bolt.piarista.hu

Nóták

  Kallós Zoltán / Kallós Zoltán kedves dalai

  1. szeret vize martján

  szeret vize martján
  felnőtt liliomszál
  nem szereti helyét
  el akar bujdosni
  
  ki kell onnan venni
  új helybe kell tenni
  új helybe kőkertbe
  szemem elejibe
  
  hátha megfoganik
  nekem szerencsémre
  nekem szerencsémre
  másnak bosszújára
  
  de nem az a virág
  ki a kertbe virág
  hanem az a virág
  ki utcákon sétál
  
  boldog az az apa
  ki kertecskét kertel
  boldog az az anya
  ki virágot ültet
  
  másnak nem magának
  más ember fiának
  gyönyörűségére
  maga magzatának
  

  van borom pálinkám es ihahahaha

  van borom pálinkám es ihahahaha
  van kék szemű lyányom es ihahahaha
  sej-haj libabőr jajaj jaj-jaj
  tátim hozta klézséből jajaj libabőr
  
  táncoltasd meg máriskát
  ád az anyja pálinkát
  
  nekem nem kell pálinka
  nekem kell a máriska
  
  édes vérem testvérem
  érted buzog a vérem
  
  érted bizony nem csoda
  mert szép vagy mint a rózsa
  

  idegen földre ne siess

  idegen földre ne siess
  amíg hazádba megélhetsz
  ne menj messze földre lakni
  míg hazádba meg tudsz élni
  
  idegennek jövevénynek
  nincsen becsüje szegénynek
  idegen vagy jövevény vagy
  nincsen becsüd ha szegény vagy
  
  elbujdosom megpróbálom
  ha elveszek sem lesz károm
  engem úgy sincs ki sajnáljon
  ki értem könnyet hullasson
  
  én elmegyek közületek
  mert köztetek nem élhetek
  valahára visszatérek
  még kapjak meg belőletek
  
  édes rózsám vígy el veled
  ne hadd elmaradjak tőled
  mert ha elmaradok tőled
  megszakad a szívem érted
  
  elvinnélek de nem lehet
  mert idegen földre megyek
  mert az utak nagyok hosszak
  s a vizek es megáradtak
  
  ne menj rózsám kételegve
  arra nagy idegen földre
  ha le találsz betegedni
  ki fogja gondod viselni
  
  ki tud szívem reád nézni
  egy-két szóval megbiztatni
  vagy egy falást enned adni
  egy csepp vízzel megkínálni
  

  2. bujdosik egy árva madár

  bujdosik egy árva madár
  minden háztetőre leszáll
  mindig csak azt csirikolja
  nem leszünk egymásé soha
  
  milyen madár az a madár
  ki kertembe szólani jár
  csak szépen szól de le nem száll
  futok utána meg nem vár
  
  várj meg madár még megvárnál
  szíved rejtekébe zárnál
  mint drága kincset tartanál
  társadnak megmarasztanál
  
  hess ki madár a kertemből
  ne pusztíts ki mindenemből
  mindenből kipusztítottál
  kerti rózsám nélkül hagytál
  
  kesereg egy árva madár
  ki ott fenn a fellegen jár
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne keseregne szegény
  
  te kismadár hogy tudsz élni
  mikor nem is tudsz beszélni
  ládd én mennyiket beszélek
  mégis rózsám nelkül élek
  

  tegnap a gyimesbe jártam

  tegnap a gyimesbe jártam
  bolondgombát vacsoráztam
  úgy megbolondultam tőle
  megszerettem aki főzte
  
  ha szerettem el is vettem
  jaj de jó életet éltem
  sokszor mondtam én azóta
  nem is volt az bolondgomba
  
  fejik a fekete kecskét
  verik a barna menyecskét
  ott hadd üssék az ódalát
  ne szeresse a más urát
  
  ember ember meg tudsz verni
  egy pár csizmát nem tudsz venni
  lábam kibújt a csizmából
  mint a csürke a tojásból
  
  asszony asszony ki a házból
  most jövök a korcsomából
  tálat csiprot fazakakot
  mind fejedre borogatok
  
  ember ember ki a házból
  most jövök a fonóházból
  guzsaly talpa a fejedbe
  orsó hegye a szemedbe
  

  3. erdő felől dörög az ég

  erdő felől dörög az ég
  mondd ki rózsám szeretsz e még
  ha nem szeretsz azt is mondd ki
  ha nem szeretsz azt is mondd ki
  bátran ha kérdez valaki
  bátran ha kérdez valaki
  
  felkelt már a hajnalcsillag
  kelj fel rózsám mert megvirradt
  dehogy kelek még hajnal sincs
  dehogy kelek még hajnal sincs
  szerelmünknek még vége sincs
  szerelmünknek még vége sincs
  
  nincs magasabb a nagy égnél
  nincs nagyobb a szerelemnél
  mer akit a szerelem fog
  mer akit a szerelem fog
  nem kell annak semmi dolog
  nem kell annak semmi dolog
  

  uccu fekete retek

  uccu fekete retek
  barna kislányt szeretek
  aj-ra-ra...
  
