bolt.piarista.hu

Nóták

  Magyar Tekerőzenekar / Galagonya / Este a fonóban

  1. kiszáradt a bodzafa

  ja-da-da-da...
  
  kiszáradt a bodzafa hum
  bodzafa hol hálunk az éjszaka
  eje-haja hum
  
  nálad rózsám a padon hum
  a padon a te gyönge hasadon
  eje-haja hum
  
  ja-da-da-da...
  
  hallod-e te jó leány hum
  jó leány van-e néked jó dohány
  eje-haja hum
  
  van énnékem két levél hum
  két levél aközt játszik a legény
  eje-haja hum
  
  ja-da-da-da...
  

  édesanyám rózsafája

  édesanyám rózsafája
  én voltam a legszebb ága
  de egy legény leszakított
  karja között elhervasztott
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  

  kiment a ház az ablakon

  kiment a ház az ablakon
  benne maradt a vénasszony
  alig várom az ördögöt
  hogy elvigye a vén dögöt
  
  alig várom este legyen
  hogy a libám oda legyen
  hadd mehessek lúd keresni
  szép babámmal beszélhetni
  
  meg akartam házasodni
  galambot akartam fogni
  galamb helyett ülüt fogtam
  bánom hogy megházasodtam
  
  taj-na-na-na...
  

  ne sírj rózsám ne keseregj

  ne sírj rózsám ne keseregj
  mer' én este hozzád megyek
  hozzád megyek ha későn is
  tied leszek rózsám még is
  taj-na-na-na...
  

  2. dunántúli concerto

  akkor szép a disznó orra

  akkor szép a disznó orra mikor túr mikor túr
  nem vagyok én bogyiszlóban földesúr földesúr
  szép a farka disznó farka karikás karikás
  leszek én még bogyiszlóban árendás árendás
  
  mén a kocsi mén a kocsi agyagér' agyagér'
  cigány kocsis pokolra mén homokér' homokér'
  úgy meghalok kisangyalom magadér' magadér'
  azér' a szép göndörödő hajadér' hajadér'
  

  ha megfogom az ördögöt

  ha megfogom az ördögöt a ládába zárom
  mennél jobban fickándozik annál jobban rázom
  naj-na-na-na...
  

  3. ím hol elé menek

  ím hol elé menek

  ím hol elé menek
  még a fák es sírnak
  
  gyenge ágairól
  levelkéket szórnak
  
  jöjj meg duna jöjj meg
  vígy el innet engem
  

  ha folyóvíz vónék

  ha folyóvíz vónék
  sohasem búsúlnék
  magos martok között
  zengedezve járnék
  
  kaszáló füvekbe'
  porondot hajtanék
  kövecses víz martján
  violát nevelnék
  
  kövecses víz martján
  páratlan gerlice
  annak es édesem
  én voltam egyike
  

  magyarföldi tarka lapi

  magyarföldi tarka lapi
  gyere babám hozzám lakni
  
  akkor megyek hozzád lakni
  mikor elszárad a lapi
  

  e nagy orrú bogár

  s e nagy orrú bogár
  úgy megszeretett volt
  este ilyenkor es
  örökké nálunk volt
  
  annak ez ő körme
  olyan nagy kampós volt
  nálunk e falakat
  mind lekörmölte volt
  
  annak ez ő szeme
  olyan nagy meredt volt
  az egész világot
  mind megijesztette volt
  
  annak ez ő foga
  olyan nagy kankós volt
  tizenkét szalonnát
  reáaggatott volt
  s e nagy orrú bogár
  engem szeretett volt
  

  csütörtökön este

  csütörtökön este
  gyurka lucát leste
  s addig lesegette
  magát megfestette
  
  anyja szavát vette
  s e kocsorbát vette
  s e kocsorbát vette
  gyurkát elkergette
  
  gyurkát elkergette
  lucát bévezette
  lucát bévezette
  s e haját megtépte
  

  4. palóc párosítók

  nándori erdőben

  nándori erdőben nándori erdőben
  egy pár fiatal fa egy pár fiatal fa
  
  oda jár mosdani oda jár mosdani
  egy pár galambocska egy pár galambocska
  
  az egy galambocska az egy galambocska
  bárdosi ildi volna bárdosi ildi volna
  
  másik galambocska másik galambocska
  lelkes pista volna lelkes pista volna
  

  kóta jutka fésülködik

  kóta jutka fésülködik dunára haj
  a tükörbe lesekedik dunára haj
  ugyan babám szép vagyok-e
  kedvedre való vagyok-e
  dunára dunára dunna alá haj
  
