni
  ez a híres bogár imre
  által akar menni
  
  által akar menni
  lovat akar lopni
  kecskeméti zöld vásáron
  el akarja adni
  
  el akarja adni
  bölcsőt akar venni
  ezt a híres duli marcsát
  el akarja venni
  
  kutyakaparási csárda
  ki van világítva
  oda jár a bogár imre
  kilenced magával
  
  belép a csárdába
  szivar a szájába
  háromszor is körüljárja
  mégsem gyújtott rája
  
  kocsmárosné lánya
  van-e söre bora
  van énnékem söröm borom
  betyárok számára
  
  nem vagyunk betyárok
  csak rabló betyárok
  szegényeket gazdagítjuk
  a gazdagokat fosszuk
  
  kocsmárosné hallja
  száz icce bort adna
  megkínálom a vármegyét
  hogy ne legyek rabja
  
  vasat a betyárnak
  kezére lábára
  most viszik a bogár imrét
  a vármegye házára
  
  nyisd ki duli marcsa
  ablakod firhangját
  most viszik a bogár imrét
  ezüst pej paripán
  
  ezüst a kantárja
  réz a zabolája
  ez a híres bogár imre
  annak a gazdája
  
  harangoznak délre
  fél tizenkettőre
  most viszik a bogár imrét
  a vesztőhelyére
  
  felnézett az égre
  így sóhajt az égre
  jaj istenem sok rablásim
  most jutnak eszembe
  

  37. kutyakaparási csárda

  kutyakaparási csárda
  zsandárral van körülállva
  azért van az körülállva
  nagy betyár mulat a csárdába
  
  iszik a betyár a csapon
  sír a csárdás kisangyalom
  ne sírj csárdás kisangyalom
  nem ütik a betyárt agyon
  

  38. túl a tiszán kis kunyhóba lakom én

  túl a tiszán kis kunyhóba lakom én
  az alföldre csikót lopni járok én
  az alföldön nekem terem a csikó
  ez a kislány de kedvemre való
  
  túl a tiszán mandulafa virágzik
  mandulája mind a tiszába hullik
  terem még a mandulafa mandulát
  özvegyasszony neveli a szép leányt
  
  túl a tiszán mandulafa tövébe
  sír egy kislány édesanyja ölébe
  ne sírj lányom katona a szeretőd
  fiatal vagy várhatsz három esztendőt
  

  39. rossz a csizmám se sarka se talpa

  rossz a csizmám se sarka se talpa
  nincsen ??? nincsen ??? rajta
  majd elmegyek a szegedi boltba
  újat veszek nem járok a rosszba
  
  adok néked húsz forintér egy párt
  akkor is ha fizetsz jó áldomást
  akkor veszem magam fontolóra
  rátekintek a pénzes zsacskómra
  
  ha én ezért húsz forintot adok
  minden vagyonomat arra adom
  minden vagyonomat arra adom
  feleségem akkor még üt agyon
  
  új a csizmám most vették most vették
  igricibe a sarkát felverték
  igricibe a sarkát felverték
  húzd rá cigány reggelig hagy kopjék
  

  40. ha én egyszer

  ha én egyszer abba a hatezerötszázötvenöt méteres mély pincébe lemehetnék
  s abból a hatezerötszázötvenöt literes nagy hordóból bort ihatnék
  
  abban a nagy hordóban legyen az én koporsóm
  túrós tejfölös haluskával legyen az oldala körülmázolva
  két szál kolbász legyen fejem fölött gyertya helyett
  s egy tizenhat esztendős szép kislány mondja el a rékviemet
  
  dolores in fermi
  de jó volna inni
  

  41. igyunk itt mer van mit

  igyunk itt mer van mit
  jó gazda lakik itt
  nem csurog nem csepeg
  el mulathatunk itt
  
  sárgaréz fokosa
  szívembe van szúrva
  ó jaj jaj jaj jaj jaj
  be van nékünk adva
  

  42. jánoshídi vásártéren ica te

  jánoshídi vásártéren ica te
  kislány vásár lesz a héten ica te
  egy fillérért adnak egyet ica te
  jaj de olcsó mégsem vesznek ica te
  
  jánoshídi vásártéren ica te
  legényvásár lesz a héten ica te
  ezresekért adnak egyet ica te
  jaj de drága mégis vesznek ica te
  

