bolt.piarista.hu

Nóták

  Magyar katonadalok és énekek / 1

  2. sohase vétettem szeben városának

  sohase vétettem szeben városának
  mégis besoroztak engem gyalogkatonának
  verje meg az isten szeben mészárosát
  hogy mér vágta le a kicsi borjú lábát
  
  szegény kicsi borjú nem tud lábra állni
  gyalogkatonának a hátán kell hordozni
  szegény kicsi borjú nem tud lábra állni
  gyalogkatonának a hátán kell hordozni
  

  3. előüzent ferenc jóska

  előüzent ferenc jóska
  legény kell a háborúba
  kedves barátom
  
  viszik legénységnek szépit
  országunknak ékességit
  kedves barátom
  
  leányok keserű búba
  legények a háborúba
  kedves barátom
  
  galacvári templom alja
  zászlókkal van támogatva
  kedves barátom
  
  fekete zászlók lobognak
  a leányok szépen sírnak
  kedves barátom
  
  előüzent az ellenség
  kössön kardot a legénység
  kedves barátom
  
  kardot kötött a legénység
  sok anyának keserűség
  kedves barátom
  

  4. mikor megyek galícia felé

  mikor megyek galícia felé
  még a fák is sírnak
  rezgő nyárfa hullatja levelét
  az is engem sirat
  sirass sirass rezgő nyárfa
  boruljál a babám vállára
  súgd meg néki bele a fülébe
  fáj fáj fáj a szívem érted babám
  fáj fáj fáj a szívem érted
  
  édesanyám legszebb rózsafája
  én vagyok az ága
  én vagyok az első ferenc józsef
  vitéz katonája
  százhúsz éles nyomja a vállam
  szívemet a fekete bánat
  itt kell hagyni a jó édesanyám
  fáj fáj fáj a szívem érted anyám
  fáj fáj fáj a szívem érted
  

  5. sej kicsi vagyok mégis katona vagyok

  sej kicsi vagyok mégis katona vagyok
  nyíregyházi kaszárnyába hervadok
  úgy hervadok mint ősszel a falevél
  sej édesanyám katonának neveltél
  
  sej katona se lettem volna de soha
  ha az anyám bé nem íratott volna
  de az anyám még akkor beíratott
  sej kicsi voltam a bölcsőben ringatott
  

  hosszú gőzös állott az állomásra

  hosszú gőzös állott az állomásra
  a kisbéri huszároknak számára
  a kisbéri huszárok ülnek rája
  mennek haza végleges szabadságra
  
  nyisd ki anyám zöldre festett kapudat
  ereszd be a szabadságos fiadat
  nyitva van az kedves fiam vártalak
  három éve mióta nem láttalak
  

  debrecenben csináltattam palotát

  debrecenben csináltattam palotát
  közepébe péter fia laktanyát
  abba vannak a litai legények
  sej ha bemegyek nem beszélek veletek
  
  életemben mindig szépet szerettem
  utoljára csúnyával kell beérnem
  úgy kell nékem mert én ezt érdemeltem
  sej minden este a más babáját szerettem
  

  7. kis kató

  ma este indulunk a frontra
  búcsúzni jöttem kis kató
  ne félj vigyázunk mink magunkra
  velünk az isten kis kató
  elkísér majd csókjaid emléke
  az élet szép szeretni jó
  patyolat fehér ágyacskádban
  gondolj rám néha kis kató
  
  ha vége lesz a szörnyű télnek
  és újra elolvad a hó
  meglátod visszajövök hozzád
  boldogok leszünk kis kató
  de ha mégis elszólítna engem
  egy menyországi behívó
  akkor se sírj feledj el engem
  légy mással boldog kis kató
  

  8. esik az eső ázik a heveder

  esik az eső ázik a heveder
  gyenge lábomat szorítja a kengyel
  bársony lekötés szorítja lovamat
  nehéz karabély nyomja a vállamat
  
  megjött a levél fekete pecséttel
  megjött a muszka százezer legénnyel
  százezer legény áll a harc mezején
  így hát jó anyám elmasírozok én
  
  pajtás hogyha látsz elesni engemet
  szállj le lovadról lőjj agyon engemet
  vagy szuronyodat szegezd a mejjemnek
  ne hagyj sokáig szenvedni engemet
  

