Sapientia

bolt.piarista.hu

Nóták

  Kalamajka / Ez is borivóknak való!

  1. Kocsma előtti legénytánc

  nékem egy friss gondolat ütközött eszembe

  nékem egy friss gondolat ütközött eszembe
  valamelytől el sem válok teljes életembe
  holtig bort inni korcsomán meghalni
  hej dínom-dánom töltsd teli nem bánom
  
  verd meg isten azt a földet ki a kendert termi
  de még jobban azt az erdőt ki a rokkát termi
  irgő-pergő kis orsócskám pokol-tűz égesse
  minket pedig komámasszony az isten éltessen
  
  igyál torok nincsen pokol csak a papok mondják
  a deraka dülledezik kocsmárosok bontják
  a fedele régen puszta nádból volt elégett
  küldtünk oda minden puha vízissza vendéget
  
  jó bort ittam jó bort ittam jó kedvem van tőle
  szid az uram szid az uram nem gondolok véle
  ha haragszik ha haragszik elfordulok tőle
  ott a hátam ott a hátam beszélgessen véle
  ha haragszik ha haragszik elfordulok tőle
  itt a füstös ott a dalos ihatik belőle
  

  zöld kancsó a kezembe

  zöld kancsó a kezembe itt a jó bor benne
  te meg édes kisangyalom üljél az ölembe
  a gyenge kismadár nem száll minden ágra
  én sem fekszem mindenkor a babám ágyába
  
  hej gazduram azért is igyunk egyet mink is
  mert hogy olyan nagyon régen szomjúhozom én is
  a gyenge kismadár nem száll minden ágra
  én sem fekszem mindenkor a babám ágyába
  

  2. Sebes forduló

  a borjúnkat kihajtották

  a borjúnkat kihajtották
  komámasszony megtalálta
  ej-haj addig-addig diskuráltunk
  míg a csordát hazavártuk
  
  bémentünk a korcsomába
  ittunk két köböl búza árát
  ej-haj a féllitrest elővettem
  komámasszonyt megtiszteltem
  
  addig-addig tisztelgettem
  a féllitrest elejtettem
  ej-hej addig-addig tisztelgettük
  míg egymást meg nem ismertük
  
  jámbor uramnak azt mondtam
  borjúk után futkároztam
  ej-haj csak a boros korsó tudja
  hova lett a köböl búza
  ej-haj szegény ember azt gondolja
  hogy az egér mind elhordta
  
  ??? is fölmentünk
  muzsikást es jót kerestünk
  sej-haj kerülj-fordulj komámasszony
  adj egy inget szomszédasszony
  

  3. Részeges ember halotti búcsúztatója

  hogy elmentél a pincébe

  hogy elmentél a pincébe
  magadra nem vigyáztál
  a gádoron legurultál összetörted magadat
  az orrod is borvirág színű
  csupa borkő a beled hogy folyjon ki a szemed
  ó te bortól jól elázott földnek büdös lakója
  folyjon ki a szád két szélén bornak minden virágja
  ej te huncut vén gazember
  de jó hogy elvitt a december
  

  ha én ebbe a rettenetes

  ej de ha én ebbe a rettenetes borzasztóságos mély pincébe bemehetnék
  annak hatvanhat akós hordó borából jót ihatnék
  boroshordónak a dongaiból volna \jaz én koporsóm kifaragva
  túrós haluskával volna \jaz ódala kicifrázva
  fejem alatt hat kilós sonka volna vánkos helyett
  koporsóm mellett hat colos kóbász állna gyertya helyett
  nem bánnám ha ja temetőbe kivinnének
  a temetőnek a mély árkába letennének
  koporsóm mellett tizenhat évek kisleánka mondaná az extra misét
  hogy ott mondják az angyalok a végső órámat
  jézus krisztus borivó vidd a mennyországba
  ez az ember készül a másvilágra
  temessétek valakinek a krumplifőldjibe
  hadd nyugodjon a békáknak ülepébe
  apát suszter anyád varga
  te meg vagy egy büdös marha
  

  három fehér szőlőtőke

  de három fehér szőlőtőke meg egy fekete
  dicsértessék jézus krisztus drága szent neve
  boldogságos szűz mária segíts meg
  hogy eztet a pohárka bort magam igyam meg
  boldogságos szűz mária segíts meg
  hogy eztet a jó pohár bort magam igyam meg
  

  vedd fel pajtás poharad

  vedd fel pajtás poharad poharad
  benne van a vígság
  benne vagyon benne \jaz benne lakik az igaz
  az igaz barátság
  szabad a mulatság
  
  tedd le pajtás poharad poharad
  benne van a vígság
  benne vagyon benne \jaz benne lakik az igaz
  az igaz barátság
  szabad a mulatság
  

  kicsi a hordócska

  kicsi a hordócska
  jó bor terem benne
  dil-dul-dalalaj...
  
  nem iszom belőle
  részeg leszek tőle
  dil-dul-dalalaj...
  

