bolt.piarista.hu

Nóták

  Kallós Zoltán / Idegen földre ne siess

  1.

  idegen földre ne siess

  (Gyimesvölgye)

  idegen földre ne siess
  amíg hazádba megélhetsz
  ne menj messze földre lakni
  míg hazádba meg tudsz élni
  
  én elmegyek közületek
  mert köztetek nem élhetek
  valahára visszatérek
  még kapjak meg belőletek
  
  elbujdosom megpróbálom
  ha elveszek sem lesz károm
  engem úgy sincs ki sajnáljon
  ki értem könnyet hullasson
  
  édes rózsám vígy el veled
  ne hadd elmaradjak tőled
  mert ha elmaradok tőled
  megszakad a szívem érted
  
  elvinnélek de nem lehet
  mert idegen földre megyek
  mert az utak nagyok hosszak
  s a vizek is megáradtak
  
  ne menj rózsám kételegve
  arra nagy idegen földre
  ha le találsz betegedni
  ki fogja gondod viselni
  
  ki tud szívem reád nézni
  egy-két szóval megbiztatni
  vagy egy falást enned adni
  egy csepp vízzel megkínálni
  

  2.

  elmennél-e elhagynál-e

  (Magyarvista, Kalotaszeg)

  elmennél-e elhagynál-e
  szíved értem nem fájna-e
  ha fájna is mit tudsz tenni
  mikor ennek így kell lenni
  
  ha elmész is járj békével
  rólam ne felejtkezzél el
  csendes folyóvízből igyál
  ott is rólam gondolkozzál
  
  akkor jussak én eszedbe
  mikor kenyér a kezedbe
  akkor se jussak egyébről
  csak az igaz szeretetről
  
  talán szíved nem kőbálvány
  hogy itt hagynál ilyen árván
  de nem kő hogy elhassadjon
  sem nem viasz elolvadjon
  
  árva lettem mint gerlice
  mint akinek nincs senkije
  olyan árva mint a madár
  ki ott fent a fellegen jár
  

  a puszta tetején

  (Magyarvista, Kalotaszeg)

  a puszta tetején
  csikók nyeriteznek
  hej de rózsám édes rózsám
  elhagytál engemet
  
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  hej de verjen meg az isten
  mért csaltál meg engem
  
  te voltál szívemnek
  első és utolsó
  hej de készül már számomra
  a gyászos koporsó
  
  elmegyek az ácshoz
  fejfát csináltatok
  hej de aranyos betűkkel
  nevem rávágatom
  
  azt vágatom rája
  itt nyugszik egy árva
  hej de kinek szerelemből
  történt a halála
  

  a csizmámra sárga patkót veretek

  (Magyarvista, Kalotaszeg)

  a csizmámra sárga patkót veretek
  már ezután árva kislányt szeretek
  mert az árva tud igazán szeretni
  édesanyja nem tudja eltiltani
  
  kiskoromba árvaságra jutottam
  életembe de sokat szomorkodtam
  megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
  azt is tudom hogy kell szívből szeretni
  
  árva vagyok még a nap sem süt le rám
  árva vagyok mert nincsen édesanyám
  árvaságom még az ég is siratja
  sötét felleg ki a napot borítja
  

  este vagyon tizet ütött az óra

  (Magyarvista, Kalotaszeg)

  este vagyon tizet ütött az óra
  ilyen későn ki jár még a faluba
  én csavargok mert nem tudok elaludni
  fáj a szívem a szerelem gyötöri
  
  gyötör engem a szerelem nem táplál
  gyönge szívem nyugodalmat nem talál
  nem is gyógyít meg engemet csak a halál
  így jár aki hű szeretőt nem talál
  
  kilenc tulkot hajtottam a vásárba
  tizediket a babám udvarába
  kilenc tuloknak az ára a zsebembe
  ej még az éjjel jót mulatok belőle
  

  3.