  vajda éva borsót árul dunára haj
  most jött haza a vásárról dunára haj
  eladott vagy kilenc kosárt
  azon vette meg a csabát
  dunára dunára dunna alá haj
  

  gomba péter mézesbögre mézesbögre

  gomba péter mézesbögre mézesbögre
  fel van akasztva a szögre
  juhász era le-leveszi le-leveszi
  körülnyalja meg fölteszi
  
  majd leveszi nagypéntekre nagypéntekre
  juhász era szerelmére
  

  három tepsi gölödin

  három tepsi gölödin gölödin
  lelkes pista vőlegény zingervári hopp
  
  tepsi málé a polcon a polcon
  bárdosi ildi menyasszony zingervári hopp
  

  bugán ági pogácsája

  bugán ági pogácsája kum
  kikarikált az utcára kum
  szabó sanyi görbe lába egyenesen fut utána
  kuma kuma kum
  
  szabó ildi bársony nyereg kum
  nem ül arra minden gyerek kum
  aki ráül jól megülje őrsi peti le ne lője
  kuma kuma kum
  
  nekem olyan csepp uram volt kum
  három arasz gatyája volt kum
  széket tettem lába alá úgy dugtam a dunna alá
  kuma kuma kum
  

  somlai gabi tejet visz

  somlai gabi tejet visz mind ellocsogtatta
  papp zsolti meg utána mind felnyalogatta
  ó kincsem galambom gyönyörű virágom
  csak még egyszer lehetnék véled a vígasságba
  
  miért jöttél mit keresel nem én uram vagy te
  az én uram nem ilyen tesze-tosza mint te
  bürökből nőtt szakálla petrezselyem bajsza
  mosogatódarabék az inge hátulja
  

  széles a duna

  széles a duna keskeny a partja
  nincs olyan legény ki átugorja
  lelkes pista átugrotta bárdosi ildit megcsókolta
  ez ám az igaz ami nem igaz
  
  mit gondolsz te ildi hogy mindig így lesz
  majd ha a kuckóban öt-hat gyerek lesz
  kenyér kell a hasba rongyos lesz a gatya
  kenyeret apa majd ad a mama
  
  leteríti szűrét a padka mellé
  odahívja ildit feküdjön mellé
  ildi sír utána kendőt vág utána
  ez ám az igaz ami nem igaz
  

  nem tevéled akartam én

  nem tevéled akartam én nem tevéled akartam én
  sej rózsám egy tányérból enni
  sej rózsám egy tányérból enni
  
  de az isten úgy akarta de az isten úgy akarta
  sej legyen meg az akaratja
  sej legyen meg az akaratja
  

  fonjunk fonjunk fondogáljunk

  fonjunk fonjunk fondogáljunk
  majd el haza-haza majd el haza megyünk
  
  ez a kislány barna kislány
  nem mer haza-haza nem mer haza menni
  
  küldjük érte a babáját
  majd el haza-haza majd el haza hajtja
  

  5. katonáknak való

  bécs várában sír a német

  bécs várában sír a német jaj
  bécs várában könnyen éri baj
  bús a német mer a lajtán hetek óta
  áthallik a kossuth-nóta
  

  de szeretnék a császárral beszélni

  de szeretnék de szeretnék a császárral beszélni
  de még jobban de még jobban a szobájába bemenni
  megmondanám a császárnak magának
  lányokat is csuhaj lányokat is
  sorozzon be bakának
  
  de a császár de a császár azt válaszolta nékem
  nem illik a nem illik a puska a lány kezébe
  mert a lánynak harminchárom szoknya kell
  szoknya mellé csuhaj szoknya mellé
  tulipános láda kell
  
  márványkőből márványkőből van a tisza feneke
  gyenge vagy még gyenge vagy még babám a szerelemre
  gyengeséged nem annyira sajnálom
  szép vagy babám csuhaj szép vagy babám
  nehéz tőled elválnom
  

  6. duda

  arra járunk arra merre furulyáznak

  arra járunk arra merre furulyáznak
  merre a legények éjjel-nappal járnak
  
  kurta farkú fecske szép barna menyecske
  honnan jöttél ide az idegen földre
  
  nem jöttem én gyalog a gőzkocsi hozott
  a babám szép szeme idecsalogatott
  

  arra alá baranya megyébe

  arra alá baranya megyébe
  kinyílik a tulipán a barázda szélbe
  egy-két szál három szál
  csalfa voltál rózsám megcsaltál
  
  ez a kislány úgy éli világát
  míg az anyja aluszik süti a bogácsát
  éjfélbe hajnalba
  viszi a legénynek a tányérba
  

