bolt.piarista.hu

Nóták

  Kallós Zoltán / Búsulni sohasem tudtam

  1. moldvai bújdosódal

  (gajdár)

  szeret vize partján sétáltam kedvemre
  de nagy szomorúság szállott bús szívemre
  kelj fel keleti szél indulj nyugat felé
  vidd el sóhajtásom magyar hazám felé
  
  ha a szeret vize csónakjába ülnék
  azon elbujdosnék ha belé nem vesznék
  kár volna énnekem tengeren túl mennem
  tengeren túl mennem török rabja lennem
  
  istenem teremtőm hol leszen halálom
  erdőn-e vagy mezőn vagy a pusztaságon
  ha erdőn veszek el ki temet el engem
  ha a pusztaságon ki sirat meg engem
  
  eltemetnek engem az erdei vadak
  el is elsiratnak az égi madarak
  tengernek feneke vetett ágyam leszen
  tenger sűrű habja szemfedelem leszen
  

  2. keserves hajnali és szapora

  (kalotaszeg)

  
  
  

  búsulni sohasem tudtam

  (türe)

  búsulni sohasem tudtam
  míg szeretőt nem tartottam
  de mióta azt fogadtam
  búsulni is megtanultam
  
  bú az élet mindig búval
  nem vagyok szabad magammal
  nem vagyok szabad magammal
  az én kedves galambommal
  
  élet élet betyár élet
  mivel vagyok adós néked
  lerovom az adósságom
  ha meghalok azt sem bánom
  

  én vagyok a falu rossza

  (visa)

  én vagyok a falu rossza
  engem ugat minden kutya
  
  kusti kutya ne ugassál
  nem vagyok én rosszabb másnál
  
  más is van rossz a faluba
  mégsem ugatja a kutya
  
  ma megiszom a pénzemet
  holnap a becsületemet
  
  se pénzem se becsületem
  nem is félek hogy elvesztem
  
  amért én mindig dúdolok
  csak mutatom hogy víg vagyok
  
  sír a szemem kacag a szám
  most fáj a szívem igazán
  

  erdélyország az én hazám

  (méra)

  erdélyország az én hazám nem német
  odavágyik az én szívem míg élek
  ott hagytam egy barna kislányt hervadni
  úgy szeretném csak még egyszer meglátni
  
  az a vonat ha elindult hadd menjen
  én utánam senki ne keseregjen
  ha valaki én utánam kesereg
  azt kívánom a jó isten áldja meg
  
  édesanyám ha ked tudná amit én
  milyen gyenge szívű fia vagyok én
  ha kiülök a tornác küszöbjére
  vágyik szívem a régi szeretőmre
  

  édesanyám rózsafája

  (méra)

  édesanyám rózsafája
  engem nyílott utoljára
  bár soha sem nyílott volna nyílott volna
  maradtam volna bimbóba hate-ha
  
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  de én arra nem hajtottam nem hajtottam
  titkon szeretőt tartottam hate-ha
  
  én vagyok az aki nem jó
  felleg-ajtó nyitogató
  nyitogatom a felleget a felleget
  sírok alatta eleget hate-ha
  

  tarka paszuly

  (méra)

  tarka paszuly az ágy alatt
  jaj de réges régen nem láttalak
  ha nem látlak babám vasárnapig
  megszakad a szívem addig
  ájdá dáj-dáj-dáj
  
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  de én arra babám nem hallgattam
  titkon szeretőt tartottam
  ájdá dáj-dáj-dáj
  
  titkon szeretőt tartani
  bajos azt elfelejteni
  már ezután babám olyat keress
  akit könnyen elfelejtesz
  ájdá dáj-dáj-dáj
  

  járd ki lábam

  (vista)

  járd ki lábam járd ki most
  nem parancsol senki most
  az én lábam kijárja
  csak a padló kiállja
  
  fehér rózsa tulipán
  húzzad nótám te cigány
  három éjjel három nap
  nem elég a házamnak
  
  ez a lábam ez ez ez
  jobban járja mint emez
  édes lábam jól vigyázz
  mert a másik legyaláz
  

  3. szilágysági katonadalok

  (varsok)

  ha csakugyan meg kell annak lenni
  a faluból ki kell nekem menni
  olyan búsan megyek ki belőle
  vót szeretőm kit sajnáljak benne
  
  édesanyám azzal búsít engem
  ha elmegyek nem sirat meg engem
  ne sirasson mert rossz fia voltam
  mer' a szavát sohase fogadtam
  