  4. Szüreti dalok

  bárcsak engem valaki megkérne

  bárcsak engem valaki megkérne
  bárcsak nekem selyem fátylat venne
  én nem bánnám mindennap megverne
  csak belőlem friss menyecske lenne
  
  bárcsak engem valaki valaki
  szőlőhegyre hívna ki hívna ki
  meginnám a jó borát jó borát
  elszeretném az urát az urát
  
  bárcsak engem valaki valaki
  hordó helyett fúrna ki fúrna ki
  nem mondanám én néki én néki
  nagy a fúró vegye ki vegye ki
  

  komámasszony menjünk

  komámasszony menjünk mi le a pincébe
  üljünk fel egy boros hordó tetejébe
  fúrjuk ki az oldalát
  mind igyuk a bor javát
  komámasszony
  
  ördög bújjék komámasszony az uradba
  jó bor terem badacsonyban nem kadarka
  dicsérjük a hegy nevét
  ugye isszuk a levét
  komámasszony
  
  ördög bújjék komámasszony bocskorába
  minek iszik éjjel-nappal egyfolytába
  kilenc iccés a torka
  tizedikkel megtoldja
  komámasszony
  
  hová való komámasszony devecserbe
  hová való a kend csöcse tenyerembe
  ugyan hiszen tudja kend
  mikor megfogdosta kend
  a kiskertbe
  

  kimentem én a szőlőbe

  kimentem én a szőlőbe
  kapát vettem a kezembe
  áll-e dudál-e rózsám szeretsz-e nem
  
  fölakasztottam a fára
  bort ittam az árnyékába
  áll-e dudál-e rózsám szeretsz-e nem
  
  kimentem én a szőlőbe
  ráléptem egy venyigére
  áll-e dudál-e macska farka feláll-e nem
  
  venyigéről venyigére
  fáj a szívem a szőkére
  áll-e dudál-e hát te tudnál-e állva pipálni nem
  

  5. Piros kancsó piros bor

  mikor noé apánk isten parancsára

  halljunk szót
  mikor noé apánk isten parancsára
  a vízözön elől futott a bárkába
  minden állatfajból növényből egyet vitt
  hogy ne nélkülözzön a vész után semmit
  azért legbölcsebben mégiscsak azt tette
  hogy a szőlőtőkét ki nem felejtette
  figyelmezzen ezért a becses kompánia
  szavamra hallgasson minden emberfia
  ez itten gazdánknak utolsó liter bora
  ilyen cudar féreg ám a filoxera
  látom a sarokban a pista komámat
  amint a szemében aggodalom támad
  fél hogy tán a borból nem ihat eleget
  torka is kiszárad ha hiába eped
  nem félj szegény pista tréfa a mondásom
  van még elég borunk érdemes barátom
  annyi a borunk hogy jut neked elég
  s rajtad kívül bőven ihat minden vendég
  rajta tehát urak vígan koccintani
  nem fáradunk nektek elég bort hordani
  húzd rá
  

  piros kancsó piros bor

  piros kancsó piros bor
  mindjárt rám kerül a sor
  iszom a bort ölelem a babámot
  úgy sem érem keresztül a világot
  
  nincsen pénzem de majd lesz
  ha cluj napocából kolozsvár lesz
  eladom a feleségem szoknyáját
  még az éjjel elmulatom az árát
  
  nékem olyan asszony kell
  ha beteg is keljen fel
  keljen fel és főzze meg a vacsorát
  vacsorával várja haza az urát
  
  ez a világ mi vóna
  ha egy kis bor nem vóna
  iszom a bort ölelem a babámot
  seggbe rugom ezt a kutya világot
  

  kalapom kalapom csurgóra

  kalapom kalapom csurgóra
  sört innék bort innék ha volna
  akár iszom akár nem akár iszom akár nem
  mégis korhely a nevem de a nevem
  
  jaj istenem adj egyet sohase kérek többet
  jaj istenem adj egy jót adj egy kedvemre valót
  jaj istenem adj egy krajcárt hogy vegyek egy kis pálinkát
  jaj istenem adjál kettőt hogy vegyek egy nagy pálinkát
  

  a hajnali csillag ragyog

  a hajnali csillag ragyog
  én még a lagziban vagyok
  jaj istenem hogy szégyellem
  hogy a hajnal itt ér engem
  
  tartozom én a kocsmába
  kilenc liter bor árával
  jaj istenem hogy adjam meg
  hogy a babám ne tudja meg
  
  régi babám gyújts gyertyára
  hazajövök vacsorára
  aj-na-na...
  

  6. Hajnali és még hajnalibb

  egyik árokból a másikba estem

  egyik árokból a másikba estem
  rólad babám minden gondom levettem
  de úgy levettem hogy soha eszembe se juss
  jóságodért fizessen meg a jézus
  
  édesanyám sokat intett a jóra
  ne menjek én bort inni a kocsmába
  sokan vannak s betörik a fejemet
  nincsen aki kimossa \jaz ingemet
  

  az én babám zetelaki

  s az én babám zetelaki zetelaki
  de a nyavalya ott törje ki ott törje ki
  mer nem adott pénzt pálinkára
  sem a zacskóba dohányra
  

  7. Pince pince...

  pince pince tizenhárom sor pince

  pince pince tizenhárom sor pince
  benne mulat tizenhárom menyecske
  bor előttem bal karomon a babám
  hátam mögött félre húzza ja cigány
  
  kocsmárosné hát abból a jó borából van-e még
  hozzon ide egy litervel énmellém
  mer ha nem hoz megöl itt az unalom
  a poharait a fejéhez vagdalom
  

  igyunk azért aki búsul

  igyunk azért aki búsul
  kinek könnye földre csordul
  földre csordul patakot mos
  kibe babám gyolcsinget mos
  
  bort iszik az úton járó
  akár szegény akár báró
  én is szegény legény vagyok
  én is bort inni akarok
  
  iszom hétfőn iszom kedden
  iszom szerdán csütörtökön
  iszom pénteken szombaton
  azon a nagy vasárnapon
  

  9. Ha bémegyek a Bableves-csárdába

  ha bémegyek a bableves-csárdába

  ha bémegyek a bableves-csárdába
  ott mulat a pityóka lebujába
  rántott laska sejehaj veri össze bokáját
  túrós csusza öleli a babáját
  tejbe kása csak vigadj fél liter bor kapaszkodj
  tört fuszulyka legjobb a világon
  
  szombat este kimentem a szőlőbe
  megöleltem egy karót a sötétbe
  megöleltem egy karót azt hittem a babám volt
  pedig csak egy hosszú száraz karó volt
  
  szombat este kimentem a szőlőbe
  lefeküdtem egy diófa tövébe
  megálmodtam egy álmot hogy a babám elhagyott
  az amelyik az a száraz karó volt
  

  ezt a százast látod-e

  ezt a százast látod-e
  ha megiszom régi babám bánod-e
  én a százast nem bánom
  jön a tavasz kikeressük a nyáron
  
  rezes pint és csutora
  nem visz minket nem visz minket a jóra
  az én sapkám csurgóra
  mindig innék mindig innék ha volna
  
  fehér fuszulyka virág
  ne jöjj hozzám ne jöjj hozzám napvilág
  egyszer jártál setétbe
  beléestél a moslékos cseberbe
  
  szeredai kis kertbe
  ott mérik jó piros bort hitelbe
  addig ittam mulattam
  eltőtt a nyár s gatya nélkül maradtam
  addig ittam mulattam
  eltőtt a nyár s tiszta csórén maradtam
  

  10. Mégis huncut a német

  ej menjünk innen el

  ej menjünk innen el
  mer itten megvernek
  ne menjünk addig el
  amíg hegedülnek
    hozz bort a magyarnak
    pálinkát a tótnak
    sört a németnek
  
  ne higgy magyar ne higgy
  ne higgy a németnek
  bárhogy ígérgetnek
  bárhogy hitegetnek
    hozz bort a magyarnak
    pálinkát a tótnak
    sört a németnek
  

  attila lehel árpád

  attila lehel árpád
  elhunyt dicső unokák
  nem hallik a magyar név
  oda a boldogabb év
  gyászba borult hunnia
  mert nincsen hunyadija
  idegen nép van ma ott
  hol régen magyar lakott
  
  mégis huncut a német
  hogy a fene enné meg
  a tüdejét a máját
  minden oldalbordáját
  ha azt mondja das ist gut
  akkor csal meg a huncut
  mégis huncut a német
  hogy a fene enné meg
  

  csujogatások

  ha a magyar szomorkodik
  bánatában jó bort iszik
  bort iszik az nem is vizet
  sörér csak a német fizet
  
  míg a hírét elviszik
  hogy a magyar bort iszik
  ha megitta jól tette
  talán megérdemlette
  
  magyarország azér jó
  ritkán üres a hordó
  ha kiürül megtöltik
  véle kedvünket töltik
  
  megállj német mert megbánod
  hogy a magyart egzekválod
  bőrödből csinálok dudát
  azon fújom ezt a nótát
  