  aki nem tud jól búsulni

  (Gyimesvölgye)

  aki nem tud jól búsulni
  jöjjön hozzám tanács kérni
  mer én jól tudok búsulni
  őt is meg fogom tanítni
  
  fáj a szívem nem tagadom
  hogy miért fáj nem mondhatom
  csak magamba letitkolom
  s azzal magamat hervasztom
  
  hasadj meg szívem kettőbe
  hogy vigyenek temetőbe
  hasadj meg szívem haljak meg
  az egész világ tudja meg
  
  olyan házat csináltatok
  ablakot rá nem vágatok
  sem ablaka sem ajtója
  sem aki bekopogtatna
  
  bánat bánat csukros bánat
  mér raktál szívemre várat
  várat raktál megnyugodtál
  örökre megszomorítál
  

  lovam haját lefelé fújja szél

  (Gyimesvölgye)

  lovam haját lefelé fújja szél
  köszönöm babám hogy eddig szerettél
  azt is igen hogy engemet megcsaltál
  nálamnál jobb szeretőre találtál
  
  kicsi csillag ha leesik elterül
  az én babám ahol lát is elkerül
  ne kerülj el édes kedves galambom
  mer én néked rosszadot nem akarom
  
  kicsi csillag jaj de rég hogy vándorolsz
  nem láttad-e juhaimat valahol
  láttam biz én hargita tetejébe
  egy fa alá le voltak telepdve
  
  felfogadtam fejőpásztor nem leszek
  a kezembe fejővedret nem veszek
  mert a juhnak igen rövid a lába
  sokat kell a hegyre mászni utána
  

  4.

  nem ismertem az örömet

  (Szék, Mezőség)

  nem ismertem az örömet
  azt sem tudom milyen lehet
  a bánatot jól ismerem
  mert az itt van mindig velem
  elosztották a bánatot
  ott sem voltam mégis jutott
  ha még egyszer elosztanák
  talán mind is nekem adnák
  
  mikor a bút elosztották
  három felé szakasztották
  nekem a nyagyobbját adták
  hogy ne kelljen többet osszák
  feljött a nap elhaladott
  búval kapott búval hagyott
  bús anyának bús gyermeke
  én vagyok annak egyike
  
  nem virradok örömömre
  nem sötétülök kedvemre
  este napszentület után
  könnyemmel áztatom párnám
  reggel napfeljötte előtt
  könnyemmel megmosdom előbb
  mosdóvízre nincsen gondom
  mert a könnyembe megmosdom
  

  jól esik a bús szívnek

  (Szék, Mezőség)

  jól esik a bús szívnek
  hogyha panaszolhat
  ha a maga bújából
  másoknak is adhat
  
  ó én édes galambom
  ó jaj hogy szeretlek
  százezerszer napjában
  én megemlegetlek
  
  még éjjel is álmomban
  képedet ölelem
  de amikor ébredek
  csak hűlt helyed lelem
  

  verjen meg az isten rózsám

  (Szék, Mezőség)

  verjen meg az isten rózsám
  ha te nem vagy igaz hozzám
  verjen meg az isten rózsám
  ha te nem vagy igaz hozzám
  mer én igaz vagyok hozzád
  olyan mint az édesanyád
  mer én igaz vagyok hozzád
  olyan mint az édesanyád
  
  verjen meg az én teremtőm
  ha nem voltál hű szeretőm
  verjen meg az egek ura
  mert nem voltál igaz soha
  
  verjen meg a sötét éjjel
  de sok örömtől zártál el
  verjen meg a piros hajnal
  kibe siratlak jajszóval
  
  szerettelek kedveltelek
  ameddig megismertelek
  mióta megismertelek
  örökre meggyűlöltelek
  
  szerettelek tiszta szívből
  elhagytalak keservemből
  tiszta szívből szerettelek
  de most másnak engedtelek
  

  magas a dézsi temető

  (Szék, Mezőség)

  magas a dézsi temető
  mellette a sűrű erdő
  magas a dézsi temető
  mellette a sűrű erdő
  ott bujdosik a kedvesem
  odamegyek megkeresem
  ott bujdosik a kedvesem
  odamegyek megkeresem
  
  jaj de sokszor jaj de régen
  jártam egy virágos réten
  ott láttam egy kis madarat
  kérdeztem a galambomat
  
  azt mondta hogy látta látta
  egy legény keblére zárta
  ha elvette éljen vele
  csak előttem ne ölelje
  
  ha elvette éljen vele
  ölje meg a bú mellette
  öröme is annyi legyen
  amennyit ő csinált nekem
  

