Jelenlegi hely

Nóták

MÉTA / Téli és karácsonyi énekek

1. paradicsom szegeletje

nem sajnálom fáradságom
csak a krisztust megláthassam

paradicsom szegeletje
aranyszőnyeg ráterítve

azon felül rengő bölcső
abban fekszik az úr krisztus

jobb kezébe arany alma
bal kezébe ő szentsége

nem láthattam szebb gyümölcsfát
mint a krisztus keresztfáját

mert az vérrel virágozik
szentlélekkel illatozik

megsuhintja a vesszőjét
cseng a mező zeng az erdő

az angyalok gyülekeznek
jaj de szépen énekelnek

la-la...
jaj de szépen énekelnek

2. eljött az öröm

eljött az öröm csendes lépéssel
szívet ébresztő boldog érzéssel
kívánom te istván hogy boldog légy
az egek urától sok áldást végy

és számos napokat hónapokat
adjon a teremtő ezer jókat
s kívánom te istván hogy boldog légy
az egek urától sok áldást végy
és számos napokat hónapokat
adjon a teremtő ezer jókat

rég szent istván napot várunk
régen azért kedvünk járunk
még sincs benne semmi kárunk
télben is van nyárunk

dicsértessél atya isten
szent fiadért az egekben
örökkön örökké ámen
ámen és úgy legyen

3. mária mária

mária mária
mennyei szép hajnal
kit szépen köszöntött
gábriel arkangyal

mária mária
mennyei szép csillag
ki a bűnös égben
értünk szépen csillog

mária mária
hazánk védő anyja
özvegyek és árvák
megvigasztalója

4. székely regölés

porka havak esedeznek
   dehó reme róma
nyulak rókák játszadoznak
benyomoztunk a faluba
sándor mózes udvarába
ott találtunk rakva házat
benne láttunk vetve ágyat
kívül fekszik jámbor gazda
belül fekszik gyenge nője
közbül fekszik párizs gyermek
költögeti apját anyját
kelj fel apám kelj fel anyám
mert eljöttek a regösök
beeresztesz-e te jámbor gazda
ha be nem eresztesz azt se bánjuk
kikötözzük az ajtódat
benn pisilel benn kakálol
régi törvény nagy rőt ökör
annak fele regösöké
farka bojtján egy korsó sör
annak fele regösöké
szarva teli sült pereccel
annak fele regösöké
hátán átal hatvan kolbász
annak fele harminc kolbász
köldökébe köböl komló
az maradjon a gazdának
segge teli mogyoróval
az maradjon az asszonynak

adjon isten minden jót
diófából koporsót
poharunknak feneket
hogy ihassunk eleget
biket bakot barackot
szőrös tökű malacot
mindenkinek boldog új esztendőt kívánok

5. szaporán keljetek fel bojtárok

szaporán keljetek fel bojtárok
az angyal azt mondta hallottátok
üdvözítőt ti ma láttok
velem együtt imádjátok

azt sem tudjuk gazda merre menjünk
mégis csak sürgetnek hogy siessünk
angyal szavából értettem
születés helye betlehem

menjünk hát mindnyájan el sietve
a kis jézus előtt térdre esve
amit viszünk a kisdednek
ki az égből így jelent meg

üdvözlégy úr jézus kis királyunk
kit e szegénységben itt találunk
kérünk téged légy oltalmunk
ellenségen diadalmunk

vesd nyakadba jankó a bundádat

vesd nyakadba jankó a bundádat
te is pista a szutykos dudádat
hozzál jóska egy kis kecskét
hadd halljuk a mekegését
rajta tehát te is gáspár bácsi
készítsd flótád muzsikáljunk néki

fújd fel dudás a dudádat

fújd fel dudás a dudádat
billegtesd el a nótámat
aj-la-la...

így kell járni úgy kell járni
sári kati tudja hogy kell járni
aj-la-la...

6. az istennek szent angyala

az istennek szent angyala
mennyekből alászálla
és az pásztorokhoz juta
s nékik igéket így szóla

mennyből jöttem tihozzátok
én tinéktek jó hírt mondok
ez mai nap egy kis gyermek
szűztől született tinéktek

a gyermek szép és jó ékes
vigasságban kellemetes
már elhozta a kegyelmet
mely istentől volt készítve

hogy ti is vele éljetek
víg országban örvendjetek
a gyermek szép és jó ékes
vigasságban kellemetes

