bolt.piarista.hu

Nóták

  Moldvai csángó magyar zene Klézséből / Szeretőm a táncba

  2. este lett a leányságnak

  (klézse, moldva)

  este lett e leányságnak
  minden . virág
  
  este lett a legénységnek
  ...
  
  magas vagy te mint a nád
  tébe feresztett anyád
  
  tébe vajba feresztett
  most szárnyára eresztett
  
  úgy tudunk mi táncolni
  mint . tyúkjai
  
  ...
  s az árpából búzából
  
  aki reánk haragszik
  egyen dögöt tavaszig
  
  . dögnek macska
  az a legényeknek laska
  

  3. szeretőm e táncba

  (klézse, moldva)

  szeretőm e táncba gyűrű ez ujjába
  minden fordulásba ragyog ez ujjába
  szeretőm es vótál kerítőm es vótál
  verjen meg ez isten ha igaz nem vótál
  
  verje meg isten azt az ördög bábát
  minek tiltotta vót tőlem ez ő fiát
  ha neki fia vót nekem szeretőm vót
  ha neki édes vót nekem édesebb vót
  
  verje meg az isten veretlen se hagyja
  kilenc esztendeig csak e hideg rázza
  ne csak egyszer másszor vaj egy héten egyszer
  vaj minden órába vaj csak tizenketszer
  

  5. lehajlott e kökény ága

  (klézse, moldva)

  lehajlott e kökény ága
  katonának van egy árva
  
  nincsen anyja ki sajnálja
  vagyon apja ki megjárja
  
  vagyon apja ki megjárja
  megjárná de nincs ..
  
  viszik legényeknek szépjit
  országunknak ékességit
  
  kit lefelé kit felfelé
  egyet sem hazája felé
  
  elfordítják napkeletre
  de nem az engedelmikre
  
  elfordítják napnyugotra
  de nem a nyugodalmára
  

  6. mikor csíkból kiindultam

  (klézse, moldva)

  mikor csíkból kiindultam
  színyem nem volt úgy búsultam
  de lábam megporosodott
  időm nem volt hogy megpallyam
  
  idegen földbe siétettem
  mert hezámba nem érhettem
  idegen föld ez én házam
  s e jóisten ez én apám
  
  s e jóisten ez én apám
  sok jó asszony ez én anyám
  édesanyám ha most élne
  hezzám látni csak eljönne
  
  csontjaimat összegyűjtné
  koporsóba bétetetné
  keservesen elsiratná
  senki azt meg nem kacagná
  
  én istenem adj egy napot
  szabadítsd e bánatokot
  hogy én éllyek bánat nélkül
  szívemben vígasztalással
  
  

  9. elé zajtóig vissza (kecskés)

  (klézse, moldva)

  elé zajtóig vissza
  s a gyűrűmet add vissza
  ha te vissza nem adod
  kitépem a hajadot
  
  este vagyon szürkül bé
  tűzhelyeket söpörd bé
  ha nem tudod ki jő bé
  ki az este béjött vót
  
  ki ez este béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind e kilenc piros vót
  s a legény es egy jó vót
  
  azért vagyok .
  hogy szeressen .
  azért vagyok lenvirág
  hogy szeressen egy világ
  
  nem mondd édes virágom
  hogy én élem világom
  éllyed te is nem bánom
  víg szívemből kívánom
  
  szerettem e galambot
  de inkább ez uramot
  mert e galamb .
  de ez uram .
  

  10. aluszol-e te juhász

  (klézse, moldva)

  aluszol-e te juhász
  ihaj nem is szunnyadok
  
  jártak-e itt farkasok
  ihaj nem is angyalok
  
  vittek-e el báránkát
  ihaj nem is esztenát
  
  ugották-e a kutyák
  ihaj nem is kacagták
  
  folyt-e neki a vére
  ihaj nem is a teje
  
  kivitték-e z erdőbe
  ihaj nem is misébe
  

  18. keresel

  (klézse, moldva)

  keresel keresel
  
  ha leérem megkapom
  . megcsapom
  
  ez a kislány kicsike
  szegény mint egy gerlice
  de a legény nagyocska
  szegény mint egy
  
  .
  menjen ki az erdőbe
  .
  
  

  30. dittáj dittáj bád mihál (virágtánc)

  (klézse, moldva)

  dittáj dittáj bád mihál
  .