  édesanyám olyan vizet adjon
  mitől az én szívem meghasadjon
  most is olyan szeretőm hagytam el
  kit a szívem sohasem felejt el
  
  esik eső nagy sár van az utcán
  ez a kislány sírva mos a kútnál
  sírva mondja az édesanyjának
  szeretőjét viszik katonának
  

  széna van az ólban

  széna van az ólban
  a széna tartóban
  megölelem a rózsámat
  hej a pitar ajtóba
  
  ha nem szeretnélek
  fel se keresnélek
  ezt a sáros köves utcát
  hej nem taposnám érted
  
  szeretlek szeretlek
  csak ne mondd senkinek
  míg a templom közepébe
  hej össze nem esketnek
  
  akkor se mondd másnak
  csak a jó anyádnak
  azt is csak úgy szép csendesen
  hej ne hallja senki sem
  

  sebes vízen sebesen megy a hajó

  sebes vízen sebesen megy a hajó
  édes fiam mért vagy olyan szomorú
  hogy ne lennék édesanyám szomorú
  arra visznek merre dörög az ágyú
  
  a harctéren nem tudják a nevemet
  majd megtudják ha én oda elmegyek
  az én nevem kék nefelejcs liliom
  ha meghalok kinyílik a síromon
  
  ez a kislány mind azt mondja vegyem el
  de nem kérdi hogy én mivel tartom el
  eltartanám tiszta búza kenyérrel
  havasalji szép tiszta folyóvízzel
  

  késő este ragyognak a csillagok

  késő este ragyognak a csillagok
  kelj fel babám mert búcsúzni akarok
  fel is kelek mert nem tudok aludni
  fáj a szívem mért tudtalak szeretni
  
  el kell menni katonának messzire
  itt kell hagyni a babámat nincs kire
  reád bízom legkedvesebb barátom
  éljed vele világodat nem bánom
  
  ha letelik az a három esztendő
  jó barátom add vissza a szeretőm
  élted vele világodat idáig
  éljem én is koporsóm bezártáig
  

  4. magyarszováti szerelmi dalok

  (mezőség)

  sajó kutyám jaj de mélyen jaj de mélyen aluszol
  nem láttad a babám jönni valahol
  máskor vakkantottál egyet vagy kettőt
  mikor jönni láttad a hű szeretőt
  
  diófából van a babám van a babámnak ágya
  ha ráülök hajlik mind a négy lába
  tedd be babám tedd az ágyat a falig
  tiéd voltam tiéd leszek halálig
  
  muzsikaszó hallszodik az hallszodik az erdőben
  a babámat most viszik esküvőre
  de szeretnék én is oda elmenni
  mikor a pap a rózsámat esketi
  
  hogy halljam meg hogy tagad ki szívéből
  hogy kérdjem meg hogy nem fél az istentől
  hogy kérdjem meg hogy nem fél az istentől
  hogy halljam meg hogy tagad ki szívéből
  

  nekem is volt édesanyám ej de már nincs

  nekem is volt édesanyám ej de már nincs
  mer elvitte a szegedi hej de nagy árvíz
  három hete hogy a vizen hogy a vizen halászok
  könnyeimtől még az eget se látom
  
  kihalásztam édesanyám selyem kendőjét
  négy sarkára rávarrattam ej de a nevét
  közepébe fekete gyászt fekete gyászt varrattam
  hogy tudják meg hogy én árván maradtam
  
  kicsi madár mért keseregsz hej de az ágon
  nem csak te vagy árva ezen a nagy világon
  nekem sincsen édesanyám sem szeretőm sem apám
  mégis a jó isten gondot visel rám
  

  5. mezőségi kontyoló dalok

  
  
  

  engem anyám úgy szeretett

  (visa)

  engem anyám úgy szeretett
  tejbe vajba feresztgetett
  keszkenyőbe takargatott
  mégis idegennek adott
  
