bolt.piarista.hu

Nóták

  Muzsikás / Dúdoltam én

  1. vetettem violát

  (moldva)

  vetettem violát várom kinyílását
  s az én édesemnek visszafordulását
  kinyílt a viola ki is virágoza
  de az én édesem nem jött vissza soha
  
  madárkám madárkám csácsogó rigócskám
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  fújj az én szívemnek vigasztaló nótát
  
  meg se búsítottam meg se vigasztalom
  meg se búsítottam meg se vigasztalom
  ki megbúsította meg is vigasztalja
  ki megbúsította meg is vigasztalja
  
  vetettem violát várom kinyílását
  s az én édesemnek visszafordulását
  kinyílt a viola de nem az a teljes
  visszajött édesem de nem az a kedves
  
  madárkám madárkám csácsogó rigócskám
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  fújj az én szívemnek vigasztaló nótát
  

  2. széki magyar a misié

  (mezőség)

  ne szeressél kettőt hármat
  mert az egy is elég bánat
  olyan bánat a szívemen
  kétrét hajlott az egeken
  ha még egyet hajlott volna
  szívem kettéhasadt volna
  
  jaj istenem hogy éljek meg
  hogy a világ ne szóljon meg
  szól a világ mit hajtok rá
  úgy ég a tűz ha tesznek rá
  egész világ rólam beszél
  de azt mind elfújja a szél
  
  úgy kellett volna szeretni
  hogy azt meg ne tudja senki
  megtudta az egész világ
  s minden rosszat reám kiált
  

  3. fúvom az énekem

  (gyimes)

  fúvom az énekem
  de nem jókedvemből
  mer a bú fúvatja
  szomorú szívemből
  
  látom életemet
  nemigen gyönyörű
  két piros orcámon
  folydogál a könnyű
  
  csak ott folydogáljon
  csak árkot ne mosson
  csak az én istenem
  engem el ne hagyjon
  

  4. fehér galamb szállt a házra

  (mezőség)

  fehér galamb szállt a házra
  édesanyám isten áldja
  köszönöm hogy tartottál
  és most a halálnak adtál
  
  édesanyám rejtsen el
  jön a halál vigyen el
  kivitte a kiskertjébe
  egy szegfűtő elejébe
  
  a szegfűtő elhervadott
  a szegfűtő elhervadott
  és a halál csak megkapott
  és a halál csak megkapott
  
  jaj de szépen jövünk mi
  szép menyasszonyt hozunk mi
  nem hoztuk hogy virágozzék
  meghoztuk hogy hervadozzék
  

  5. hajnali nóta

  (kalotaszeg)

  kicsi madár mért keseregsz az ágon
  nem csak te vagy elhagyott a világon
  nekem sincsen édesapám sem anyám
  a jóisten mégis gondot visel rám
  
  kiskoromban árvaságra jutottam
  életemben de sokat szomorkodtam
  megtanultam hogy kell tűrni szenvedni
  azt is tudom hogy kell szívből szeretni
  
  árva vagyok még a nap se süt le rám
  árva vagyok mert nincsen édesanyám
  árvaságom még a nap is siratja
  sötét felleg ki az eget borítja
  
  mostoha volt hozzám még hozzám még a világ is
  száraz földben elhervad a virág is
  

  6. egy pár tánc

  (mezőség)

  én az éjjel nem aludtam egy órát
  hallgattam a régi babám panaszát
  éjfél után sejehaj kezdtem elszenderedni
  jaj de bajos ki egymást nem szereti
  
  úgy meguntam ezt a legényt szeretni
  de még jobban a gyűrűjét viselni
  csütörtökön sejehaj megmondom az anyjának
  köszönöm a jóságát a fiának
  
  verje meg az isten a te anyádat
  mért csinálta bolonduljak utánad
  zúgjál erdő sejehaj csendülj mező falevél
  szeresd babám kit idáig szerettél
  

  7. szeress egyet s legyen szép

  szeress egyet s legyen szép
  ha szenvedsz is legyen mért
  
  nincs édesebb mint a méz
  ki mit szeret arra néz
  
  lám én szőkét szeretek
  ha ránézek nevetek
  
  se nem kicsi se nem nagy
  éppen hozzám való vagy
  
  gyere rózsám gyere már
  mer a szívem téged vár
  

  8. három árva

  elindula három árva
  elindula három árva
  mind a három földig gyászba
  mind a három földig gyászba
  
  ne menjetek három árva
  nem találtok jó gazdára
  adok nektek három vesszőt
  verjétek meg a temetőt
  
  kelj fel kelj fel édesanyám
  mer elrongyolótt a ruhám
  nem kelhetek gyermekeim
  homály borítja szemeim
  
  vagyon nektek mostohátok
  ki fejért adjon rátok
  mikor fejért ad reátok
  vérrel virágzik hátatok
  mikor fejeteket mossa
  orcátokat könny borítja
  
  én istenem valahára
  viselj gondot az árvára
  hogy ne jusson bujdosásra
  egyik ajtóról a másra
  

  9. fújnak a fellegek

  fújnak a fellegek somogy megye felől
  sokat gondolkoztam a soraim felől
  
  sokat gondolkoztam még annak előtte
  felségednél sorsom el vagyon rendelve
  
  sokat gondolkoztam a régi atyákról
  e világon való sok bujdosásinkról
  

  10. teremtés

  az ember agyagból gyúrjon istent
  aki teremtsen néki világot
  hol hajthat magának papírhajót
  amin önnön özönvizét körülússza
  keressen folyton partokat
  hogy folyvást száradozzon
  keressen folyton partokat
  míg el nem mossa egy végső áradat