bolt.piarista.hu

Nóták

  Muzsikás / Nem arról hajnallik, amerről hajnallott

  1. rabnóta

  nem arról hajnallik amerről hajnallott
  magam sorsa felől szomorú hírt hallok
  
  nem arról hajnallik amerről hajnallott
  jöttek a zsandárok mondták hogy rab vagyok
  
  nem arról hajnallik amerről hajnallott
  eljöttek elvittek mondták hogy rab vagyok
  
  kivetették reám az elfogató hálót
  úgy elfogtak engem mint egy utonállót
  
  vittek a törvénybe huszonnégyen ülnek
  mind a huszonnégyen rólam törvényt tesznek
  
  kinek tegyek panaszt istenem nem tudom
  hol tehetek panaszt köztük ki gyámolom
  
  megverték a dobot a hegyek tetején
  rám verték a vasat a tömlöc fenekén
  
  kinek tegyek panaszt istenem nem tudom
  hol tehetek panaszt köztük ki gyámolom
  
  hol tehetek panaszt istenem nem tudom
  kinek tegyek panaszt köztük ki gyámolom
  

  2. eddig vendég

  eddig vendég jól mulattál
  ha persze még elindulnál! indulhatnál!
  szaladj gazda kapjál botra
  a vendéget indítsd útra!
  
  ettél ittál jól mulattál
  ördög vigyen indulhatnál!
  szaladj gazda kapjál botra
  a vendéget indítsd útra!
  

  3. azt gondoltam eső esik

  azt gondoltam eső esik
  pedig a szemem könnyezik
  az én szemem sűrű felhő
  s onnat ver engem az eső
  
  gyere rózsám béküljünk meg
  mi egymásnak engedjünk meg
  mindig voltak kik így jártak
  mind megengedtek egymásnak
  
  nyújtsad kezed bár egy felet
  bár még egy szót szóljak veled
  nyújtsad kezed keresztesen
  búcsúzzunk el örökösen!
  
  úgy fáj az én gyönge szívem
  nem tom tied fáj-e vagy nem
  fáj es annak mit tudsz tenni
  mikor ennek így kell lenni
  s ha a tied úgy tud fájni
  sohasem tudunk megválni
  

  4. hidegen fújnak a szelek

  (ördöngösfüzes, mezőség)

  hidegen fújnak a szelek
  azok nem jót jelentenek
  
  szabad élet szabad madár
  jaj de szép ki szabadon jár
  
  járnék én is ha járhatnék
  ha magammal szabad lennék
  
  nem vagyok magammal szabad
  kezemen lábamon lakat
  
  hidegen fújnak a szelek
  azok nem jót jelentenek
  

  5. bújdosódal

  fordulj kedves lovam napszentület felé
  úgyse jövünk többet soha visszafelé
  messze földre megyek elbujdosom innen
  szép szülőhazámat nem látom meg többet
  
  fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
  jó ló volt a fakó jó a viselete
  áldja meg az isten aki fölnevelte!
  
  az idegen földön olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig alig elámbolygok
  szomszédim azt mondják talán meg is halok
  én is azt gondolom meg nem is maradok
  
  idegen városba idegen emberek
  járok az utcákon senkit sem ismerek
  szólanék hozzájuk de ők nem értenek
  ezen az én szívem de nagyon kesereg
  
  fordulj kedves lovam napszentület felé
  úgyse jövünk többet soha visszafelé
  messze földre megyek elbujdosom innen
  szép szülőhazámat nem látom meg többet
  

  6. repülj madár repülj

  repülj madár repülj
  menaságra repülj
  édes galambomnak
  gyenge vállára ülj!
  
  vidd el madár vidd el
  levelemet vidd el
  apámnak s anyámnak
  jegybéli mátkámnak
  
  ha kérdik hogy vagyok
  mondjad hogy rab vagyok:
  szerelemtömlöcben
  térdig vasban vagyok
  
  rab vagy rózsám rab vagy
  én meg beteg vagyok
  mikor eljössz hozzám
  akkor meggyógyulok
  
  repülj madár repülj
  menaságra repülj
  édes galambomnak
  gyenge vállára ülj!
  
  s ha kérdik hogy vagyok
  mondjad hogy rab vagyok:
  szerelemtömlöcben
  térdig vasban vagyok
  

  7. régen volt soká lesz

  régen volt soká lesz
  mikor az a nap lesz
  hogy galambom karja
  két vállam takarja
  
  régen volt vágyásom
  igaz szeretőre
  megadta az isten
  el kell válnom tőle
  
  rózsavirág voltam
  de már elhervadtam
  elhagyott galambom
  árvája maradtam
  
  régen volt soká lesz
  mikor az a nap lesz
  hogy galambom karja
  két vállam takarja
  

  8. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mért nem virágoztál
  minden fa tetejen
  
  minden fa tetején
  diófa levelén
  hogy szakisztott volna
  minden leány s legény
  
  mer én is szakisztottam
  s el is szalasztottam
  én is szakisztottam
  s el is szalasztottam
  
  ejde még szakisztanék
  ha jóra találnék
  ha jóra ha szépre 
  régi szeretőmre
  
  s a régi szeretőmér
  mit nem cselekednék
  tengerből a vizet
  kanállal lemerném
  
  s a tenger fenekéről
  apró gyöngyöt szednék
  s a régi szeretőmnek
  gyöngykoszorút kötnék
  

  9. én csak azt csodálom

  én csak azt csodálom
  meg nem hal bújába
  ki az ő édesét
  gyakran nem láthatja
  
  lám én az enyémet
  csak máma nem láttam
  mégis az én szívem
  majd meghal bújában
  
  bújába nem másért
  csak a szerelemért
  csak a szerelemért
  szerelem kedviért
  
  elvágtam az ujjam
  holtig foly a vérem
  messze van édesem
  ki bekösse nékem
  
  messze van édesem
  ki bekösse nékem
  messze van édesem
  más ember kedvire
  
  elvágtam az ujjam
  holtig foly a vérem
  messze van édesem
  ki bekösse nékem
  
  messze van édesem
  más ember kedvire
  messze van édesem
  más néz a szemibe
  

  10. elment a madárka

  elment a madárka
  üres a kalitka
  s azt üzente vissza
  visszajő tavaszra
  s azt üzente vissza
  visszajő tavaszra
  
  s ha tavaszra nem jő
  búzapirulásra
  s ha még akkor sem jő
  szőlőlágyulásra
  s ha még akkor sem jő
  tudd meg sohasem jő