  9. köszönöm édesanyámnak

  köszönöm édesanyámnak
  köszönöm édesanyámnak
  hogy fölnevelt katonának
  hogy fölnevelt katonának
  
  ha az anyám nem lett volna
  katona sem lettem volna
  de még akkor beíratott
  mikor bőcsőmbe ringatott
  
  csicset adott s elaltatott
  csicset adott s elaltatott
  mégis katonának adott
  mégis katonának adott
  
  csálják az erdei utat
  csálják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  

  10. sej haj katona se lettem volna soha

  sej haj katona se lettem volna soha
  ha az apám bíró nem lett volna
  háromszor is felírt a császárnak
  sej haj vigyék el fiamat a nagykalapú gyereket a jóskát katonának
  
  sej haj elvitték a fiamat a nagykalapú gyereket a jóskát katonának
  fényes szuronyt választott magának
  fényes szurony rózsafa a nyele
  sej haj rá van írva ferenc jóska neve
  

  11. vágják az erdei utat

  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  ha elmész hol kapjalak meg
  sűrű erdő közepébe
  két kaszárnya van építve
  
  abba vannak a legények
  abba búsulnak szegények
  kihajolnak az ablakon
  rózsa nyílik csákójukon
  

  13. nem látlak én téged többé soha-sohasem

  nem látlak én téged többé soha-sohasem
  hiszen te látod teérted könnyes a szemem
  nevemet hiába mondod
  könnyedet hiába ontod
  harcok mezején
  valahol tetőled távol
  ott ahol senki se gyászol
  ott halok meg én
  
  nem lesz egy tenyérnyi zöld hely puszta síromon
  elesett katonák teste lesz a vánkosom
  ahová le fognak tenni
  síromra nem borul senki
  senki aki él
  tavasz sem fakaszt rám zöldet
  elhordja rólam a földet
  messze majd a szél
  

  14. tintaceruzával írott tábori levél

  tintaceruzával írott tábori levél
  szívem asszonyának onnan írom én
  hol a szívek lángját bomba oltja el
  és néma szívre hull a hópehely
  fehér gyászlepel
  
  nagy oroszországból megy hozzád e kis levél
  drága .. tüzénél éjjel írtam én
  benne van a szívem édes asszonyom
  hazaküldöm néked vigyázz rá nagyon
  vigyázz rá nagyon
  
  messze messze tőled csak az isten van velem
  meg egy kicsi fénykép ez a mindenem
  megcsókolom százszor megremeg a szám
  ugye kicsi asszony hű leszel hozzám
  ugye hű leszel hozzám
  
  ugye kicsi asszony
  hű leszel hozzám
  hű leszel hozzám
  

  legyen úgy mint régen volt

  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  adjon isten békességet
  ezer áldást reménységet
  minden jót
  legyen úgy mint régen volt
  
  legyen úgy mint régen volt
  legyen úgy mint régen volt
  hogy ne legyen a magyarnak
  se dolmányán se csizmáján
  soha folt
  legyen úgy mint régen volt
  

  horthy miklós katonája vagyok

  horthy miklós katonája vagyok
  legszebb katonája
  vígan élem katonaéletem
  nincsen gondom másra
  masírozok káplár úr szavára
  úgy gondolok az én violámra
  

  15. piszkáld ki

  ???
  háborúsdit játszik
  berántotta országát a szószba
  csak a füle látszik
  
  piszkáld ki piszkáld ki belőle
  piszkáld ki belőle
  nem piszkálom egye meg a fene
  hadd maradjon benne
  

  17. ezerkilencszáztizennégyben

  ezerkilencszáztizennégyben
  még az úristen is lenézett a földre
  ferenc jóska ej-haj háborút indított
  de sok édesanyát örökre megszomorított
  
  anyám anyám kedves édesanyám
  de szomorú vasárnap virradt rám
  házunk előtt jaj de szépen muzsikálnak
  engemet pedig visznek katonának
  

  házunk előtt kettőt fordult a kocsi

  házunk előtt kettőt fordult a kocsi
  édesanyám kufferomat hozza ki
  édesanyám köszönöm a levelét
  három évig nem eszem a kenyerét
  
