bolt.piarista.hu

Nóták

  Jászsági nótacsokor

  1. a jászberényi kaszárnyának de magas a teteje

  a jászberényi kaszárnyának de magas a teteje
  ráhajlik a tearózsa levele
  cserebogár csípd le annak levelét
  le ne törje sejehaj a rezes csákóm tetejét
  
  a jászberényi kaszárnyának nyitva van az ablaka
  a szeretőm most könyököl ki rajta
  szépek a fák zöldellenek ideki
  határvadász a babám a kaszárnyából gyere ki
  
  a jászberényi kaszárnyának virágoskert előtte
  barna kislány virágot szed belőle
  barna kislány minek szeded a rózsát
  határvadász a szeretőm kötök neki bokrétát
  

  2. jászkunsági gyerek vagyok

  jászkunsági gyerek vagyok
  jászkunságban születtem
  kiskoromtól nagy koromig
  benne fölnevelődtem
  
  kilenc zsandár kísér engem
  szentandrási főutcán
  még akkor is betekintek
  kisangyalom ablakán
  
  még akkor is azt kiáltja
  betyár gyerek gyere be
  adj egy csókot egy utolsót
  kacsintsál a szemembe
  
  nem kacsintok a szemedbe
  mert be vagyok sorozva
  jászberényi nagy kaszárnya
  számomra van csinálva
  

  3. jászapátin karikára süt a nap

  jászapátin karikára süt a nap
  megjöttek a vizitáló tiszt urak
  egyik nézi gyenge testem állását
  másik írja babám elbúcsúzását
  
  mikor engem a főorvos vizitál
  édesanyám a kapuba sírdogál
  eredj haza édesanyám ne sirass
  van még otthon három árva neveld azt
  nem megyek én nem nevelek több árvát
  hogy a császár ne találjon katonát
  

  4. egyes fia vagyok az anyámnak

  egyes fia vagyok az anyámnak
  mégis besoroztak katonának
  kihúzták rám az első cédulát
  itt kell hagyni jászágó faluját
  

  5. sej haj katona se katona se lettem volna soha

  sej haj katona se katona se lettem volna soha
  ha a bátyám bíró nem lett volna
  háromszor is fölírt a császárnak
  sej haj vigyék el a vigyék el az öcsém katonának
  

  6. anyám anyám édesanyám

  anyám anyám édesanyám
  édes felnevelő dajkám
  születésemnek örültél
  katonának fölneveltél
  
  katona se lettem volna
  ha az anyám nem szült volna
  de még akkor beíratott
  mikor bölcsőbe ringatott
  
  bujdosik az árva madár
  minden erdőszélen leszáll
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne bujdokolna szegény
  
  irigyeim sokan vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  hagyok nekik víg napokat
  hadd ugassák ki magukat
  

  7. szentandrás kővel van kerítve

  szentandrás kővel van kerítve
  hej mégis kimegyek belőle
  oly szép lányt hagyok itt majd benne hogy
  holtig fáj a szívem érte
  
  lányok szentandrási lányok
  szedjetek százféle virágot
  tűzzétek az a kebletekre hogy
  százszor jussak eszetekbe
  

  8. örvend az ég vigassággal dicséretekkel

  örvend az ég vigassággal dicséretekkel
  ragyog az ég sugarával tiszta fényével
  a csillagok derülnek hová messze kerülnek
  minden állatok örülnek ma zengedeznek
  
  ez a híres szent istván is veszi hársfáját
  édesdeden veregeti kedves nótáját
  azt kívánjuk szívesen hogy az isten éltesse
  több szép számos esztendőben szerencséltesse
  
  a gazdának ökröt lovat
  száz malacot egy ólat
  kilenc kocsi kukoricát
  azzal hizlalja a jószágát
  

  9. a szent jános szép kegyes áldása

  a szent jános szép kegyes áldása
  szálljon ezen tisztességes házra
  úgy mint egykor úr jézusé szállt apostolokra
  úgy szálljon ránk mireánk is édes mindnyájunkra
  
  szent jánost a jézus legjobban szerette
  szentséges két karját vállaira tette
  a jordán tiszta vizével meg is keresztelte
  az utolsó végvacsorát ővele végezte
  
  jézus krisztus töviskoronája
  legyen ezen ház ajtaja zárja
  és a négy évangélista szálljon négy sarkára
  legyen ezen ház őrzője a szép szűz mária
  
  dicsértessék az úr jézus neve
  szűz mária földön és mennyekbe
  és a teljes szentháromság örök dicsőségbe
  mondjuk hát mi és mindnyájan mindörökké amen
  