7. vagyon az égen egy csillag

vagyon az égen egy csillag
hanem olyan szépen villog
istván istván
istván ablakára mutat
így találtuk el az utat

mért nem akar kend felkelni
velünk együtt mulatozni
kelj fel kelj fel
ha nem kelsz fel húzunk fel
nekünk ilyen legény kell

az egeknek áldott ura
soha se juttassa búra
hanem hanem
hanem víg napokat adjon
mennyből áldást harmatozzon

ragyogjon élte fáklyája
virágozzék zöld pálmája
néki néki
néki egész életében
hogy örökké boldog légyen

légyen légyen
légyen része az egekben
s szívünkből kívánjuk amen

8. ez napon itt megjelentünk

ez napon itt megjelentünk
nevedet hogy tiszteljük
mert ma szent istván
melyet soká vártunk
hajnala itt földerüljön
szívünk örömbe merüljön
nohát vigadjunk
nohát vigadjunk

áldást kérünk jó istenünk
a magos egekből
adjon az úr az ég
az egeknek egéből
az úr jézus kegyelméből
nyugtassa meg szent öléből
örökké ámen
örökké ámen

ez napon itt megjelentünk
nevedet hogy tiszteljük
mert ma szent istván
melyet soká vártunk
hajnala itt földerüljön
szívünk örömbe merüljön
nohát vigadjunk
nohát vigadjunk

sok szent istván napokat vígan elélhesd

sok szent istván napokat vígan elélhesd
napjaidat számlálni ne légyen terhes
s az ég harmatja szívedet újítja
áldások árja házad elborítja

tenéked minden öröm hótig adassék
amellett semmi bánat ne barátkozzék
légyen éltednek virágja mind kinyílt
szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt

végre az egeknek várát nyilván szemlélhesd
ott aztán az életet jobbra cserélhesd
az úr a boldog életbe részt adjon
a szentek serge körébe fogadjon

9. csángó urálás

szabad-e urálni
hajtsátok jó legények
haj

jó estét jó estét
kívánunk a gazdának
és a házigazda asszonyának
adjon az úristen minden jót
az új esztendőre
kapjuk meg magukat egészségben
szerencsével békességgel
uráljuk meg magukat

ki megyünk a nagy mezőre szántani
tizenkét ökörrel
tizenkét ekével
húzuk egy fekete borozdát
elvetünk szép tiszta búzát
és elindulunk haza

mikor meglát a gazda
már jövünk a búzamezőről
a szép tiszta búzavetésből
felül a fekete nagy sárkány lovára
hogy körüljárja a búzáját
mesziről zöldellt
közelről sárgállott
kitép három szálat
és elindul haza
mikor hazaér
felteszi az asztal tetejére
az asztal felragyogott
olyan szép volt a búza
hogy a ház kivilágosodott

azt parancsolta az úr gazda
az úr gazdánénak
vegyen kilenc kiló vasat
kilenc kiló acélt
vigye el a világ kovácsához
csináltasson sarlót
az aratáshoz

elindulunk a nagy mezőre
learatjuk a szép búzát
elvisszük a malomba
felürítjük a kasba
a malom nem meg előre
a molnár intett
a lisztes kalapjával
őrölj malom lisztet
ezer urálóknak
megindul a malom
nagy lélekszakadva
mi folyik a kasból
változik a búza
arannyá változik
arany lisztté válik

hazavisszük az aranylisztet
megparancsolta az úr gazda
az úr gazdánénak
süssön egy akkora kalácsot
mint a malomkerék
megsütötte
felakasztják egy kicsike szögre
letörött
felakasztják egy nagyobbacska szögre
lehajlott
vágjuk el három felé
egy maradjon az úr gazdának
adnának nekünk is
adnának másnak is
az isten tiszteletére
krisztus szent nevére
isten tartsa meg a házigazdánkat
a jövő esztendőbe egészséggel
csendességgel békességgel

10. szép violácska

szép violácska
kedves rózsácska
szerelmes jézusom
világra jöttél
váltságunk lettél
én lelki orvosom

betlehemnek pusztájában

betlehemnek pusztájában
pásztorok vigyázásában
nagy öröm hirdettetik
nagy öröm hirdettetik

mert a barmok pajtájában
ökör szamár jászolában
üdvözítő születék
üdvözítő születék

szállj be hozzánk máriával
született kis jézuskával
lakjatok mi szívünkben
lakjatok mi szívünkben

hogy mi is az angyalokkal
tiszta szívű pásztorokkal
dicséretet mondhassunk
dicséretet mondhassunk

öröm hallik minden felől eljött a messiás

öröm hallik minden felől eljött a messiás
megszületett a kis jézus azt tartja az írás
egész világ megváltója
mindnyájunk szabadítója
alle-alleluja
alle-alleluja