  43. haj rozmaring rozmaring

  haj rozmaring rozmaring
  leszakadt rólam az ingem
  van már nekem kedvesem
  ki megvarrja az ingem
  
  hej rezeda rezeda
  karcsú a lány dereka
  ha karcsú is illeti
  barna legény szereti
  
  hej kendermag kendermag
  jaj de büszke legény vagy
  mit ér a büszkeséged
  ha nincs szép feleséged
  
  hej szegfűszeg szegfűszeg
  a legénynek nem hiszek
  mert a legény ártalom
  akasztófára való
  

  44. nyóc forint húsz krajcár

  nyóc forint húsz krajcár
  vót a lajbi zsebbe
  amikor a kis szénát
  bevittük egerbe
  ott vót a sógor is
  .. csutora bernát
  az egri vásárra hozott
  ő is egy kis szénát
  szörnyű jó széna volt
  de .. se kérte
  lármázott is a bernát sógor érte
  ne lármázzék sógor
  szólék oda néki
  tudom hogy nincs ki kendnek
  mind a négy kereki
  nem szólt egy árva szó
  egye ki a fene
  csak egy nagyot sújték
  a kezem fejire
  azt hittem tréfál
  pedig fene se vót
  én is hozzá sújték hát
  egy nagy cserfa bunkót
  nyócan is rugdosták
  mégse került észre
  alig tudtuk becipelni lelecre
  

  45. sári lovam a fakó

  sári lovam a fakó
  tegnap hoztam szolnokról
  mégis ???
  a szép asszony kedvéért
  
  te kis leány te te te
  hány esztendős lehetsz te
  tizenhárom meg egy fél
  galambomé vagyok én
  
  nézd meg lányom nézd meg jól
  ki kopogtat az ajtón
  a szeretőm a csikós
  a nadrágja inge gyolcs
  
  nézd meg lányom nézd meg jól
  ki kopogtat az ajtón
  a szeretőm a kanász
  a gatyája kanavász
  

  46. vadgesztenye fehéret virágzik

  vadgesztenye fehéret virágzik
  kis pej lovam alatta cikárzik
  cikárz lovam cikárz utoljára
  rajtad megyek nagy oroszországba
  
  van két lovam mind a kettő sárga
  azon megyek nagy oroszországba
  visszanézek a szép magyarországra
  rágondolok egy szép barna lányra
  
  még azt mondják ne tartsak szeretőt
  mert az orosz ássa a temetőt
  ássa meg a jó édesanyjának
  nem pedig egy magyar géppuskásnak
  

  47. udvaromban kettőt fordult a kocsi

  udvaromban kettőt fordult a kocsi
  édesanyám kufferomat hozza ki
  hozza ki a sorozó levelemet
  te meg babám feledd el a nevemet
  
  kertek alatt karikázva süt a nap
  megjöttek a vizitáló tiszt urak
  egyik nézi gyönge testem állását
  másik írja babám elbúcsúzását
  
  mikor engem a főorvos vizitál
  édesanyám a kapuba sírdogál
  eredj haza édesanyám ne sirass
  van még otthon három árva neveld azt
  nem megyek én nem nevelek több árvát
  hogy a császár ne találjon katonát
  

  48. kiskoromba árvaságra jutottam

  kiskoromba árvaságra jutottam
  nagy koromba fegyverfogást tanultam
  megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
  azt is tudom hogy kell a lányt szeretni
  

  49. útra készen állunk itt ütött az óra

  útra készen állunk itt ütött az óra
  anyánk eléd járulunk búcsúzó szóra
  
    olyan jó volt közeledben
    szívünk megpihent öledben
    édes szűz anyánk
    rózsafűzér királynéja
    viselj gondot
  
  szívünk csordult örömét magunkkal visszük
  anyai szíved kegyét megnyertük hisszük
  
  máskor is segíts minket ide mária
  közeledbe édes lesz a kálvária
  
  áldásod és fiadé maradjon rajtunk
  dicséreteddel soha fel nem hagy ajkunk
  

  50. búsan megy az isten anyja

  búsan megy az isten anyja
  szívén viszi szent fiát
  de sok ember nem hallja meg
  szállást kereső szavát
  jó emberek engedjetek
  házatokban beszállni
  ne kelljen az éjszakában
  szent fiammal kint fázni
  