  10. én lefekszek én ágyamba

  én lefekszek én ágyamba
  mint úrjézus koporsóba
  nehéz álom el ne nyomjon
  gonosz tűlem eltávozzon
  számba szánt kenet
  fejem fölött szent kereszt
  éjjel jön egy angyal
  békességes szállást kért
  krisztus urunkat a zsidók
  tövissel megkoronázták
  három piros vére hullajték
  az angyalok aranytálcára fölszedték
  krisztus urunk elejibe vitték
  krisztus urunk erre se nem szólt se nem felelt
  bizony mondom nektek
  ki ezt este lefektébe
  reggel felkeltjébe elmondja
  mennyország ajtaja kinyittatik
  pokol ajtaja bezáratik
  amen
  

  boldogságos szűz mária egykor magányba

  boldogságos szűz mária egykor magányba
  ablakánál fonván varrván így fohászkoda
  istenem jaj mit tegyek elütte tizenegyet
  délben hazajön jegyesem nem kész az ebéd
  
  sietséggel gyorsasággal konyhába futa
  hát az angyal már a tüzet régen megrakta
  másik vizet megvitte már a tűzhöz is tette
  szűz mária csodálkozva így fohászkodik
  
  dicsőség a magasságba a nagy istennek
  hogy a szolgálónak dolgát angyal végezte
  áldassék a szent neve mindörökkön érette
  szűz mária térdre hullva így fohászkodék
  
  angyal pedig az ebédet elkészítette
  egy ártatlan gerlicét ő meg is töltötte
  szelíd galamb két fia lett az ő becsináltja
  ez minden ízek ízénél ebéd kész vala
  

  12. kánai menyegző éneke

  az igaz messiás már eljött
  sokféle csodákat tett köztünk
  a vizet is borrá tette
  a násznépet vendégelte
    kánán menyegzőben
    a nagy vendégségben
  
  ott nagy lakodalmat kezdenek
  jézust is meghívták vendégnek
  őt követi tanítványi
  mint a tyúkot jó fiai
  
  az első tál ételt felhozták
  jézust is azonnal kínálták
  mindenben tetszett az étek
  csak a borban vala vétek
  
  péter tekint a társaira
  köszöntgeti poharát másra
  meg sem törli a bajuszát
  csak issza a jó borocskát
  
  mátyás a poharat vigyázza
  soká kerül nehezen várja
  jakab elől elragadja
  szomjú torkára felhajtja
  
  bertalannak sem jut eszébe
  hogy nyúzatik majd jövendőben
  mondja gyomrunk sokszor kondul
  igyunk tehát a jó borból
  
  a kis jakab a nagy jakabbal
  ölelgetik egymást orcával
  ej de jó bor ez az új bor
  sokkal jobb bor mint az óbor
  
  valamennyi tanítványuk volt
  mindnyájuknak jókedvük vala
  isznak mulatnak kedvökre
  nem hagyják ezt más időkre
  
  más vendégek is ott lennének
  nosza vígan legyünk örülnek
  úgy megforgatták magdolnát
  mind szétrúgta a papucsát
  
  hát te szegény ember mért jöttél
  talán vajon nyúlhúst ehetnél
  jobb tenéked káposztás hús
  mintsem az a sovány nyúlhús
  
  adj isten hogy mi is örüljünk
  ily mulatságban részesüljünk
  jó bor mellett duda nélkül
  mit ér a tánc ugrás nélkül
  
  jézust mi mindnyájan dicsérjük
  szentséges szent nevét említjük
  valahol csak együtt vagyunk
  ő szent nevében mulassunk
  
  szűz mária elment jer haza
  úr jézus is elment utána
  mi is menjünk hát utána
  és vigyen fel mennyországban
  

  13. katekizmus ének

  nosza édes gyermekem
  mondjál nekem egyet
  
  tizenkét órakor halt meg jézus a keresztfán
  tizenegyezer szűz ment úr jézus elébe
  tíz a tíz parancsolat
  kilenc égi karok
  nyolc a nyolc boldogság
  hét a hét szentségek
  hat kánai vedrek vedrek vedrek vedrek vedrek hat kánai vedrek
  öt a tiszta szűzek
  négy évangélista
  három pátriárka
  két mózes táblája
  egy az úristen aki lakozik a magas mennyekben
  
  dicsértessék az úr jézus
  mindörökké amen
  

  14. megy a nap lefelé

  megy a nap lefelé
  az ég alja felé
  rukkolnak a tízesek
  a huszonegy évesek
  a kaszárnya felé
  
  istenem istenem
  mi lesz majd énvelem
  elvisznek katonának
  itt hagyom a babámat
  a fiatal leventék számára
  