  édes volt az anyám teje
  keserű a más kenyere
  keserű is savanyú is
  jaj de sokszor panaszos is
  
  bánatos hajóra ültem
  a hajóval elmerültem
  bánatos az én életem
  hogy én fel nem cserélhetem
  

  tavaszi szél utat száraszt

  (mezőkeszű)

  tavaszi szél utat száraszt
  minden madár társat választ
  hát én immár kit válasszak
  szívet szívért kinek adjak
  
  addig éli lány világát
  míg szél fújja pántlikáját
  a pántlika könnyű gúnya
  mert azt a szél könnyen fújja
  
  jaj istenem de víg voltam
  míg az anyám lánya voltam
  de mióta nem az vagyok
  a búnak is helyet adok
  

  végig mentem az utcán

  (magyarpalatka)

  végig mentem az utcán
  bésároztam a csizmám
  megérdemli az a lány
  kiért sáros a csizmám
  
  fehér rózsa tulipán
  engem a szerelem bánt
  nincsen nagyobb gyötrelem
  mint a titkos szerelem
  
  túl a hegyen egy faluba
  gyászol engem egy viola
  violának nincsen szagja
  szeretőmnek nincsen anyja
  
  szeress rózsám csak nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít
  mer engem is megvakított
  halálig megszomorított
  

  én is voltam mikor voltam

  (magyarpalatka)

  én is voltam mikor volta
  virágok közt virág voltam
  de rossz kertészre akadtam
  keze között elhervadtam
  
  száraz a bokor a tetőn
  elhagylak régi szeretőm
  elhagynálak de sajnállak
  mondd meg rózsám mit csináljak
  
  száraz a bokor a tetőn
  száradj meg régi szeretőm
  úgy száradj meg lábon állva
  mint a fűszál lekaszálva
  

  6. bonchida-válaszúti menyasszonykísérő dalok

  (mezőség)

  
  
  

  bőg a bárány az erdőben

  (bonchida)

  bőg a bárány az erdőben
  a menyasszon kiskertjében
  siratja a koszorúját
  elhullatta a virágját
  ne sirasd a koszorúdat
  mer' én néked kötök újat
  éjjel-nappal kössed rózsám
  úgysem leszek többet leány
  
  fehér galamb a víz mellett
  édesanyám isten veled
  csak egyszer egy esztendőbe
  lehetek már a vendégje
  erdők völgyek szűk ligetek
  most elvisznek közületek
  gondom nem jól viseltétek
  örökre elvesztettetek
  
  fehér galamb szállt a házra
  édesanyám isten áldja
  köszönöm a nevelését
  sok jóra való intését
  sír a szemem hull a könnyem
  de igazán fáj a szívem
  kísérnek az idegenek
  kikkel mostan fogtam kezet
  

  madár szállt az ágtetőre

  (válaszút)

  madár szállt az ágtetőre
  most megyünk az esküvőre
  a menyasszony szép virág
  koszorúja gyöngyvirág
  az a boldog vőlegény
  ki azt mondja az enyém
  áj-dá-dá-dáj
  
  a menyasszon olyan szép
  mint üveg alatt a kép
  vőlegényünk se csúnya
  olyan mint egy bokréta
  szép a hírük szép a nevük
  szép a magaviseletük
  áj-dá-dá-dáj
  
  ne sírj menyasszon légy víg
  mer' ez nem lesz mindig így
  ültetünk egy sor violát
  ád az isten boldog órát
  ültetünk egy sor virágot
  ád az isten boldogságot
  áj-dá-dá-dáj
  
  válaszúti templomig
  mind piros rózsa nyílik
  szedjétek le leányok
  koszorúba fonjátok
  tegyétek fejetekre
  most megyünk az esküvőre
  áj-dá-dá-dáj
  

  szégyen volna hogyha én azt

  (válaszút)

  szégyen volna hogyha én azt nem tudnám
  melyik utcában lakik az én babám
  ott lakik egy válaszúti utcában
  piros rózsa nyílik az ablakában
  
  mikor a lány a legénnyel esküszik
  lányságáról nagyon megfelejtkezik
  nem gondol a szabad madár életre
  szép lánysága holtig el van felejtve
  
  barna kislány ha bemegy a szobába
  árva könnyét hullatja az ágyára
  sírok anyám siratom a lányságom
  sírok is én míg élek e világon
  
  udvaromban magasra nő a nyárfa
  édesanyám barna lányát siratja
  sírjál anyám sirathatsz is engemet
  férjhez adtál de nem tudod hogy kinek
  

