bolt.piarista.hu

Nóták

  Magyar Tekerőzenekar / Vitézek Az Végeknél

  1. tápai orgonaszó

  a pünkösdnek jeles napja
  szentlélek-isten küldötte
  erősítse mi szívünket
  az apostoloknak
  
  melyet krisztus ígért vala
  akkor a tanítványinak
  mikor méne mennyországba
  mindenek láttára
  
  tüzes nyelveknek szólása
  úgy mint szeleknek zúgása
  leszállván az ő fejükre
  nagy hirtelenséggel
  
  megtelvén a szentlélekkel
  kezdének szólni nyelvekkel
  fölmagasztalván szent lelkét
  most és mindörökké ámen
  

  2. halasi oláhos

  béres vagyok béres már el is szegődtem
  sej itt az újesztendő jön a szekér értem
  sajnálom ökrömet vas járomszögemet
  sej cifra ösztökémet barna szeretőmet
  
  kiskutyám a puli tehenem a kuli
  sej feleségem juli én meg vagyok gyuri
  ellődik a kuli kölykedzik a puli
  sej babádzik a juli most vagy bajba gyuri
  
  amoda van egy szép kisház ica-te
  az én szívem oda vágyik ica-te
  de nem azért a kis házért cinge cinge cingedrece
  benne lakó szép legényért ica-te
  
  kérnek engem szögedébe ica-te
  ha férjhö' mék de jól járok ica-te
  ha férjhö' mék de jól járok cinge cinge cingedrece
  az urammal véle hálok ica-te
  
  bázába ment a disznó csak a füle látszik
  utána mén a kanász furulyával játszik
  élet élet bundás élet ez ám a gyöngy élet
  ha megunom magamat magam is úgy élek
  
  megismerni a kanászt csak a járásáról
  űzött-fűzött bocskoráról tarisznyaszíjáról
  élet élet bundás élet ez ám a gyöngy élet
  ha megunom magamat magam is úgy élek
  

  3. amoda el a pusztában...

  amoda el a pusztában van egy fehér ház
  abban lakik egy jó ember istvánnak hívják
  egy nagy disznót öletett öletett
  annak tora tétetett tétetett
  áldja meg azt a jóisten azt a jó embert
  
  a szakácsok a konyhában jól forgolódnak
  a rétesből a szármából jól kitálalnak
  egy icce bort melléje melléje
  attól szédül a feje a feje
  az én hasam azt kívánja enne belőle
  áldja meg az egek ura azt a jó embert
  

  5. elapadt a tisza

  zavaros a tisza nem akar apadni
  az a híres bogár imre által akar menni
  
  által akar menni lovat akar lopni
  kecskeméti zöld vásárban pénzt akar csinálni
  
  lovat akar lopni pénzt akar csinálni
  azt a híres duli marcsát el akarja venni
  
  kocsmárosné hallja egy icce bort adna
  megkínálom a vármegyét hogy ne legyek rabja
  
  huncut a vármegye nem iszik belőle
  most viszik bogár imrét a vesztőhelyére
  
  arany a zablája ezüst a kantárja
  duli marcsa a babáját már hiába várja
  
  anyám édesanyám miért nem tanítottál
  élő fának ága voltam miért nem hajlítottál
  
  elapadt a tisza csak a sara maradt
  meghalt szegény bogár imre csak a híre maradt
  

  7. kossuthé

  kossuth lajos udvarába' áll egy terebélyes diófa
  kispejlovam felnyergelve kantározva áll alatta
  arany a zabolája édes a babám pici szája
  lehajtom a bús fejemet a rózsás ölelő két karjára
  
  megüzenem vagy megírom vagy még szóval is megmondom
  hogy az isten a jó isten egy árva fiút ne adjon
  mer' az árvát az ág is siratja aztat a madár is
  így hát csárdás kisangyalom árván maradsz te még magad is
  

  kiszáradt a tisza

  kiszáradt a tisza
  csak a sara maradt
  meghalt rudolf trónörökös
  csak a neve maradt
  
  odament az apja
  költi de nem hallja
  kelj fel rudolf trónörökös
  tied a korona
  
  odament az anyja
  költi de nem hallja
  látja hogy a göndör haja
  a vállára van fagyva
  

  a gyulai kaszárnyára rászállott egy gólya

  a gyulai kaszárnyára rászállott egy gólya
  vizet hozott a szájában a regruták számára
  mosdjatok regruták mert porosak vagytok
  azt csak a jó atyaságos egy úristen maga tudja hogy mikor szabadultok
  
  pokrócomnak a négy sarkára írom a nevemet
  átadom a resztungomat a százegybelieknek
  ne sírj bundás ne sírj kitelik az idő
  nékem is volt de már letelt a három esztendő
  

  8. metterniché

  metternich hercegnek szűk lett a nadrágja
  kossuth-huszár vigyáz éjjel-nappal rája
  sebaj sebaj éljen a nemzet éljen a hon
  éljen a nemzeti társadalom
  
  bresciai hiéna a haynau gondja
  hogy a magyar vérét egy cseppig kiontsa
  sebaj sebaj éljen a nemzet éljen a hon
  éljen a nemzeti társadalom
  

  magyarország nagy vitézség

  magyarország nagy vitézség
  körülveszi az ellenség
  sírnak benne rínak benne a leányok
  mer' azt mondják hogy elvesznek a huszárok
  
  ne féljetek magyar lányok
  nem vesznek el a huszárok
  nem vesznek el nem vesznek el a huszárok
  visszajön még tihozzátok
  
  ezer esztendeje annak
  hogy a magyarok itt vannak
  most akarják az irigyek kiirtani
  de az isten s magyar huszár nem engedik
  

  föl föl vitézek a csatára

  föl föl vitézek a csatára
  a szent szabadság oltalmára
  édes hazánkért hősi vérünk
  ontjuk hullajtjuk nagy bátran míg élünk
  
  föl föl látjátok lobogómat
  indulj utánam robogó had
  zeng dörg az ágyú csattog a kard
  ez lelkesíti csatára a magyart
  

  9. vitézek az végeknél

  (balassi bálint: egy katonaének c. verse alapján)

  vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél
  holott kikeletkor az sok szép madár szól kivel ember ugyan él
  mező jó illatot az ég szép harmatot ad ki kedves mindennél
  
  ó végbelieknek ifjú vitézeknek dicséretes serege
  kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve
  mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon isten mezőkbe
  
  az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
  emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak
  midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak
  
  az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
  midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak
  emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak