Jelenlegi hely

Nóták

Kallós Zoltán / Kallós Zoltán kedves dalai

1. szeret vize martján

szeret vize martján
felnőtt liliomszál
nem szereti helyét
el akar bujdosni

ki kell onnan venni
új helybe kell tenni
új helybe kőkertbe
szemem elejibe

hátha megfoganik
nekem szerencsémre
nekem szerencsémre
másnak bosszújára

de nem az a virág
ki a kertbe virág
hanem az a virág
ki utcákon sétál

boldog az az apa
ki kertecskét kertel
boldog az az anya
ki virágot ültet

másnak nem magának
más ember fiának
gyönyörűségére
maga magzatának

van borom pálinkám es ihahahaha

van borom pálinkám es ihahahaha
van kék szemű lyányom es ihahahaha
sej-haj libabőr jajaj jaj-jaj
tátim hozta klézséből jajaj libabőr

táncoltasd meg máriskát
ád az anyja pálinkát

nekem nem kell pálinka
nekem kell a máriska

édes vérem testvérem
érted buzog a vérem

érted bizony nem csoda
mert szép vagy mint a rózsa

idegen földre ne siess

idegen földre ne siess
amíg hazádba megélhetsz
ne menj messze földre lakni
míg hazádba meg tudsz élni

idegennek jövevénynek
nincsen becsüje szegénynek
idegen vagy jövevény vagy
nincsen becsüd ha szegény vagy

elbujdosom megpróbálom
ha elveszek sem lesz károm
engem úgy sincs ki sajnáljon
ki értem könnyet hullasson

én elmegyek közületek
mert köztetek nem élhetek
valahára visszatérek
még kapjak meg belőletek

édes rózsám vígy el veled
ne hadd elmaradjak tőled
mert ha elmaradok tőled
megszakad a szívem érted

elvinnélek de nem lehet
mert idegen földre megyek
mert az utak nagyok hosszak
s a vizek es megáradtak

ne menj rózsám kételegve
arra nagy idegen földre
ha le találsz betegedni
ki fogja gondod viselni

ki tud szívem reád nézni
egy-két szóval megbiztatni
vagy egy falást enned adni
egy csepp vízzel megkínálni

2. bujdosik egy árva madár

bujdosik egy árva madár
minden háztetőre leszáll
mindig csak azt csirikolja
nem leszünk egymásé soha

milyen madár az a madár
ki kertembe szólani jár
csak szépen szól de le nem száll
futok utána meg nem vár

várj meg madár még megvárnál
szíved rejtekébe zárnál
mint drága kincset tartanál
társadnak megmarasztanál

hess ki madár a kertemből
ne pusztíts ki mindenemből
mindenből kipusztítottál
kerti rózsám nélkül hagytál

kesereg egy árva madár
ki ott fenn a fellegen jár
hát az olyan árva mint én
hogy ne keseregne szegény

te kismadár hogy tudsz élni
mikor nem is tudsz beszélni
ládd én mennyiket beszélek
mégis rózsám nelkül élek

tegnap a gyimesbe jártam

tegnap a gyimesbe jártam
bolondgombát vacsoráztam
úgy megbolondultam tőle
megszerettem aki főzte

ha szerettem el is vettem
jaj de jó életet éltem
sokszor mondtam én azóta
nem is volt az bolondgomba

fejik a fekete kecskét
verik a barna menyecskét
ott hadd üssék az ódalát
ne szeresse a más urát

ember ember meg tudsz verni
egy pár csizmát nem tudsz venni
lábam kibújt a csizmából
mint a csürke a tojásból

asszony asszony ki a házból
most jövök a korcsomából
tálat csiprot fazakakot
mind fejedre borogatok

ember ember ki a házból
most jövök a fonóházból
guzsaly talpa a fejedbe
orsó hegye a szemedbe

3. erdő felől dörög az ég

erdő felől dörög az ég
mondd ki rózsám szeretsz e még
ha nem szeretsz azt is mondd ki
ha nem szeretsz azt is mondd ki
bátran ha kérdez valaki
bátran ha kérdez valaki

felkelt már a hajnalcsillag
kelj fel rózsám mert megvirradt
dehogy kelek még hajnal sincs
dehogy kelek még hajnal sincs
szerelmünknek még vége sincs
szerelmünknek még vége sincs

nincs magasabb a nagy égnél
nincs nagyobb a szerelemnél
mer akit a szerelem fog
mer akit a szerelem fog
nem kell annak semmi dolog
nem kell annak semmi dolog

uccu fekete retek

uccu fekete retek
barna kislányt szeretek
aj-ra-ra...

