bolt.piarista.hu

Nóták

  Magyar katonadalok és énekek / 2

  2. rózsa rózsa bazsarózsa

  rózsa rózsa bazsarózsa
  szól a régi bakanóta
  mint ha újra béke volna
  arany napfény süt le a víg aratókra
  
  még remélem hogy megélem
  búza nő a csatatéren
  újra fürdünk tejbe-vajba
  majd ha szüret lesz tokajba
  

  ferenc jóska bakája

  ferenc jóska bakája
  ha megszólal a katona banda
  vigyázzban áll
  hogyha jön a babája azt mondja
  borulj a nyakamba
  és szalutál
  mert hisz egy baka csókban egymaga
  többet ér a generálisnál
  

  harminckettes baka vagyok én

  harminckettes baka vagyok én
  rézparoli mosolyog a blúzom elején
  nincsen sarzsim de holnapra lesz
  galléromra a hadnagy úr csillagokat tesz
  
  ferenc jóska adta ezt a mundért rám
  nincsen lovam de víg vagyok mindig ám
  
  mert harminckettes baka vagyok én
  recece gyalog masírozok én
  
  kiegészítés:
   rég minkor még békebeli volt itt a világ
   kassán meg pozsonyon túl
   bakasipka mellett nyílott a búzavirág
   úr volt ám a vitéz úr
   nagy körúton már hajnalba
   szólt a cifra rezes banda
   kitűztem a melemre a rézmedáliát
   s harsogott a dunán át:
     harminckettes baka vagyok én...
  

  4. három esztendeje

  három esztendeje
  negyedikbe fordult
  hogy az én édesem
  háborúba indult
  
  a hosszú utakat
  elejébe vette
  s e bút s e bánatot
  magához ölelte
  
  s e bút s e bánatot
  magához ölelte
  s e keserűséget
  'z én szüvemre tette
  
  kísérj el violám
  bárcsak a kapuig
  onnan elmegyek én
  szívem egyedül is
  
  fújdogál a szellő
  azt sem tudom merről
  alul-e vagy felül
  vagy édesem felől
  
  alul es fújdogál
  felül es fújdogál
  csak édesem felől
  arról nem fújdogál
  

  6. fiumei kikötőben áll egy hadihajó

  fiumei kikötőben áll egy hadihajó
  közepében négy sarkában nemzeti szín zászló
  fújja a szél fújja hazafelé fújja
  negyvenhatos öreg bakák mennek szabadságra
  
  pokrócomnak négy sarkába varrom a nevemet
  átadom a szerelvényem a harmincheteseknek
  hadd olvassa sej-haj az a bús regruta
  kinek van még a kaszárnyában harminchat hónapja
  
  istentelen tölténytáska szurony meg a puska
  én már többé nem pucollak egyen meg a rozsda
  sapkám félrevágom vigyázzba se állok
  odahaza várnak rám a kökényszemű lányok
  

  ez a gőzös most van indulóba

  ez a gőzös most van indulóba
  az eleje fel van virágozva
  a belseje sárgára
  leszerelő öreg bakák számára
  mennek haza végleges szabadságra
  
  be van az én zubbonyzsebem varrva
  barna kislány mit keresel abba
  benne van a zsoldkönyvem
  meg a leszerelő levelem
  már ezután civil az én nevem
  

  8. nem vétettem semmit hazám falujának

  nem vétettem semmit hazám falujának
  mégis besoroztak engem katonának
  huszárnak sorozott sarkantyút is adott
  verje meg az isten de megszomorított
  
  ahogy besoroztak engem katonának
  visznek nemsokára hercegovinába
  hercegovinába nagy mostar várába
  ülöm a lovamat babám nem sokára
  

  9. ha felmegyek arra a magos nagy hegyre

  ha felmegyek arra a magos nagy hegyre
  feltekintek a csillagos nagy égre
  csillagos ég merre van az én hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  
  sírt az anyám amikor én születtem
  karjai közt rengetgetett engem
  akkor mondta jó leszek katonának
  rabja leszek széles e nagy világnak
  
  laj-laj-la...
  

