bolt.piarista.hu

Nóták

  MÉTA / Tíz év Méta

  1. Nincsen csillag az égen

  (Kalotaszeg)

  megátkozott engem az édesanyám
  hogy ne legyen se országom se hazám
  csipkebokor ehaja legyen az én szállásom
  ott se legyen soha megmaradásom
  
  nincsen csillag az égen mer lehullott
  nékem sincsen szeretőm mer elhagyott
  lesz még csillag ehaja sűrű csillag az égen
  nékem is lesz szeretőm még a héten
  
  megátkozlak mer elhagytál engemet
  mert még a nap is elhagyja az eget
  amerre jársz ehaja legyen ott földindulás
  jusson eszedbe a szerető hagyás
  
  azt kívánom kisangyalom tenéked
  hogy az út is rózsát nyíljék előtted
  a fűszál is ehaja piros almát teremjen
  a te szíved engem el ne felejtsen
  a fűszál is ehaja piros almát teremjen
  a te szíved soha el ne felejtsen
  

  2. Ma van húsvét napja

  (Szatmár)

  ma van húsvét napja
  másod éjszakája
  jól tudjátok
  kinek első napján
  jézus feltámadván
  dicsőségbe
  
  lám a madarak is
  hangicsálnak ők is
  vigadoznak
  szép plánták újúlnak
  termőfák virulnak
  virágoznak
  
  mária borbála
  rebeka zsuzsánna
  kegyes szűzek
  keljetek fel ágyból
  cifra nyoszolyából
  mit alusztok
  
  hímes tojás lészen
  tizenkét pár készen
  mi számunkra
  ha pedig nem lészen
  vizipuskánk készen
  számotokra
  

  4. Elment a madárka

  (Moldva)

  elment a madárka
  idegen országba
  azt üzente vissza
  visszajő tavaszra
  
  ha tavaszra nem jő
  búzapirulásra jő
  s ha akkorra se jő
  tudd meg rózsám sohase jő
  
  kerülj rózsám kerülj
  kertem alatt kerülj
  ott is csak úgy kerülj
  hogy búba ne merülj
  
  mert ha búba merülsz
  soha ki nem derülsz
  mert ha búval merülsz
  soha ki nem derülsz
  
  elhálhattunk volna
  ketten egy párnán is
  ketten egy párnán is
  még a jég hátán is
  
  szép fekete szemem
  ki se sírtam volna
  szép fekete szemem
  ki se sírtam volna
  
  szép sárga hajam
  meg se őszült volna
  szép sárga hajam
  meg se őszült volna
  
  elment a madárka
  idegen országba
  azt üzente vissza
  visszajő tavaszra
  

  6. Maros mellett

  (Lőrincréve) - Karsai Zsiga bácsinak, szeretettel

  maros mellett elaludtam
  maros mellett elaludtam
  jaj de szomorút álmodtam
  jaj de szomorút álmodtam
  megálmodtam azt az egyet
  megálmodtam azt az egyet
  hogy a babám mást is szeret
  hogy a babám mást is szeret
  
  szeress szeress csak nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít
  engemet is megvakított
  örökre megszomorított
  
  szomorítson meg a halál
  mikor jókedvedbe talál
  szomorítson meg az isten
  mikor semmi bajod sincsen
  

  8. Szép violácska

  (betlehemes)

  szép violácska
  kedves rózsácska
  szerelmes jézusom
  világra jöttél
  váltságunk lettél
  én lelki orvosom
  világra jöttél
  váltságunk lettél
  én lelki orvosom
  
  jászolba látlak
  szívemben áldlak
  szerelmes jézusom
  mutasd kegyelmed
  hozzánk szerelmed
  én lelki orvosom
  én lelki orvosom
  

  betlehemnek pusztájában

  betlehemnek pusztájában
  pásztorok vigyázásában
  nagy öröm hirdettetik
  nagy öröm hirdettetik
  
  mert a barmok pajtájában
  ökör szamár jászolában
  üdvözítő születik
  üdvözítő születik
  
  szállj be hozzánk máriával
  született kis jézuskával
  lakjatok mi szívünkben
  lakjatok mi szívünkben
  
  hogy mi is az angyalokkal
  tiszta szívű pásztorokkal
  dicséretet mondhassunk
  dicséretet mondhassunk
  
  nagy örömmel énekléssel
  zengedeznek az egek
  vidámsággal vigassággal
  mulatnak a földiek
  

  10. Tele van a sötét égbolt

  (Szék)

  tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal
  tele van az én szívem is keserű bánattal
  mit ér nekem mit ér nekem csillag ragyogása
  az én bús szívemnek nincs vígasztalása
  
  látom életemet nemigen gyönyörű
  az én két orcámon folydogál a könnyű
  ha tudtad határát rövid szerelmednek
  mért nem hagytál békét én árva fejemnek
  
  szabad a madárnak ágról ágra szállni
  csak nekem nem szabad az utcán eljárni
  áldd meg isten áldd meg a szeretőm házát
  verd meg isten verd meg isten a benne lakóját
  
  szerettelek rózsám amíg megcsaltalak
  de már a jó isten viselje gondodat
  

  12. Tudod babám

  (Magyarszovát)

  tudod babám mit fogadtál
  tudod babám mit fogadtál
  mikor kertedbe sétáltál
  mikor kertedbe sétáltál
  rózsát kértem szegfűt adtál
  rózsát kértem szegfűt adtál
  jaj de hamis lelkű voltál
  jaj de hamis lelkű voltál
  
  mondd meg rózsám az anyádnak
  ne átkozzon fűnek-fának
  mer az átok helyet keres
  azt fogja meg ...
  
  feljött a nap le is haladt
  az én szívem gyászba maradt
  gyász a szívem gyász a lelkem
  gyászos nekem az életem
  

  szerettelek nem kellesz már

  (Magyarszovát)

  szerettelek nem kellesz már
  szerettelek nem kellesz már
  tiltott anyád ne tiltson már
  tiltott anyád ne tiltson már
  szerettelek nem kellesz már
  szerettelek nem kellesz már
  tiltott anyád ne tiltson már
  tiltott anyád ne tiltson már
  
  mondd anyádnak hogy ne tiltson
  nem szeretlek mért is tiltson
  mondd anyádnak hogy ne tiltson
  nem szeretlek nincs mért tiltson
  

  103.

  14. Indulj el egy úton

  Rossa László ötletéből

  indulj el egy úton
  én is a másikon
  s ahol összegyűlünk
  egymásnak ne szóljunk
  
  aki minket meglát
  mit fog az mondani
  azt fogja mondani
  idegenek vagyunk
  
  s ők is azt gondolják
  idegenek vagyunk
  idegenek vagyunk
  szeretet tartunk
  
  szeretlek édesem
  mint a lágy kenyeret
  sóhajtok éretted
  egy nap százezeret
  
  nem is sóhajtanék
  ha nem szeretnélek
  de én úgy szeretlek
  majd meghalok érted
  
  vaj enyémmé teszlek
  vaj piros véremmel
  földet festek érted
  földet festek érted
  
  és te piros véred
  s az én piros vérem
  egy árokbva folyjon
  egy malmot meghajtson
  
  szeretőm is voltál
  kerítőm is voltál
  verjen meg az isten
  mer igaz nem voltál
  
  akiér elhagytál
  verje meg az isten
  erőst meg se verje
  veretlen se hagyja
  
  kilenc esztendeig
  békédet ne hagyja
  s attól tovafelé
  békédet ne hagyja