  három ürü nem nagy fóka

  három ürü nem nagy fóka
  három kislány hajtogatja
  mind a három selyemszoknyás
  egy sem kislány ki nem csalfás
  
  kicsi vagyok nagy a vödör beléesem
  

  tikláb lúdláb teli-teli tála

  tikláb lúdláb teli-teli tála
  összedűl összedűl összedűl még máma
  
  kendermorzsa kismenyecske
  sárika pannika cukorka menyecske
  
  piros kukoricaszár kapálatlan maradtál
  áll-e dudál-e macska farka föláll-e nem
  
  ha nem szeretsz engemet felejtsd el a nevemet
  áll-e dudál-e rózsám szeretsz-e nem
  
  kályha vállán ül a cica ne riszáld a farod vica
  

  fújd föl dudás a dudádat

  fújd föl dudás a dudádat
  csúz fújja föl a pofádat
  tedd le de vedd föl csapd a földhöz
  és azután ne vágd földhöz
  
  aki dudás akar lenni
  annak pokolra kell menni
  ott kell néki megtanulni
  hogyan kell a dudát fújni
  

  három éjjel három nap

  három éjjel három nap nem elég a lábamnak
  bárcsak ez az éjszaka szent györgy napig tartana
  soha fel ne virradna
  három éjjel három nap nem elég a lábamnak
  levelibe van levelibe van levelibe írva van
  

  sej duda duda duda szól a duda

  sej duda duda duda szól a duda
  hét tél hét nyár mind a kettő egy pár
  megőriztem egy zsivát mégse vettem egy csizmát
  elvásott a sarka fölállott a farka
  édes-kedves komámasszony könyörüljön rajta
  

  8. ej a titkos szerelem

  ej a titkos szerelem titkosan kezdődik
  mégis utoljára kivilágosodik
  
  ej nem az a jó gazda kinek hat ökre van
  csak az a jó gazda kinek szép lánya van
  
  ej adj isten aranyat annak az anyának
  aki nevel szép lányt más ember fiának
  

  addig élem világomat

  addig élem világomat míg szél fújja szalagomat
  ha bekötik a fejemet sírva eszem kenyeremet
  ha felteszik a nagy kontyot alá teszik a sok gondot
  
  élet élet betyár élet mivel vagyok adós néked
  lerúgom az adósságom ha meghalok azt se bánom
  

  most jöttem gyuláról

  most jöttem gyuláról ej gyula városából
  megismert a rózsám ej lovam járásáról
  
  verje meg az isten ej veretlen ne hagyja
  ki az én víg szívem ej gyászba borította
  

  selyem kendőm nem ér hátra

  selyem kendőm nem ér hátra bekötni
  a szeretőm nem akar már szeretni
  addig szeret míg mást talál magának
  nem hiszek én a szemtelen betyárnak
  
  tűzről pattant barna kislány vagyok én
  kinek csók kell jöjjön hozzám adok én
  adtam is én adok is a legénynek
  mért ne adnék a magam kedvesének
  

  búza búza búzavirág

  búza búza búzavirág
  engem szól az egész világ
  egész világ rólam beszél
  de azt csak elfújja a szél
  
  búzát vetettem keresztbe
  jutok-e babám eszedbe
  ahány szem van egy keresztbe
  annyiszor jussak eszedbe
  

  9. a simkó bácsié

  amott legel amott legel

  amott legel amott legel
  amott legel hat pej csikó magába
  mind a hatnak mind a hatnak
  mind a hatnak réz békóban a lába
  gyere babám fordítsuk meg a csikót
  reszeljük le reszeljük le
  reszeljük le a lábáról a békót
  
  lereszeltük lereszeltük
  lereszeltük a lábáról a békót
  hát azután hát azután
  hát azután hová vigyem a csikót
  úgy elviszem amerre a nap lejár
  arra tudom arra tudom
  arra tudom a gazdája sosem jár
  

  csongorádi gyerek vagyok

  csongorádi gyerek vagyok
  csongorádon születtem
  kiskoromtól nagykoromig
  benne fölnevelődtem
  
  kilenc zsandár kísér engem
  a csongorádi főutcán
  még akkor is betekintettem
  a babám ablakán
  
  kedves babám azt kiáltja
  huncut betyár gyere be
  adj egy csókot egy utolsót
  kacsintsál a szemembe
  

