bolt.piarista.hu

Nóták

  MÉTA / Téli és karácsonyi énekek

  1. paradicsom szegeletje

  nem sajnálom fáradságom
  csak a krisztust megláthassam
  
  paradicsom szegeletje
  aranyszőnyeg ráterítve
  
  azon felül rengő bölcső
  abban fekszik az úr krisztus
  
  jobb kezébe arany alma
  bal kezébe ő szentsége
  
  nem láthattam szebb gyümölcsfát
  mint a krisztus keresztfáját
  
  mert az vérrel virágozik
  szentlélekkel illatozik
  
  megsuhintja a vesszőjét
  cseng a mező zeng az erdő
  
  az angyalok gyülekeznek
  jaj de szépen énekelnek
  
  la-la...
  jaj de szépen énekelnek
  

  2. eljött az öröm

  eljött az öröm csendes lépéssel
  szívet ébresztő boldog érzéssel
  kívánom te istván hogy boldog légy
  az egek urától sok áldást végy
  
  és számos napokat hónapokat
  adjon a teremtő ezer jókat
  s kívánom te istván hogy boldog légy
  az egek urától sok áldást végy
  és számos napokat hónapokat
  adjon a teremtő ezer jókat
  
  rég szent istván napot várunk
  régen azért kedvünk járunk
  még sincs benne semmi kárunk
  télben is van nyárunk
  
  dicsértessél atya isten
  szent fiadért az egekben
  örökkön örökké ámen
  ámen és úgy legyen
  

  3. mária mária

  mária mária
  mennyei szép hajnal
  kit szépen köszöntött
  gábriel arkangyal
  
  mária mária
  mennyei szép csillag
  ki a bűnös égben
  értünk szépen csillog
  
  mária mária
  hazánk védő anyja
  özvegyek és árvák
  megvigasztalója
  

  4. székely regölés

  porka havak esedeznek
    dehó reme róma
  nyulak rókák játszadoznak
  benyomoztunk a faluba
  sándor mózes udvarába
  ott találtunk rakva házat
  benne láttunk vetve ágyat
  kívül fekszik jámbor gazda
  belül fekszik gyenge nője
  közbül fekszik párizs gyermek
  költögeti apját anyját
  kelj fel apám kelj fel anyám
  mert eljöttek a regösök
  beeresztesz-e te jámbor gazda
  ha be nem eresztesz azt se bánjuk
  kikötözzük az ajtódat
  benn pisilel benn kakálol
  régi törvény nagy rőt ökör
  annak fele regösöké
  farka bojtján egy korsó sör
  annak fele regösöké
  szarva teli sült pereccel
  annak fele regösöké
  hátán átal hatvan kolbász
  annak fele harminc kolbász
  köldökébe köböl komló
  az maradjon a gazdának
  segge teli mogyoróval
  az maradjon az asszonynak
  
  adjon isten minden jót
  diófából koporsót
  poharunknak feneket
  hogy ihassunk eleget
  biket bakot barackot
  szőrös tökű malacot
  mindenkinek boldog új esztendőt kívánok
  

  5. szaporán keljetek fel bojtárok

  szaporán keljetek fel bojtárok
  az angyal azt mondta hallottátok
  üdvözítőt ti ma láttok
  velem együtt imádjátok
  
  azt sem tudjuk gazda merre menjünk
  mégis csak sürgetnek hogy siessünk
  angyal szavából értettem
  születés helye betlehem
  
  menjünk hát mindnyájan el sietve
  a kis jézus előtt térdre esve
  amit viszünk a kisdednek
  ki az égből így jelent meg
  
  üdvözlégy úr jézus kis királyunk
  kit e szegénységben itt találunk
  kérünk téged légy oltalmunk
  ellenségen diadalmunk
  

  vesd nyakadba jankó a bundádat

  vesd nyakadba jankó a bundádat
  te is pista a szutykos dudádat
  hozzál jóska egy kis kecskét
  hadd halljuk a mekegését
  rajta tehát te is gáspár bácsi
  készítsd flótád muzsikáljunk néki
  

  fújd fel dudás a dudádat

  fújd fel dudás a dudádat
  billegtesd el a nótámat
  aj-la-la...
  
  így kell járni úgy kell járni
  sári kati tudja hogy kell járni
  aj-la-la...
  

  6. az istennek szent angyala

  az istennek szent angyala
  mennyekből alászálla
  és az pásztorokhoz juta
  s nékik igéket így szóla
  
  mennyből jöttem tihozzátok
  én tinéktek jó hírt mondok
  ez mai nap egy kis gyermek
  szűztől született tinéktek
  
  a gyermek szép és jó ékes
  vigasságban kellemetes
  már elhozta a kegyelmet
  mely istentől volt készítve
  
  hogy ti is vele éljetek
  víg országban örvendjetek
  a gyermek szép és jó ékes
  vigasságban kellemetes
  