  de hazudik a retek
  mer én szőkét szeretek
  
  kék a szemed nem fekete
  ki a fene ne szeretne
  

  4. fenn a hegyen erdő szélén menyek el

  fenn a hegyen erdő szélén menyek el
  az erdőben fülemile énekel
  panaszolja bús panaszát csendesen
  borulj a vállamra édes kedvesem
  
  kis koromba árvaságra jutottam
  életemen de sokat szomorkodtam
  megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
  azt is tudom hogy kell szívből szenvedni
  
  árva vagyok még a nap sem süt rejám
  árva vagyok mert nincsen édesanyám
  árvaságom még az ég is siratja
  sötét felleg ki a napot borítja
  

  piros az ostorom nyele nem sárga

  piros az ostorom nyele nem sárga
  a nyelébe numera van rávágva
  én vágtam rá azt a jeles numerát
  ölelem a babám karcsú derekát
  
  amit világéletembe kerestem
  mind az ügyes menyecskékre költöttem
  vettem nekik alsó-felső rokolyát
  jaj de sokszor felhajtottam az alját
  
  piritusból csinálják a pálinkát
  azér nem lát rajtam senki jó ruhát
  ha csinálnák édes tejből ecetből
  a kocsmáros nem élne a zsebemből
  ha csinálnák édes tejből ecetből
  az a huncut nem élne a zsebemből
  

  5. nem ismertem az örömet

  nem ismertem az örömet
  azt se tudom milyen lehet
  nem ismertem az örömet
  azt se tudom milyen lehet
  a bánatot jól ismerem
  mer az itt van mindig velem
  a bánatot jól ismerem
  mer az itt van mindig velem
  
  elosztották a bánatot
  ott se vótam mégis jutott
  ha még egyszer elosztanák
  talán mind is nekem adnák
  
  feljött a nap elhaladott
  búval kapott búval hagyott
  bús anyának bús gyermeke
  én vagyok annak egyike
  
  este napszentület után
  könnyemmel áztatom párnám
  nem virradok örömömre
  nem sötétülök kedvemre
  
  minden nap feljötte előtt
  könnyemmel megmosdom előbb
  mosdóvízre nincsen gondom
  mer a könnyembe megmosdom
  

  6. fordulj kedves lovam napszentület felé

  fordulj kedves lovam napszentület felé
  úgyse jövünk többet soha visszafelé
  messze földre megyek elbujdosok innet
  szép szülőhazámat nem látom meg többet
  
  fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
  jó ló volt a fakó jó a viselete
  áldja meg az isten aki felnevelte
  
  porladozik csontja fekete főd nyomja
  az én bús szívem is csak a bú rongálja
  árva vagyok árva mint réten a tarló
  kinek ékességét elvette a sarló
  
  az idegen földön olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig alig elámbolygok
  szomszédim azt mondják talán meg is halok
  én is azt gondolom meg sem is maradok
  
  idegen országban idegen emberek
  járok az utcákon senkit nem ismerek
  szólanék hozzájuk de ők nem értenek
  ezen az én szívem de nagyon kesereg
  

  7. száraz a bokor a tetőn

  száraz a bokor a tetőn
  elhagylak régi szeretőm
  elhagynálak de sajnállak
  mondd meg rózsám mit csináljak
  gyere rózsám béküljünk meg
  mi egymásnak engedjünk meg
  mindig voltak kik így jártak
  mind megengedtek egymásnak
  
  megfújnak azok a szelek
  kibe rózsám szerettelek
  de még azok is megfújnak
  kibe el kell felejtselek
  bánom amit cselekedtem
  amit veled elbeszéltem
  nem beszéltem a rosszakat
  csak a jó igazságokat
  
  amér én mindig dúdolok
  csak mutatom hogy víg vagyok
  sír a szemem kacag a szám
  most fáj a szívem igazán
  azt gondoltam eső esik
  pedig a szemem könnyezik
  az én szemem sűrű felhő
  onnan ver engem az eső
  
  én is voltam mikor voltam
  virágok közt virág voltam
  de rossz kertészre akadtam
  keze alatt elhervadtam
  a szerelem szívet éget
  ki nem hiszi próbálja meg
  én nem hittem próbát tettem
  s azzal magam elvesztettem
  

  hogyha tudtad hogy nem szeretsz

  hogyha tudtad hogy nem szeretsz
  hogy nem szeretsz szívedből
  mért csaltad ki az álmot a szememből
  hagytál volna békét a szerelemnek
  jobb lett volna az én árva fejemnek
  