  édesanyám hol van az az édes tej
  amelyikkel katonának fölnevelt
  s azt a tejet mér nem adtad lányodnak
  mert a lányod nem viszik katonának
  
  addig megyek a csillagos ég alatt
  míg megnyugszom a babám karja alatt
  ha nem nyugszom a babám karja alatt
  majd megnyugszom a fekete föld alatt
  

  19. ellőtték a jobb karomat folyik piros vérem

  ellőtték a jobb karomat folyik piros vérem
  nincsen nékem édesanyám ki bekösse nékem
  gyere kisangyalom kösd be sebeimet
  s gyógyítsd meg a bánatos szívemet
  
  odakinn a kárpátokban dörögnek az ágyúk
  szegény magyar honvédeknek elfagyott a lábuk
  nincsen aki megsajnálja csak az a sok
  apró gyerek odahaza várja
  

  azt üzenték szerbiából csata akar lenni

  azt üzenték szerbiából csata akar lenni
  készülnek a magyar bakák el is fognak menni
  szólnak az ágyúk a gépfegyverek
  mégsem jön a kapitányunk
  meggyilkolták a trónörökösünket
  azért bosszút állunk
  

  írtam én már a babámnak levelet

  írtam én már a babámnak levelet
  messze-messze csongorádra
  mégsem jött rá mégsem jött rá felelet a
  debreceni laktanyába
  
  százhúsz kis nap de sok az míg letelik
  mindig várom én a rózsám levelit
  édes rózsám ne várass már hiába a
  péterfia laktanyába
  
  a ládámon a ládámon sejehaj
  ott a tinta toll papíros
  a babámnak a babámnak sejehaj
  tábori levelet írok
  
  írok neki olyan könnyes levelet
  ha a szíve kőből is van megreped
  édes rózsám ne várass már hiába a
  vörös muszkák országába
  

  20. somogy megye kellős közepében

  somogy megye kellős közepében
  van ott egy kis fatornyos falu
  kicsiny házak egymás mellett szépen
  s minden házon van egy zöld zsalu
  
  a férfiak mind elmentek régen
  az asszonyok csendben sírnak ott
  mikor este fönt a magas égen
  kigyúlnak a fényes csillagok
  
  özvegyasszony a kicsi fiával
  kiül este a pitvar elé
  s áhítatos ábrándos orcával
  néznek ketten föl az ég felé
  
  édesanyám mondja meg azt nékem
  hogy odafönt vajon mi ragyog
  mit jelentenek ott fönt az égen
  azok a sok fényes csillagok
  
  két szemébe sűrű könnyek gyűlnek
  s megszólal a somogyi anya
  az egyik egy szakaszvezetőé
  a másik egy káplár csillaga
  
  gallérjukra volt az rájatűzve
  hanem most már szegény mind halott
  az angyalok felvitték az égbe
  s ott ragyognak fent a csillagok
  

  21. nagy arany nagy ezüst

  tábortűznél ültünk jóbarátok este
  diskuráltunk csendesen
  gondol-e most ránk kis messze budapesten
  feleségem kedvesem
  
  de gyönyörű lesz visszatérni
  szívünk felett kitüntetés
  s egy hosszú szörnyű álom végén
  virágos lesz az ébredés
  
  nagy arany nagy ezüst
  minden elszáll mint a füst
  alig egy-két könnyet ejtünk
  s mindent-mindent elfelejtünk
  nagy arany nagy ezüst
  minden elszáll mint a füst
  
  majd ha egy tévedt golyó szívünkbe fut
  és csöndesen elhallgatunk
  küldjétek el a gyermekinknek érmeinket
  hogyha már mi nem vagyunk
  
  ha simítják apró kezükkel
  az apjuk eszükbe jut
  s a kis fehér gyermekszobákban
  így zokog fel majd a daluk
  
  nagy arany nagy ezüst
  minden elszáll mint a füst
  alig egy-két könnyet ejtünk
  s mindent-mindent elfelejtünk
  nagy arany nagy ezüst
  minden elszáll mint a füst
  