  5.

  hazám hazám csendes hazám

  (Klézse, Moldva)

  hazám hazám csendes hazám
  bárcsak határid láthatnám
  látom füstjét de csak alig
  hogy az égen lengedezik
  
  azt gondolom hogy a füstje
  csak az erdő borult ködbe
  búsul a madár az ágon
  én is idegen országon
  
  mikor hazul elindultam
  színem se volt úgy búsultam
  a lábam meg porosodott
  időm sem volt hogy lepalljam
  
  idegennek jövevénynek
  nincsen becsüje szegénynek
  idegen földre siettem
  mert hazámba nem élhettem
  
  édesanyám ha most élne
  hozzám látni csak eljönne
  csontjaimat összeszedné
  koporsóba betétetné
  
  rakáskába rakogatná
  keservesen megsiratná
  jajszavakkal megsiratná
  senki azt meg nem kacagná
  

  6.

  fordulj kedves lovam napszentület felé

  (Válaszút, Mezőség)

  fordulj kedves lovam napszentület felé
  úgyse jövünk többet soha visszafelé
  messze földre megyek elbujdosok innet
  szép szülőhazámat nem látom meg többet
  
  fújd el jó szél fújd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
  jó ló volt a fakó jó a viselete
  áldja meg az isten aki felnevelte
  
  porladozik csontja fekete főd nyomja
  az én bús szívem is csak a bú rongálja
  árva vagyok árva mint réten a tarló
  kinek ékességét elvette a sarló
  
  az idegen földön olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig alig elámbolygok
  szomszédim azt mondják talán meg is halok
  én is azt gondolom meg sem is maradok
  
  idegen országban idegen emberek
  járok az utcákon senkit nem ismerek
  szólanék hozzájuk de ők nem értenek
  ezen az én szívem de nagyon kesereg
  

  nihol kerekedik egy fekete felhő

  (Válaszút, Mezőség)

  nihol kerekedik egy fekete felhő
  az alatt repül el egy fekete holló
  állj meg holló állj meg hogy izenjek tőled
  apámnak anyámnak szívbéli mátkámnak
  
  ha kérdik hol vagyok monjad hogy rab vagyok
  a török császárnál talpig vasba vagyok
  megunta két lábam vasakat rengetni
  megunta két kezem hírharangot húzni
  
  rab vagyok rab vagyok szabadulást várok
  csak az isten tudja mikor szabadulok
  elapadt két szemem a nagy sötétségbe
  elhervadt két orcám keserűségbe
  

  jaj de búsan harangoznak

  (Válaszút, Mezőség)

  jaj de búsan harangoznak
  talán az én galambomnak
  most viszik a temetőbe
  el sem búcsúzhattam tőle
  
  bárcsak addig el ne vinnék
  amíg innet oda mennék
  koporsójára borulnék
  jaj de keservesen sírnék
  
  sirass borulj koporsómra
  hallgassál utolsó szómra
  vessél egy-két kapa földet
  talán megérdemlem tőled
  

  7.

  olyan vagy te rózsám

  (Válaszút, Mezőség)

  olyan vagy te rózsám
  mint az engedelem
  két piros orcádon
  játszik a szerelem
  
  jól gondold meg rózsám
  elejét utólját
  hogy kivel töltöd le
  az életed sorát
  
  mert nem kölcsön kenyér
  hogy visszaadhassad
  sem nem tiszta búza
  hogy learathassad
  
  ki a szerelemnek
  útján akar járni
  okosnak eszesnek
  kell is annak lenni
  
  mert én elindultam
  nem tudtam eljárni
  fele utaimból
  vissza kellett térni
  

  bánat bánat hol születtél

  (Válaszút, Mezőség)

  bánat bánat hol születtél
  talán a fellegből estél
  bánat olyan mint az enyém
  nincsen a föld kerekségén
  
  kinek panaszoljam magam
  kinek mondjam a bánatom
  kinek mondjam ki hallgat meg
  engemet ki vigasztal meg
  
  megmondanám a virágnak
  de az megmondja az ágnak
  nem mondom én csak a földnek
  mer az nem mondja senkinek
  