  nyissátok meg házatoknak
  szíveteknek ajtaját
  kopogtat a kis jézuska
  szállást kér a szent család
  boldog ki a szívét házát
  őelőtte kitárja
  azokat a mennyországba
  nyitott ajtóval várja
  
  megáldja a házatokat
  megszenteli szíveket
  békét hoz a kis hajlékba
  eltörli a könnyeket
  vigaszt hoz betegeknek
  enyhíti a gondokat
  érző szívvel meghallgatja
  minden panaszotokat
  
  térj be hozzánk édes jézus
  boldogságos szűz anya
  szent józseffel nyitva áll már
  szívünk házunk ajtaja
  betlehemi pásztorokkal
  térdre hullva imádunk
  maradjatok áldástokkal
  mindörökre minálunk
  

  51. hej víg juhászok csordások

  hej víg juhászok csordások
  mint csörgednek a források
  hej de gyönyörű ez éjjel
  bárcsak tekintsetek széjjel
  
  lám lám ott betlehem felett
  az égen nagy fényesség lett
  ama fényes legény hirdet
  hirdet glóriát örömet
  

  53. csordapásztorok

  csordapásztorok
  midőn betlehemben
  csordát őriznek
  éjjel a mezőben
  
  isten angyali
  jövének melléjük
  nagy félelemmel
  telik meg ő szívük
  
  örömet mondok
  nagy örömet néktek
  mert ma született
  a ti üdvösségtek
  
  menjetek el csak
  gyorsan a városba
  ott találjátok
  jézust a jászolban
  
  elindulának
  és el is jutának
  szűz máriának
  jó napot mondának
  
  isten titeket
  hozott uratokhoz
  de nem szólhattok
  mostan szent fiamhoz
  
  mert ő aluszik
  nyugoszik pólyában
  szénán bágyadoz
  a hideg jászolban
  

  54. dicsértessék jézus krisztus

  dicsértessék jézus krisztus
  adj jó éjszakát
  add meg a te híveidnek
  csendes boldog éjszakát
  
    míg feljön a piros hajnal
    vigyázzon ránk az őrangyal
    égi karokkal
    szűz mária küldje hozzánk
    őrző angyalát
    ó adj jézus mindnyájunknak
    csendes boldog éjszakát
  
  nyugodni tér fáradt testem
  te szent neveddel
  napi foglalkozásunkkal
  ó add lelkünk üdvére
  
  végre ha a temetőbe
  vetjük ágyunkat
  a sírnak hideg ölébe
  alusszuk mi álmunkat
  

  a fényes nap immár lenyugodott

  a fényes nap immár lenyugodott
  fáradt testnek nyugodalmat hozott
  minden ember megy nyugodalomra
  az istentől kirendelt álomra
  
  de én uram nem megyek ágyamba
  mintha mennék gyászos koporsómba
  azt gondolom minden nap utolsó
  még az éjjel kellhet a koporsó
  

  este van már késő este

  este van már késő este
  nyolcra jár az óra
  minden ember minden lélek
  megy nyugodalomra
  kérjük a szép szűz máriát
  kérje értünk ő szent fiát
  adjon csendes jó éjszakát
  boldog felvirradást
  

  55. adjon isten jó éjszakát

  adjon isten jó éjszakát
  küldje hozzánk őrangyalát
  terjessze ránk szent áldását
  köszöntsük a szűz máriát
  
  köszöntsük a szűz máriát
  vele együtt ő szent fiát
  jézus mária szent neve
  legyen nekünk örömünkre
  
  íme eltűnt a fényes nap
  felkel-e még nekünk holnap
  míg számadásom nem egész
  nem vagyok még az útra kész
  
  íme sötétben maradok
  jöjjetek élő csillagok
  ragyogjatok élő tüzek
  dicsőült mennyei szentek
  
  te is őrző szent angyalom
  dalold tovább csendes dalom
  míg a testem nyugosztalom
  légy mellettem oltalmazóm
  

  56. kilencet ütött már az óra

  kilencet ütött már az óra
  vigyázz ember ezen szóra
  tűzre vízre vigyázzatok
  hogy károkat ne várjatok
  mit ér az isten őrizzen meg
  máriával szűz anyával