de hazudik a retek
mer én szőkét szeretek

kék a szemed nem fekete
ki a fene ne szeretne

4. fenn a hegyen erdő szélén menyek el

fenn a hegyen erdő szélén menyek el
az erdőben fülemile énekel
panaszolja bús panaszát csendesen
borulj a vállamra édes kedvesem

kis koromba árvaságra jutottam
életemen de sokat szomorkodtam
megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
azt is tudom hogy kell szívből szenvedni

árva vagyok még a nap sem süt rejám
árva vagyok mert nincsen édesanyám
árvaságom még az ég is siratja
sötét felleg ki a napot borítja

piros az ostorom nyele nem sárga

piros az ostorom nyele nem sárga
a nyelébe numera van rávágva
én vágtam rá azt a jeles numerát
ölelem a babám karcsú derekát

amit világéletembe kerestem
mind az ügyes menyecskékre költöttem
vettem nekik alsó-felső rokolyát
jaj de sokszor felhajtottam az alját

piritusból csinálják a pálinkát
azér nem lát rajtam senki jó ruhát
ha csinálnák édes tejből ecetből
a kocsmáros nem élne a zsebemből
ha csinálnák édes tejből ecetből
az a huncut nem élne a zsebemből

5. nem ismertem az örömet

nem ismertem az örömet
azt se tudom milyen lehet
nem ismertem az örömet
azt se tudom milyen lehet
a bánatot jól ismerem
mer az itt van mindig velem
a bánatot jól ismerem
mer az itt van mindig velem

elosztották a bánatot
ott se vótam mégis jutott
ha még egyszer elosztanák
talán mind is nekem adnák

feljött a nap elhaladott
búval kapott búval hagyott
bús anyának bús gyermeke
én vagyok annak egyike

este napszentület után
könnyemmel áztatom párnám
nem virradok örömömre
nem sötétülök kedvemre

minden nap feljötte előtt
könnyemmel megmosdom előbb
mosdóvízre nincsen gondom
mer a könnyembe megmosdom

6. fordulj kedves lovam napszentület felé

fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek elbujdosok innet
szép szülőhazámat nem látom meg többet

fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
jó ló volt a fakó jó a viselete
áldja meg az isten aki felnevelte

porladozik csontja fekete főd nyomja
az én bús szívem is csak a bú rongálja
árva vagyok árva mint réten a tarló
kinek ékességét elvette a sarló

az idegen földön olyan beteg vagyok
szomszédim házáig alig elámbolygok
szomszédim azt mondják talán meg is halok
én is azt gondolom meg sem is maradok

idegen országban idegen emberek
járok az utcákon senkit nem ismerek
szólanék hozzájuk de ők nem értenek
ezen az én szívem de nagyon kesereg

7. száraz a bokor a tetőn

száraz a bokor a tetőn
elhagylak régi szeretőm
elhagynálak de sajnállak
mondd meg rózsám mit csináljak
gyere rózsám béküljünk meg
mi egymásnak engedjünk meg
mindig voltak kik így jártak
mind megengedtek egymásnak

megfújnak azok a szelek
kibe rózsám szerettelek
de még azok is megfújnak
kibe el kell felejtselek
bánom amit cselekedtem
amit veled elbeszéltem
nem beszéltem a rosszakat
csak a jó igazságokat

amér én mindig dúdolok
csak mutatom hogy víg vagyok
sír a szemem kacag a szám
most fáj a szívem igazán
azt gondoltam eső esik
pedig a szemem könnyezik
az én szemem sűrű felhő
onnan ver engem az eső

én is voltam mikor voltam
virágok közt virág voltam
de rossz kertészre akadtam
keze alatt elhervadtam
a szerelem szívet éget
ki nem hiszi próbálja meg
én nem hittem próbát tettem
s azzal magam elvesztettem

hogyha tudtad hogy nem szeretsz

hogyha tudtad hogy nem szeretsz
hogy nem szeretsz szívedből
mért csaltad ki az álmot a szememből
hagytál volna békét a szerelemnek
jobb lett volna az én árva fejemnek