  7. gyimesvölgyi szerelmes dalok

  szerettelek nem szerettél
  jaj de rosszat cselekedtél
  mindenemből kiforgattál
  jaj hogy megszomorítottál
  
  szerettelek nem tagadom
  de annak már vége vagyon
  s aki miatt vége vagyon
  annak isten jót ne adjon
  
  szerelemnek nagy a titka
  de jó annak ki nem tudja
  én nem tudtam próbát tettem
  s azzal magam elvesztettem
  
  két karoddal megöleltél
  de szemeddel mást ügyeltél
  zöld erdőben liliomszál
  rabod vagyok mert megfogtál
  
  lábad akármerre járjon
  szíved értem holtig fájjon
  szemed akárkit ügyeljen
  szíved engem ne felejtsen
  
  megfújnak azok a szelek
  kibe rózsám szerettelek
  de még azok is megfújnak
  kibe el kell felejtselek
  
  gyenge lábam fárasztottam
  édes álmom megszaggattam
  álom álom édes álom
  de szerelem szívfájdalom
  
  anyám anyám édesanyám
  karján felnevelő dajkám
  összejártam e világot
  nem találtam boldogságot
  

  azért amért szegény vagyok

  azért amért szegény vagyok
  megölelem a gazdagot
  a gazdagot a pénzéért
  a szegényt a szépségéért
  
  iszom a bort rúgom a port
  ölelem az özvegyasszonyt
  jobb a bor a pálinkánál
  egy menyecske száz leánynál
  
  az ezresnek négy szege van
  igyál reá ki szented van
  igyál babám adj nekem es
  szomjan ne haljak meg én es
  
  a százas az tiszta kerek
  igyál reá hogyha lehet
  igyál babám adj nekem es
  szomjan ne haljak meg én es
  
  amíg menyecskéhez jártam
  derékaljas ágyba háltam
  de mióta lányhoz járok
  a sutuba zekén hálok
  

  ha felsőlok város volna

  ha felsőlok város volna
  közepébe bolt es volna
  én volnék a boltos legény benne
  szeretőm tíz-húsz es lenne
  
  ha én boltos legény volnék
  piros pántlikát árulnék
  barna kislány hejde arra jönne
  a hajába újat venne
  
  piros topánt a lábára
  hej de kecsesen es járna
  derekára szép rezes karincát
  kebelére boltost magát
  
  beteg az én rózsám szegény
  én vagyok a boltos legény
  szedek százféle virágot
  főzök neki orvosságot
  

  8. válaszúti katonadalok

  (mezőség)

  vékony héja van a piros almának
  gyenge szíve van az édesanyámnak
  édesanyám gyenge szíve meghasad
  ha a fia katonának benn marad
  
  édesanyám ne sirasson engemet
  menjen haza nevelje fel öcsémet
  nem megyek én nem nevelek több árvát
  hat krajcárért hogy szolgálja a császárt
  
  búja lehet annak a kis madárnak
  kit örökre kalickába bezárnak
  hát annak az ügyes magyar legénynek
  akit ősszel katonának elvisznek
  

  hallod babám mit fütyörész a rigó

  hallod babám mit fütyörész a rigó
  katonának beíratott a bíró
  hadd el bíró kutya bíró megbánod
  még az éjjel a leányoddal hálok
  
  mikor kezdtem kufferemet pakolni
  édesanyám akkor kezdett siratni
  édesanyám köszönöm a nevelést
  három évig nem eszem a kenyerét
  
  verd meg isten azt aki ezt csinálta
  de még jobban aki ezt kitalálta
  elviszik a magyar legényt messzire
  német császár keserű kenyerére
  

  azt gondolja ki nem tudja

  azt gondolja ki nem tudja
  hogy én nem búsulok soha csuhajja
  pedig nincsen az az óra
  hogy a könnyem ne hullana csuhajja
  hull előmbe hull a földre hull a földre
  hull a gyászos kebelembe csuhajja
  árkot vág a két orcámon
  mint a zápor az utcákon csuhajja
  
  azt gondoltam eső esik
  pedig a szemem könnyezik csuhajja
  az én szemem sűrű felhő
  onnan ver engem az eső csuhajja
  hull a könnyem hull csendesen
  fáj a szívem keservesen csuhajja
  ha tied is úgy tud fájni
  soha meg sem tudunk válni csuhajja
  

  a kalapom a kalapom félig selyem

  a kalapom a kalapom félig selyem
  de én aztat félre vágom úgy viselem
  nem búsulok rámulatok
  úgy is tudom hogy meghalok
  
  két fekete göndör szőrű lovam vagyon
  még az éjjel mind a kettőt elmulatom
  elmulatom nem sajnálom
  szerettelek csak azt bánom
  
  rég megmondtam kisangyalom csalfa ne légy
  a lábadra magas sarkú cipőt ne végy
  magas sarkú cipőt vettél
  a világ csalfája lettél
  