  fekete föld neked mondom
  te légy az én vigasztalóm
  hallgassál meg vigasztalj meg
  árva szívem nyugtassad meg
  

  válaszúti hegyet fújja a hideg szél

  (Válaszút, Mezőség)

  válaszúti hegyet fújja a hideg szél
  köszönöm galambom hogy eddig szerettél
  köszönöm a jókat a páros csókokat
  amit az orcámra sűrűn adogattad
  
  ne szeress ne szeress mert nekem nem kellesz
  elmúlt az az idő mikor voltál kedves
  te tettél fogadást én előttem nem más
  hogy én rajtam kívül sohasem szeretsz mást
  
  de te hamis voltál engemet megcsaltál
  egy-két páros csókért máshoz folyamodtál
  ha tudtad határát rövid szerelmednek
  mért nem hagytál békét én árva fejemnek
  

  borsa felől jön egy fekete felhő

  (Válaszút, Mezőség)

  borsa felől jön egy fekete felhő
  siess kislány mert elkap a nagy eső
  nem sietek kapok én még szeretőt
  arra kérem a jóságos teremtőt
  
  eredj kislány eredj hogy ne lássalak
  mert én téged már régen meguntalak
  hogy szerettél mindig eszembe jutsz
  jóságodért fizessen meg a jézus
  
  édesanyám volt az oka mindennek
  mért nem adott engem a szeretőmnek
  adott volna engemet oda annak
  kit a szívem kiválasztott magának
  

  válaszúti hegy aljában

  (Válaszút, Mezőség)

  válaszúti hegy aljában
  eltörött a lovam lába
  gyere rózsám fizesd meg a károm
  úgyis te leszel a párom
  
  erre gyere ne menj arra
  jobb út van erre mint arra
  erre gyere szívemnek a párja
  adj egy csókot utoljára
  
  páros csókot nem adhatok
  nem a te szeretőd vagyok
  páros csókot csakis annak adok
  kinek szeretője vagyok
  
  nem úgy van most mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem az a nap hej de nem az a hold
  nem az a szeretőm ki volt
  
  aki volt már rég elhagyott
  szebbre vágyott mint én vagyok
  szebbre vágyott hej de mégse kapott
  még olyant sem mint én vagyok
  

  nyisd ki rózsám az ajtót

  (Válaszút, Mezőség)

  nyisd ki rózsám az ajtót
  itt van a te galambod
  de nehezen nyitod ki
  mintha nem tudnád hogy ki
  
  nyitom nyitom kedvesem
  csak a lájbim keresem
  nyitom nyitom galambom
  csak a lájbim gombolom
  
  fehér fuszulyka virág
  ne jöjj hozzám napvilág
  gyere hozzám sötétbe
  hogy üljek az öledbe
  
  úgysem ülök sokáig
  csak tizenkét óráig
  az a tizenkét óra
  nekem csak egy minuta
  
  adj egy csókot én egy mást
  ne felejtsük el egymást
  két-három csók nem a világ
  száradjon meg aki nem ád
  

  8.

  nincs magasabb a nagy égnél

  (Magyarlapád, Küküllő mente)

  nincs magasabb a nagy égnél
  nincs nagyobb a szerelemnél jaj
  mert akit a szerelem fog
  nem kell annak semmi dolog jaj
  
  mert engemet is megfogott
  kell a kutyáknak a dolog jaj
  a szerelem a szerelem
  a szerelem sírba teszen jaj
  
  nem kell engem tanítani
  hogy kell szeretőt tartani jaj
  megtanultam én azt régen
  esztendeje múlt a télen jaj
  
  aki kettőt-hármat szeret
  azt megszólját az emberek jaj
  de én csak egyet szerettem
  mégis eleget szenvedtem jaj
  

  erdő felől dörög az ég

  (Magyarlapád, Küküllő mente)

  erdő felől dörög az ég
  mondd ki rózsám szeretsz-e még
  ha nem szeretsz azt is mondd ki
  ha nem szeretsz azt is mondd ki
  bátran ha kérdez valaki
  bátran ha kérdez valaki
  