  10. kárpátokban megfújták a trombitát

  kárpátokban megfújták a trombitát
  minden anya hazavárja a fiát
  csak engemet nem vár haza az édesanyám
  kárpátokba lesz az örökös hazám
  
  édesanyám ha föl akarsz keresni
  kárpátoknak hegyaljára gyere ki
  megtalálod síromat a kőszikla alatt
  édesanyám kisírhatod magadat
  

  oroszország felé nem tudjuk mi az utat

  oroszország felé nem tudjuk mi az utat
  főhadnagy úr mutassa meg az utat
  megmutatom jó fiaim én is elmegyek
  a jó isten tudja ki jön vissza veletek
  
  gyertek magyar fiúk kik egyszerre születtünk
  kik egyszerre komisz ruhát viselünk
  mutassuk meg annak a de kutya muszkának
  nincsen párja sehol az erdélyi bakának
  
  gyertek magyar fiúk húzzunk drótot ha lehet
  közeledik már az orosz hadsereg
  szólnak az ágyúk robognak a masingeberek
  majd elválik babám mit ér egy magyar gyerek
  

  11. don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa

  don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa
  barna kislány sírva sétál alatta
  állj meg kislány barna kislány de csak ha lehet
  adjál a bakának egy pohár vizet
  
  mért ne adnék én a bakának vizet
  szenvedett ő a hazáér eleget
  nem szenvedtem barna kislány de most szenvedek
  adj egy csókot utoljára elmegyek
  
  don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa
  magyar baka halva fekszik alatta
  bajtársai kardjaikkal ássák a sírját
  odahaza magyar lányok siratják
  

  12. valahol oroszországban

  valahol oroszországban
  
  üzenet jött messze-messze földről
  halványzöld szín tábori levél
  aki írta a szívéből írta
  minden sora őszintén beszél
  
  sokkal jobban szeretlek mint máskor
  minden percben rád gondolok százszor
  valahol oroszországban
  
  mindig csak a te leveledet várom
  s csak terólad álmodom az álmom
  valahol oroszországban
  
  s arra gondolok
  mikor a csillag rám ragyog
  azt a csillagot
  te otthon éppúgy láthatod
  
  muszkaföldre lassan jár a posta
  s alig várják már a válaszom
  megkérem a rádiótól szépen
  közvetítsék kívánságdalom
  
  sokkal jobban szeretlek mint máskor
  minden percben rád gondolok százszor
  valahol magyarországon
  
  sokkal jobban szeretlek mint máskor
  s csak terólad álmodom az álmom
  valahol magyarországon
  
  s arra gondolok
  mikor a csillag rám ragyog
  azt a csillagot
  te ott künn éppúgy láthatod
  
  sokkal jobban szeretlek mint máskor
  minden percben rád gondolok százszor
  valahol magyarországon
  valahol oroszországban
  

  14. fogolyének

  ó nézz le édes szűzanyám
  hű magyarjaidra
  vigasztaló erőt napfényt
  adjál fiaidra
  
    kegyelmes jó anyánk
    tekints a foglyokra
    ó nagy irgalmú szűzanyám
    vezesd őket haza
  
  szűz mária magyar foglyok
  védő nagyasszonya
  messze idegen országban
  légy reménycsillaga
  
  messze idegen országban
  szenvednek fiaid
  benned bíznak szűz mária
  segítsd őket haza
  
  ó tekintsd az anya könnyét
  gyermekek imáját
  segítsd haza a fogságból
  fiút testvért apát
  

  16. hull az eső sejehaj

  hull az eső sejehaj
  erdei virágra
  magyar honvéd sejehaj
  bársony barna homlokára
  
  erdő mező ázik
  szegény honvéd fázik
  húzd meg pajtás sejehaj
  mert még elázunk hazáig
  

  szél viszi messze a fellegeket

  szél viszi messze a fellegeket
  mögöttünk lángol az ég
  nyújtsd ide édes a kis kezedet
  ki tudja látlak-e még
  
  ki tudja ölel-e a két karom
  ki tudja csókol-e szád galambom
  ki tudja mely napon mely hajnalon
  indul az ezred tovább
  