édesanyám vót az oka vót az oka mindennek
mért nem adott engem a szeretőmnek
adott vóna engemet oda annak
kit a szívem kiválasztott magának

válaszúti sűrű berek

válaszúti sűrű berek
a szeretőm ott kesereg
tudod babám mit fogadtál
mikor velem kezet fogtál

mind azt mondtad hogy elveszel
ha beszántol ha bevetel
bészántottál bévetettél
engem el is felejtettél

bánat bánat hol születtél
talán a fellegből estél
bánat olyan mint az enyém
nincsen a föld kerekségén

kinek panaszoljam magam
kinek mondjam a bánatam
kinek mondjam ki hallgat meg
engemet ki vigasztal meg

megmondanám a virágnak
de jaz megmondja az ágnak
nem mondom én csak a fődnek
mer az nem mondja senkinek

fekete főd neked mondom
te légy az én vigasztalóm
hallgassál meg vigasztalj meg
árva szívem nyugtassad meg

esik eső szakad szakad

esik eső szakad szakad
hidd el rózsám hogy itt hagylak
látod rózsám hogy nyergelek
mégsem hiszed hogy elmenyek

lovam lába indulóba
magam pedig búcsúzóba
vess utánam egy pillantást
többet úgysem látjuk egymást

keseredik az az anya
kinek két fia katona
egyik tüzér másik huszár
bécsi kaszárnyában sétál
bécsi kaszárnya repedj
édes fiam szabadulj meg

szabadulnék de nem lehet
szabadulnék de nem lehet
szabadságom el van zárva
német császár ládájába

elveszett a láda kulcsa
meg se szabadulok soha
katona az én életem
sirat engem a kedvesem

sirat engem a madár is
földre lehajlik az ág is

nem bánd édes virágom

nem bánd édes virágom
hogy így élem világom
éljed te is nem bánom
tiszta szívből kívánom
tiszta szívből szeretetből
éljed te is jókedvedből

az én szívem olyan víg
mind a kinek háza íg
az én szemem olyan kerek
ahányat lát annyit szeret
de a szívem olyan igaz
ezer közül egyet választ

túl a hegyen egy faluba
gyászol engem egy viola
violának nincsen szagja
szeretőmnek nincsen anyja
aki volt is megtagadta
mért szeret engem a lánya

hosszú szárú tulipánt
engem a szerelem bánt
nincsen nagyobb gyötrelem
mint a titkos szerelem
mer aki azt próbálja
nincs egy boldog órája

8. három levele vagyon a lóherének

három levele vagyon a lóherének
három szeretője van a magyar legénynek
a negyedik nem számosan szőke
az csalta meg az én szívemet örökre

de szépen úszik a vadruca a vízen
de szépen legelész a ménes a réten
szépen szól a csengő a nyakába
megszabadulok én babám nem sokára

ha megszabadulok meg is házasodok
azt veszek el akit én akarok
te meg babám keress más szeretőt
mért is vártad meg ezt a három esztendőt

9. hallod-e te szelidecske

hallod-e te szelidecske
leány vagy-e vagy menyecske
nem vagyok én szelídecske
sem leány de sem menyecske
mer én kerti virág vagyok
a harmatért maj meghalok
mer én kerti virág vagyok
a harmatért maj meghalok

ha te virág vagy a kertbe
én meg harmat vagyok benne
este a virágra szállok
reggelig rajta úszkálok
hozd fel isten azt a napot
hogy süsse fel a harmatot
a füvekről a harmatot
a szívemről a bánatot

kinek nincs kedve itt lakni
menjen mennyországba lakni
építsen az égre házat
ott nem éri semmi bánat
építsen az ég szélére 
ott nem éri semmiféle
építsen az égre házat
ott nem éri semmi bánat

ha én gólya madár volnék

ha én gólya madár volnék
túl a tengereken szállnék
ott imádkoznám hazámér
hazámban a szép rózsámér

ha én levelet írhatnék
arany pecsét alatt írnék
a szívemet belétenném
hozzád rózsám elküldeném

most akadtam egy csurgóra
a csurgóba egy leányra
kinek annyit ér a szája
színaranyból van a lába

mézből van a nyeldeklője
ezüstből a beszélője
szeme kökény foga gyémánt
az inge aranypaszománt

addig élek amíg élek
amíg bennem zeng a lélek
aj-ra-ra...

zeng a lélek zeng a szó
zeng a szerelem ajtó
aj-ra-ra...

addig élek amíg élek
amíg bennem zeng a lélek
zeng a lélek zeng a szó
zeng a szerelem ajtó