  édesanyám vót az oka vót az oka mindennek
  mért nem adott engem a szeretőmnek
  adott vóna engemet oda annak
  kit a szívem kiválasztott magának
  

  válaszúti sűrű berek

  válaszúti sűrű berek
  a szeretőm ott kesereg
  tudod babám mit fogadtál
  mikor velem kezet fogtál
  
  mind azt mondtad hogy elveszel
  ha beszántol ha bevetel
  bészántottál bévetettél
  engem el is felejtettél
  
  bánat bánat hol születtél
  talán a fellegből estél
  bánat olyan mint az enyém
  nincsen a föld kerekségén
  
  kinek panaszoljam magam
  kinek mondjam a bánatam
  kinek mondjam ki hallgat meg
  engemet ki vigasztal meg
  
  megmondanám a virágnak
  de jaz megmondja az ágnak
  nem mondom én csak a fődnek
  mer az nem mondja senkinek
  
  fekete főd neked mondom
  te légy az én vigasztalóm
  hallgassál meg vigasztalj meg
  árva szívem nyugtassad meg
  

  esik eső szakad szakad

  esik eső szakad szakad
  hidd el rózsám hogy itt hagylak
  látod rózsám hogy nyergelek
  mégsem hiszed hogy elmenyek
  
  lovam lába indulóba
  magam pedig búcsúzóba
  vess utánam egy pillantást
  többet úgysem látjuk egymást
  
  keseredik az az anya
  kinek két fia katona
  egyik tüzér másik huszár
  bécsi kaszárnyában sétál
  bécsi kaszárnya repedj
  édes fiam szabadulj meg
  
  szabadulnék de nem lehet
  szabadulnék de nem lehet
  szabadságom el van zárva
  német császár ládájába
  
  elveszett a láda kulcsa
  meg se szabadulok soha
  katona az én életem
  sirat engem a kedvesem
  
  sirat engem a madár is
  földre lehajlik az ág is
  

  nem bánd édes virágom

  nem bánd édes virágom
  hogy így élem világom
  éljed te is nem bánom
  tiszta szívből kívánom
  tiszta szívből szeretetből
  éljed te is jókedvedből
  
  az én szívem olyan víg
  mind a kinek háza íg
  az én szemem olyan kerek
  ahányat lát annyit szeret
  de a szívem olyan igaz
  ezer közül egyet választ
  
  túl a hegyen egy faluba
  gyászol engem egy viola
  violának nincsen szagja
  szeretőmnek nincsen anyja
  aki volt is megtagadta
  mért szeret engem a lánya
  
  hosszú szárú tulipánt
  engem a szerelem bánt
  nincsen nagyobb gyötrelem
  mint a titkos szerelem
  mer aki azt próbálja
  nincs egy boldog órája
  

  8. három levele vagyon a lóherének

  három levele vagyon a lóherének
  három szeretője van a magyar legénynek
  a negyedik nem számosan szőke
  az csalta meg az én szívemet örökre
  
  de szépen úszik a vadruca a vízen
  de szépen legelész a ménes a réten
  szépen szól a csengő a nyakába
  megszabadulok én babám nem sokára
  
  ha megszabadulok meg is házasodok
  azt veszek el akit én akarok
  te meg babám keress más szeretőt
  mért is vártad meg ezt a három esztendőt
  

  9. hallod-e te szelidecske

  hallod-e te szelidecske
  leány vagy-e vagy menyecske
  nem vagyok én szelídecske
  sem leány de sem menyecske
  mer én kerti virág vagyok
  a harmatért maj meghalok
  mer én kerti virág vagyok
  a harmatért maj meghalok
  
  ha te virág vagy a kertbe
  én meg harmat vagyok benne
  este a virágra szállok
  reggelig rajta úszkálok
  hozd fel isten azt a napot
  hogy süsse fel a harmatot
  a füvekről a harmatot
  a szívemről a bánatot
  
  kinek nincs kedve itt lakni
  menjen mennyországba lakni
  építsen az égre házat
  ott nem éri semmi bánat
  építsen az ég szélére 
  ott nem éri semmiféle
  építsen az égre házat
  ott nem éri semmi bánat
  

  ha én gólya madár volnék

  ha én gólya madár volnék
  túl a tengereken szállnék
  ott imádkoznám hazámér
  hazámban a szép rózsámér
  
  ha én levelet írhatnék
  arany pecsét alatt írnék
  a szívemet belétenném
  hozzád rózsám elküldeném
  
  most akadtam egy csurgóra
  a csurgóba egy leányra
  kinek annyit ér a szája
  színaranyból van a lába
  
  mézből van a nyeldeklője
  ezüstből a beszélője
  szeme kökény foga gyémánt
  az inge aranypaszománt
  
  addig élek amíg élek
  amíg bennem zeng a lélek
  aj-ra-ra...
  
  zeng a lélek zeng a szó
  zeng a szerelem ajtó
  aj-ra-ra...
  
  addig élek amíg élek
  amíg bennem zeng a lélek
  zeng a lélek zeng a szó
  zeng a szerelem ajtó