  15. sárga szeme van a kukoricának

  sárga szeme van a kukoricának
  mért nincs nékem olyan anyám mint másnak
  mert ha nékem olyan volna mint másnak
  nem soroztak volna be katonának
  
  el kell menni katonának messzire
  itt kell hagyni a babámat nincs kire
  terád hagyom legkedvesebb pajtásom
  éljed véle világodat nem bánom
  
  majd ha letelik a három esztendő
  kedves pajtás add vissza a szeretőm
  élted véle világodat idáig
  én majd élem koporsóm lezártáig
  

  16. sebesen forog a magyar gőzös kereke

  sebesen forog a magyar gőzös kereke
  a belseje sej-haj katonákkal van tele
  három barna kislány sírva kérdi a mozdonyvezetőt
  mikor hozza vissza a katona szeretőm
  
  katona szeretőt visszahozni nem lehet
  mert nem töltötte le sej-haj a három évet
  letölteném babám jaj de nagyon gyenge vagyok még
  jövő októberra maj megerősödök még
  

  17. románia felé nem tudjuk mink az utat

  románia felé nem tudjuk mink az utat
  százados úr vezessen el ha tudna
  elvezetlek jó fiaim én is elmegyek
  a jóisten tudja ki jön vissza veletek
  
  románia felé jaj de dörög az ágyú
  magyar fiú mért vagy olyan szomorú
  hogy ne volnék százados úr olyan szomorú
  most is arra visznek merre dörög az ágyú
  

  18. donkanyarban van egy szomorú fűzfa

  donkanyarban van egy szomorú fűzfa
  hetes tüzér halva fekszik alatta
  bajtársai szuronyheggyel ássák a sírját
  odahaza magyar lányok siratják
  
  gyertek lányok öltözzünk fel fehérbe
  menjünk ki a nagy kaszárnya elébe
  zörgessük meg a kaszárnya rácsos ablakát
  hagy ölelje minden lány a babáját
  
  donkanyarban van egy szomorú fűzfa
  barna kislány vizet merít alatta
  állj meg kislány barna kislány de csak ha lehet
  adjál a bakának egy ital vizet
  
  mért ne adnék én a bakának vizet
  szenvedett már a hazáér eleget
  nem szenvedtem barna kislány de maj szenvedek
  maj ha én az orosz frontra kimegyek
  

  19. vadkörtefa fehéret virágzik

  vadkörtefa fehéret virágzik
  kis pej lovam alatta cikázik
  cikázz lovam cikázz utoljára-ra-ra-ra
  rajtad megyek nagy németországba
  
  jaj istenem hogy kell azt megérnem
  hogy kell nékem egy német lányt szeretnem
  ha ölelem a karjaim elhalnak elhalnak
  ha csókolom könnyeim hullanak
  

  20. írt a jó anyám egy szomorú levelet

  írt a jó anyám egy szomorú levelet
  gyere haza kedves fiam ha lehet
  hazamenni édesanyám sej de nem lehet
  szigorú a rendelet főhadnagy úr nem enged
  
  verje meg az ég a nagy gyakorló teret
  de sok újonc rúgja rajta a gyepet
  porzik a gyep már a bukfenc járja de járja
  nem mehetek én soha el szabadságra
  

  21. esik eső jaj de szépen esik tavasz akar lenni

  esik eső jaj de szépen esik tavasz akar lenni
  de szeretnék a babám kertjibe tearózsa lenni
  nem lehetek én rózsa elhervaszt ferenc jóska
  a berényi három emeletes huszárkaszárnyába
  

  22. a nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya

  a nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya
  vizet hozott a szájában regruták számára
  mosdjatok regruták mert porosak vagytok
  azt csak a jóisten tudja mikor szabadultok
  
  fiumei kikötőben megállt egy gőzhajó
  közepébe négy sarkába nemzeti szín zászló
  fújja a szél fújja hazafelé fújja
  szegény rongyos magyar bakák jönnek szabadságra
  