  7. vagyon az égen egy csillag

  vagyon az égen egy csillag
  hanem olyan szépen villog
  istván istván
  istván ablakára mutat
  így találtuk el az utat
  
  mért nem akar kend felkelni
  velünk együtt mulatozni
  kelj fel kelj fel
  ha nem kelsz fel húzunk fel
  nekünk ilyen legény kell
  
  az egeknek áldott ura
  soha se juttassa búra
  hanem hanem
  hanem víg napokat adjon
  mennyből áldást harmatozzon
  
  ragyogjon élte fáklyája
  virágozzék zöld pálmája
  néki néki
  néki egész életében
  hogy örökké boldog légyen
  
  légyen légyen
  légyen része az egekben
  s szívünkből kívánjuk amen
  

  8. ez napon itt megjelentünk

  ez napon itt megjelentünk
  nevedet hogy tiszteljük
  mert ma szent istván
  melyet soká vártunk
  hajnala itt földerüljön
  szívünk örömbe merüljön
  nohát vigadjunk
  nohát vigadjunk
  
  áldást kérünk jó istenünk
  a magos egekből
  adjon az úr az ég
  az egeknek egéből
  az úr jézus kegyelméből
  nyugtassa meg szent öléből
  örökké ámen
  örökké ámen
  
  ez napon itt megjelentünk
  nevedet hogy tiszteljük
  mert ma szent istván
  melyet soká vártunk
  hajnala itt földerüljön
  szívünk örömbe merüljön
  nohát vigadjunk
  nohát vigadjunk
  

  sok szent istván napokat vígan elélhesd

  sok szent istván napokat vígan elélhesd
  napjaidat számlálni ne légyen terhes
  s az ég harmatja szívedet újítja
  áldások árja házad elborítja
  
  tenéked minden öröm hótig adassék
  amellett semmi bánat ne barátkozzék
  légyen éltednek virágja mind kinyílt
  szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt
  
  végre az egeknek várát nyilván szemlélhesd
  ott aztán az életet jobbra cserélhesd
  az úr a boldog életbe részt adjon
  a szentek serge körébe fogadjon
  

  9. csángó urálás

  szabad-e urálni
  hajtsátok jó legények
  haj
  
  jó estét jó estét
  kívánunk a gazdának
  és a házigazda asszonyának
  adjon az úristen minden jót
  az új esztendőre
  kapjuk meg magukat egészségben
  szerencsével békességgel
  uráljuk meg magukat
  
  ki megyünk a nagy mezőre szántani
  tizenkét ökörrel
  tizenkét ekével
  húzuk egy fekete borozdát
  elvetünk szép tiszta búzát
  és elindulunk haza
  
  mikor meglát a gazda
  már jövünk a búzamezőről
  a szép tiszta búzavetésből
  felül a fekete nagy sárkány lovára
  hogy körüljárja a búzáját
  mesziről zöldellt
  közelről sárgállott
  kitép három szálat
  és elindul haza
  mikor hazaér
  felteszi az asztal tetejére
  az asztal felragyogott
  olyan szép volt a búza
  hogy a ház kivilágosodott
  
  azt parancsolta az úr gazda
  az úr gazdánénak
  vegyen kilenc kiló vasat
  kilenc kiló acélt
  vigye el a világ kovácsához
  csináltasson sarlót
  az aratáshoz
  
  elindulunk a nagy mezőre
  learatjuk a szép búzát
  elvisszük a malomba
  felürítjük a kasba
  a malom nem meg előre
  a molnár intett
  a lisztes kalapjával
  őrölj malom lisztet
  ezer urálóknak
  megindul a malom
  nagy lélekszakadva
  mi folyik a kasból
  változik a búza
  arannyá változik
  arany lisztté válik
  
  hazavisszük az aranylisztet
  megparancsolta az úr gazda
  az úr gazdánénak
  süssön egy akkora kalácsot
  mint a malomkerék
  megsütötte
  felakasztják egy kicsike szögre
  letörött
  felakasztják egy nagyobbacska szögre
  lehajlott
  vágjuk el három felé
  egy maradjon az úr gazdának
  adnának nekünk is
  adnának másnak is
  az isten tiszteletére
  krisztus szent nevére
  isten tartsa meg a házigazdánkat
  a jövő esztendőbe egészséggel
  csendességgel békességgel
  

  10. szép violácska

  szép violácska
  kedves rózsácska
  szerelmes jézusom
  világra jöttél
  váltságunk lettél
  én lelki orvosom
  

  betlehemnek pusztájában

  betlehemnek pusztájában
  pásztorok vigyázásában
  nagy öröm hirdettetik
  nagy öröm hirdettetik
  
  mert a barmok pajtájában
  ökör szamár jászolában
  üdvözítő születék
  üdvözítő születék
  
  szállj be hozzánk máriával
  született kis jézuskával
  lakjatok mi szívünkben
  lakjatok mi szívünkben
  
  hogy mi is az angyalokkal
  tiszta szívű pásztorokkal
  dicséretet mondhassunk
  dicséretet mondhassunk
  

  öröm hallik minden felől eljött a messiás

  öröm hallik minden felől eljött a messiás
  megszületett a kis jézus azt tartja az írás
  egész világ megváltója
  mindnyájunk szabadítója
  alle-alleluja
  alle-alleluja