bolt.piarista.hu

Nóták

  Muzsikás / Bartók album

  elindultam szép hazámból

  elindultam szép hazámból
  híres kis magyarországból
  visszanéztem félutamból
  szememből könnyem kicsordul
  

  mérai lassú csárdás és szapora

  ha meguntál édesanyám édesanyám tartani
  vigyél engem a vásárba eladni
  adjál oda a legelső kérőmnek
  mért nem adtál a régi szeretőmnek
  adjál oda a legelső kérőmnek
  ha nem adtál az első szeretőmnek
  
  azt gondolod régi babám régi babám megcsaltál
  pedig engem meg se szomorítottál
  megcsaltad te régi babám magadat
  mert nem találsz nálamnál igazabbat
  megcsaltad te régi babám magadat
  kivel cserélted fel a galambodat
  

  hervad az a rózsa

  hervad az a rózsa
  kinek töve nincsen
  hervad az a barna kislány
  kinek szeretője nincsen
  hervad az a piros barna kislány
  kinek szeretője nincsen
  
  széna van az ólba
  a szénatartóba
  megcsókollak édes rózsám
  sej a pitvarajtóba
  aj-la-la...
  

  húzzad cigány szakadjon meg a húrod

  húzzad cigány szakadjon meg a húrod
  mer énnekem úgyse sokáig húzod
  úgy húzzad el lassan szépen csendesen
  hogy a babám százszor jobban szeressen
  
  zöld szalagot kötöttem a hajamba
  nem vagyok én a leányok utolja
  sem eleje sem az alja nem vagyok
  amér az a barna legény elhagyott
  

  pejparipám rézpatkója

  pejparipám rézpatkója de fényes
  madarasi csárdás lánya de kényes
  fényes cipője kapcája
  de sok pénzemet kóstálja hiába
  
  pejparipám hányja fejét kényesen
  vártalak rózsám az estve szívesen
  ugyan rózsám hová lettél
  már két estve el nem jöttél énhozzám
  

  porondos víz martján

  porondos víz martján
  porondos víz martján
  felnőtt liliomszál
  felnőtt liliomszál
  
  ki akar száradni
  ki akar száradni
  ki kell onnat venni
  s új helybe kell tenni
  
  új helybe kell tenni
  s háha megfogannék
  az én szerencsémre
  másnak búsújára
  
  irigyek irigyek
  gonosz akaróim
  mért nem hattok békét
  én árva fejemnek
  
  én árva fejemnek
  szegény életemnek
  békét hatta isten
  s az én életemnek
  
  kedvét bétöltöttem
  s a sok irigyemnek
  zörgő liliomszál
  zörög a levele
  

  magyarbecei öreges csárdások

  engem anyám úgy szeretett
  engem anyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett úgy rengetett
  bölcsőbe tett úgy rengetett csuhajja
  
  úgy meg vagyok búval rakva
  úgy meg vagyok búval rakva
  mint a szomorú almafa
  mint a szomorú almafa csuhajja
  nincsen rajta van alatta
  mégis lehajlik az ága csuhajja
  

  engem anyám megátkozott

  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  azt az átkot mondta reám
  ország világ legyen hazám
  bujdossak a futó széllel
  földre hulló falevéllel
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  megfogott az anyám átka
  mert nem voltam jó leánya
  megfogott az anyám átka
  nem hallgattam a szavára
  

  a temető kapu

  a temető kapu
  végleg ki van nyitva
  azon visznek bé engemet
  hej abba a fekete sírba
  
  sírom két oldala
  rózsával kirakva
  kőrösfői híres lányok
  hej sírva ültették azt oda
  
  szedjétek le lányok
  rólam a virágot
  csak azt az egy bazsarózsát
  hej le ne le ne szakítsátok