  23. este este de szerelmes kedd este

  este este de szerelmes kedd este
  de szerelmes legény járt itt az este
  éppen akkor sütött rám a fényes holdvilág
  mikor mondtad babám hogy jó éjszakát
  
  kiskertben rozmaringot ültettem
  este reggel könnyeimmel öntöztem
  lehullott a rozmaring gyönge levele
  babám karján aludtam el az este
  

  24. ez a kislány mit gondol magába

  ez a kislány mit gondol magába
  jön a gőzös lefekszik alája
  egyet kettőt füttyent a gőzös masina
  kelj föl kislány mer rád megy a masina
  
  nem kelem mer itt van a halálom
  itt hagyott el engem a galambom
  ha elhagyott majd megvár engem a babám
  az ágói dobogós kőhídnál
  
  az ágói dobogós híd alatt
  három legény rozmaringot arat
  én vagyok a rozmaring marokszedője
  barna legény igaz szeretője
  
  ez a kislány papucsot szabatott
  a sarkába szerelmet rakatott
  kihullott a szerelem a papucs sarkából
  jaj de távol estem a babámtól
  

  25. ha felkötöm piros delin kendőmet

  ha felkötöm piros delin kendőmet
  minden szombat este várom a szeretőmet
  de hiába várom úgy is tudom hogy nem jön
  helyette egy kék ibolyás levél jön
  
  ha bemegyek a berényi bazárba
  páros aranygyűrűt választok az ujjamra
  páros aranygyűrű kék lesz annak a köve
  este ragyog mint a szeretőm szeme
  

  26. ha felkötöm piros delin kendőmet

  ha felkötöm piros delin kendőmet
  minden szombat este várom a szeretőmet
  de hiába várom úgy is tudom hogy nem jön
  helyette egy kék ibolyás levél jön
  
  kisangyalom ha te tudnád amit én
  milyen igaz szívű hű szeretőd vagyok én
  olyan igaz szívvel vagyok hozzád mint a nap
  aki körös-körül jár az ég alatt
  

  27. lóra csikós lóra elszaladt a ménes

  lóra csikós lóra elszaladt a ménes
  csak egyedül maradt a pányván a nyerges
  
  nem tehetek róla mert be vagyok zárva
  kint van két bojtárom számoljanak róla
  
  nyergeljétek hát fel a fekete csinost
  hadd ugratom által a zavaros marost
  
  zavaros maroson magam általteszem
  a bánáti gulyásnál jó vacsorát eszem
  
  a bánáti gulyás jó tinót levágott
  miből az én fogam jó vacsorát rágott
  
  rostélyos ablakban kismadár hegedül
  szállj el a rózsámhoz maga van egyedül
  
  ha kérdi hogy vagyok mondd meg hogy rab vagyok
  az aradi várban talpig vasban vagyok
  
  talpig vasban vagyok könyökig bilincsben
  verje meg az isten aki rám tetette
  
  verje meg verje meg veretlen ne hagyja
  sem az ég sem a föld be ne vegye soha
  
  szegény legény vagyok nem vagyok gavallér
  lepi a nyakamat a zsíros inggallér
  
  látom a törvényben harmincketten ülnek
  mind a harmincketten rólam beszélgetnek
  
  most végzik már nékem ügyemet bajomat
  most végzik már nékem utolsó sorsomat
  

  28. az ágói fűzfának de magas a teteje

  az ágói fűzfának de magas a teteje
  rigó madár fütyürészget fölötte
  mindig csak azt fütyörészi az ágon
  a rózsámat galambom jaj de nagyon sajnálom
  
  barna kislány ha kimegy az ágói határba
  jókedvébe mindig csak azt dalolja
  boldogságom senkivel se cserélem
  az én kedves galambom jaj de nagyon szeretem
  boldogságom senkivel se cserélem
  az én kedves galambom de nagyon szeret engem
  

  29. nem idevaló születésű vagyok én

  nem idevaló születésű vagyok én
  messze földről idevándoroltam én
  így jár aki messze földről elvándorol
  nincsen babája ki vállára boruljon
  
  összefolyik a kis tisza a dunával
  összeillik a szőke a barnával
  nem bánom én hogy ha illik is hogy ha nem is
  barna szeretőm barna vagyok magam is
  