  22. szárnya szárnya kaszárnya belseje

  szárnya szárnya kaszárnya belseje
  benne van a legények eleje
  benne van a csárdás kisangyalom
  ki-kikandikál a kaszárnya ablakon
  
  útnak indult kassára a század
  őszirózsát küldök az anyámnak
  mindegy nékem mi lesz ott galambom
  felvidéki kislány lesz majd a galambom
  
  kárpátokban masíroz a század
  fenyőágat tűzök a sapkámhoz
  mindegy nékem mi lesz ott galambom
  a lengyel határnál vár rám a galambom
  

  23. ejtőernyős induló

  száll a gépmadár a fellegekbe fenn
  belsejébe száll az ernyős regiment
  szívünk úgy dobog hogy nyugodtabban ver
  tudjuk mi azt jól hogy aki mer az nyer
  
  a honvéd ejtőernyős vadász
  az ország első katonája
  a honvéd ejtőernyős vadász
  még a sast is lepipálja
  
  az ejtőernyős csak kalandra vár
  egy a jelszó győzni vagy halál
  

  24. cigányzenét röpít a szellő

  cigányzenét röpít a szellő
  ezer határon át hazám felől
  cigányzenét röpít a szellő
  egy boldog szép világ emléki ő
  
  a bánat hangszerén
  egy dal suhant felém
  egymásnak nyíló
  síró kertben
  

  25. a virágos csákóm

  a virágos csákóm rexum lingszum bevágom a szemembe
  valamennyi kislány rexum lingszum haptákba szerelembe
  igaz hogy a lánynál ártatlanul forgok
  mégis este a bábámnál restellem a dolgot
  a virágos csákóm rexum lingszum bevágom a szemembe
  
  jó baka a csákót rexum lingszum lakkosra tisztogatja
  különben a káplár rexum lingszum laposra pofozgatja
  előfordul persze nem jut az eszembe
  múltkor is az utcán velem került szembe
  oszt a virágos csákóm rexum lingszum bevágta a szemembe
  

  26. kimegyek a doberdói harctérre

  kimegyek a doberdói harctérre
  feltekintek a csillagos nagy égre
  csillagos ég merre van a magyar hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  
  én istenem hol fogok én meghalni
  hol fog az én piros vérem kifolyni
  itália közepébe lesz a sírom
  édesanyám arra kérem ne sírjon
  
  feladom a levelem a postára
  rátalál az édesanyám házára
  olvasd anyám vérrel írott levelemet
  doberdónál hagyom az életemet
  
  édesanyám nem írok több levelet
  puskagolyó lőtte el a szívemet
  eltemetnek az erdei gyöngyvirágok
  megsiratnak a falumbeli leányok
  

  27. fiuméből sebesülve jönnek a katonák

  fiuméből sebesülve jönnek a katonák
  de sok szőke barna kislány várja a babáját
  de csak minden tizediknek jön haza a párja
  a többinek közös sírban nyugszik a babája
  
  széles az isonzó vize keskeny a híd rajta
  ne menj arra magyar honvéd mert leesel róla
  nem baj babám hadd essek az isonzó vizébe
  úgyse lesz a háborúnak soha-soha vége
  

  28. csuhaj ha felülök a fekete gőzösre

  csuhaj ha felülök a fekete gőzösre
  isten tudja hol szállok ki belőle
  majd kiszállok októbernek csuhaj derekán
  csuhaj szól az ágyú galícia határán
  
  csuhaj jaj istenem hol fogok én meghalni
  ki fog az én koporsómra borulni
  majd ráborul az én édes csuhaj pajtásom
  csuhaj akivel a csatamezőt bejárom
  

  a gőzösnek hat kereke

  a gőzösnek hat kereke
  de fényes de fényes de fényes
  benne ül egy nyalka huszár
  de kényes de kényes de kényes
  
  most fújják az én marsomat
  itt kell hagyni a galambomat
  angyalom ragyogó csillagom