  17. valahol a dnyeszter partján

  hótakaró borítja a muszkaföldet szerteszét
  megremeg a föld amerre magyar honvéd lába lép
  vér folyik a hómezőre de a honvéd csak előre menetel
  sötét orosz éjszakába csak a halál muzsikája énekel
  édesanyám drága lelkem ne sirasson soha engem ne féltsen
  legyen büszke a fiára hisz hazatérek nem sokára remélem
  
  valahol a dnyeszter partján sír az ég
  orosz földre ráborul a hideg tél
  édesanyám azt üzenem magának
  menjen el a kis templomba vasárnap
  boruljon az oltár elé csendesen
  mondjon el egy miatyánkot helyettem
  hisz meghallgatják fönn a magyar anyákat
  imádkozzék értem anyám vasárnap
  

  írtam én levelet a császárnak

  írtam én levelet a császárnak
  ne vigye a rózsám katonának
  van még itt ezrével katonája
  szívemnek ez az egy a babája
  
  megjött a császártól az üzenet
  engedné babámat de nem lehet
  istenem hát én most mit csináljak
  viszik a galambom katonának
  

  mikor engem besoroztak virágzott az erdő

  mikor engem besoroztak virágzott az erdő
  sírt a babám hullt a könnye mint a záporeső
  sírt a babám sírva mondta az édesanyjának
  jaj istenem besorozták a pistámat katonának
  
  százablakos nagy kaszárnya ezer honvéd benne
  akadt mindnek szeretője nékem nem kell egy se
  hej mert az én kis galambom falunk legszebb lánya
  hű szívemnek halálomig csak ő marad a rózsája
  

  hajnalodik közeledik a reggel

  hajnalodik közeledik a reggel
  indul horthy a magyar sereggel
  a zászlója piros fehér zöld
  a hazája drága magyar föld
  ezt védi a horthy katonája
  

  18. bandikám

  bandikám kis vitézem katonám
  tudjuk nem felejted el
  mindenáron győznünk kell
  kis bandikám
  
  bandikám isten áldjon bandikám
  légy a fronton is vidám
  s este gondolj mindig rám
  kis bandikám
  
  mert ha vége lesz majd ha béke lesz
  és a század itthon jár
  nagy szeretet és édes ölelés
  forró csókod vár
  
  bandikám kis vitézem katonám
  tudjuk nem felejted el
  mindenáron győznünk kell
  kis bandikám
  
  kész a század már indulásra vár
  kürt harsan és a laktanyából menni kell
  egy kis szőke lány
  áll a kapunál
  és szívből drága bandijához
  búcsúdalt énekel
  

  19.

  20. honvéd áll a hargitán

  ott a rónák nyár tüzében ring a délibáb
  tüzek gyúlnak vakít a fény ragyog a világ
  dombok oldalán érik már a bor
  valamennyi vén akácfa menyasszonycsokor
  zöld arany a pázsit selyme kék ezüst a tó
  csöndes éjen halkan felsír a tárogató
  
  ott ahol zúg az a négy folyó
  ott ahol szenvedni jó
  ott ahol kiömlött annyi drága vér
  egy ezredévről mond regét a szél
  zúg a kürt az ősi vár fokán
  honvéd áll a hargitán
  kárpát szent bércére zúgva száll
  visszaszáll a magyar
  turul madár
  
  kárpátokról székelyföldre szállnak fellegek
  kigyúlnak a magyar tüzek lángoló szemek
  még az égen is hadak útja jár
  legendáknak hős vezére paripára száll
  szebb lesz a nyár szebb lesz a tél szebben hull a hó
  kolozsváron piros fehér zöld a lobogó
  
  ott ahol...
  