  30. sej az ágói templomtorony de magas

  sej az ágói templomtorony de magas
  tetejébe két ibolya de szagos
  az egyiket leszakajtom magamnak
  sej a másikat a kedves galambomnak
  
  sej bádogozzák az ágói templomot
  kilenc kislány hordja rá a bádogot
  kilenc kislány kilenc barna legénnyel
  sej mindegyik a maga szeretőjével
  
  sej az ágói templomtorony de magas
  tetejébe van egy kereszt aranyos
  az a kereszt az ágói jegyzőé
  sej én meg leszek a kedves szeretőmé
  

  31. nem messze van ide kismargita

  nem messze van ide kismargita
  környes-körül folyja azt a tisza
  közepében van egy rongyos csárda
  abban mulat egy betyár magába
  
  a betyárnak csak az a nótája
  amott ballag két zsandár magába
  amott ballag két zsandár magába
  egyenesen a csárda ajtajába
  
  kocsmárosné jó estét jó estét
  hát ez a nyerges paripa kié
  benn borozik annak a gazdája
  most jött ide nincs egy fél órája
  
  küldje hát ki e lónak gazdáját
  nem bántsuk mink ha megadja magát
  ki se megyek meg sem adom magam
  kinek tetszik vigye el a lovam
  
  nyerges paripámat nem sajnálom
  csak a nyereg izzajtóm sajnálom
  nyereg alatt a bugyellárisom
  abban hever háromszáz forintom
  
  egyet adtam a sárga csikóért
  másodikat rávaló szerszámért
  harmadikat egy szép barna lányért
  kit nem adnék széles e világért
  

  32. igyál betyár múlik a nyár

  igyál betyár múlik a nyár
  úgy sem soká duhajkodsz már
  lehullik a tölgyfa levél
  hová leszel szegény legény
  
  andrásnap fele az idő
  búsan tornyozik a felhő
  sírnak rínak a bárányok
  elfogyott a takarmányuk
  
  szárad a bokor a tetőn
  haragszik rám a szeretőm
  zöldellik a bazsalikom
  ne haragudj rám galambom
  

  33. az egri vármegye

  az egri vármegye
  sárgára van festve
  kilenc esztendeje
  itt szenvedek benne
  
  odajár az anyja
  éjjel az ablakra
  egyetlen egy fiam
  mikor jössz már haza
  
  szép anyám jó anyám
  akkor megyek haza
  majd ha ja napsugár
  besüt az ablakba
  

  34. elejbe elejbe

  elejbe elejbe
  sárga ló elejbe
  hogy be ne ugrasson
  a rózsás kiskertbe
  
  be talál ugrani
  kárt talál ott tenni
  szerelem bimbóját
  le találja törni
  
  megkötöm lovamat
  szomorú fűzfához
  lehajtom fejemet
  két első lábához
  
  lehajtom fejemet
  a babám ölébe
  hullajtom könnyemet
  rózsás kötényébe
  

  35. jaj de szépen esik az eső

  jaj de szépen esik az eső
  eső után zöldell a mező
  közepiben legel az aranbárány
  jaj de szép a göndör hajú lány
  
  haza legény haza hazament
  mert a piros hajnal hasad már
  mert a piros hajnal babám aranyos
  este csókollak meg de nem most
  

  36. édesanyám olyan vizet adott

  édesanyám olyan vizet adott
  amitől a szeretőm elhagyott
  most is olyan szeretőm hagyott el
  kit még élek sosem felejtek el
  
  nézlek nézlek de hiába nézlek
  nem való vagy nékem szeretőmnek
  te gazdag vagy én meg szegény vagyok
  így hát babám nem a tied vagyok
  

  37. jó bort iszok diófával tüzelek

  jó bort iszok diófával tüzelek
  kis pej lovam csárda elé kötöm meg
  szépen kérem csaplárosné nézze meg
  jól áll-e még lovam hátán a nyereg
  
  lovam hátán félrecsúszott a nyereg
  nem jól nyergelte meg ez a rossz gyerek
  megtanítom a gyereket nyergelni
  hogy kell a lányt a kapuban ölelni
  

  38. szentandrási bírónak

  szentandrási bírónak
  jó négy lovat mondanak
  ellopnám egy sötét éjszaka
  hogyha rám nem virradna
  
  de már hasad a hajnal
  jön két zsandár megvasal
  vasat rak a kezemre
  úgy visznek az egyesbe
  
  az egyesből egyesbe
  az egyes fenekére
  gyere babám váltsál ki
  ne hagyjál elhervadni
  
  kiváltalak ki ki ki
  nem hagylak elhervadni
  eladom a karikagyűrűm
  kiváltom a szeretőm
  