  szeretett a fene soha fene soha
  csak meg voltam véled szokva
  úgy meg voltam véled szokva
  el se felejtelek soha
  

  komámasszony kakasa kakasa

  komámasszony kakasa kakasa
  felszállott a kapura kapura
  mind azt kukorékolja rékolja
  komámasszony de csalfa de csalfa
  
  komámasszony tegyen úgy tegyen úgy
  én a kakas ked a tyúk ked a tyúk
  guggoljon le nekem úgy nekem úgy
  mint a kendermagos kakasnak a tyúk
  
  egy hagymáért nam adom nem adom
  pálinkáér a szegre felakasztom
  ha pálinkát ad az úr ad az úr
  hová akar oda szúr oda szúr
  
  kicsi róka kicsi nyúl kicsi nyúl
  még a pap is odanyúl odanyúl
  oda biza ne nyúljon ne nyúljon
  hogy a körme lehulljon lehulljon
  

  9. ördöngösfüzesi katonadalok

  (mezőség)

  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  
  állj meg rózsám kérdjelek meg
  ha elvisznek hadd kaplak meg
  gyere ki galíciába
  ott megkapsz egy kaszárnyában
  
  galícia közepébe
  két kaszárnya van egy végbe
  odaviszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  
  kihajolnak az ablakon
  rózsa nyílik csákójukon
  rózsa nyílik szegfű hajlik
  édesanyám szava hallik
  
  mit érek én a szavával
  nem beszélhetek magával
  mit érek ha szavát hallom
  ha anyámat nem láthatom
  
  nézz ki rózsám az ablakodon
  most visznek ki a faluból
  vess utánam egy pillantást
  többet úgysem látjuk egymást
  

  el kell menni nincs mit tenni

  el kell menni nincs mit tenni
  füzest el kell felejteni
  jön október a betyár hónap
  el kell masírozni
  
  anyám anyám édesanyám
  szedje össze minden ruhám
  zárja bele a ládába
  mert én nem leszek gazdája
  
  engem anyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett úgy rengetett
  fehér rongyba takargatott
  mégis katonának adott
  
  katonának el kell menni
  a rózsámat itt kell hagyni
  édes rózsám csak azt bánom
  hogy tetőled meg kell válnom
  

  édesanyám hol van az az édes tej

  édesanyám hol van az az édes tej
  mivel engem katonának nevelt fel
  azt a tejet adtad volna lányodnak
  mert a lányod nem viszik katonának
  
  édesanyám de szépen felneveltél
  mikor engem karjaid közt rengettél
  akkor mondtad jó leszek katonának
  felesketnek egy szép magyar huszárnak
  
  édesanyám ki a huszár ha én nem
  ki nyergeli fel a lovat ha én nem
  felnyergelem a lovamat a sárgát
  megkerülöm erdélyország határát
  
  huszár vagyok nem bakancsos regruta
  rám illik a sárga zsinóros ruha
  széle sárga a közepe fekete
  szép a huszár ha felül a nyeregbe
  

  10. moldvai szerelmi dal

  (klézse)

  rózsám édes rózsám mondd meg nekem nyilván
  mondd meg nekem nyilván tudjam ki igazán
  tudjam ki igazán mikorra várjalak
  várjalak-e vagy nem várjalak-e vagy nem
  
  akkor szívem akkor akkor még akkor sem
  mikor kapud sarka gyönggyel leveledzik
  gyönggyel leveledzik ezüsttel virágzik
  mikor tűzhelyedet sírig gyopár növi
  
  akkor szívem akkor akkor s még akkor sem
  nem volt szívem nem volt tudom nem is leszen
  soha nem volt soha engem se várj vissza
  mert nem jövök vissza a fekete gyászre
  
  rózsám édes rózsám mondd meg nekem nyilván
  mondd meg nekem nyilván tudjam ki igazán
  tudjam ki igazán mikorra várjalak
  mikorra várjalak várjalak-e vagy nem
  
  akkor szívem akkor akkor még akkor sem
  mikor kapud előtt tündér vásár nyílik
  a posztóknak singjét vasrudakkal mérik
  mikor egy szem búza száz kalandját terem
  
  akkor szívem akkor akkor s még akkor sem
  nem volt szívem nem volt tudom nem is leszen
  soha nem volt soha engem se várj vissza
  mert nem jövök vissza a fekete gyászra