  21. bajtárs ma még tán csak öt perc az élet

  mint a puszta fergeteg
  úgy tör előre a sereg
  völgyön és a bércen át
  jelszavunk ne hagyd magad
  ha még a régi honvéd vagy
  védd meg a legszebb hazát
  
  bajtárs ma még tán csak öt perc az élet
  öt perc és nincsen tovább
  legszebb imáimba foglallak ma téged
  hű szívvel gondolva rád
  
  bajtárs előre ma olcsó az élet
  jöjjön a legszebb halál
  bajtárs ha még tán csak öt perc az élet
  mindegy de győznünk muszáj
  
  nem számíthat száz vihar
  ha acélos a férfikar
  szívedben szent eskü vár
  száz halállal szembe nézz
  hol a legnagyobb a vész
  téged is készen talál
  
  bajtárs ma még...
  

  22. százados úr sejehaj

  százados úr sejehaj százados úr ha felül a lovára
  visszatekint sejehaj visszatekint az elfáradt bakára
  ugye fiú szép élet a katonaélet
  csak az baj sejehaj csak az a baj hogy nehéz a viselet
  
  diófából sejehaj diófából nem csinálnak koporsót
  a bakának sejehaj a bakának nem írnak búcsúztatót
  ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója
  barna kislány sejehaj barna kislány lesz a megsiratója
  

  az aszódi sorozóra süt a nap

  az aszódi sorozóra süt a nap
  megjöttek a vizitáló nagyurak
  sorozzák a legényeket sorjába
  sok kislánynak lesz katona babája
  engem babám ne sirass
  értem könnyet ne hullass
  beírták a nevemet a nagykönyvbe
  három évig ki se húzzák belőle
  
  pirosbaki bíró háza de magos
  köröskörül kilenc zsalugáteros
  tizediken maga les ki a bíró
  no legények itt van már a behívó
  engem anyám ne sirass
  értem könnyet ne hullass
  beírták a nevemet a nagykönyvbe
  galga vize se mossa ki belőle
  

  23. kiöntött a maros vize

  kiöntött a maros vize homokos partjára
  beültettem a két szélét szomorú fűzfával
  szomorú fűzfának ága reáhajlik a síromra
  s télen nyáron bánatjában ki van virágozva
  
  keresik a keresik a keresztlevelemet
  de még a pap se kapja a nevemet
  de majd megkapja azt a ferenc józsef maga
  aki engem besorozott harminchat hónapra
  

  24. édesanyám úgy szeretett

  édesanyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett s úgy rengetett
  csicset adott elaltatott
  mégis katonának adott
  
  el kell menni nincs mit tenni
  füzest el kell felejteni
  itt van október a kutya betyár hónap
  el kell masírozni
  
  anyám anyám édesanyám
  szedje össze minden ruhám
  most indulok olyan hosszú útra
  három évig ne várj haza
  

  25. ha majd egyszer mindnyájan visszajönnek

  ha majd egyszer mindnyájan visszajönnek
  nagy boldogan megdobban a szívünk
  felszáradnak az arcokon a könnyek
  és az örömben virágot viszünk
  virágot szórunk az utca porába
  virágra pattan ha lehull a könny
  virágon lépked a katona lába
  
  ha majd egyszer mindenki visszajön
  ha majd egyszer mindenki visszajön
  
  ha majd egyszer mindnyájan visszajönnek
  húzatlan szólal meg a sok harang
  s a templombéli csengettyűk köszönnek
  glória ???
  fehér gyolcsinget vesz a pap magára
  orgona zeng harang zúg odafönn
  s a szűzanya ránéz a bús anyákra
  
  ha majd egyszer mindenki visszajön
  ha majd egyszer mindenki visszajön
  

  26. lemberg mellett van egy kerek erdő

  lemberg mellett van egy kerek erdő
  közepébe van egy gyász temető
  abba nyugszik sok szép magyar baka
  eltemette gyászos galícia
  
  édesanyám ne keressen engem
  a többi közt úgy se talál engem
  a fejfámra nincs a nevem írva
  csak úgy fekszünk közösen egy sírba