  39. a faluban végigmenni nem merek

  a faluban végigmenni nem merek
  mer a lányok selyemszoknyát viselnek
  csipke is fodor is van a derekán
  barna legény kopogtat az ablakán
  
  ne kopogtass barna legény gyere be
  ölelésre vár a karom idebe
  gyere be gyere be te barna babám
  nem haragszik terád az édesanyám
  

  40. csuhaj nem bánnám ha holnap lenne vasárnap

  csuhaj nem bánnám ha holnap lenne vasárnap
  csuhaj meglátnám a bús szívit a babámnak
  ne szomorítsd ne csald meg az árva szívemet
  úgy is eléggé fáj hogy a tied nem leszek
  
  csuhaj homokos az édesanyám udvara
  csuhaj barna legény lassan gyere be rajta
  lassan pengjen a rézsarkantyú csipkés taréja
  csuhaj ébren alszik a jó anyám meghallja
  

  41. az ágói templom alja de homokos

  az ágói templom alja de homokos
  vettem bele rozmaringot de bokros
  bokros ága is arra hajlik merre én járok
  szép szeretőt párosával is találok
  

  42. esik eső nagy sár van a határba

  esik eső nagy sár van a határba
  meglátszik a lopott lónak a nyoma
  gyere babám takard el a lopott ló nyomát
  még az éjjel terád költöm az árát
  
  édesanyám sokat intett a jóra
  késő este ne járjak a fonóba
  nem hallgattam édesanyám intő szavára
  rávettek a lányok a csalfaságra
  

  43. de szeretnék hajnalcsillag lenni

  de szeretnék hajnalcsillag lenni
  babám ablakába beragyogni
  beragyognék hozzája hajnalba
  csókot kérnék tőle utoljára
  
  mindig bánom amit cselekedtem
  hogy tevéled szerelembe estem
  szerelembe nem estem csak szóba
  sajnálom de nem tehetek róla
  

  44. mindennek van szeretője csak énnékem nincsen

  mindennek van szeretője csak énnékem nincsen
  kinek kettő kinek három nékem egy sem sincsen
  ha az isten egyet adna jaj de megbecsülném
  kezét lábát összekötném a füstre úgy tenném
  
  kiállították a karót be is állították
  a lányoknak a javát is mind kiválogatták
  maradt nékem egy nagy boglyas mit csináljak véle
  csukát dugok az orrába hadd ballagjon véle
  

  45. szentandrási vásártéren

  szentandrási vásártéren
  erre gyere galambom
  kislány vásár lesz a héten
  erre gyere ne menj arra galambom
  száz forintért adnak egyet
  erre gyere galambom
  milyen drága mégis vesznek
  erre gyere ne menj arra galambom
  
  szentandrási vásártéren
  erre gyere galambom
  legény vásár lesz a héten
  erre gyere ne menj arra galambom
  két krajcárért adnak egyet
  erre gyere galambom
  milyen olcsó mégis vesznek
  erre gyere ne menj arra galambom
  

  46. vékony deszka kerítés

  vékony deszka kerítés
  de jól esik mellette az ölelés
  ölelj babám kedvedre
  soha soha nem hányom a szemedre
  
  vékony kukoricaszár
  másodjára kapálatlan maradtál
  szőke legény barna lány
  szombat este csókolatlan maradtál
  barna legény szőke lány
  szombat este csókolatlan maradtál
  

  47. fehér kancsó piros bor

  fehér kancsó piros bor
  mindjár rám kerül a sor
  eladom a feleségem szoknyáját
  még az éjjel elmulatom az árát
  
  kicsi nékem ez a ház
  kirúgom az oldalát
  nem érzem én jól magamat e házba
  párom nélkül élek a nagyvilágba
  
  nincsen kenyér nincsen só
  feleségem sincsen jó
  eladom a tengerit a pallásról
  az asszonyt meg elzavarom a háztól
  

  48. haza is jó volna menni

  haza is jó volna menni
  itt is jó volna maradni
  sötét az éjszaka babám kísérjél haza
  megszolgálom még valaha
  

  49. minek nékem az ágói határ

  minek nékem az ágói határ
  ha nincs benne kiér a szívem fáj
  más falusi határ felé nézek
  ott van akit igazán szeretek
  
  kinn a pusztán a pusztán a pusztán
  alma terem a meggyfán a meggyfán
  minden ágon kettő lesz sejhaj három lesz
  igaz szívű szeretőm sosem lesz