bolt.piarista.hu

Nóták

  Kerekes / Gyimesi és Moldvai népzene

  5. Keserves, lassú és sebes magyaros

  (Gyimes)

  könnyebb kősziklának

  (keserves, Gyimes)

  s könnyebb kősziklának
  lágy viasszá válni
  mint két édes szívnek
  egymástól megválni
  
  s mikor két édes szív
  egymástól megválik
  még az édes méz is
  keserűé válik
  

  sej búra búra búbánatra születtem

  (lassú magyaros, Gyimes)

  sej búra búra búbánatra születtem
  édesanyám árván nevelt fel engem
  az árvának mostohája világ is
  sej a száraz földből kiszárad virág is
  
  sej búra búra búbánatra születtem
  nem is édesanya nevelt fel engem
  nem is édes nem is egész mostoha
  s mer azt szerettem akit nem kellett volna
  
  sej a mindenit ennek a rossz világnak
  rosszabbul meg sorsom mint a kutyának
  mer a kutya lefekszik a szénába
  sej én meg pedig hányódom a világba
  mer a kutya lefekszik a szalmára
  sej én meg pedig bujdosom a világba
  

  lovam haját lefelé fújja a szél

  (lassú magyaros, Gyimes)

  lovam haját lefelé fújja \ja szél
  köszönöm rózsám hogy eddig szerettél
  s azt is igen hogy engemet megvettél
  hogy nálamnál szebb szeretőt kerestél
  
  adjon isten szebbet s jobbat nálamnál
  nékem pedig csak olyat mint te vótál
  adjon olyant kinek lova s szekere
  egyen meg a keserűség mellette
  adjon olyant kinek lova s szekere
  a patikát gazdagítsd meg belőle
  
  én istenem adj erőt a lovamnak
  hogy keressek más szeretőt magamnak
  s mer aki volt rég meguntam szeretni
  s szebbet s jobbat akarok én keresni
  s mer aki volt rég meguntam szeretni
  s szebbet s jobbat mást akarok keresni
  

  8. Katonás menet (keserves, lassú csárdás, Rákóczi-induló, féloláhos és verbunk)

  seprik a nagy erdő útját

  (keserves, Gyimes)

  seprik a nagy erdő útját
  viszik a székely katonát
  viszik viszik szegényeket
  szegény csángó legényeket
  
  úgy elviszik szegényeket
  mint a szél a leveleket
  úgy elviszik szegényeket
  mint a szél a leveleket
  
  mikor a nagy erdőn túl mész
  arra kérlek vissza ne nézz
  szívednek ne legyen nehéz
  hogy te idegen földre mész
  hogy te idegen földre mész
  

  erdély be vagyon kerítve

  (lassú csárdás, Gyimes)

  erdély be vagyon kerítve
  mégis kivisznek belőle
  olyan szép lányt hagytam benne hogy
  amíg élek fáj a szívem érte
  
  lányok gyimesbüki lányok
  szedjetek piros virágot
  tűzzétek a mellyetekbe hogy
  százszor jussak eszetekbe
  tűzzétek a mellyetekbe hogy
  gyertek vélünk a harctérre
  
  ott ahol az ágyúk szólnak
  apró fegyverek ropognak
  fejem felett kard bevillan a
  piros vérem a fődre kiloccsan
  
  őrmester úr arra kérem
  kösse bé a sebeimet
  kösse bé a sebeimet de
  mentse meg a betyár életemet
  
  megmenteném de már késő
  mind elfolyt a piros véred
  mind elfolyt a piros véred
  a kárpátoki csatatéren