  10. szlavóniai karikázó

  ágas-bogas sűrű tölgyfa

  ágas-bogas sűrű tölgyfa
  nem láttam a rózsám még ma
  nem is volt még ma víg napom
  homályba borult csillagom
  
  most érjünk bé a faluba
  állj ki rózsám kiskapudba
  gyújtsd ki a gyertyavilágot
  még az éjjel veled hálok
  

  arass rózsám arass

  arass rózsám arass megadom a garast
  ha én meg nem adom ihajja
  megadja galambom valaha
  
  hat nap van egy hétbe hetedik vasárnap
  bárcsak kedves rózsám ihajja
  egyszer láthatnálak valaha
  

  ihatnék én de nincs mit

  ihatnék én de nincs mit
  borér' küldnék de nincs kit
  beteg az én galambom
  mégis elmén ha mondom
  
  a szép asszony messzi lát
  borér küldi az urát
  míg az ura borér' jár
  nyalka fattyú véle hál
  

  fekete selyem keszkenő

  fekete selyem keszkenő
  megismeri a szeretőm-töm-töm
  olyan mint a liliomszál
  hajlik hozzám mint a nádszál-szál-szál
  
  falu végén a vasvella
  mégis bejött a kolera-ra-ra
  sem urakra sem papokra
  csak a szegény parasztokra-ra-ra
  

  jól megrezáld a farod

  jól megrezáld a farod
  kinek adni akarod
  annak adom a farom
  akinek én akarom
  
  ha úgy tudnál szitálni
  mint a farod rezálni
  többet érnél anyádnál
  annál a vén dámánál
  

  a kóródi lebuj

  a kóródi lebuj lebuj
  én előlem rózsám ne bújj bújj bújj
  ládd én előled nem bújok
  ha látlak is megújulok-lok-lok
  
  érik érik a cseresznye
  bodorodik a levele-le-le
  mennél jobban bodorodik
  annál jobban szaporodik-dik-dik
  

  haj kikerics kikerics

  haj kikerics kikerics
  nekem bizony ne keríts
  kerítek én magamnak
  te is keríts magadnak
  
  haj pintyőke pintyőke
  ráültem a tűzhelyre
  a tűz alám pattantott
  torkom nagyot rikkantott
  

  tizenkettő meg kettő az tizennégy

  tizenkettő meg kettő az tizennégy
  ó te szegény barna kislány hová mégy
  elmegyek a régi szeretőm után
  megkérdezem szeret-e még ezután
  
  megvettem én a rózsámat nagy áron
  általvittem harminchárom határon
  sem erdőben sem mezőben sem pallón
  el nem hagyom míg élek a világon
  

  11. szép jel szép csillag

  gyászba borult napunk

  gyászba borult napunk megújult
  siralmas ó-esztendőnk elmúlt
  szívünk teljes víg örömmel
  mert ó-esztendőnk ezennel megújult
  
  erdők mezők gyászba borultak
  téli hideg miatt nem szóltak
  de más teremtett állatok
  valakiket nézek látok örülnek
  
  jertek mi is lássuk urunkat
  hajtsuk meg előtte magunkat
  hogy többször is ily időkre
  hónapokról esztendőkre virradjunk
  

  három királyok napján

  három királyok napján országunk egy istápján
  kísérjük énekekkel vigadozó versekkel
  szép jel szép csillag szép napunk támad
  szép napunk támad
  
  királyok ajándékát aranyat tömjént mirhát
  vigyünk mi is urunknak áldott kis fényfiunknak
  szép jel szép csillag szép napunk támad
  szép napunk támad
  
  hol a világ királya mert megjelent csillaga
  betlehembe találják kisdedet körülállják
  szép jel szép csillag szép napunk támad
  szép napunk támad
  
  kérjük a szép szűzanyát kérje értünk szent fiát
  hogy bennünket megtartson az ellenség ne ártson
  szép jel szép csillag szép napunk támad
  szép napunk támad
  
  istálló fölött megállapodék a csillag a csillag
  

  betlehemnek vidékén

  betlehemnek vidékén
  annak tágas mezején
  az éjjel lett nagy csoda
  majd megmondom micsoda
  
  ím az angyal szózata
  a pusztába eljuta
  hogy egy gyermek világra
  jött ember váltságra
  
  a pásztorok egyszerre
  nyájuk hagyván istenre
  elmentek látására
  buzgó imádására
  

  dicsőség mennyben az istennek

  dicsőség mennyben az istennek
  az angyali seregek vígan így énekelnek
  dicsőség dicsőség istennek
  
  békesség földön az embernek
  kit az igaz szeretet a kis jézushoz vezet
  békesség békesség embernek
  
  dicsérjük a szent angyalokkal
  imádjuk a hív pásztorokkal
  az isteni gyereket ki minket így szeretett
  dicsérjük imádjuk és áldjuk