  felkelt már a hajnalcsillag
  kelj fel rózsám mert megvirradt
  dehogy kelek még hajnal sincs
  szerelmünknek még vége sincs
  
  tudod rózsám mit fogadtál
  mikor kertembe sétáltál
  felfogadtam azt az egyet
  rajtam kívül mást nem szeretsz
  

  szeretném én azt megtudni

  (Magyarlapád, Küküllő mente)

  szeretném én azt megtudni
  szeretném én azt megtudni
  szabad-e másét szeretni
  szabad-e másét szeretni
  tudakoztam de nem szabad
  tudakoztam de nem szabad
  ezért a szívem megszakad
  ezért a szívem megszakad
  
  tiltnak rózsám tiltnak tőled
  titkon se beszéljek véled
  ahol látlak kerüljelek
  hogy én ne is szóljak véled
  
  csak egy utcán jártam hozzád
  azt is elkertelete anyád
  sem nem ággal sem nem fával
  az irigyek tanácsával
  

  régi szeretőmért mit nem cselekednék

  (Magyarlapád, Küküllő mente)

  régi szeretőmért mit nem cselekednék
  régi szeretőmért mit nem cselekednék
  dunából a vizet kalánnyal kimerném
  áj-rá-rá...
  
  annak fenekéből igaz gyöngyöt szednék
  a régi rózsámnak gyöngykoszorút kötnék
  
  kössed rózsám kössed te csak mindig kössed
  mert az én szeretőm nem leszel már többet
  
  ha a duna vize mind tintává válnék
  abból a rózsámnak csak levelet írnék
  
  írom levelemet nem írom nevemet
  úgyis tudja rózsám hogy hívnak engemet
  

  magos hegyről foly le a víz

  (Magyarlapád, Küküllő mente)

  magos hegyről foly le a víz
  rózsám bennem többet ne bízz
  
  ha bízol is csak úgy bízzál
  szeretőről gondoskodjál
  ha bízol is mindhiába
  mert el vagy szívemtől zárva
  
  úgy el vagy szívemtől zárva
  mint szép gúnya a ládába
  a szép gúnya szellő nélkül
  az én szívem tied nélkül
  

  9.

  a bazsarózsámnak lehajlott az ága

  (Visa, Mezőség)

  a bazsarózsámnak lehajlott az ága
  én is ráhajlottam egy hűtlen szavára
  mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül
  mit ér a szerelem igaz hűség nélkül
  
  istenem nagy dolog ki egymást szereti
  mégis a jó isten össze nem vezeti
  de még nagyobb dolog ki egymást gyűlöli
  mégis két vénasszony összeköszörüli
  
  áldd meg isten áldd meg a szeretőm házát
  verd meg isten verd meg a benne lakóját
  azt sem mindegyiket csak az édesanyját
  mért tiltotta tőlem virágszál szép lányát
  

  kék ibolyát ültettem a pohárba

  (Visa, Mezőség)

  kék ibolyát ültettem a pohárba
  ez a legény válogat a leányba
  törje ki a sej-haj válogatós nyavalya
  én is voltam szeretője valaha
  
  kék ibolya ha leszakítanálak
  mit szóllanál babám ha elhagynálak
  mit mondanék sej-haj ha így hozta az idő
  ritka most az igaz szívű szerető
  
  kék ibolya búra hajtja a fejét
  mert a harmat nem öntözi a tövét
  szállj le harmat sej-haj kék ibolya tövére
  most találtam egy igaz szeretőre
  

  ága-bogas a diófa teteje

  (Visa, Mezőség)

  ága-bogas a diófa teteje
  csak egy kislányt neveltek a kedvemre
  azt az egyet nem adnám a világért
  az anyjának a mennybéli jussáért
  
  az anyjának kevés mennybe a jussa
  a lányának olyan édes a csókja
  olyan édes nem tudom felejteni
  hanem inkább jobban tudnám szeretni
  
  ősz az idő hull a fáról a levél
  megbánod te régi babám mit tettél
  megbánod te jutok én még eszedbe
  hogy milyen volt bús szívemnek szerelme
  
  le van az én selyem ingem vasalva
  nem vagyok én legényeknek az alja
  sem eleje sem az alja nem vagyok
  amér engem a szeretőm elhagyott