  11. Szőlőőrző dalok

  haj madár haj

  haj madár haj
  nem őrözlek több időn
  férjhez megyek
  
  learatták már a tiszta búzát
  szántogatják annak a tarlóját
  a tücskök is már megszólamodnak
  a lejányok szőlőpásztorkodnak
  a lejányok szőlőpásztorkodnak
  a menyecskék otthon szomorkodnak
  
  leszedik a szőlőt nem sokára
  árván marad a tőke utána
  te is árván maradsz kisangyalom
  mer énnékem el kell masíroznom
  

  porzik a hegyi borozda

  porzik a hegyi borozda
  sej mikor végigmegyek rajta
  kinyílik a hálótanya
  sej mikor kopogtatok rajta
  
  nyisd ki rózsám az ajtódat
  sej ereszd be \jaz angyalodat
  add ide a pici szádat
  sej hadd csókolok rajta százat
  

  üssön meg babám a ménkű

  üssön meg babám a ménkű
  akkora mint egy malomkű
  halálodat nem kívánom
  de ha megüt azt se bánom
  
  egye meg a fene magát
  ameddig éri a kabát
  ne úgy egye mint a hagymát
  reszelje meg mint a tormát
  
  kis kertembe füge fészek
  én a legénynek nem hiszek
  mer a legény leánycsaló
  mind akasztófára való
  
  te voltál a szeretőm nem más
  üssön beléd a nyilamlás
  nyolc garasnak négy a fele
  evett volna meg a fene
  

  uccu dárom madárom

  uccu dárom madárom
  kapuba vár a párom
  kettő vagy három
  uccu dárom madárom
  
  hej a cucám a lelki
  málé lisztes a seggi
  hej dudálj ma dudálj
  holnap mindig aludjál
  
  három liter pálinka
  egy asszonynak micsoda
  dunáról fúj a szél
  haj dunárom dunárom
  lesz a nyáron gunárom
  dunáról fúj a szél
  
  öreg vagyok gügyögök
  a fenének se köllök én
  dunáról fúj a szél
  egyszer kétszer kapok én
  mindjár oda vagyok én
  dunáról fúj a szél
  

  12. Ez ám ez...

  ez ám ez
  tekenes kukurusfának a gyümölcse
  görbe késsel megmetszetett
  tölgyfából van a hordaja
  vasabronccsal átszorítva
  áldott legyen az a tőke
  aki eztet megtermette
  
  ez ám ez
  szegény ember erszénypusztítója
  kocsmárosok gazdagítója
  szegény asszonyok szomorítója
  a szajhák vigasztalója
  rongyos szűrök árulója
  boros ember észrontója
  
  ez ám ez
  te engem sokszor becsaptál
  a kocsmába is becsaltál
  ottan velem úgy elbántál
  zsebemből kitántorítottál
  engem megrészegítettél
  falhoz hozzádöntögettél
  még a földhöz is verdeltél
  de soha föl nem emeltél
  
  én már sokszor megfogtalak
  a hébérben is szíttalak
  ott is elszalasztottalak
  csakhogy most megfoghattalak
  mivel most megfoghattalak
  a kezembe szorítalak
  most a számba fölhajtalak
  áristomba lezáratlak
  de most ennek ez a helye
  mars a bélem fenekire
  

  13. Vendégküldő

  haragszik a gazda

  haragszik a gazda
  hogy münk itt mulatunk
  s ha haragszik vigye el a házát
  de mi itt maradunk
  
  uccu édes vendég
  úgy szeretlek hogy még
  sej kinyitom az ajtót
  s kilöklek ha nem mégy
  

  csujogatás

  karikára legények
  huszárosra verjétek
  
  komámasszony igyunk egyet
  amíg meg nem ver az öreg (vagy ördög lenne?)
  igyál édes kedvesem
  hogy az isten éltessen
  

  14. Soproni hajnali nóta

  na má most ha föl tudok tápászkodni - iszok még egy pohárral
  ha nem - akkor hazamegyek
  

  akinek ma kedve nincs

  akinek ma kedve nincs
  annak egy csöpp esze sincs
  igen lassan foly véri ?
  talán lopón sem éri
  ha felkötnék a füstre
  vagy a pálinkás üstre
  megérdemelné
  hej megérdemelné